4 grudnia, 2016r.

4 grudnia, 2016r.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 3 grudnia
18:00 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

Niedziela, 4 grudnia
8: 00 – ++ Aniela i Franciszek oraz zmarli z rodziny i o dusze w czyśćcu cierpiące
9: 30 – ++ Marianna i Józef Lis                    – dzieci i wnuki
11: 00 – O nawrócenie i pojednanie  w rodzinie
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Bogusławskich
19: 00 – ++ Barbara i Aleksandra Falc oraz zmarli z rodziny

Poniedziałek, 5 grudnia
19: 00 – ++ Irena Kosecka (1 rocz) i zmarli z rodziny Kosecki, Kasperski i Włeński
19: 00 – + Władysław Bryzgalski

Wtorek, 6 grudnia
19: 00 – ++ Maria i Jakub Norsesowicz   – córka z mężem
19: 00 – + Kazimierz Sujata    – żona i dzieci

Środa, 7 grudnia
19: 00 – + Zofia                                           – Jadwiga i Adela
19: 00 – Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Janiny i Stanisława Różnickich w 60 rocz sakramentu małżeństwa

Czwartek, 8 grudnia
19: 00 – ++ Antoni Potoczek i Mirosław Banach     – przyjaciele
19: 00 – + Hanna Korzeniewska

Piątek, 9 grudnia
9: 00 – + Kazimierz Sujata         – rodzina Green
19: 00 – ++ Katarzyna i Karol Kowal       – córka

Sobota, 10 grudnia
8: 30 – + Izabela Ławniczak
18:00 – + Janusz Wysocki      – żona i dzieci

Niedziela, 11 grudnia
8: 00 – ++ Zygmunt, Maria i Katarzyna Zator       – córka
9: 30 – + Antoni Kulikowski                       – syn z rodziną
11: 00 – Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św.
12: 30 – ++ Jan i Henryka Widomscy oraz Ewa Kadow
19: 00 – + Alina Zborowska (15 rocz)

II NIEDZIELA ADWENTU
Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12

Ref: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Św. Jan Chrzciciel, prorok znad Jordanu, woła do wszystkich, którzy oczekują Mesjasza: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Mamy więc robić to, co możliwe, aby porzucić marazm, bierność i samowystarczalność. Wszystko po to, aby spotkać się z przychodzącym Jezusem, nie przespać czasu Jego przyjścia. Wielu ludzi odczytuje wezwanie do nawrócenia dopiero w trudnych i bolesnych momentach swojego życia, jak choroba czy śmierć najbliższych. Jednak Bóg nawet z trudnej po ludzku sytuacji może wyprowadzić duchowe dobro. Św. Jan Chrzciciel swoim życiem i słowem wskazuje nam, w jaki to sposób należy przygotować się na przyjście Pana: przez pokutę, zerwanie z grzechem, odrzucenie ciemności a wejście w pełnię blasku zbawczej łaski Chrystusa. Bóg, podobnie jak w Starym i Nowym Testamencie, także i dziś posyła swoich proroków. Jednym z nich jest papież Franciszek. Swoim życiem i nauczaniem pokazuje Boga, który nieustannie wychodzi do człowieka, by go obdarować Sobą. Wystarczy wspomnieć, jak w czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Papież przekazał nam wiele czytelnych znaków i gestów służących nawróceniu. Adwent jest czasem, który sprzyja naszym duchowym poszukiwaniom. Papież Franciszek zachęca, aby porzucić wygodną kanapę lenistwa, obojętności i bylejakości. A założyć buty aktywnego wędrowca, pielgrzyma. I wyruszyć w drogę, która wiedzie przez pustynię nawrócenia do nieba. Warto, więc podejmować ciągły wysiłek w nawracaniu się. Nie wystarczy usłyszeć głos proroka, trzeba jeszcze na niego świadomie odpowiedzieć, wyznając za Psalmistą: „Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg”. I dostrzegać wokół siebie również innych, którzy czekają na nasze zainteresowanie, przyjaźń, czy konkretny dar serca.
Zwykle najtrudniej rozstać się z błędnymi wyobrażeniami religijnymi. Wyznawanie religii dzieciństwa jest dla nich czymś znacznie wygodniejszym niż odważenie się na głębszy wzrost w wierze i w ufności do Boga. Łatwiej odmówić „paciorek”, „litanijkę”, „pomodlić się do Bozi”, niż sięgnąć po Pismo św., by w świetle słowa Bożego solidnie przeanalizować swoje życie, przygotować się na spotkanie z Bogiem w niedzielnej Eucharystii. Jeśli chcesz przygotować drogę Panu, musisz prawdziwie uwierzyć w Bożą moc! A prawdziwie uwierzyć, to powierzyć siebie Bogu wraz ze wszystkim, co stanowi moją codzienność, powołanie, świat, w którym żyję i pracuję. Jeśli chcemy autentycznie wierzyć, a nie tylko od czasu do czasu „oddychać powietrzem religijnym”, mamy scalać prawdziwą wiarę w Chrystusa z naszym życiem. Już dziś.
LEKTORZY – 3-4 GRUDNIA
18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, M. Edgar
8:00 – O. Pepłowski, M. Sobczak, M. Pepłowski
9:30 – P. Adamski, M. Iskra, J. Kraska
11:00 – M. Michalewicz, Laetare, O. Pietras
12:30 – A. Gurgul, O. Zyro, E. Kiegler
19:00 – Anna Wojciechowska

