18 września, 2016r.

18 września, 2016r.

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 17 września – Dzień powszedni
18:00 –  O Boże błogosławieństwo dla Jacka i Anny Pietrzak w 25 rocz. Sakramentu małżeństwa   – rodzina

Niedziela, 18 września
8:00 – + Krystyna i Witek
9:30 – + Gertruda Cichańska                        – syn z rodziną
11:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Madelaine, Ryana i Michała
11:00 – W intencji Polskiej Szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego
12:30 – + Karol Kowal (22 rocz)                                – Zofia
19:00 – + Peter Wesierski                                           – żona

Poniedziałek, 19 września – Dzień powszedni
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Joanny z okazji Urodzin
19:00 – Za parafian

Wtorek,  20 września – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
19:00 – ++ Jadwiga i Zygmunt Kociuba oraz Krystyna i Leon Mazurek                                                  – rodz. Hanus
19:00 – W pewnej intencji i o zdrowie dla Marka

Środa, 21 września – Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty                
19:00 – O światło ducha św. i łaskę wiary dla Piotra i Alicji
19:00 – + Henryk Sztemberg                     – córka z rodziną

Czwartek, 22 września – Uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego
19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Stanisława Sztukowskich z okazji sakramentu małżeństwa

Piątek, 23 września – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, Prezbitera
9:00 – + Walenty Kramarz
19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 24 września – Dzien powszedni
8:30 – O Boże błogosławieństwo  dla Katarzyny i Michała w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa
18:00 – ++ Jacek Machula i zmarli z rodziny
Niedziela, 25 września
8:00 – ++ Maria, Tadeusz i Bogdan Bogusławscy
9:30 – ++ Stanisław i Stanisława Bednarczyk oraz Maria i Piotr Bakon
11:00 – ++ Józefa, Michał, Adolf, Piotr i Wademar
12:30 – + Krystyna                                    – grono przyjaciół
19:00 – O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla Marty
XXV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; 2 Kor 8,9; Łk 16,1-13

Ref: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
Jezus Chrystus wskazuje uczniom w Ewangelii: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”. Wydaje się, że ta przestroga odnosi się najpierw do pierwotnego znaczenia tego słowa, które oznaczało zabezpieczenie, oparcie, pewność. Z czasem słowo „mamona” zaczęło bożka pieniędzy i bogactwa. Słowo Boże daje nam jednak także i inną przestrogę. Chodzi o to, że nad pieniądzem trzeba panować. W innym wypadku on zapanuje nad człowiekiem. I wtedy stanie się ów człowiek konsumentem rozrywek, przyjemności zmysłowych, hazardu, a nawet sławy czy kariery. A bożek będzie domagał się wciąż nowych ofiar, wynikających z coraz większego nienasycenia. W zachowaniu ludzkim możemy dostrzec dziwną zależność: człowiek podejmuje logiczne, refleksyjne, a i uczciwe działanie dopiero wtedy, gdy zostaje postawiony w jednoznacznych sytuacjach z których wynika, że wcześniej zachowywał się nieuczciwie. Podobnie jak w przypowieści o nieuczciwym zarządcy, który ma świadomość, że jego zwolnienie jest nieuniknione. Dopiero wtedy tak naprawdę otwiera oczy i dostrzega dramat swojego położenia. W świetle pytania właściciela widzi nieuczciwość w swoim zachowaniu. Dotychczas korzystał bowiem ze swojego stanowiska, aby trwonić dla własnych celów majątek swojego pana. Teraz wie, że stracił zaufanie i posiadane stanowisko. Jezus chwali jednak nieuczciwego zarządcę. Ale wcale nie za to, że przywłaszcza sobie bezprawnie dobra innych i pozyskuje sobie przyjaciół kosztem właściciela. Nie chwali jednak sama postawa zarządcy, ale tylko jego przezorność; pomysłowość, z jaką rozwiązał trudną sytuację i nie poddał się zwątpieniu. Zarządca wybiera sposób wyjścia z trudnej sytuacji. Dotąd prawie nie zauważał istnienia innych, myślał tylko o sobie i o swoich interesach. Teraz odkrywa wartość przyjaźni. Ocalenie siebie dokonuje się przez otwarcie na innych. I właśnie ta jego zapobiegliwość, otwartość na drugiego człowieka, zostaje pochwalona, a nie sposoby, których używa, aby zapewnić sobie przyszłość. Ważnym środkiem do panowania nad sobą, nad pragnieniami woli i poruszeniami serca, jest asceza, której przejawem staje wewnętrzna samodyscyplina. Pomaga ona realizować życie duchowe, zdobywać świętość. Dyscyplina pomaga też zmniejszyć stawianie siebie w centrum, by skoncentrować się na Jezusie i życiu zgodnym z Jego duchem oraz na miłości bliźniego, która chroni przed samolubstwem. Jako uczniowie Jezusa powinniśmy działać z taką samą przezornością, zręcznością i otwarciem na drugiego człowieka, jak tego dokonał ewangeliczny zarządca.

