27 listopada, 2016r.

27 listopada, 2016r.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 26 listopada – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Zmarli z rodziny Rej i Staniaszek

Niedziela, 27 listopada – I Niedziela Adwentu
8: 00 – ++ Maria, Tadeusz i Bogdan Bogusławscy
9: 30 – + Tadeusz Maliszewski                 – córka z rodziną
11: 00 – + Ewa Cichowlas (1 rocz)
12: 30 – ++ Alfred Pawłowski, Jan i Mria Uczeń i Ludwik Szlufit – żona z rodziną
19: 00 – + Eugeniusz Sztupecki

Poniedziałek, 28 listopada
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława z okazji imienin
19: 00 – + Kazimierz Sujata                  – Grupa Różańcowa

Wtorek, 29 listopada
19: 00 – ++ Jan, Katarzyna, Michał, Marian, Władysław, Józef i zmarli z rodziny Zakowicz
19: 00 – ++ Wiktoria i Stanisław Kobylańscy    – córka z rodziną

Środa, 30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła
19: 00 – + Maria Glawdel
19: 00 – + Adam Bielecki

Czwartek, 1 grudnia
19: 00 – + Zygmunt Kozioł
19: 00 – + Stanisław Staniaszek          – przyjaciele rodziny

Piątek, 2 grudnia
9: 00 – O szczęśliwą operację dla Jakuba
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Dariusza z okazji Urodzin –   żona z synem

Sobota, 3 grudnia
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Lucjana    – ciocia z rodziną
8: 30 – + Izabela Zamojska
18:00 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

Niedziela, 4 grudnia  – II Niedziela Adwentu
8: 00 – ++ Aniela i Franciszek oraz zmarli z rodziny i o dusze w czyśćcu cierpiące
9: 30 – ++ Marianna i Józef Lis                    – dzieci i wnuki
11: 00 – O nawrócenie i pojednanie  w rodzinie
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Bogusławskich
19: 00 – ++ Barbara i Aleksander Falc oraz zmarli z rodziny

I NIEDZIELA ADWENTU

Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
Ref: Idźmy z radością na spotkanie Pana
Głównym tematem Adwentu jest oczekiwanie na Pana, rozważane w rozmaitych aspektach. Przede wszystkim oczekiwanie Starego Testamentu, wytrwale zwróconego ku przyjściu Mesjasza. Mówią o tym proroctwa, które liturgia w tym czasie podaje wiernym do rozważania, aby obudzić w sercach głębokie pragnienie i potrzebę Boga, a równocześnie, by wezwać ich do dziękczynienia Najwyższemu za niezmierzony dar zbawienia. Ono w rzeczy samej jawi się już na horyzoncie nie, jako wydarzenie przyszłe, obiecane tylko i wyczekiwanej przez wcielenie, bowiem Syna Bożego i Jego narodzenie w czasie stało się rzeczywistością. Odkupiciel przyszedł i w Nim spełniły się nadzieje Starego Testamentu, a otwarły nadzieje Nowego. Oto, więc nowe oczekiwanie. Przyjście Zbawiciela ma się dokonać w sercu każdego człowieka, historia całej ludzkości zaś jest już teraz skierowana ku paruzji, tj. ku chwalebnemu powrotowi Chrystusa na końcu czasów. W takich perspektywach należy słuchać i rozważać czytania Adwentu. Izajasz mówi z pewną emfazą o erze mesjańskiej, w której wszystkie narody zejdą się do Jerozolimy, by wielbić jedynego Boga: „Mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami»” (2, 3). Wszyscy ludzie złączeni jedną religią staną się braćmi i „nie będą się więcej zaprawiać do wojny”. Jerozolima jest figurą Kościoła, ustanowionego przez Boga jako „powszechny sakrament zbawienia” (KK 48). Kościół zaś wyciąga ręce do wszystkich ludzi, by przyszli do Chrystusa i, stosując się do Jego nauki, żyli jak bracia w zgodzie i pokoju. Każdy chrześcijanin powinien by stać się głosem, który z żarliwością Izajasza nawołuje ludzi do jedynej wiary i do miłości braterskiej. W drugim czytaniu św. Paweł. mówi nam zaś, co należy czynić, aby chodzić w takim świetle: „odrzucić uczynki ciemności”, czyli grzech w każdej jego postaci i „przyoblec się w zbroję światła”, to znaczy w cnoty, przede wszystkim w wiarę i miłość. Jest to sprawa nagląca, „ponieważ zbawienie jest bliżej nas” Istotnie historia zdąża ku swej ostatniej fazie, ku powtórnemu przyjściu Pana na końcu czasów. Pan, który już przyszedł przez swoje doczesne narodzenie w Betlejem, stale obecne w życiu każdego człowieka i całej ludzkości, i „ma przyjść” na końcu czasów, powinien być przyjęty, naśladowany i oczekiwany w żywej i czynnej wierze, nadziei i miłości. Sam Jezus mówił o postawie czujnego oczekiwania, jaka powinna cechować całe życie chrześcijanina: „Czuwajcie, więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (To będzie najpiękniejszy dzień, początek życia wiecznego. „Dlatego… bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”

