31 lipca -7 sierpnia, 2016

31 lipca -7 sierpnia, 2016

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 30 lipca – Dzień powszedni

18:00 – + Antonina Nutowicz (2 rocz)     – córka z rodziną

Niedziela, 31 lipca 

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Ethan i jego rodziny       – babcia

9:30 – ++ Anna i Stanisław

11:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danuty Śliwińskej z okazji 70 urodzin i Andrzeja Śliwińskiego z okazji w 71 urodzin oraz Irena i Ryszard Szatkowscy

12:30 – W int. Powstańców Warszawskich    – SPK koło # 18

19:00 – Dziękczynna za zdane egzaminy i otrzymaną pracę

Poniedziałek, 1 sierpnia – Wspomnienie św. Algonsa Marii Kiguoriego, Biskupa i Doktora Kościoła

19:00 – ++ Franciszek i Michalina Jarząb

Wtorek, 2 sierpnia – Dzień powszedni

19:00 – ++ Maria Mordak i zmarli z rodziny

19:00 – ++ Helena i Stanisław Starzyk i zmarli z rodziny oraz Antoni i Zofia Pastuszka i zmarli z rodziny

Środa, 3 sierpniaDzień powszedni        

19:00 – ++ Eugenia i Piotr Laszczyński i zmarli z rodziny         – córka i syn

Czwartek, 4 sierpnia – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, Prezbitera

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Shux i Michała w rocznicę Sakramentu małż. – mama i rodzeństwo

Piątek, 5 sierpnia – Dzień powszedni

9:00 – + Zygmunt Kozioł                         – rodzina

19:00 – + Marlina Zakowicz                    – Zofia

Sobota, 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego

18:00 – ++ Edward i Nadzieja Gajdel

18:00 – + Świętosław Rudy – rodzina

LEKTORZY – 30-31 lipca

18:00 – M. Domaradzki, S. Teresa, M. Domaradzki

8:00 – J. Pietrzak, M. Sobczak, A. Mazur

9:30 – J. Boguslawski, A. Wojciechowska, M. Kaczan

11:00 – M. Labinowicz, M. Iskra, O. Pietras

12:30 – A. Gurgul, A. Zyro, W. Potocka

19:00 – P. Adamski, A. Wojciechowska, P. Adamsk

LEKTORZY – 6-7 sierpnia

18:00 – J. Bogusławska, S. Salome, M. Edgar

8:00 – O. Pepłowski, A. Wojciechowska, M. Pepłowski

9:30 – A. Mazur, M. Iskra, J. Kraska

11:00 – V. Kanaszyc, M. Kulaga, M. Domaradzki

12:30 – J. Miazga, S. Teresa, T. Miazga

19:00 – Z. Topor, D. Topor, P. Adamski

 

Niedziela, 7 sierpnia

8:00 – O Boże błog. dla Krzysztofa z ok. urodzin

9:30 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Antoniny i Jana oraz Moniki i Bartosza z okazji rocznicy Sakramentu małżeństwa

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Jerzego i Ireny Stróżyk w 56 rocz. Sakramentu małżeństwa

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Patryka z okazji urodzin          – rodzice

Poniedziałek, 8 sierpnia – Wspomnienie św. Dominika, Prezbitera

19:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Antoniny w dniu Urodzin

Wtorek, 9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy

19:00 – O nawrócenie i pojednanie w rodzinie

Środa, 10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 11 sierpnia – Wspomnienie św. Klary, Dziewicy

19:00 – + Mieczysław Obrocki

Piątek, 12 sierpnia – Dzień powszedni

19:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Dominika Streżyńskiego               – rodzice

19:00 – ++ Kazimierz, Agnieszka, Regina, Ryszard i zmarli z rodziny

Sobota, 13 sierpnia – Dzień powszedni

18:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Joanny w dniu Urodzin

18:00 – + Tadeusz Piotrowski                         – żona i dzieci

Niedziela, 14 sierpnia

8:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla AnnyMay                                                                   – babcia

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Dominiki i Jana w 7 rocznicę Sakramentu małżeństwa oraz błogosławieństwa dla całej rodziny

11:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Bartosza w dniu Urodzin

12:30 – Dzień Wojska Polskiego              – SPK koło # 18

19:00 – ++Wanda Grymek (20 rocz) i zmarli z rodziny Grymek

 

KOLEKTA z 17 i 24 lipca $ 8,060.00

Serdecznie dziękujemy za ofiary – Bóg zapłać!

