6 marca, 2016r.

6 marca, 2016r.

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota, 5 marca

18:00 – + Małgorzata Grabowska i Andrzej Grabowski

18:00 – + Irena Zarzycka                                 – syn z rodziną

 

Niedziela, 6 marca

 

8:00 – ++ Melania i Wacław Przędzelewski oraz zmarli z rodziny                    – dzieci

9:30 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdy Senderowskiej z okazji Urodzin           – Renata

12:30 – ++ Marianna i Tomasz Pituch       – syn z rodziną

19:00 – O łaski i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

 

Poniedziałek, 7 marca

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy w dniu Urodzin                   – mama i bracia

19:00 – ++ Kazimierz i Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek, 8 marca

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii w dniu Urodzin       – mąż z synem

19:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Dawida

 

Środa, 9 marca

19:00 – + Józef                                      – żona

19:00 – ++ Leokadia Drozd (1 rocz) i Józef Drozd          – córka z rodziną

 

Czwartek, 10 marca

9:00 – Nie ma Mszy św.

19:00 – + Małgorzata Wojtaszek

19:00 – + Ewa Sommer (4 rocz)

 

Piątek, 11 marca

9:00 – + Adam Trosko

19:00 – + Grażyna Szymańska          – brat z rodziną

 

Sobota, 12 marca

8:30 – O Boże błogosławieństwo i łaski ducha św. dla Elżbiety              – rodzina

18:00 – + Marian Rutkowski (2 rocz)

 

Niedziela, 13 marca

 

8:00 – ++ Zmarli z rodziny Granosik i Świderek

9:30 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wandy Sujata z okazji Urodzin         – R. Piekut

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Pawlickiej w dniu Imienin, i Urodzin wnuka Kubusia

– dzieci

12:30 – + Zbigniew Łabinowicz                 – brat z rodziną

19:00 – ++ Andrzej Leszkowski i zmarli z rodziny Zaręba i Muras                                             – żona z rodziną

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Joz 5,9-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3,11-32

Ref: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg

Dzisiejsza, IV niedziela Wielkiego Postu w liturgii Kościoła nosi nazwę Laetare – Radujmy się. Kładzie ona akcent na paschalną radość i nadzieję. Św. Łukasz jest ewangelistą miłości miłosiernej i mesjańskiej radości. Jego piętnasty rozdział z dzisiejszej Ewangelii to prawdziwa „ewangeliczna perła” i „ewangelia w Ewangelii”. To niezapomniany fragment Pisma Świętego, w którym dobroć Boga została przedstawiona przez analogię do współczucia i czułości ziemskiego ojca. Łukaszowa przypowieść jest jakby dramatem w dwóch aktach. Pierwszy mówi o nędzy człowieka. W naszym przypadku – o odejściu młodszego syna i o egoistycznej małostkowości starszego. Akt drugi przedstawia hojne i bezgraniczne miłosierdzie Boga, który przebacza młodszemu i jest wyrozumiały dla starszego. Ukazuje Boga, który ciągle w nas wierzy i nie zraża się naszymi upadkami. Dobry Bóg – Łukaszowy Ojciec wychodzi na rozstaje nie tylko w poszukiwaniu marnotrawnego – młodszego syna, ale wychodzi także po starszego (Łk 15,28), choć ten nawet nie chce z nim rozmawiać. Znakomity włoski biblista i teolog kardynał Carlo Maria Martini pisze:,, Najbardziej uderza w tym opowiadaniu jego osobowy charakter. Problemem nie jest to, co syn marnotrawny uczynił, że przepuścił pieniądze, ani to, jak żył w kraju, do którego się udał. Nie podaje się spisu jego grzechów. Najistotniejsze jest to, że syn źle postąpił wobec ojca, że więzy pomiędzy synem i ojcem zostały zniszczone przez brak zaufania, ponieważ syn uwierzył, że lepiej mu będzie poza domem. Więzi między ojcem i synem zostają przywrócone dzięki odbudowaniu zaufania. Grzech jawi się tutaj w najbardziej osobowym aspekcie: człowiek został powołany do zawierzenia Bogu, Bogu jako Ojcu; przez brak zaufania człowiek zerwał ten związek. Całe opowiadanie jest pod znakiem końcowej uczty radości i miłości. I podczas tej uczty na nowo tworzą się więzi, odbudowana zostaje przyjaźń, przywrócona nadzieja”. Ile razy słyszeliśmy tę niezwykłą przypowieść o marnotrawnym synu lub, jak chce współczesna wiedza biblijna, opowieść o miłosiernym ojcu, niewdzięcznym starszym synu czy dwóch marnotrawnych synach? Znamy ją dobrze, prawie na pamięć, ale czy jeszcze nas porusza, czy wpływa na nasz obraz Boga, na codzienność naszego życia? Śmiało możemy zgodzić się z Charlesem Péguy, iż „tkwi ona w sercu bezbożnika jako oścień wrażliwości”. Przypowieść o miłosierdziu Boga Ojca niesie nadzieję, ale i wzywa do konkretnych działań z naszej strony na półmetku Wielkiego Postu. Dlatego św. Paweł usilnie prosi mieszkańców Koryntu i nas: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5,17–21), głosząc swoim życiem Ewangelię pojednania i przebaczenia.