LEKTORZY – 26-27 listopada
18:00 – R. Kohnke, A. Wojciechowska, M. Edgar
8:00 – O. Pepłowski, S. Teresa, M. Pepłowski
9:30 – J. Bogusławska, E. Rajchel, M. Domaradzki
11:00 – O. Pietras, S. Zacharia, M. Kaczan
12:30 – L. Shelley, M. Iskra, A. Gurgul
19:00 – M. Sapielak, Zespół „Wiara i Miłość”, M.Sobczak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 2 grudnia zapraszamy na  Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9:00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 3 grudnia zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17:15, w czasie której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Przez najbliższy tydzień od  27 listopada do 4 grudnia Rodzina Rebisz będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

SAKRAMENT POKUTY W ADWENCIE
Ks. Biskup Frederick Henry podtrzymuje zwyczaj spowiedzi we wszystkich kościołach Diecezji Calgary w każdą środę Adwentu od godz.7: 30pm – 8: 30pm. Jest to dodatkowy czas na spowiedź przedświąteczną poza regularnym rozkładem spowiedzi w poszczególnych kościołach.

KAWIARENKA
Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, którą przygotowują panie z „Grupy Parafialnej”.

KARTKI NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Kartki świąteczne i opłatki są dostępne w biurze parafialnym i w sali parafialnej przy stoisku z kawą i ciastem.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW
Zapraszamy wszystkich Ministrantów na spotkanie w środę 30 listopada bezpośrednio po Mszy św.

RORATY DLA DZECI
Przez cały Adwent Msze św. roratnie z udziałem dzieci w każdą środę o godz. 19:00. Prosimy dzieci, by przynosiły lampiony.

WIGILIA PARAFIALNA
Wieczór wigilijny naszej wspólnoty odbędzie się w sobotę 17 grudnia o godzinie 19:00. Tradycyjne dania wigilijne w nastroju świątecznym z opłatkiem i życzeniami oraz w oprawie artystycznej. Bilety można nabyć w sali parafialnej po każdej Mszy św. Cena biletu $ 25.00 dla dorosłych i $ 15.00 dla dzieci. Prosimy, aby wszystkie organizacje polonijne zakupili bilety do 11 grudnia. Od tego dnia nie będzie sprzedaży biletów. Również prosimy, aby życzenia świąteczne od grup polonijnych były podane do tego samego dnia. Serdecznie zapraszamy do przeżycia wigilijnej wieczerzy w naszej wspólnocie parafialnej!

SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI
Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych parafian z naszej parafii będzie w niedzielę 18 grudnia na Mszy św. o godz. 12:30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej.

SPOTKANIE ZE  ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Dnia 5 grudnia w poniedziałek w sali parafialnej o godz 5: 30pm. odbędzie się spotkanie ze Świętym Mikołajem. Zgłoszenia dzieci na spotkanie i wszelkie pytania proszę kierować do Sióstr Dominikanek 403-282-5077

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2017. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2017r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać!

POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (M.I.) działające przy polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, posiada Charity Status w celu niesienia pomocy w życiu religijnym Polakȯw na Wschodzie. Raz w roku, z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz z okazji szczególnej modlitwy za Kościół na Wschodzie, w II Niedzielę Adwentu, Koło M.I. przeprowadza przy kościele zbiórkę na ten cel. Wszelkie te ofiary otrzymują Income Tax – pokwitowanie do urzędu podatkowego. Wiecej informacji zawiera wkładka – Informator, znajdujacy się w Biuletynie Parafialnym wraz z kopertą, którą można złożyć na tacę w przyszłą niedzielę, 4 grudnia. Serdecznie prosimy o poparcie tej tak ważnej sprawy. BÓG ZAPŁAĆ!

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 4 grudnia, podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 11: 00, nowi kandydaci zostaną włączeni do Rycerstwa Niepokalanej. Zachęcamy rodziny do wstępowania w szeregi Rycerstwa, aby pod szczególną opieką Matki Bożej, dawać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, modlić się o nawrócenie grzeszników i o lepszy świat. Do Rycerstwa Niepokalanej może należeć zarówno dorosły, jak i młodzież oraz dzieci. Wiecej wiadomości na ten temat zawiera wkładka- Informator w dzisiejszym Biuletynie Parafialnym. Zachęcamy też wszystkich należących do Rycerstwa Niepokalanej o uczestnictwo w tej szczególnej, 4 grudnia, Mszy św. Przychodzimy – w miarę możliwości – w chustach niebieskich.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY
Serdecznie zapraszamy na Bal Sylwestrowy, na którym powitamy NOWY ROK w rodzinnej, ciepłej atmosferze, przy najlepszej oprawie muzycznej DJ Bogdana Chabiery. Bal odbędzie się 31grudnia, 2016r. w sali parafialnej. Koktajle od 19: 00, kolacja o 20:00. Cena biletu $90.00.  Zapewniamy pyszne  dania, wino do kolacji, szampan o północy, drugą kolację  oraz możliwość wylosowania jednej z  nagród.  Sprzedaż biletów  w sali parafialnej w  niedzielę po Mszach Świętych  od 4. grudnia. Życzymy szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

POMÓŻ INNYM
Związek Harcerstwa Polskiego w Calgary zaprasza wszystkich parafian do włączenia się w zbiórkę dla tych najbardziej potrzebujących w naszym mieście.  Wszystkie dotacje można zostawiać w pudłach w przedsionku Sali Parafialnej podczas Adwentu.  Przyjmujemy: kobiecą & męską bieliznę, ubrania zimowe (używane lub nowe), duże ręczniki, przybory do golenia, cukier, sprzęt komputerowy (nowy lub używany), arykuły pierwszej pomocy (apteczki, plastry itp), dropsy na przeziębienie (cough drops) buty pracownicze (steel toe – nowe lub używane).  Jeżeli w naszym gronie polonijnym jest ktoś, kto mógłby skorzystać z powyższych artykółów prosimy o kontakt z Druhną Magdaleną Kaczan email: magdamck@yahoo.ca lub tel. 403 803 5771.  Zbiórka będzie przeznaczona dla potrzebujących w Drop In Centre.

Wieści Harcerskie
Pragniemy podzielić się najnowszą wiadomością z życia harcerskiego w Calgary. Mianowicie, w dniu 22 październik b.r.  O. Janusz Błażejak OMI, Kapelan Okręgu Kanada, na podstawie Regulaminu Kapelanów Harcerskich (Londyn 2009 – 4.A.) mianował kś. Karola Twarowskiego SChr kapelanem Szczepu Rysy  oraz Szczepu Harcerek Orla Perć w Calgary, Alberta.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Ks. Karol zgodził się przyjąć tę ważną funkcję, oraz że w kwietniu 2016r wstąpił w nasze szeregi poprzez złożenie przyrzeczenia harcerskiego, Kim jest Kapelan harcerski? Na pierwszym miejscu stoi przede wszystkim troska o „zaspokajanie” potrzeb religijnych harcerstwa poprzez sprawowanie Mszy Świętej, Sakramentu Pokuty, a także obecność podczas obozów i biwaków.Drugi wymiar to wspólne bycie z dziećmi i młodzieżą harcerską oraz rozważanie Prawa Harcerskiego w świetle Ewangelii. Kapelan powinien, więc być nie tylko duszpasterzem, ale także swoistym autorytetem w wielu dziedzinach, także tych harcerskich. Kapelan powinien włączać się w pracę metodyczną i programową harcerstwa. Kapelan harcerski to nie tylko instruktor, ale także opiekun duchowy. Harcerstwo jest organizacją wychowawczą, która ma kształtować młodego człowieka, dlatego kapelan powinien być także wychowawcą.
To także ten, który powinien stanąć na straży tożsamości całego Związku Harcerstwa Polskiego.
Aby poczytać więcej o naszych zajęciach i wydarzeniach zapraszamy na stronę www.hufiecmlodybor.ca.
Czuwaj!

