UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
21 : 00 – Za Parafian
24: 00 – Za Parafian

Niedziela, 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
9: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Renaty z okazji Urodzin
11: 00 – O Boże bł. dla Arka Senderowskiego z okazji Urodzin            – R. Piekut
12: 30 – + Teresa Owoc (8 rocz)  – mąż z rodziną
19: 00 – Za Parafian

Poniedziałek, 26 grudnia – Św. Szczepana
9:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Marii i Piotra Czerbak z okazji 65 rocz. Sakramentu małżeństwa
11: 00 – ++ Stanisław i Janusz Wysocki
19: 00 – ++ Michał Cozac, Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński    – rodzina

Wtorek, 27 grudnia – Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty
19: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zbyszka w dniu Urodzin
19: 00 – + Małgorzata Pulwicka ( 7 rocz)
19:00 – + Bronisław Ławrynowicz

Środa, 28 grudnia
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Hanny i Marka w 47 rocz. Sakramentu małżeństwa
19: 00 – + Wiesława Kaźmierska (7 rocz)    – córka z rodziną

Czwartek, 29 grudnia
19: 00 – Dziękczynna i o dalsze błogosławieństwo Boże dla Grażyny i Andrzeja z okazji 55 rocz Sakramentu małżeństwa    – siostra
19: 00 – ++ Elżbieta i Aleksander Michalski oraz Elżbieta Pawlicka

Piątek, 30 grudnia – Święto Świętej Rodziny
9: 00 – + Kazimierz Sujata                   – żona z dziećmi
19: 00 – + Maria Adamska (19 rocz)           – syn z rodziną

Sobota, 31 grudnia
8: 30 – ++ Antonina i Zygmunt Kozioł    – rodzina
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Ireny i Wojciecha Kamińskich z okazji 50 rocz Sakramenu małżeństwa
18: 00 – ++ Józef i Apolonia Pyć i Czesław Pituch

Niedziela, 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
8: 00 – + Helena Kuchniewicz                      – syn z dziećmi
9: 30 – Za parafian
11: 00 – + Mieczysław, Leszek i Roman Szymoniak
12: 30 – ++ Zofia Markiewicz i zmarli z rodziny Markiewicz
19:00 – + Alicja Rudy

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie.

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA
Dz 6,8-10, 7,54-60; Mt 10,17-22
Ref: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

W drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia, wspominając św. Szczepana, męczennika, który modlił się przed śmiercią za swoich prześladowców, prosimy Boga o miłość do naszych nieprzyjaciół. Na taką postawę potrafi się zdobyć tylko ten, kto widzi „niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga” – kto szczerze otwiera swoje serce dla Jezusa i jest gotów dać Mu się przemienić. Oby uczestnictwo w tej Eucharystii wzbudziło w nas pragnienie wyrzeczenia się odwetu i szukania prawdziwego dobra tych, którzy nas krzywdzą.

ŚWIĘTEGO JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
27 grudnia, 2016
1 J 1,1-4; J 20,2-8
Ref: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrześcijańska, zarówno w kościołach wschodnich jak zachodnich przypisuje mu autorstwo Ewangelii Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
30 grudnia 2016
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Ref: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Ewangelia dzisiejsza zwraca uwagę na św. Józefa. To on organizuje przymusową emigrację Świętej Rodziny do Egiptu, on kieruje jej powrotem do ojczyzny. Józef słyszy głos Bożego wezwania: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę…”. I co robi? „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu (wrócił do ziemi Izraela)”. Krótko, konkretnie, po męsku. Zrobił to, co było trzeba. Co działo się w nim? Wyobrażam sobie, że – jak każdy, kto kocha – toczył walkę z pokusami męskiego egoizmu, wygody, małej stabilizacji, prawa do swojego szczęścia… Co by Maryja zrobiła bez Józefa?

LEKTORZY – 24 GRUDNIA – PASTERKA
21:00 – O. Pepłowski, E. Rajchel, M. Pepłowski
24:00 – J. Miazga, M. Iskra, T. Miazga

LEKTORZY – 25 GRUDNIA
9:30 – A. Mazur, S. Teresa, P. Adamski
11:00 – P. Wieleżyński, S. Zacharia, M. Kaczan
12:30 – J. Bogusławska, O. Zyro, W. Potocka
19:00 – L. Shelley, A. Wojciechowska, R. Shelley

LEKTORZY – 26 GRUDNIA
9:30 – A. Gurgul, M. Sobczak, A. Rudzińska
11:00 – M. Kaczan, M. Kulaga, M. Łabinowicz
19:00 – A. Mazur, M. Iskra, A. Mazur

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIĘKOWANIE KS. REKOLEKCJONIŚCIE
W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy serdeczne podziękowanie Ks. Romanowi Sawczuk za wygłoszone nauki rekolekcyjne, które pozostaną w sercach naszych parafian. Dziękujemy za trud głoszenia rekolekcji i głębokie treści kazań wzbogacające naszą wiarę.  – Szczęść Boże!

