20 marca, 2016r.

20 marca, 2016r.

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota, 19 marca

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz łaski ducha św. dla Ewy Łojko z okazji Urodzin

18:00 – + Krystyna Białowąs                   – grono przyjaciół

Niedziela, 20 marca

8:00 – ++ Katarzyna, Maria i Zygmunt Zator         – córka

9:30 – ++ Fabian i Maria Wylotek

11:00 – O nawrócenie i o powrót w rodzinie

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Gawrzyjał

12:30 – Msza św. z namaszczeniem chorych

19:00 – + Józef Nowak

Poniedziałek, 21 marca

19:30 – Msza Krzyżma w Katedrze

Wtorek, 22 marca

19:00 – O powrót do zdrowia i łaskę wiary dla Kazika i Jego rodziny          – grono przyjaciół

19:00 – ++ Edyta Nowak i Krystyna Białowąs              – rodz. Dziech

Środa, 23 marca

19:00 – Dziękczynna z podziękowaniem Panu Bogu za operację z prośbą o powrót do zdrowia

19:00 – ++ Bartłomiej Machula, Marianna Dąbrowska i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wielki Czwartek, 24 marca

19:00 – Za parafian

Wielki Piątek, 25 marca

15:00 – Droga Krzyżowa

19:00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielka Sobota, 26 marca

10:00- 16:00 – Poświęcenie pokarmów

20:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi i Jana Kraska z okazji 65 rocz. Sakramentu małżeństwa

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 27 marca

8:00 – Za parafian

9:30 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisław i Stanisława Bednarczyk

11:00 – + Kazimierz Burghardt (10 rocz)           – żona, córka i syn z rodzinami

12:30 – + Jacek Kuczaj (6 rocz)                       – żona i córki

19:00 – ++ Bronisław i Helena Skałka oraz Józef Majewski (4 rocz) i Fipolit Filacki (32 rocz)      – córka i syn z rodzinami

 

NIEDZIELA PALMOWA

20 marca, 2016r.

Łk 19,28-40;Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56

 

Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Niedziela Palmowa zmusza chrześcijanina do rachunku sumienia z podejścia do sukcesów doczesnych. Chrystus świadomie zrezygnował z jakiejkolwiek formy publicznego świętowania sukcesów. Wjazd do Jerozolimy nie miał nic z tryumfalizmu. Wkraczał Król Pokoju — ale nie dokonał tego ani na wielbłądzie, ani na koniu, ani w powozie. Nie towarzyszyła Mu armia. Nie miał straży ani dworu. Jechał na ośle, i to pożyczonym. To mniej więcej tak, jakby dziś jechał na rowerze, i to nie swoim… Jezus wyraźnie zakpił z tryumfalnego wjazdu Mesjasza do stolicy. Nie na taki tryumf czekali Żydzi. Nie na taki! Owacje ludzi były autentyczne. Łukasz zaznaczył, że był to tłum uczniów wielbiących Boga za cuda, jakie widzieli. Ale za pięć dni nie pozostanie po nich ani śladu. Inny tłum zgromadzony przez mających władzę będzie wołał: „Ukrzyżuj Go!”. W człowieku istnieje ciągle pokusa odnoszenia sukcesów i chwalenia się nimi. W świecie sukces się liczy i dlatego trwa zacięta rywalizacja o tryumf. Chrystus świadomie zrezygnował z sukcesu i zajął miejsce ostatnie. Ta rezygnacja to konsekwencja przyjęcia przez Niego dobrowolnego ubóstwa jako jedynej drogi prowadzącej do prawdziwego szczęścia. Jezus znał potęgę pokusy zawartej w sukcesie. Wiedział, jak łatwo ulegają jej ludzie odpowiedzialni za życie religijne. Był świadkiem tryumfalizmu w wydaniu arcykapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Stąd sam uczynił wszystko, by odrzucić tę pokusę, a uczniom dać przykład ewangelicznego podejścia do przeżywania dni tryumfu.