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

12 GRUDNIA – ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE – POMOC MISJOM W MEKSYKU
Jak co roku, Biskup Frederick Henry, zwraca się z prośbą do wszystkich parafian naszej Diecezji o poparcie i złożenie ofiary na pomoc misjom w Meksyku w sobotę 10 i w niedzielę 11 grudnia. Druga kolekta będzie zbierana po Komunii św. – serdeczne Bóg zapłać za ofiary!

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Przez najbliższy tydzień od 4 do 11 grudnia Rodzina Marty i Witolda Żuczek będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

SAKRAMENT POKUTY W ADWENCIE
Ks. Biskup Frederick Henry podtrzymuje zwyczaj spowiedzi we wszystkich kościołach Diecezji Calgary w każdą środę Adwentu od godz.7: 30pm – 8: 30pm. Jest to dodatkowy czas na spowiedź przedświąteczną poza regularnym rozkładem spowiedzi w poszczególnych kościołach.

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ
Zapraszamy wszystkich członków rady parafialnej na spotkanie, które odbędzie się 6 grudnia bezpośrednio po Mszy św.

WIGILIA PARAFIALNA
Wieczór wigilijny naszej wspólnoty odbędzie się w sobotę 17 grudnia o godzinie 19:00. Tradycyjne dania wigilijne w nastroju świątecznym z opłatkiem i życzeniami oraz w oprawie artystycznej. Bilety można nabyć w sali parafialnej po każdej Mszy św. Cena biletu $ 25.00 dla dorosłych i $ 15.00 dla dzieci. Prosimy, aby wszystkie organizacje polonijne zakupili bilety do 11 grudnia. Od tego dnia nie będzie sprzedaży biletów. Również prosimy, aby życzenia świąteczne od grup polonijnych były podane do tego samego dnia. Serdecznie zapraszamy do przeżycia wigilijnej wieczerzy w naszej
wspólnocie parafialnej!
SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI
Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych parafian z naszej parafii będzie w niedzielę 18 grudnia na Mszy św. o godz. 12:30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej i wspólnym śpiewaniem kolęd.

KAWIARENKA
Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, którą przygotowują panie z „Grupy Parafialnej”.
KARTKI NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Kartki świąteczne i opłatki są dostępne w biurze parafialnym i w sali parafialnej przy stoisku z kawą i ciastem.

RORATY DLA DZECI
Przez cały Adwent Msze św. roratnie z udziałem dzieci w każdą środę o godz. 19:00. Prosimy dzieci, by przynosiły lampiony.

KOPERTY NA OFIARY NA 2017 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2017. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2017r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać!

POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (M.I.) działające przy polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, posiada Charity Status w celu niesienia pomocy w życiu religijnym Polakȯw na Wschodzie. Raz w roku, z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz z okazji szczególnej modlitwy za Kościół na Wschodzie, w II Niedzielę Adwentu, Koło M.I. przeprowadza przy kościele zbiórkę na ten cel. Wszelkie te ofiary otrzymują Income Tax – pokwitowanie do urzędu podatkowego. Wiecej informacji zawiera wkładka – Informator, znajdujacy się w Biuletynie Parafialnym wraz z kopertą, którą można złożyć na tacę w przyszłą niedzielę, 4 grudnia. Serdecznie prosimy o poparcie tej tak ważnej sprawy. BÓG ZAPŁAĆ!

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Dzisiaj w niedzielę, 4 grudnia, podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 11: 00, nowi kandydaci zostaną włączeni do Rycerstwa Niepokalanej. Zachęcamy rodziny do wstępowania w szeregi Rycerstwa, aby pod szczególną opieką Matki Bożej, dawać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, modlić się o nawrócenie grzeszników i o lepszy świat. Do Rycerstwa Niepokalanej może należeć zarówno dorosły, jak i młodzież oraz dzieci.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY
Serdecznie zapraszamy na Bal Sylwestrowy, na którym powitamy NOWY ROK w rodzinnej, ciepłej atmosferze, przy najlepszej oprawie muzycznej DJ Bogdana Chabiery. Bal odbędzie się 31grudnia, 2016r. w sali parafialnej. Koktajle od 19: 00, kolacja o 20:00. Cena biletu $90.00.  Zapewniamy pyszne  dania, wino do kolacji, szampan o północy, drugą kolację  oraz możliwość wylosowania jednej z  nagród.  Sprzedaż biletów  w sali parafialnej w  niedzielę po Mszach Świętych  od 4. grudnia. Życzymy szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

OBOWIĄZKOWA ELEKTRONICZNA AUTORYZACJA PODRÓŻY DO KANADY – eTA.
Od 10 listopada 2016 roku służby graniczne Kanady wymagają od obywateli krajów ruchu bezwizowego, w tym Polski, wcześniejszej rejestracji on-line, czyli Electronic Travel Authorization – eTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży).
Od marca br. władze kanadyjskie opóźniały egzekwowanie eTA, ale obecnie jest to obowiązkowa procedura. Tak, więc obcokrajowcy, którzy nie potrzebują wizy wjazdowej (w tym obywatele Polski) muszą wypełnić internetowo formularz eTA, jeśli planują podróż do Kanady drogą lotniczą (eTA nie dotyczy przekraczających granicę Kanady drogą lądową lub morską.) Jeśli ktoś otrzymał Work Permit lub Study Permit przed 1 sierpnia 2015 i planuje wyjazd i powrót do Kanady, potrzebuje zarejestrowania się w systemie eTA. Rejestracja eTA nie obowiązuje obywateli Kanady i stałych rezydentów Kanady, posiadających kartę stałego pobytu. Poza tym naturalnie będzie nadal wymagany ważny paszport. Sugerujemy nie zwlekać w tej sprawie do ostatniej chwili i aplikować on line na stronie canada.ca/eTA. Na tej witrynie dostępna jest informacja o procedurze eTA w języku polskim. Koszt rejestracji to 7 dolarów kanadyjskich.  Większość wniosków powinna być akceptowana w ciągu kilku/kilkunastu minut od złożenia, ale mogą być wyjątki. Wtedy w ciągu maksymalnie 72 godzin otrzyma się maila z dalszymi instrukcjami. Założone konto eTA będzie powiązane z paszportem i będzie ważne do 5 lat lub do daty wygaśnięcia paszportu – zależy od tego, co będzie pierwsze. Rejestracja będzie dawała możliwość wizyty w Kanadzie do 6 miesięcy. W innym przypadku będzie trzeba złożyć wniosek i przedłużenie pobytu. Obsłudze lotów do Kanady będzie trzeba pokazać paszport, dzięki czemu sprawdzą, czy pasażer posiada eTA. Na granicy będzie także krótkie spotkanie ze strażnikiem służby granicznej, który ostatecznie zadecyduje o wjeździe do kraju i i czasie pobytu. Oprac. Marek Domaradzki