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE!
Niech przychodzący na nowo Pan i Zbawiciel – Jezus Chrystus opromieni każdy dzień Waszego życia blaskiem swojej Prawdy i ogrzeje ciepłem swojej Miłości pośród różnych doświadczeń i niepewności. Życzymy błogosławionych, bogatych w Boży pokój, radość, dobre zdrowie i wszelką pomyślność Świąt Bożego Narodzenia Jezusa Chrystusa, jak i wszystkich dni Nowego 2017 Roku. Księża – Ks. Jacek, Ks. Karol i Ks. Roman
************
Kochani Księża, parafianie i goście, Niech narodzony Chrystus Pan, otoczony miłością swojej Matki Maryji i św. Józefa zleje na Was i Wasze rodziny i domy obfity strumień łask. Niech udzieli Wam pokoju i radości, a Matka Najświętsza, która spogląda  nieustannie na nas z miłością, tak jak spoglądała z miłością na swojego Syna przytuli nas do swego Niepokalanego Serca i wyprosi potrzebne nam dary. Niech uczy miłości, otwartości i troski o siebie nawzajem, której tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Rada Parafialna
************
Najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, pokoju, radości na Święta Narodzenia Pana oraz błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku życzy wszystkim w imieniu Sióstr Dominikanek
Sr. Salome, Przełożona Sióstr Dominikanek w Calgary

************
Niech piękna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam radość i spokój. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodznia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Zarzad Klubu Sportowego “Biale Orły”
************
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, Zespół MAZOVIA składa Księżom , Siostrom, Organizacjom Polonijnym oraz calej Polonii płynące z serca życzenia radosnych, ·spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2017 Roku!
Majka Kowalczyk-President/Artistic Director
************
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci i młodzież harcerska, kadra i Koło Przyjaciół Harcerstwa w Calgary życzą wszelkiej pomyślności i spokoju ducha zarówno parafianom, jak i ich rodzinom.  Na Nowy Rok życzymy wszystkim dużo zdrowia, radości, inspiracji i spełnienia najskrytszych marzeń.
Agata Starczyk hm. Hufcowa Hufca Młody Bór
************
Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie składa całej Polonii serdeczne życzenia udanych, radosnych, pełnych specjalnych przeżyć Świąt Bożego Narodzenia. Niech błogosławieństwa nowonarodzonej Bożej Dzieciny otaczają każdy dzień Nowego 2017 Roku i uczynią go udanym, prawdziwie błogosławionym.
************
W imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło #18 w Calgary oraz w imieniu własnym i mojej Małżonki, pragnę złożyć życzenia Wesołych Świąt Boźego Narodzenia.  Życzymy Czcigodnym Księżom, Księdzu Rekolekcjoniście i Siostrom Dominikankom Bożej Opieki w Waszej posłudze. Członkom Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego, Honorowemu Konsulowi Rzeczpospolitej Polski, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Polskiej, Członkom Klubu Seniorów, Klubowi Białe Orły, Członkom Rycerzy Kolumba, młodzieżowym zespołom tanecznym, Harcerzom i Harcerkom oraz całej społeczności Polonijnej w Calgary składam serdeczne świąteczne życzenia. Niechaj zbliżające się Świąteczne dni będą pełne radosnych i szczęśliwych chwil w Waszych domach i Rodzinach.  Niech zbliżający się Nowy 2017 Rok będzie dla Was łaskawy i obdarzy Was zdrowiem oraz wszystkim, czego pragniecie.
Zbigniew Starczyk Prezes, SPK Koła Nr 18
************
Koło Rodzina Radia Maryja pragnie podzielić się radością płynącą ze zbliżającego się przyjścia na świat Bożej Dzieciny. Niechaj Nowo-narodzony Bóg błogosławi szczodrze całej Parafii a posługującym nam Pasterzom przynosi mnóstwo radości i podziękowań ze strony wdzięcznych parafian.
Koło Rodzina Radia Maryja
***********
Na scynście, na zdrowie, na te Boze Świynta, zeby sie Wom chowali chłopcy i dziywcenta. Zeby sie Wom rodziło, kopiło, dyślem do stodoły łobróciło. Zebyście mieli gości, Tyle, co na gałonzecce łości. Zebyście mieli pełne stodoły, pełne pudła, zeby Wom gospodyni u pieca nie schudła. Zebyście mieli w kazdym kontku
po dzieciontku, a na piecku troje. I zebyście nie godali,
ze to kiere moje. Na scyńście, na zdrowie, Na tyn Nowy Rok zebyście mieli scynście cały bozy rok. Zebyście byli zdrowi, weseli jako w niebie janieli. TAK TO BOZE DEJ! HEJ!  Związek Podhalan w Calgary
************
Całej parafii i wszystkim organizacjom Polonijnym, Rycerze Kolumba im. Ks. Jana Otłowskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składają życzenia zdrowych i pogodnych Świąt. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie wyjątkowy,  napełni Wasze serca spokojem i radością, a Boża Dziecina niech błogosławi i towarzyszy Wam przez całe życie. Życzymy by marzenia, do których dążycie zmieniały się w osiągnięte cele.
Rycerze Kolumba-Robert Sieluzycki
************
W ten magiczny czas Bożego Narodzenia wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyźnie życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli o bliskich naszym sercom, gdziekolwiek oni są. Niech w Nowym Roku w naszych domach zagości dobre zdrowie, spokój i pomyślność oraz zrealizują się nie tylko nasze plany, ale nawet marzenia. Wszystkiego Najlepszego!
Konsul Honorowy RP – Zygmunt Potocki z rodziną
************
W imieniu Zarządu Koła w Calgary Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego, pragnę złożyć Wam wszystkim najlepsze życzenia Bożenarodzeniowe i Noworoczne.  Jednocześnie pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy swoimi datkami popierają finansowo chwalebną i jakże użyteczną działaność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawla II.
Michał Broniewski – Prezes Koła
************
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć serdeczne życzenia radości, miłości i pokoju Ks. Jackowi i Ks. Karolowi, Siostrom Dominikankom oraz wszystkim naszym ofiarodawcom, parafianom i tym, którzy wspierają nasze działania.  Niech Światło z Betlejemskiego żłóbka rozgrzewa nasze serca, a uśmiechy tych, którym pomagamy niech rozświetlają nasze dobre i złe dni.  Wszystkim życzymy również szczęśliwego Nowego Roku!
Zarząd Fundacji im. sw. Brata Alberta w Calgary