LEKTORZY – 17-18 września
18:00 – J. Pietrzak, S. Teresa, S. Teresa
8:00 – M. Peplowski, A. Wojciechowska, O. Pelowski
9:30 – P. Adamski, S. Siostra, P. Adamski
11:00 – M. Michalewicz, M. Iskra, M. Sapielak
12:30 – J. Miazga, O. Zyro, T. Miazga
19:00 – T. Kot, S. Salome, T. Kot
W NASZEJ WSPÓLNOCIE

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ
Zapraszamy członków Rady Parafialnej na spotkanie we wtorek 20 września bezpośrednio po Mszy św wieczornej.
SPOTKANIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW
Zapraszamy kandydatów na ministranta wraz z rodzicami na spotkanie w środę 21 września bezpośrednio po Mszy św wieczornej.
SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO
Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w piątek  23 września na godz. 19:00. Czasopismo „Głos Ojca Pio” do odebrania w biurze.
SPOTKANIE MŁODZIEŻY
W dniu 25 września  po Mszy św. o godz. 12:30  odbędzie się spotkanie młodzieży, która uczestniczyła w S.D.M. Serdecznie zapraszamy.
MSZE ŚW W PONIEDZIAŁKI
Zawiadamiamy wszystkich parafian, że za kilka tygodni Msze św. w poniedziałki będą odprawiane o godz. 7:30 rano. Natomiast nie będzie Mszy św. wieczornych. Aby dać możliwość tym, którzy pracują, i chcieliby uczęszczać we Mszy św. porannej przed rozpoczęciem pracy. Szczegóły będą ogłoszone w biuletynie.
TOGETHER IN ACTION – 2016
Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $26,846.00  na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu  serdecznie prosimy o ofiary na ten cel !
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Przez najbliższy tydzień od 18 do 25 września Rodzina Marty i Ryszarda Tkaczyk będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.
CZASOPISMA RELIGIJNE
Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Miłujcie się” oraz Katolicke czasopismo w wydaniu angielskim „Love One Another” wyłożone są z tyłu Kościoła obok biuletynów. Zachęcamy do czytania tych czasopism w których można znaleźć bardzo interesujące artykuły.
KAWIARENKA
We wrześniu panie z grupy„Młodzi Duchem zapraszają do kawiarenki.
KONCERT CHARYTATYWNY: OJCZYZNA- NASZĄ MATKĄ ZIEMSKĄ
W niedzielę, 16 października o godzinie 15:30 w Domu Polskim odbędzie się – ku czci Św. Jana Pawła II – Koncert Charytatywny: Ojczyzna – naszą Matką ziemską. Tematem Koncertu są słowa Św. Jana Pawła II, kochającego bardzo Polskę. Św. Jan Paweł II jako Biskup, Kardynał i Papież, podkreślał, jak ważne jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu miłości do Ojczyzny,  poszanowania wartości chrześcijańskich, tradycji i historii ojczystej ziemi, jak ważne jest wychowanie patriotyczne. Podczas Koncertu usłyszymy, pełne głębokiej treści, słowa Papieża – Polaka o Ojczyźnie. W Koncercie wezmą udział osoby dorosłe z naszej parafii  oraz młodzież i dzieci Szkoły Polskiej im. Św. Jana Pawła II. Usłyszymy utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu młodych pianistów. Wystąpią też Zespoły Taneczne: Polanie, Krakusy, Mazovia, Młodzi Duchem oraz balet, tańce indywidualne, usłyszymy śpiew chóru Vox Populi i grę na akordeonie. Będziemy również wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Koncercie Charytatywnym, aby w radosnym nastroju ubogacić serca i umysły treścią słów Papieża na temat miłości do rodzinnego kraju i poszanowania każdego kraju. Dochód z Koncertu przeznaczony będzie na działalność pro-life w Polsce oraz na pomoc zaniedbanym, opuszczonym dzieciom i młodzieży na Kresach Wschodnich i dla dzieci niepełnosprawnych w Broniszewicach. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy, niech Dobry Bóg wynagrodzi serca i dłonie otwarte na potrzeby tych, którzy sami obronić się nie mogą i jedynie dzięki naszym ofiarom może być zabezpieczone ich życie i jego rozwój. Niech Wszechmogacy Bóg, Pan Życia, wynagrodzi każdą ofiarę szczególnymi łaskami w Roku Miłosierdzia.
Czeki można będzie wystawiać na Knights of Immaculata z dopiskiem Koncert Charytatywny.
Siostry Dominikanki wraz z Komitetem Organizacyjnym