 

LEKTORZY – 5-6 marca

18:00 – J. Bogusławska, Organista, M. Edgar

8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski

9:30 – M. Podgórny, S. Teresa, P. Podgórny

11:00 – M. Kaczan, Laetare, A. Kamieniak

12:30 – J. Miazga, M. Kulaga, T. Miazga

19:00 – Młodzież/Lektorzy

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE      

 

KOLEKTA Z 28 LUTEGO: $ 6,073.00

Serdecznie dziękujemy za ofiary – Bóg zapłać!

 ŻYCZENIA URODZINOWE

W poniedziałek 7 marca Ks. Proboszcz Jacek Walkiewicz obchodzi swoje Urodziny. Mamy więc okazję do złożenia moc gorących życzeń. Składamy Ks. Jackowi serdeczne życzenia, zdrowia i błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej dla dobra naszej parafii.- Szczęść Boże.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Post byłby czymś małym i niegodnym, gdyby polegał tylko na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. Rdzeniem postu jest nawrócenie. Istotą postu – według proroka Izajasza – jest „uniżenie duszy przed Panem” (Iz 58, 3-5). Post jest wyrazem pokory, nadziei i miłości człowieka do Boga. Post zasługujący to tylko taki, który ożywiony jest szczerą intencją pokuty i uwielbienia Boga. Post jest więc nawróceniem serca i duszy do Boga

GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15.

DROGA KRZYŻOWA

– dla dzieci w środy o godz. 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godz. 18:30

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w środę 16 marca i trwać będą do niedzieli 20 marca. Rekolekcje poprowadzi O. Benedykt Cisoń, CSsR z Torunia.

 

TOGETHER IN ACTION – 2016

Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 5,915.00.

Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

 

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 6 do 13 marca Rodzina Ludwika i Bogusi Celeda będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Zapraszamy wszystkich Ministrantów oraz rodziców na spotkanie w środę 9 marca bezpośrednio po Mszy św.

KAWIARENKA

Przez miesiąc luty i marzec kawiarenkę przygotowuje „Grupa Parafialna”. Zapraszamy!

 

WYPRZEDAŻ CIAST ŚWIĄTECZNYCH

Panie z grupy parafialnej serdecznie zapraszają na wyprzedaż ciast świątecznych w niedzielę 13 marca.

Przy stoisku z kawą i ciastem są do nabycia kartki świąteczne w cenie $ 8.00 za komplet.

               

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy !

 

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W niedzielę 13 marca, po Mszy św. o godzinie 11: 00 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

 

CZASOPISMA KATOLICKIE W BIBLIOTECE PARAFIALNEJ

W naszej Bibliotece Parafialnej są dostępne katolickie tygodniki: „Niedziela”, „Źródło” oraz „Gość Niedzielny”. Zachęcamy do czytania tych czasopism, które przekazują treści, mówiące zarówno o Bogu, jak i o miłości do Ojczyzny oraz wydarzenia historyczne i aktualne oraz refleksje na różne, bieżące tematy.

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 6 marca po dziennych Mszach św.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom.  Bóg zapłać!         

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016

Do 20 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W.. Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii są wyznaczone; 16 luty i 3 marzec (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook aby się więcej na ten temat dowiedzieć.

 

Z ŻYCIA POLONII

 

INFORMACJA DLA PRZYLATUJĄCYCH DO KANADY PO 15 MARCA 2016

Od 15 marca 2016 roku wjazd do Kanady dla obywateli krajów ruchu bezwizowego, w tym Polski, będzie wymagał wcześniejszej rejestracji on-line. Władze kanadyjskie wprowadziły konieczność wypełnienia formularza eTA, czyli elektronicznego systemu autoryzacji podróży. Dokładnie więc od 15 marca 2016 roku obcokrajowcy, którzy są zwolnieni z konieczności posiadania wizy wjazdowej (w tym obywatele Polski) będą musieli wypełnić formularz eTA, jeśli planują podróż do Kanady drogą lotniczą (nowy wymóg nie dotyczy przekraczających granicę Kanady drogą lądową lub morską.) Jeśli ktoś otrzymał Work Permit lub Study Permit przed 1 sierpnia 2015 i planuje wyjazd i powrót do Kanady, potrzebuje zarejestrowania się w systemie eTA. Rejestracja eTA nie obowiązuje stałych rezydentów Kanady, posiadających kartę stałego pobytu. Poza tym naturalnie będzie nadal wymagany ważny paszport. Sugerujemy nie zwlekać w tej sprawie do ostatniej chwili i aplikować on line na stronie canada.ca/eTA. Na tej witrynie jest dostępna informacja o procedurze eTA w języku polskim. Koszt rejestracji to 7 dolarów kanadyjskich. Większość wniosków powinna być akceptowana w ciągu kilku/kilkunastu minut od złożenia, ale mogą być wyjątki. Wtedy w ciągu maksymalnie 72 godzin otrzyma się maila z dalszymi instrukcjami. Założone konto eTA będzie powiązane z paszportem i będzie ważne do 5 lat lub daty wygaśnięcia paszportu – zależy od tego, co będzie pierwsze. Rejestracja będzie dawała możliwość wizyty w Kanadzie do 6 miesięcy. W innym przypadku będzie trzeba złożyć wniosek i przedłużenie pobytu. Obsłudze lotów do Kanady będzie trzeba pokazać paszport, dzięki czemu sprawdzą, czy pasażer posiada eTA. Na granicy będzie także krótkie spotkanie ze strażnikiem służby granicznej, który ostatecznie zadecyduje o wjeździe do kraju i i czasie pobytu.