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2017 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy serdecznie Paniom, które przygotowały Wigilię parafialną od strony kulinarnej i dekoracyjnej oraz tym wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Dziękujemy również Paniom z grupy parafialnej za wypieki ciast świątecznych i przygotowanie oraz serwowanie poczęstunku dla starszych i chorych naszych parafian w niedziele 18 grudnia po Mszy św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych – Bóg zapłać! Dziękujemy serdecznie Ks Karolowi za dekorację żłóbka i wszystkim, którzy pomagali w dekoracji świątecznej kościoła. Dziękujemy Dariuszowi Adamskiemu i Dariuszowi Jakuszko za pomalowanie klatki schodowej w Sali parafialnej– Bóg zapłać

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Przez najbliższe dwa tygodnie od 25 grudnia do 8 stycznia nie ma rodziny zapisanej. Od 8 do 15 stycznia Rodzina Grażyny i Andrzeja Magaj będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

KOPERTY NA OFIARY NA 2017 ROK W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać!

JASEŁKA 2017 „GDY ŚLICZNA PANNA, SYNA KOŁYSAŁA” Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Jasełka, które odbędą się w niedzielę, 15 stycznia 2017 roku o godzinie 15: 30 w Domu Polskim. Jak każego roku – Jasełka pragną nam przybliżyć Świętą Noc Bożego Narodzenia i ukazać reakcję ówczenych ludzi na wiadomość o narodzeniu Zbawiciela świata, jak również współczesny świat, który nieraz oprawą zewnętrzną zdaje się przesłaniać najważniejszy cel tych radosnych Świąt: przyjście Zbawiciela na świat i narodzenie Boga w duszy człowieka, w duszy każdego z nas. Zobaczymy pasterzy, Trzech Króli, bohaterów z różnych epok, współczesną młodzież i dzieci; tańce Zespołów, takich, jak: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MŁODZI DUCHEM, MAZOVIA, usłyszymy indywidualny i zbiorowy śpiew kolęd. Serdecznie zapraszamy. Bilety: dorośli: $10, dzieci: $5.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Informujemy, że biblioteka 25 grudnia i 1 stycznia przez okres świąteczny będzie nieczynna. Biblioteka ponownie wznowi swoją działalność 8 stycznia.