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA
W środę 21 września, o godz. 19:45 – spotkanie Rycerzy Kolumba. W zebraniu biorą udział tylko ci, którzy zostali przyjęci do organizacji. Więcej informacji udziela Robert Sielużycki – Grant Knight Council #14497,
tel: 403-366-4481.

PASTORAL CARE TEAM Parafia M.B.K.P zaprasza wszystkich parafian w miarę czasu i z otwartym sercem do modlitw za życie przed kliniką aborcyjną w Calgary, 2431 – 5 Ave N.W. Dyżur naszej parafii jest w każdy piątek od godz. 9:00 do 10:00am. Afisze przeciwaborcyjne są dostępne w szatni przy wejsciu do Sali Parafialnej.

AKT ODDANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy naszych Parafian
do osobistego oddania się Jezusowi przez Maryję,  według św. Ludwika de Montfort. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji po każdej Mszy św. w salce parafialnej, dzisiaj w niedzielę 18 września. Uroczyste odczytanie Aktu całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję odbędzie się podczas Mszy św. (12:30) w dniu 23 października.

POMOC DLA NASZEGO PARAFIANA MARKA MACHULA
Została założona fundacja na całodobową opiekę dla Marka Machula z powodu postępującej nieuleczalnej choroby Amyotrophic Lateral Sclerosic (ALS) znana również jako Lou Gehrig’s disease ( w języku polskim Stwardnienie Zanikowe Boczne). Opieka ta jest bardzo kosztowna i długoterminowa. Zwracamy się o wsparcie finansowe w tej trudnej dla nas sytuacji życiowej.
Link: https://www.gofundme.com/helpmarek.
Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą złożyć swoją pomoc pieniężną dla Marka do specjalnych puszek, które znajdują się obok biuletynów. Z całego serca dziękujemy za zwrócenie uwagi na Naszą prośbę i życzliwe jej potraktowanie. Żona Dorota z córkami Sandrą i Olivią. Bóg zapłać!

                       Z ŻYCIA POLONII

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY Uprzejmie informuje, że  w dniu 5- 6 października 2016 r. od godz: 9:00-17:00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje , że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać  drogą elektroniczną na nastepujący adres: Rejestracja paszportowa online
https://secure.e-konsulat.gov.pl Nastepujące dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP  w Vancouver: Imie , nazwisko,  nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia,  imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego  paszportu, jaki urzad wydał, numer PESEL   Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18 W CALGARY
Powakacyjne miesięczne zebranie odbędzie się dzisiaj w niedzielę 18 września br. w Domu Polskim