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

31 lipca, 2016

Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21

Ref: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na istotę chciwości, którą stanowi lęk o siebie. Chciwość, która jest oznaką braku zaufania do Boga, jakimś rodzajem bałwochwalstwa, zajmuje drugą pozycję w katalogu grzechów głównych. Sprzeciwia się miłości, która uczy, by móc się dzielić, dawać i ubogacać innych. Chciwy człowiek chce tylko brać, zagarniać i odbierać. „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”. Następnie Jezus opowiada przypowieść o bogaczu, który woli budować spichlerze niż zatroszczyć się o swe zbawienie. Jest to przypowieść o nienasyceniu. Gdy masz trochę, chcesz więcej! Gdy masz więcej, brakuje ci jeszcze trochę! I tak w koło! Zdumiewający jest egoizm tego chciwca. Cały swój dorobek i urodzaj wykorzystał tylko dla siebie, dla poprawienia swego losu.W jakich sytuacjach mamy dziś do czynienia z chciwością? Spójrzmy choćby na łapówki, które biorą się z chciwości i prowadzą do korupcji. Często gorszymy się, że inni je dają i przyjmują, a jak jest z nami? Czy nie chcemy wpłynąć przez nie na jakość załatwianych przez nas spraw w urzędzie, szpitalu czy na uczelni? Inny przejaw chciwości to skąpstwo, czego dowodem są choćby katastrofy budowlane. Ktoś chce zaoszczędzić, jak ów pracownik, który miał wybudować piękny dom. Nie wiedział, że jest to podziękowanie od szefa firmy za jego dobrą pracę. Gdy skończył, a budował „nadmiernie oszczędzając – dowiedział się, że to dla niego. Owocem chciwości są kradzież to też owoc chciwości. Cóż to takiego zagarnąć coś, co się nam przyda lub mogłoby się przydać. A przecież to czyjaś własność i w ten sposób pozbawiamy kogoś jego prawa do posiadania. Inna forma chciwości prowadzi do bezrobocia. Bo oto chciwi szefowie firm, korporacji i prywatnych fortun windują swoje uposażenia kosztem pracowników oraz rozpadu firmy. A za bezrobociem często idzie rozbicie rodzin, bo ktoś pracuje daleko i w domu nie ma go całymi miesiącami.Widzimy więc, że jeżeli człowiek pozwoli się opanować chęci posiadania za wszelką cenę, to chciwość staje się bogiem, a człowiek jej sługą, niewolnikiem. I jako niewolnik musi robić wszystko, byle tylko służyć wiernie swojemu bożkowi.Widzimy również dziś, że wielu „wydaje się nieustannie uganiać za takim zajęciem, które pomoże mu pomnożyć posiadany majątek. Niekiedy osiągnięcie owego celu doprowadza do tego, że jest przemęczony i rozdrażniony, budując wokół siebie niezauważalny mur wrogości i niedostępności. Dlatego Jezus Chrystus daje nam receptę na nieuleganie pokusie chciwości „Gromadźcie sobie skarby w niebie”. Bądźmy więc świadkami Jezusa przez nasze hojne serce i wyciągnięte w pomocnym geście dłonie.

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7 sierpnia, 2016

Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48

Ref: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowa dzisiejszej Ewangelii wzywające do czujności i gotowości na przyjście Pana, z mocą nawołujące do uznania siebie za gości i pielgrzymów na ziemi, odnoszą się bardzo konkretnie do naszej ziemskiej egzystencji. Do człowieka w drodze – homo viator, który rzeczywiście jest Pascalowską trzciną myślącą. Doświadczenie uczy, że zarówno smutki, jak i radości spływają nieoczekiwanie. Diagnoza choroby nowotworowej spada jak grom z jasnego nieba, a nie tylko ewangeliczny złodziej – dzisiejszy groźny przestępca – pozbawia nas nieoczekiwanie mienia, zdrowia czy życia. Przychodzące zaś dobre wiadomości miło nas zaskakują i są powodem radości. W perspektywie tych słów, a szczególnie doświadczenia codzienności, zaiste nasze życie nabiera mocnego wymiaru eschatologicznego – ostatecznego. W przemijającej postaci tego świata słowa Pańskie: ,,Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostanie ani mól nie niszczy” (nabierają szczególnego blasku prawdy. U kresu naszej pielgrzymki po drogach życia będziemy sądzeni tylko z miłości, z czasu poświęconego Bogu i ofiarowanego człowiekowi – bliźniemu. Jak echo przywołujemy tu słowa niezapomnianego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który na modne hasło tego świata ,,Czas to pieniądz” odpowiedział: ,,A ja wam powiadam, że czas to miłość”. I dobrze byłoby te słowa przypomnieć dzisiejszym maklerom i przedstawicielom handlowym, bezrobotnym i będącym na marginesie dzisiejszych przemian. Wszystkim nam, którzy po grzechu pierworodnym bardziej zerkamy na biblijną miskę soczewicy niż na Chleb, który z nieba zstępuje. Wezwanie do czujnego oczekiwania na przyjście Boga opiera się na dojrzałej i głębokiej wierze, na wierze, której symbolami są przypomnieni w Liście do Hebrajczyków (11) giganci wiary: Abraham, Sara, Izaak. Ludzie żyjący wiele pokoleń przed nami, a jednak bardzo podobni do nas. Ludzie, którzy nie bali się rzucić na głębiny wiary i wszystko zawierzyć swemu Stwórcy. Pan Jezus swoim dzisiejszym słowem wzywa do ewangelicznego czuwania i gotowości. Życie chrześcijanina powinno być jednym ustawicznym czuwaniem. W owym czuwaniu, w tej gotowości do wyjścia na spotkanie z Chrystusem. Dla kapłanów znakiem ustawicznego czuwania niech będzie dzisiaj istotny element stroju liturgicznego – cingulum – sznur – znak wiernej gotowości, a dla wszystkich – wieczna lampka przed tabernakulum – symbol nie tylko Chrystusowej obecności, ale naszej postawy wiernego sługi. Pielgrzyma gotowego stanąć przed Panem.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2016

Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $25,401.00 na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel !

 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 31 lipca do 7 sierpnia Rodzina Anny i Piotra Jakuckich będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Od 7 do 14 sierpnia Rodzina Beaty i Krzysztofa Trzesicki będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

PARKING PARAFIALNY

Zawiadamiamy studentów, którzy będą ponawiać pozwolenie na parking, że w tym roku będzie pobierana opłata roczna w wysokości $ 100.00. Pozwolenie jest tylko wydawane dla osób, którzy należą do naszej parafii i systematycznie uczęszczają na Mszę św. Pieniądze przeznaczone będą o zadbanie naszego parkingu i terenu Kościoła.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI

Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. Tylko w pierwszy piątek 5 sierpnia poranna Msza św, a po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu. Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

WYJAZDY NA WAKACJE

Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionym czasem duchowego odrodzenia.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Sala Parafialna ( godz.10:00 -14:00 )

Niedziela, 28 sierpnia

Opłata za jedno dziecko –               $390.00

Opłata za dwoje dzieci   –               $490.00

Opłata za troje i więcej dzieci –     $550.00

Depozyt za dyżur –                           $ 80.00

Po 28 sierpnia, 2016 roku opłata za szkołę wzrasta o $50.00.

PASTORAL CARE TEAM

Parafia M.B.K.P zaprasza wszystkich parafian w miarę czasu i z otwartym sercem do modlitw za życie przed kliniką aborcyjną w Calgary, 2431 – 5 Ave N.W. Dyżur naszej parafii jest w każdy piątek od godz. 9:00 do 10:00am. Afisze przeciwaborcyjne są dostępne w szatni przy wejsciu do Sali Parafialnej. 

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

WORLD YOUTH DAY

We will be celebrating World Youth Day at Home at the One Rock Festival this summer The One Rock Festival of Faith is now on its 7th year and is happening on August 12-14, 2016 at the Redwood Meadows Fair Grounds near Bragg Creek. It is our mission to show our young adults that faith can be lived in the real world in exciting and motivational ways. The weekend is filled with music, praise and inspirational talks in an incredible outdoor location. It is an annual festival of faith for youth, young adults, and their families hosted by the Diocese of Calgary, and supported by the dioceses of Alberta and NWT. To volunteer and for more information, visit: www.onerock.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

WAKACJE W B.C

Można wynająć na dowolny okres pół domu. Dom całkowicie wyposażony, piękna okolica blisko jeziora Kootenay Lake z plażą w Twin Bay. Można ze sobą zabrać psa. Inf: 403-540-7736 (11x)

PRACA

Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami wliczone w czas pracy. Stawka początkowa od $14.50 do $15.00 w zależności od doświadczenia. Pozwolenie na pracę konieczne. Tel: 403-803-1747 (2x) 

WYNAJMĘ APARTAMENT

Apartament 73 m2, 3 pokoje, loggia, schowek. Widok na park. Na terenie ogrodzonego budynku windy, basen, siłownia, korty tenisowe, pralnia, pokój spotkań, sala imprezowa, przydzielony parking. Koło domu przystanki tranzytu. Lokalizacja:  Calgary – Dalhousie NW.  Tel: 403-680-5480.(1x)

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (6x)

DO WYNAJĘCIA

Szukam apartamentu lub basementu do wynajęcia dla jednej osoby. Tel: 403-277-2222 (1x)

POSZUKUJĘ PRACY

Podejmę pracę przy sprzątaniu domów, apartamentów lub biur. Proszę o kontakt z Barbarą 403-700-3928 (1x)