Informację przygotował: Marek Domaradzki

 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza do skorzystania z bezpłatnych lekcji języka angielskiego – kurs dla początkujących – poziom podstawowy.Początek zajęć: środa, 6 kwietnia o godz. 18.30. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (we środy) i potrwają przez kolejne 12 tygodni. Miejsce: Dom Polski, pokój Zagłoba (na parterze). Zajęcia poprowadzi Marta Biedrawa-Raczyńska, nauczycielka ESL. Lekcje są bezpłatne. Uczestnicy jednorazowo płacą $25 opłaty administracyjnej.

Rejestracja na kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym pod numerem Domu Polskiego 403-291-3757 lub e-mail: info@dompolski.ca

Zapraszamy!

 

EUROPEJSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ „BIAŁE ORŁY”

Rozpoczyna zapisy na sezon letni 2016 dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Z nami Twoje dziecko poprawi swoje umiejętności gry w piłkę i kondycję fizyczną, pozna nowych przyjaciół, pogłębi znajomość języka polskiego a przede wszystkim, będzie się znakomicie bawić. Zajęcia odbywają się na swieżym powietrzu dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez doświadczonych trenerów z Polski. Po więcej informacji prosimy o kontakt z Frankiem pod numerem 403-888-0384, e-mail: frank@franksrenovation.com. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.whiteeaglescalgary.net

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (5x)

OPIEKUNKA Zaopiekuję się osobą w wieku starszym. Mam 3 letnie doświadczenie z osobą niepełnosprawną. Proszę dzwonić do Anny. Tel: 403-710-5511 (2x)

UWAGA SENIORZY – POKÓJ DO WYNAJĘCIA!

Jeśli szukasz ciszy, spokoju i chcesz mieszkać w miłym towarzystwie i czuć się jak u siebie, proszę zadzwoń. Tel:403-399-6045 (4x) Dzielnica Charleswood NW

DOM DO WYNAJĘCIA

Wynajmę cały dom w dzielnicy Fairview SE. Dom z 2 sypialniami, 2 łazienki, 2 salony na górze. Cały wyremontowany. Podwójny ogrzewany garaż. Tel: 403-710-6338 (2x)

SZUKAM OPIEKUNKI

Starsza pani szuka opiekunki od poniedziaku do piątku. Ewentualnie w soboty. Dzielnica Signal Hill. Tel: 403-569-9628 (2x)

OPIEKUNKA DO DZIECKA

Poszukuję opiekunki dla rocznej dziewczynki na 5 dni w tygodniu. Dzielnica Mountview. Tel: 403-471-8212. (4x)

SZUKAM OPIEKUNKI

Dla starszej pani z zanikiem pamięci na okres letni (czerwiec, lipiec i sierpień) Tel:403-249-3064 (1x)

WYNAJMĘ MIESZKANIE

Wynajmę ładne umeblowane (ciche) mieszkanie: jedna sypialnia, kuchnia otwarta z jadalnią i dużym pokojem dziennym wychodzącym na duży balkon. Dobra lokalizacja obok Southland Leisure Center. Do pięknej trasy rowerowej tylko 4 min. wokół jeziora Herritage Park. Mieszkanie do wynajęcia na okres 2 miesięcy lipiec i sierpień. Cena $ 800 dol. (lub do uzgodnienia). 403-919-5751 (1x)

PRACA

Zatrudnię Panie do sprzątania domków w grupie dwuosobowej.Praca jest wymagąjaca fizycznie, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na pracę oraz dyspozycyjność czasowa. Nie potrzebna znajomość angielskiego. Prawo jazdy mile widziane, ale nie jest obowiązkowe. Stawka za godzine $14.20 po zakończeniu szkolenia.Prosze o przesłanie CV na adres email’owy: pracacalgary@gmail.com Aplikacje bez CV nie będą brane pod uwagę.(5x)