STOWARZYSZENIE POLSKO – KANADYJSKIE Organizuje kolejne kursy języka angielskiego: dla początkujących i dla średnio-zaawansowanych. Kurs dla średnio-zaawansowanych rozpocznie się we wtorek, 20 września o godz. 18.30, a dla początkujących we środę, 21 września o godz.18.30. Obydwa kursy potrwają 12 kolejnych wtorków i śród. Zajęcia odbywać się będą w Domu Polskim. Kursy są bezpłatne. Uczestnicy proszeni są o zapłacenie $25 dolarów opłaty administracyjnej na drugich zajęciach. Prosimy o rejestrowanie się na kursy emailem info@dompolski.ca lub telefonicznie w Domu Polskim 403-291-3757.
Powakacyjne zebranie miesięczne Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskiego odbędzie się w niedzielę 25 września o godz. 14.30 w Domu Polskim. Zapraszamy zrzeszonych i osoby zainteresowane pracami organizacji

KRAKUSY POLISH SONG AND DANCE ASSOCIATION
Zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat na rozpoczęcie nowego sezonu tanecznego w dniach 19 i 26 września. Próby wznawiamy w każdy poniedziałek od godziny 19:00 do 21:00 w Domu Polskim, 3015-15 St NE. Wszelkie informacje dostępne na miejscu. Do zobaczenia.

GRUPA TANECZNA MŁODZI DUCHEM Zaprasza serdecznie na Wieczór Taneczny „Powitanie Jesieni” do Sali parafialnej przy Kościele MBKP w sobotę 8 października. Koktajle o godz. 19:30, poczęstunek i deser o 20:30. Gra DJ. Marko. Bufet otwarty podczas wieczoru. Bilety w cenie $25.00 od osoby do nabycia w Sali parafialnej od dzisiejszej niedzieli.

ZAKOŃCZENIE  LATA” Z ZESPOŁEM MAZOVIA Zapraszamy serdecznie na zabawę taneczną 24 września w Sali parafialnej. Najlepsze przeboje będzie grał DJ. Mirek Syp. Potrawy przygotowane przez szefa kuchni z Polski Tomasza Mazura. Podczas kolacji występ zespołu Mazovia. Bilety do nabycia 11 i 18 września na sali parafialnej od godziny 10:30-14:00 lub w sklepach polskich Polcan, Old Fashion Meat & Deli, Jan’s Meat & Deli i Crakovia. Kontakt w sprawie rezerwacji 403-540-5794.  Zespół tańca ludowego MAZOVIA zaprasza wszystkich chętnych w wieku od 11-26 lat lubiących śpiewać i tańczyć na zapisy do naszego zespołu.  Zapisy odbędą się dzisiaj w niedzielę w  sali parafialnej  od godziny 10.30-14:00 lub 18 września w studio tanecznym W&M Physical Theatre  4005 9st SE, Calgary o godzinie 17.30-20:00. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-540-5794. ZAPRASZAMY!

ZAPRASZAMY NA KONCERT!
Znany polski piosenkarz Andrzej Cierniewski wystąpi w domu polskim w niedzielę 25 września o godzinie 18:00. Bilety w cenie $30 dostępne są w domu polskim oraz w polskich sklepach.

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
You are welcome to LIFE CHAIN Calgary on Sunday Oct. 2nd at 2:45 pm. on MacLeod Trail between Heritage Ave and Southland Dr. Stand with thousands of pro-life individuals in hundreds of cities throughout the USA and Canada participating in a peaceful public witness praying for our nation and for an end of abortion For more information visit Life Chain Calgary on Facebook or call @ 403-999-5456. This weekend there is a special invitation for you to pray for atonement of abortion in front of the Blessed Sacrament. It goes from Sunday at 5 pm to Monday at 5 pm with Holy Mass at Sisters of Charity of St. Louis on 409 10A St. NW. in Calgary – For more information call@ 403-272-5683.
MERRIAGE PREPARATION “FOR BETTER & FOR EVER” 2016/2017
• A program for all couples including those who:
• Have been previously married
• Are marrying after extended cohabitation
• Are beginning marriage with children
• Are mature couples
• Are preparing for convalidation or marriage
Program location: Catholic Pastoral Centre 120-17 Ave SW. Total registration fee $200.00. Fee includes 2 copies of “For Better & For Ever” workbooks. Refreshments and snacks at all sessions. Lunch on Saturday. The total registration fee is due prior to attending the program. We accept the following forms of payment: cash, cheque payable to: Life & Family Resource Centre, Master Card or Visa. Registration may be done in person or over the phone at 403-218-5505. Cancellation Policy An administration fee of $50.00 will be charged for cancellations prior to the orientation night. No refounds will be issued for no shows or cancellations after the orientation night. The orientation Evening is held on Mondays from 7:00-9:00pm. The weekend Sessions are held on Friday evening, 7:00-9:00 pm. Saturday, 9:00am – 4:00pm. Registration forms are available at our Parish office.
Orientation Evenings              Weekend Sesions
Oct 17,2016                                  Nov 4-5, 2016
Nov 14, 2016                               Dec 2-3, 2016
Jan 16, 2017                                Feb 3-4, 2017
Feb 13, 2017                                Mar 3-4, 2017
Mar 20, 2017                              Apr 7-8, 2017
Apr 10, 2017                               Apr 28-29, 2017
May 15, 2017                              Jun 9-10 ,2017
June 5, 2017                               Jun 23-24, 2017.

         OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
WAKACJE W B.C
Można wynająć na dowolny okres pół domu. Dom całkowicie wyposażony, piękna okolica blisko jeziora Kootenay Lake z plażą w Twin Bay. Można ze sobą zabrać psa. Inf: 403-540-7736 (6x)
PRACA Potrzebne są panie do sprzątania domów. Proszę dzwonić w godzinach wieczornych. Tel: 403-663-9886 (5x)
PRACA D&M Professional Cleaning Services zatrudni kobiety do sprzatania domów. Wynagrodzenie : $17 do $23 / godz.Tel. 403-278-7740, 403-797-1878 (7x)
POKÓJ DO WYNAJĘCIA Wynajmę jeden pokój od zaraz dla mężczyzny w centrum miasta. Dobry dojazd LRT na Uniwersytet. Opłata $ 500.00. Tel: 403-863-6666 (5x)
PRACA Potrzebna opiekunka do starszej pani z chorobą (Dymentia). Godziny i warunki pracy do uzgodnienia.
Tel: 403-249-3064 (4x)
PAPIESKIE INTENCJE NA WRZESIEŃ 2016 R
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, „aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką”. Papież nieraz podejmuje tę problematykę. Spotykając się 27 lutego br. z pracodawcami i przemysłowcami z Powszechnej Konfederacji Włoskiego Przemysłu Confindustria zwrócił on uwagę, że „w centrum każdego przedsiębiorstwa winien być człowiek, i to nie abstrakcyjny, idealny, teoretyczny, ale konkretny, ze swoimi marzeniami, potrzebami, nadziejami i trudami”. „Przedsiębiorstwo, które reprezentujecie, niech będzie zawsze otwarte na ten «głębszy sens życia», który pozwoli mu «służyć naprawdę dobru wspólnemu, dzięki podejmowanym wysiłkom pomnażania i lepszego udostępniania wszystkim dóbr tego świata»  Niech właśnie dobro wspólne będzie busolą ukierunkowującą działalność produkcyjną, aby wzrastała ekonomia wszystkich i dla wszystkich, która nie byłaby nieczuła na spojrzenie potrzebujących. Jest ona naprawdę możliwa, pod warunkiem, żeby zwyczajne głoszenie wolności ekonomicznej nie przeważyło nad konkretną wolnością człowieka i jego prawami, a rynek nie był absolutem, tylko respektował wymogi sprawiedliwości i w ostatecznym rozrachunku godności osoby”. Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. We wrześniu mamy się modlić, „aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej”. Franciszek często zwraca uwagę, że do tej misji powołani są na mocy sakramentów wszyscy wierni. Do niej zatem odnosi się odtąd przypomniane przez Papieża zlecenie Soboru Watykańskiego II. „Możemy powiedzieć, że zleceniem, jakie otrzymaliście od Soboru, jest właśnie «skłanianie» wiernych świeckich, aby włączali się coraz bardziej i coraz lepiej w misję ewangelizacyjną Kościoła, nie jako «delegowani» przez hierarchię, ale dlatego, że ich apostolstwo jest «uczestnictwem w zbawczym posłannictwie Kościoła i do tego posłannictwa sam Pan przeznacza wszystkich przez chrzest i bierzmowanie