BIURO PARAFIALNE
Zawiadamiamy, że biuro parafialne będzie nieczynne w piątek 30 grudnia.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY
Serdecznie zapraszamy na Bal Sylwestrowy, na którym powitamy NOWY ROK w rodzinnej, ciepłej atmosferze, przy najlepszej oprawie muzycznej DJ Bogdana Chabiery. Bal odbędzie się 31grudnia, 2016r. w sali parafialnej. Koktajle od 19: 00, kolacja o 20:00. Cena biletu $90.00.  Zapewniamy pyszne  dania, wino do kolacji, szampan o północy, drugą kolację  oraz możliwość wylosowania jednej z  nagród.  Sprzedaż biletów  w sali parafialnej w  niedzielę po Mszach Świętych  od 4 grudnia. Życzymy szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

ZESPÓŁ „POLANIE” z KOLĘDĄ
„Hej kolęda… kolęda…” Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, pragniemy złożyć Wam wizytę by koledować razem z Wami. Aby tradycji stało się zadość, w styczniu zespół „Polanie” wyruszy po kolędzie. Zawitamy w domach tych, którzy nas zaproszą. Kolędować będziemy w weekendy. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z nami w celu ustalenia terminu wizyty, pod adresem mailowym: barbstan777@gmail.com, bądź pod numerem telefonu: 403-819-7898. Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie.  Wdzięczni „Polanie”

ZARZAD KLUBU SPORTOWEGO “BIALE ORŁY”
Pragną zaprosisć wszystkich członków Klubu, włącznie z rodzicami piłkarzy na Walne Zebranie “Białych Orlów, “ które odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz 13:00, w Domu Polskim w sali Varsovia. Jednym z istotnych celów spotkania jest zatwierdzenie nowego statutu naszej organizacji. Zarzad klubu pracował nad statutem przez długi okres i document ten umożliwi nam ubieganie się o nowe formy dofinansowania, takich jak Kasyno.  “Zastrzyk” finansowy pomoże w wzmocnieniu całego klubu i rozwinięciu programu Szkółki Piłkarskiej.  Frekfencja na Walnym Zebraniu jest bardzo ważna – serdecznie wszystkich zapraszamy.  Głosowanie i dalsze dyskusje odbędą się przy cieście i kawie.
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18
Zapraszają całą Polonię na tradycyjny Opłatek Polonijny. To środowiskowe spotkanie w duchu radości świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odbędzie się w niedzielę, 8 stycznia 2017 o godz.14.30 w Domu Polskim. W programie, obok podzielenia się świątecznym Opłatkiem, obiad z lampką wina, część artystyczna i wspólne kolędowanie. Bilety w cenie $15.00 dla członków obydwu Stowarzyszeń i $25.00 dla osób nie zrzeszonych w tych Stowarzyszeniach. Rezerwacja miejsc i zakup biletów: Dom Polski 403-291-3757 lub e-mail: info@dompolski.ca oraz Roman Pietrzak 403-280-4787 i Krystyna Pawłowska 403-273-4092. Prosimy pamiętać, że nie będzie sprzedaży biletów w dniu Opłatka przy drzwiach. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja lub zakup biletów w przedsprzedaży.

DOM POLSKI ZAPRASZA NA TRADYCYJNEGO SYLWESTRA.
Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy, tzw. „Party Favours” , nagrody do wylosowania. Druga kolacja po północy Elegancki wystrój  – obowiązuje strój wieczorowy. Zabawa do 4:00 nad ranem – muzykę prezentuje DJ DUDI Wstęp $125 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim 403.291.3757 info@dompolski.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
POSZUKUJĘ MIESZKANIA
Mężczyzna po 60 zaopiekuje się starszą osobą w zamian za możliwość wspólnego mieszkania. Tel. 403-826-2224.

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZATANIA DOMKÓW.
Doświadczenie oraz język angielski nie są konieczne. Praca w szybkim tempie, wymagająca pod wzgledem fizycznym. Wymagane jest pozwolenie na pracę w Kanadzie oraz prawo jazdy. Przejazdy między domkami sa opłacone. Po okresie próbnym, dostępny jest również samochód firmowy oraz zwiększona liczba godzin. Stawka za godzine od $12-$14, po okresie próbnym. Prosimy o przesłanie CV na adres emailowy pracacalgary@gmail.com  jedynie takie aplikacje będą brane pod uwage. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.(2x)

SZUKAM PRACY.
Poszukuję pracy przy sprzątaniu bądź opiece nad dziećmi. Kontakt 403-975-0368 (1x)

PRACA Potrzebna Bookkeeper/Secretary Sum Canada Tel: 403-279-9853 (2x)

DAYCARE ”WESOLE KACZUSZKI” SHAWNESSY Zaprasza polskie dzieci.  Mowimy po polsku, spiewamy polskie piosenki, poznajemy polskie bajki i wiersze, oferujemy domowe posilki w milej rodzinnej atmosferze.
Dziecmi zajmuje sie opiekunka z doswiadczeniem jako nauczycielka, mama i niania(dostepne referencje).
Limitowana ilosc miejsc. Kontakt 403 863 0343
Email: happyduckyyc@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ wesolekaczuszkiyyc (3x)