Wchodząc w tajemnicę Wielkiego Tygodnia trzeba pamiętać, że jest to tajemnica klęski Chrystusa. Z punktu widzenia doczesności Jezus w Wielki Piątek ponosi całkowitą klęskę. Zdradzony przez ucznia, opuszczony przez Apostołów, wyśmiany publicznie na dworze Heroda, przegrywający licytację z mordercą Barabaszem, razem z łotrami przybity do krzyża… Klęska, wielka klęska. Tryumf Wielkiej Niedzieli nie należy już do porządku doczesnego. Nie ma też nic wspólnego z manifestacją siły, przewagi nad tymi, którzy Go zniszczyli. Zmartwychwstały Chrystus nie rywalizuje z potęgami dzierżącymi władzę na ziemi. Jego królestwo nie jest z tego świata i Jego tryumf również nie należy do tego porządku.Trzeba dostrzec tę Chrystusową rezygnację z tryumfalizmu, bo ona należy do istotnych wartości Ewangelii. Trzeba też w świetle ubogiego wjazdu Chrystusa na pożyczonym ośle do Jerozolimy spojrzeć na tryumfalizm naszych uroczystości chrzcielnych, pierwszokomunijnych, weselnych, pogrzebowych, parafialnych… Niedziela Palmowa uczy przede wszystkim ewangelicznej pokory.

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE      

KOLEKTA Z 13 MARCA: $ 4,636.00

Serdecznie dziękujemy za ofiary – Bóg zapłać!

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE -podziękowanie

W imieniu całej wspólnoty parafialnej serdecznie dziękujemy O. Benedyktowi Cisoń, CSsR za wygłoszenie nauk rekolekcyjnych i przygotowanie nas na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy wszystkim parafianom za udział w rekolekcjach i prosimy o ofiary dla Ojca Rekolekcjonisty na pokrycie kosztów jego podróży do Polski – Bóg zapłać!

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 24 marca

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00 Podczas Mszy św. śpiewa zespół „Wiara i Miłość”. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30. Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

Grono dwunastu Apostołów tego roku w naszej wspólnocie reprezentują:

Bobka Jan, Kuczaj Paweł, Kulikowski Dariusz, Kusiński Mariusz, Kryczmanik Edmund, Łabinowicz Michał, Machula Mateusz, Miazga Jarosław, Miazga Leszek, Sielużycki Robert, Wójcik Krzysztof i Żuczek Witold

WIELKI PIĄTEK – 25 marca

Godz. 15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 19:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ –

Podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 21:30 – 23:00. Adoracja będzie prowadzona przez młodzież. W tym czasie będą różne formy modlitwy, w których każdy będzie się mógł odnaleźć, serdecznie zapraszamy, aby poświęcić czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.W Wielki Piątek będzie zbierana kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel! Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

Straż przy Grobie Pańskim od 20:30 do 22:00 – Rycerze Kolumba

WIELKA SOBOTA – 26 marca

Dzień modlitwy, ciszy i nadziei w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Chrystusa. Zachęcamy do modlitwy, adoracji i nawiedzenia Grobu Pańskiego od godz. 10:00 do 16:00. Prosimy się dołączyć do grup parafialnych, które będą adorować Pana Jezusa:

10:00 – Koło Żywego Różańca

11:00 – Szkoła Polska

12:00 – Młodzi Duchem

13:00 – Rycerstwo Niepokalanej

14:00 – Lektorzy

15:00 – Rodzina Radia Maryja.

Straż przy grobie Pańskim:

9:30 – 11:00 – Rycerze Kolumba

11:00 – 13:00 – Harcerki, Harcerze

13:00 – 14:00 – Związek Podhalan

14:00 – 15:00 – Członkowie zespołu „Polanie”

15:00 – 16:00 – Członkowie zespołu „Krakusy”

16:00 – 17:00 – Członkowie zespołu „Mazovia”

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w kościele od godziny 10:00 do 16:00, co godzinę, o pełnej godzinie.

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00. Podczas Mszy św. śpiewa zespół „Wiara i Miłość”.

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła – Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś (żłobiąc pionowe ramię krzyża); Początek i Koniec (żłobiąc poziome ramię krzyża); Alfa (żłobiąc literę alfa); i Omega (żłobiąc literę omega); do Niego należy czas (żłobiąc pierwszą cyfrę bieżącego roku); i wieczność (żłobiąc drugą cyfrę bieżącego roku); Jemu chwała i panowanie (żłobiąc trzecią cyfrę bieżącego roku); przez wszystkie wieki wieków. Amen (żłobiąc ostatnią literę bieżącego roku). Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”

Następnie jest Liturgia Słowa i Liturgia Chrzcielna.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ O GODZINIE 7:00 RANO – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Następne Msze św. o godz. 9:30; 11:00; 12:30; 19:00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 28 marca

Msze św. 9:30, 11:00, 19:00.