OBOWIĄZKOWA ELEKTRONICZNA AUTORYZACJA PODRÓŻY DO KANADY – eTA.
Od 10 listopada 2016 roku służby graniczne Kanady wymagają od obywateli krajów ruchu bezwizowego, w tym Polski, wcześniejszej rejestracji on-line, czyli Electronic Travel Authorization – eTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży).
Od marca br. władze kanadyjskie opóźniały egzekwowanie eTA, ale obecnie jest to obowiązkowa procedura. Tak, więc obcokrajowcy, którzy nie potrzebują wizy wjazdowej (w tym obywatele Polski) muszą wypełnić internetowo formularz eTA, jeśli planują podróż do Kanady drogą lotniczą (eTA nie dotyczy przekraczających granicę Kanady drogą lądową lub morską.) Jeśli ktoś otrzymał Work Permit lub Study Permit przed 1 sierpnia 2015 i planuje wyjazd i powrót do Kanady, potrzebuje zarejestrowania się w systemie eTA. Rejestracja eTA nie obowiązuje obywateli Kanady i stałych rezydentów Kanady, posiadających kartę stałego pobytu. Poza tym naturalnie będzie nadal wymagany ważny paszport. Sugerujemy nie zwlekać w tej sprawie do ostatniej chwili i aplikować on line na stronie canada.ca/eTA. Na tej witrynie dostępna jest informacja o procedurze eTA w języku polskim. Koszt rejestracji to 7 dolarów kanadyjskich.  Większość wniosków powinna być akceptowana w ciągu kilku/kilkunastu minut od złożenia, ale mogą być wyjątki. Wtedy w ciągu maksymalnie 72 godzin otrzyma się maila z dalszymi instrukcjami. Założone konto eTA będzie powiązane z paszportem i będzie ważne do 5 lat lub do daty wygaśnięcia paszportu – zależy od tego, co będzie pierwsze. Rejestracja będzie dawała możliwość wizyty w Kanadzie do 6 miesięcy. W innym przypadku będzie trzeba złożyć wniosek i przedłużenie pobytu. Obsłudze lotów do Kanady będzie trzeba pokazać paszport, dzięki czemu sprawdzą, czy pasażer posiada eTA. Na granicy będzie także krótkie spotkanie ze strażnikiem służby granicznej, który ostatecznie zadecyduje o wjeździe do kraju i i czasie pobytu. Oprac. Marek Domaradzki