POMOC BIEDNYM
Związek Harcerstwa Polskiego w Calgary zaprasza wszystkich parafian do włączenia się w zbiórkę dla tych najbardziej potrzebujących w naszym mieście.  Wszystkie dotacje można zostawiać w pudłach w przedsionku Sali Parafialnej podczas Adwentu.  Przyjmujemy: kobiecą & męską bieliznę, ubrania zimowe (używane lub nowe), duże ręczniki, przybory do golenia, cukier, sprzęt komputerowy (nowy lub używany), arykuły pierwszej pomocy (apteczki, plastry itp), dropsy na przeziębienie (cough drops) buty pracownicze (steel toe – nowe lub używane).  Jeżeli w naszym gronie polonijnym jest ktoś, kto mógłby skorzystać z powyższych artykółów prosimy o kontakt z Druhną Magdaleną Kaczan email: magdamck@yahoo.ca lub tel. 403 803 5771.  Zbiórka będzie przeznaczona dla potrzebujących w Drop In Centre.

DOM POLSKI ZAPRASZA NA TRADYCYJNEGO SYLWESTRA.
Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy, tzw. „Party Favours” , nagrody do wylosowania. Druga kolacja po północy Elegancki wystrój  – obowiązuje strój wieczorowy. Zabawa do 4:00 nad ranem – muzykę prezentuje DJ DUDI Wstęp $125 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim 403.291.3757 info@dompolski.ca

PLANOWANA WYCIECZKA DO GUADALUPE
Nasza parafia ma zamiar zorganizować wycieczkę do Guadeloupe. Planowany wyjazd  od  2 do 7 lutego. Hotel w Mexico City „Casa Blanca”. Cena w przybliżeniu około $2000.00 od osoby. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ks. Jackiem organizatorem grupy.
Wylot z Calgary 2 lutego o godzinie  06: 00 przez Salt Lake City, przylot do Mexico City o 15: 04. Powrót 7 lutego,  wylot jest o 15: 50 przez Salt Lake City i przylot do Calgary jest o 23:08
Plan wycieczki
Day 1 – CALGARY-MEXICO
We depart the USA and arrive in Mexico City and are met by our Pilgrimage Tours tour director who will remain with us until the end of our tour.  We celebrate Mass at the Sacred Heart Church near our hotel.  We arrive at our hotel in Mexico City for dinner and overnight.
Day 2 – OUR LADY OF GUADALUPE / TEPEYAC HILL
After breakfast, we depart for Mass at the Basilica of Our Lady of Our Lady of Guadalupe.  After Mass we tour the grounds and visit the museum that houses a collection of paintings and colonial religious art by pilgrims in thanks for miracles.  We ascend Tepeyac Hill, the place of the apparitions of the Virgin Mary to Juan Diego in 1531, and visit the Capilla del Cerrito.  Following the stairs down, we view Tepeyac Garden and its statues symbolizing the union of the Aztec people and the Spanish Christian mission.  A stop at the chapel of the Indians completes the tour.  We will also see a number of historical sights during the driving portion of our tour.  Dinner and overnight in Mexico City.