LEKTORZY – 19-20 marca

18:00 – Z. Topor, D. Topor, M. Domaradzki

8:00 – A. Rudzińska, M. Sobczak, M. Edgar, P. Adamski

9:30 – A. Mazur, M. Iskra, J. Pietrzak, J. Kraska

11:00 – M. Michalewicz, S. Salome, M. Łabinowicz, K. Kamieniak

12:30 – W. Potocka, M. Kulaga, T. Miazga, P. Wieleżyński, A. Gurgul

19:00 – Młodzież/Lektorzy

TOGETHER IN ACTION – 2016

Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 13,166.00.

Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 20 do 27 marca Rodzina Bronisławy i Zbigniewa Konecki będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI

Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych parafian z naszej parafii będzie dzisiaj w niedzielę na Mszy św. o godz. 12:30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w środę 23 marca na godz. 19:00.

CZASOPISMA KATOLICKIE W BIBLIOTECE PARAFIALNEJ

W naszej Bibliotece Parafialnej są dostępne katolickie tygodniki: „Niedziela”, „Źródło” oraz „Gość Niedzielny”. Zachęcamy do czytania tych czasopism, które przekazują treści, mówiące zarówno o Bogu, jak i o miłości do Ojczyzny oraz wydarzenia historyczne i aktualne oraz refleksje na różne, bieżące tematy.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Jak co roku tak i w tym, 2016 w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W poniedziałek 4 kwietnia podczas Mszy św. o godzinie 19 wieczorem odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” oraz specjalnej modlitwy-(będą wyłożone przed ołtarzem), przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego dziecka zagrożonego aborcją. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcjią. Zachęcamy do zapisywania się w celu sprawnej organizacji tej uroczystości.

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI

Organizatorzy KRUCJATY, związani z tygodnikiem katolickim Źródło, serdecznie zachęcają do włączania się w KRUCJATĘ MODLITWY- w duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka w minionych 35 latach, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej i proponują wspólną modlitwę w następujących intencjach: przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka, popełnione w naszej Ojczyźnie; dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za uratowanie dzieci, ocalone sumienia matek i ojców oraz przacowników służby zdrowia; za wprowadzenie prawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych; błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku. Więcej informacji: email: modlitwa@krucjata.org.

CZASOPISMO RELIGIJNE

Dwumiesięcznik „Głos Ojca Pio” do nabycia w biurze parafialnym.

Z ŻYCIA POLONII

DNI PORADNICTWA DLA POLAKÓW ZAMIESZKUJĄCYCH W ZACHODNIEJ KANADZIE Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Uprzejmie informuję, że w dniach 11-15 kwietnia 2016 r. Konsulat Generalny RP w Vancouver we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych planuje zorganizować Dni Poradnictwa dla Polaków zamieszkujących w zachodniej Kanadzie z zakresu ubezpieczenia społecznego. Podczas spotkania ze specjalistami z ZUS omawiana będzie m. in. Realizacja umowy dwustronnej pomiędzy Polską i Kanadą o ubezpieczeniu społecznym oraz zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje dla zainteresowanych (istnieje możliwość wcześniejszego przesłania do KG RP w Vancouver zapytań osób o ich konkretne sprawy – eksperci ZUS przyjadą z informacjami sprawdzonymi już w systemie informatycznym ZUS). Bedąto  dni:  Calgary – 13 kwietnia 2016r. ( sroda godz: 18:00 Dom Polski 3015 -15 St NE ) Z poważaniem, Krzysztof Olendzki Ambasador Tytularny Konsul Generalny RP w Vancouver

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza do skorzystania z bezpłatnych lekcji języka angielskiego – kurs dla początkujących – poziom podstawowy.Początek zajęć: środa, 6 kwietnia o godz. 18.30. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (we środy) i potrwają przez kolejne 12 tygodni. Miejsce: Dom Polski, pokój Zagłoba (na parterze). Zajęcia poprowadzi Marta Biedrawa-Raczyńska, nauczycielka ESL. Lekcje są bezpłatne. Uczestnicy jednorazowo płacą $25 opłaty administracyjnej.

Rejestracja na kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym pod numerem Domu Polskiego 403-291-3757 lub e-mail: info@dompolski.ca

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę w Domu Polskim o godzinie 14:30.