POSZUKUJĘ DOMU DO WYNAJĘCIA

Matka z dwojga dorosłymi córkami poszukuje domu do wynajęcia . Dom z miejscem dla psów, oraz nawet z możliwością rent to Own lub kupna . Telefon 250-307-0664 (2x) 

SUITE DO WYNAJĘCIA W WEST KELOWNA

Na okres wakacji wynajmę Suite z dwoma sypialniami ( Queen i King łóżka) z kuchnią, z łazienką i z osobnym wejściem. Blisko plaży (blisko mostu). Bez śniadania. Opłata za noc $ 70.00. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (2x)

PRACA

Szukam jedną lub dwie osoby do pomocy w przeprowadzce. Proszę o text message na tel: 403-863-6666 (2x)

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR – 6 SIERPNIA

Modlitwa Przygotowawcza: Prosić Boga o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu (CD 46).

Wprowadzenie 1: Wyobrażę sobie scenę. Wydarzenie na Górze Tabor pozwala mi wejść głębiej w poznanie tajemnicy chwały Jezusa. Jestem jednym z uczestników Przemienienia. Zdarzyło się bowiem, że stoję oko w oko z objawieniem się boskości mojego Mistrza. Wprowadzenie 2: Prośba abym szczególnie w kontekście poprzedniej medytacji dobrze zrozumiał i odczuł tajemnice przyjęcia i odrzucenia Królestwa Bożego.

  1. Aby się modlić… Jezus bierze ze sobą Piotra Jakuba i Jana aby się modlić (w.28). Zobaczmy, że Jezus będąc Bogiem nie rezygnuje z modlitwy. Doskonałość to nie stan w którym niczego nie potrzebujemy od Boga, ale takie zjednoczenie z Bogiem, że modlący staje się jedno z Bogiem. Prawdziwa modlitwa zatem nie jest proszeniem o jakąś rzecz, ale jest budowaniem relacji, jest samą więzią z Bogiem. Modlitwa jest owocem jedności z Bogiem. Ktoś kto nie czuje się związany z Bogiem, po prostu się nie modli. Wierzymy tak jak się modlimy… To modlitwa sprawiała, że wygląd Jezusa się odmienił, a odzienie stało się lśniąco białe. W klimacie modlitwy Mistrza, uczniowie doświadczają boskości Jezusa. Modlitwa staje się kluczem, dzięki któremu możemy poznawać i lepiej rozumieć Boga, który nieustannie mówi do mnie: To jest Syn mój wybrany, słuchaj Go! Jezus ucząc modlitwy, uczył budowania więzi z Bogiem.
  2. Modlitwa i posłuszeństwo Przemienienie na Górze Tabor wskazuje na jedność Jezusa z Bogiem. Zaproszenie na Górę oznaczało dla apostołów intymne poznanie tajemnicy Jezusa. W modlitwie Syna Bożego uczniowie mogą odnaleźć również Jego wierność i posłuszeństwo Bogu. Boskość Jezusa jaka objawia się w tym wydarzeniu jest naznaczona cierpieniem. Ten sam Jezus w chwale na górze Tabor wkrótce będzie konał na innej górze. Wydarzenie Przemienienia Pańskiego otwiera uczniów na rzeczy przyszłe: Mojżesz i Eliasz rozmawiają o Jego odejściu, a więc o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Chwała Jezusa wiąże się nieodwołalnie z tajemnicą Jego wyniszczenia. Jezus wie, że ma umrzeć, godzi się na to, a dzięki modlitwie Mistrza uczniowie mają wgląd w wolę samego Boga. Zostają niejako przygotowani na przyjęcie przyszłości.
  3. Przemienienie jako nadzieja Przemienienie Pańskie ma również w swej wymowie element pocieszenia i nadziei na lepsze jutro; jest oknem otwartym w kierunku naszej przyszłości. Wszyscy cierpiący duchowo i cieleśnie w swoim istnieniu są zdeformowani (przemienieni negatywnie) cierpieniem. Również sam Jezus cierpiący na krzyżu był zmiażdżony cierpieniem, jednak Bóg wskrzesił Go aby nadal żył w ciele ubóstwionym (skąpanym w chwale Boga). Bóg nigdy nie zapomina o swoich! Po śmierci przemieni również nasze ciała na wzór swojego ciała uwielbionego (Flp 3.21). Nasze ciało jako świątynia Ducha Św. przeznaczone jest również do tego aby miało udział w chwale Boga. Chrześcijaństwo nie głosi uwolnienia od ciała ale z odwagą głosi ocalenie naszego ciała, po to byśmy mogli żyć na wieki. Charles Péguy: Ciało i dusza albo będą złączone jak dwie dłonie w wiecznej adoracji Boga, albo jak dwa nadgarstki zakute w kajdany na wieczne potępienie.

Ojcze nasz