1 stycznia, 2017

1 stycznia, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 31 grudnia
18: 00 – ++ Józef i Apolonia Pyć i Czesław Pituch
18:00 – ++ Mieczysław, Leszek i Roman Szymoniak

Niedziela, 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
8: 00 – + Helena Kuchniewicz                      – syn z dziećmi
9: 30 – Za Parafian
11: 00 – Za Parafian
12: 30 – ++ Zofia Markiewicz i zmarli z rodziny Markiewicz
19:00 – + Alicja Rudy

Poniedziałek, 2 stycznia
19:00 – O wiarę i zdrowie dla syna
19: 00 – ++ Mieczysław i dusze w czyśćcu cierpiące oraz zmarli z rodziny
19: 00 – ++ Maria i Stanisław Góral

Wtorek, 3 stycznia
19: 00 – + Ryszard Szafirski  – koledzy i koleżanki górscy
19: 00 – + Władysław Mikołajczyk

Środa, 4 stycznia
19: 00 – ++ Zofia i Leon Krzesowski
19: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny Dalkin  – córka

Czwartek, 5 stycznia
19: 00 – + Aleksander Samborski ( 10 rocz)
– żona dzieci i wnuczki
19: 00 – + Jan Sukiennik
19:00 – O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św. dla syna z okazji Urodzin

Piątek, 6 stycznia
9: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Adeli       – Jadwiga
19: 00 – + Eugeniusz Sztupecki ( 2 rocz)

Sobota, 7 stycznia
8: 30 – + Katarzyna Dudek
18: 00 – + Regina Zuk (2 rocz)

Niedziela, 8 stycznia – Objawienie Pańskie
8: 00 – ++ Weronika, Mieczysław i Krystyna
9: 30 – O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św. dla Weroniki z okazji 18 rocz Urodzin         – rodzice i siostry
11: 00 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12: 30 – ++ Marian Gąska i Teresa Sondej          – rodzina
19:00 – ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Lb 6, 22-27;  Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
Ref: Bóg miłosierny niech nam błogosławi
Na początku nowego roku kalendarzowego Kościół oddaje cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić Boskie macierzyństwo. Matka Pana zajmuje po Chrystusie miejsce najwyższe i najbliższe nam właśnie z powodu swego boskiego macierzyństwa. Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi została ogłoszona, jako dogmat na soborze w Efezie w 431 roku. Zdefiniowano, że nie tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą. Maryja nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką – ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest, więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według natury Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. Święta Boża Rodzicielka dała światu wcielenie miłosierdzia, czyli Jezusa. Papież Franciszek naucza, że „Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem” (MV 24). Przez swoje przyzwolenie: „niech mi się stanie” zrealizowała Boża tajemnicę i za sprawą Ducha Świętego jest prawdziwą Matką Syna Bożego, ale i naszą – w sensie duchowym. Jej Syn przyjmując ludzkie ciało, stał się naszym bratem w człowieczeństwie. Rodząc Jezusa, jako źródło łaski zbawienia, Maryja przyczyniła się swą macierzyńską posługą do przekazywania tej łaski ludziom. Ona prawdziwie jest naszą Matką, ponieważ ustawicznie rodzi nas do życia nadprzyrodzonego. A przez swoje wstawiennictwo Matka Syna Bożego ustawicznie wyprasza nam dary zbawienia.
Dlatego prośmy Ojca niebieskiego, za przyczyną Maryi, o zgodę i pokój, aby wszyscy mogli zrealizować dążenia do życia szczęśliwego i dostatniego. Niech pomocą w tym będą dla nas słowa modlitwy z XI wieku:
„Święta Maryjo, Najmiłosierniejsza ze wszystkich stworzeń miłosiernych (…) wstawiaj się za nami. Przez Twoje orędownictwo niech przyjmie nasze modlitwy Ten, któregoś dla nas porodziła, a który teraz króluje w niebie. Niech Jego miłosierna miłość zgładzi nasze grzechy”.

LEKTORZY – 31 grudnia i 1 stycznia
18:00 – J. Bogusławska, M. Iskra, M. Edgar
8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski
9:30 – J. Miazga, S. Teresa, T. Miazga
11:00 – T. Nowak, S. Salome, M. Łabinowicz
12:30 – W. Potocka, O. Zyro, V. Kanaszyc
19:00 – A. Wojciechowska

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Z BOGIEM W NOWY 2017 ROK!
Żegnamy rok 2016 dziękując Bogu za wszelkie dobro. Życzymy Wam wszystkim wiary, w to, że wszystkie nasze chwile i starania wypełnia głęboki sens, pokoju serca, którego dawcą jest Bóg, wytrwałości w osiąganiu nowych celów, miłości, która jest najważniejsza i wieczna, by nie zabrakło jej w codziennym życiu. Niech Nowy Rok niesie z sobą oczekiwanie lepszego życia niż to dotychczasowe
Błogosławieństwa Bożego na cały 2017 Rok
Ks. Jacek, Ks. Karol i Ks. Roman