PLANOWANA WYCIECZKA DO GUADALUPE
Nasza parafia planuje zorganizować wycieczkę do Guadeloupe. Planowany wyjazd  od  2 do 7 lutego. Hotel w Mexico City, w którym będziemy nocować to hotel „Casa Blanca”. Cena w przybliżeniu około $2000.00 od osoby. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ks. Jackiem organizatorem grupy.
Wylot z Calgary 2 lutego o godzinie  06: 00 przez Salt Lake City, przylot do Mexico City o 15: 04. Powrót 7 lutego,  wylot jest o 15: 50 przez Salt Lake City i przylot do Calgary jest o 23:08
Plan wycieczki
Day 1 – CALGARY-MEXICO
We depart the USA and arrive in Mexico City and are met by our Pilgrimage Tours tour director who will remain with us until the end of our tour.  We celebrate Mass at the Sacred Heart Church near our hotel.  We arrive at our hotel in Mexico City for dinner and overnight.
Day 2 – OUR LADY OF GUADALUPE / TEPEYAC HILL
After breakfast, we depart for Mass at the Basilica of Our Lady of Our Lady of Guadalupe.  After Mass we tour the grounds and visit the museum that houses a collection of paintings and colonial religious art by pilgrims in thanks for miracles.  We ascend Tepeyac Hill, the place of the apparitions of the Virgin Mary to Juan Diego in 1531, and visit the Capilla del Cerrito.  Following the stairs down, we view Tepeyac Garden and its statues symbolizing the union of the Aztec people and the Spanish Christian mission.  A stop at the chapel of the Indians completes the tour.  We will also see a number of historical sights during the driving portion of our tour.  Dinner and overnight in Mexico City.
Day 3 – XOCHIMILCO / TAXCO
This morning we depart for Xochimilco and visit the Xochimilco floating gardens.  We enjoy a pleasant ride along the canals in a flat bottom boat.  We continue along through the fertile Morelos Valley into the Sierra Madres where we find hidden away, the town of Taxco.  This city is famous for its rich source of silver and is a pearl of colonial Mexican art.  We visit the Church of Santa Prisca where we will celebrate Mass.  We also have time for shopping the stores of Taxco before returning to our hotel in Mexico City for dinner and overnight.
Day 4 – ZOCALO PLAZA / TEOTIHUACAN / PYRAMID OF THE SUN AND MOON
Our day of pilgrimage begins with a visit to the historical archaeological Pyramid of the Sun and Mooncenter of Zocalo Plaza where we visit the National Palace and the largest cathedral in Latin America, the Metropolitan Cathedral.  Next we visit the Parish of San Bernardino where we celebrate Mass.  Then we explore the ancient city of Basilica of Our Lady of Ocotlan and the incredible ruins of the Pyramid of the Sun and Moon and the Aztec Temple of Tlaloc and Quetzalcotal whose inhabitants, dating back to 200 B.C., converted to Catholicism.  We return to Mexico City for dinner and overnight.
Day 5 – TEOTIHUACAN / PUEBLA / OUR LADY OF OCOTLAN
This morning we depart on a day-trip for Mexico’s most beautiful city Puebla CathedralPuebla, situated at an elevation of 7,000 feet near Mexico’s snow capped peaks.  We celebrate Mass at the Shrine of San Miguel del Milagro, site of apparitions of St. Michael the Archangel and the spring of curative waters blessed by St. Michael.  We will see the Shrine and Basilica of Our Lady of Ocotlan, “place of the burning oak”, where Mary caused her image to be burned into the tree.  We also tour the Cathedral in Puebla.  Finally, we have dinner in Puebla before returning to Mexico City for overnight.
Day 6 – MEXICO CITY / CALGARY
After an early breakfast we celebrate Mass at the Basilica at the Plaza of Three Cultures.  At Chapultepec Park and the square of Three Cultures, we visit the Anthropological Museum before departing Mexico City for our return flight home.  Though our pilgrimage draws to a close, its blessings will last a lifetime and its graces are certain to draw us closer each day to the Lord.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)
Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne zebranie, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę, 27 listopada w Domu Polskim.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

KALENDARZ FATIMSKI
Firma rozsyłająca kalendarz Fatimski zwraca się do środowisk polonijnych, aby nabywały ten kalendarz w 100-Rocznicę Objawień Fatimskich. Webside: 365dni.fatima.pl

SZUKAM PRACY
Posiadam pozwolenie na pracę w Kanadzie. Szukam pracy przy sprzątaniu. Kontakt 403-921-7336 (2x)

BASEMENT DO WYNAJĘCIA
Umeblowany basement do wynajęcia dzielnica SE -Wyremontowany gruntownie  rok temu z kompletną kuchnią, osobnym wejściem oraz kompletem mebli –  15 minut od Downtown, bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej, blisko stacji C-train  – w pobliżu dwa centra handlowe oraz duża ilość różnorodnych sklepów -$ 800 miesięcznie; internet i telewizja w cenie (403) 616-9727 – Fabian  (403) 973-5025 – Sebastian (3x)

OPIEKUNKA DO DZIECKA
Niania z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Tel: 587-892-6370 (3x)