Day 3 – XOCHIMILCO / TAXCO
This morning we depart for Xochimilco and visit the Xochimilco floating gardens.  We enjoy a pleasant ride along the canals in a flat bottom boat.  We continue along through the fertile Morelos Valley into the Sierra Madres where we find hidden away, the town of Taxco.  This city is famous for its rich source of silver and is a pearl of colonial Mexican art.  We visit the Church of Santa Prisca where we will celebrate Mass.  We also have time for shopping the stores of Taxco before returning to our hotel in Mexico City for dinner and overnight.
Day 4 – ZOCALO PLAZA / TEOTIHUACAN / PYRAMID OF THE SUN AND MOON
Our day of pilgrimage begins with a visit to the historical archaeological Pyramid of the Sun and Mooncenter of Zocalo Plaza where we visit the National Palace and the largest cathedral in Latin America, the Metropolitan Cathedral.  Next we visit the Parish of San Bernardino where we celebrate Mass.  Then we explore the ancient city of Basilica of Our Lady of Ocotlan and the incredible ruins of the Pyramid of the Sun and Moon and the Aztec Temple of Tlaloc and Quetzalcotal whose inhabitants, dating back to 200 B.C., converted to Catholicism.  We return to Mexico City for dinner and overnight.
Day 5 – TEOTIHUACAN / PUEBLA / OUR LADY OF OCOTLAN
This morning we depart on a day-trip for Mexico’s most beautiful city Puebla CathedralPuebla, situated at an elevation of 7,000 feet near Mexico’s snow capped peaks.  We celebrate Mass at the Shrine of San Miguel del Milagro, site of apparitions of St. Michael the Archangel and the spring of curative waters blessed by St. Michael.  We will see the Shrine and Basilica of Our Lady of Ocotlan, “place of the burning oak”, where Mary caused her image to be burned into the tree.  We also tour the Cathedral in Puebla.  Finally, we have dinner in Puebla before returning to Mexico City for overnight.
Day 6 – MEXICO CITY / CALGARY
After an early breakfast we celebrate Mass at the Basilica at the Plaza of Three Cultures.  At Chapultepec Park and the square of Three Cultures, we visit the Anthropological Museum before departing Mexico City for our return flight home.  Though our pilgrimage draws to a close, its blessings will last a lifetime and its graces are certain to draw us closer each day to the Lord.
PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE
Serdeczne podziękowanie dla rodziny, przyjaciół i wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych św. Czesława Pituch. Dziękujemy Wam, że w tak bolesnych dla nas chwilach dzieliliście z nami smutek i żal oraz okazaliście wiele duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości. Wasza obecność, modlitwa, liczne złożone wieńce i kwiaty są wyrazem pamięci i serdeczności, jaką darzyliście św. Czesława – Żona Zofia z rodziną.
Z KARTY ŻAŁOBNEJ
W czwartek 24 listopada odeszła do wieczności ś.p. Urszula Dąbrowska w wieku 55 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w sobotę 3 grudnia. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia, a śp. Urszulę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

SZUKAM PRACY
Posiadam pozwolenie na pracę w Kanadzie. Szukam pracy przy sprzątaniu. Kontakt 403-921-7336 (1x)

BASEMENT DO WYNAJĘCIA
Umeblowany basement do wynajęcia dzielnica SE -Wyremontowany gruntownie  rok temu z kompletną kuchnią, osobnym wejściem oraz kompletem mebli –  15 minut od Downtown, bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej, blisko stacji C-train  – w pobliżu dwa centra handlowe oraz duża ilość różnorodnych sklepów -$ 800 miesięcznie; internet i telewizja w cenie (403) 616-9727 – Fabian  (403) 973-5025 – Sebastian (2x)
OPIEKUNKA DO DZIECKA
Niania z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Tel: 587-892-6370 (2x)

PAPIEŻ FRANCISZEK: ADWENT TO CZAS OCZEKIWANIA I CZUJNOŚCI 
Rozpoczynający się Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Pana i szczególnej czujności, aby być na to przygotowanym.  Nawiązując do rozpoczynającego się Adwentu i nowego roku liturgicznego papież zaznaczył, że jest to czas oczekiwania na ponowne, tym razem już ostateczne przyjście Pana. Przypomniał, że po raz pierwszy Bóg zstąpił na ziemię, gdy w stajence betlejemskiej narodził się Pan Jezus. Drugie przyjście dokonuje się obecnie, Pan, bowiem stale nam towarzyszy, pocieszając nad w naszym codziennym życiu. I w końcu Bóg przyjdzie do nas w czasach ostatecznych. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezus w rozmowie z uczniami nie podaje żadnego konkretnego terminu, ale wzywa nas do stałej czujności. Nie jest to straszenie ludzi, ale raczej dążenie do ukazania spraw ostatecznych i najważniejszych, aby być należycie przygotowanym na ponowne spotkanie Boga i wejście do Jego królestwa. Ewangelia zachęca do trzeźwości, aby nie dać się opanować przez rzeczy doczesne, materialne, ale aby panować nad nimi.