WIECZÓR AUTORSKI  „NIECH ŻYJE POLSKA”

Z legendarnym Janem  Pietrzakiem odbędzie się 10 kwietnia br. o godzinie 18:00 w sali Domu Polskiego.  Bilety do nabycia w kiosku prasowym sali parafijalnej, Jan’s Meats & Deli, Old Fashioned Meat & Deli, Polcan i Cracovia Deli. Ewentualnie  przed wejściem. Cały dochód przeznaczony jest na realizację Łuku Tryumfalnego w 100-Rocznicę „Cudu nad Wisłą w roku 1920”

ZABAWA W DOMU POLSKIM

Zapraszamy na wiosenną zabawę taneczną organizowaną przez klub piłkarski „White Eagles” i Dom Polski w sobotę 16 kwietnia o godzinie 19:00. Oprawa muzyczna DJ Mirek Syp. Bilety w cenie $50 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403-291-3757 i u Franka Wójcika 403-888-0384

ZABAWA WIOSENNA

Zespoły: „Krakusy” i „Polanie” serdecznie zapraszają na coroczną zabawę wiosenną, która odbędzie się 23 kwietnia w Sali parafialnej. Jak zwykle wykwintna kuchnia Jarka Pelca i świetna zabawa przy oprawie muzycznej Mirka Sypa. Bilety w cenie $50.00 od osoby do nabycia dzisiaj w niedzielę w Sali parafialnej. Informacje i rezerwacja: 403-630-1011.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (4x)

OPIEKUNKA Zaopiekuję się osobą w wieku starszym. Mam 3 letnie doświadczenie z osobą niepełnosprawną. Proszę dzwonić do Anny. Tel: 403-710-5511 (1x)

UWAGA SENIORZY – POKÓJ DO WYNAJĘCIA!

Jeśli szukasz ciszy, spokoju i chcesz mieszkać w miłym towarzystwie i czuć się jak u siebie, proszę zadzwoń. Tel:403-399-6045 (3x) Dzielnica Charleswood NW

DOM DO WYNAJĘCIA Wynajmę cały dom w dzielnicy Fairview SE. Dom z 2 sypialniami, 2 łazienki, 2 salony na górze. Cały wyremontowany. Podwójny ogrzewany garaż. Tel: 403-710-6338 (1x)

OPIEKUNKA DO DZIECKA Poszukuję opiekunki dla rocznej dziewczynki na 5 dni w tygodniu. Dzielnica Mountview. Tel: 403-471-8212. (3x)

SZUKAM OPIEKUNKI Dla starszej pani z zanikiem pamięci na okres letni (czerwiec, lipiec i sierpień) Tel:403-249-3064 (2x)

WYNAJMĘ MIESZKANIE Wynajmę ładne umeblowane (ciche) mieszkanie: jedna sypialnia, kuchnia otwarta z jadalnią i dużym pokojem dziennym wychodzącym na duży balkon. Dobra lokalizacja obok Southland Leisure Center. Do pięknej trasy rowerowej tylko 4 min. wokół jeziora Herritage Park. Mieszkanie do wynajęcia na okres 2 miesięcy lipiec i sierpień. Cena $ 800 dol. (lub do uzgodnienia). 403-919-5751 (1x)

PRACA Zatrudnię Panie do sprzątania domków w grupie dwuosobowej.Praca jest wymagąjaca fizycznie, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na pracę oraz dyspozycyjność czasowa. Nie potrzebna znajomość angielskiego. Prawo jazdy mile widziane, ale nie jest obowiązkowe. Stawka za godzine $14.20 po zakończeniu szkolenia.Prosze o przesłanie CV na adres email’owy: pracacalgary@gmail.com Aplikacje bez CV nie będą brane pod uwagę.(5x)

FIRMA INDELIBLE Oferuje remonty i odnawianie mieszkań. Usługi malarskie, kafelkowanie i renowacje, wymiana okien i drzwi.Kontakt w języku polskim i angielskim. Jonathan Skinner 587 225 1875 indeliblemarks@gmx.com (4x)

WAKACJE W B.C Można wynająć na dowolny okres czasu pół domu. Dom całkowicie wyposażony, piękna okolica blisko jeziora Kootenay Lake z plażą w Twin Bay. Inf:403-540-7736 (24x)