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone podczas Mszy św. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, za ofiary na pomoc potrzebującym – poprzez Skarbonę św. Antoniego. Serdeczne podziękowania Ks Romanowi za pomoc w posłudze duszpasterskiej w okresie Bożego Narodzenia. Podziękowania Siostrom Dominikankom, Służbie liturgicznej, (ministrantom, lektorom, psalmistom, kolektorom), organistom, wszystkim chórom i zespołom – za zaangażowanie i czynny udział w liturgiach. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za modlitwę,  życzliwość, szacunek, wszelkie dobro, jakie okazujecie względem Nas. Dziękujemy Wam za udział w życiu religijnym i rodzinnym naszej wspólnoty parafialnej. Każde Wasze uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej i zaangażowanie w życiu parafialnym jest pięknym świadectwem wiary i otwiera serca innych na działanie Boga. Podziękowania Radzie Parafialnej za zorganizowanie zabawy Sylwestrowej w Sali parafialnej. – Bóg zapłać!
STATYSTYKA ROKU 2016
W minionym roku 2016 zostało ochrzczonych 26 dzieci. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 32 dzieci. Związek małżeński zawarło 2 pary narzeczeńskie w naszej parafii. Na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych 26 osób. W tym roku nie było sakramentu bierzmowania z powodu małej ilości kandydatów.

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA
W niedzielę Objawienia Pańskiego, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2017 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 6 stycznia zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 7 stycznia zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
W tym tygodniu od 1 do 8 stycznia nie ma rodziny zapisanej. Od 8 do 15 stycznia Rodzina Grażyny i Andrzeja Magaj będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

KOPERTY NA OFIARY NA 2017 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym
Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać!

JASEŁKA, 2017 „GDY ŚLICZNA PANNA, SYNA KOŁYSAŁA

Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Jasełka, które odbędą się w niedzielę, 15 stycznia 2017 roku o godzinie 15: 30 w Domu Polskim. Jak każego roku – Jasełka pragną nam przybliżyć Świętą Noc Bożego Narodzenia i ukazać reakcję ówczenych ludzi na wiadomość o narodzeniu Zbawiciela świata, jak również współczesny świat, który nieraz oprawą zewnętrzną zdaje się przesłaniać najważniejszy cel tych radosnych Świąt: przyjście Zbawiciela na świat i narodzenie Boga w duszy człowieka, w duszy każdego z nas. Zobaczymy pasterzy, Trzech Króli, bohaterów z różnych epok, współczesną młodzież i dzieci; tańce Zespołów, takich, jak: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MŁODZI DUCHEM, MAZOVIA, usłyszymy indywidualny i zbiorowy śpiew kolęd. Serdecznie zapraszamy. Bilety: dorośli: $10, dzieci: $5.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Informujemy, że biblioteka dzisiaj w niedzielę 1 stycznia będzie nieczynna. Biblioteka ponownie wznowi swoją działalność 8 stycznia.

KAWIARENKA
W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowuje grupa Harcerzy. Zapraszamy 8 stycznia do kawiarenki.

W SPRAWIE ZBIÓRKI NA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Drodzy Parafianie
W dniach 22-23 pażdziernika 2016 miała się odbyć zbiórka pieniężna na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.. Zbiórka ta została odwołana w ostatniej chwili ze względu na konieczność przeprowadzenia zbiórki na cele ustalone przez naszego Biskupa. Część parafian złożyła już swoje ofiary pieniężne na K.U.L. w planowanym pierwotnie terminie, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Osoby, które dotychczas złożyły ofiary, uzyskują potwierdzenie do urzędu podatkowego na rok 2016.
Uprzednio planowana zbiórka na październik 2016, odbędzie się w weekend 21/22 stycznia 2017 roku. Koperty na zbiórkę będą dołączone do biuletynów na tydzień przed planowaną zbiórką.. Liczymy na Wasze poparcie tego zbożnego celu Szczęść Boże Michal Broniewski Przewodniczący Koła T.P. K.U.L.

ZESPÓŁ „POLANIE” z KOLĘDĄ
„Hej kolęda… kolęda…” Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, pragniemy złożyć Wam wizytę by koledować razem z Wami. Aby tradycji stało się zadość, w styczniu zespół „Polanie” wyruszy po kolędzie. Zawitamy w domach tych, którzy nas zaproszą. Kolędować będziemy w weekendy. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z nami w celu ustalenia terminu wizyty, pod adresem mailowym: barbstan777@gmail.com, bądź pod numerem telefonu: 403-819-7898. Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie.  Wdzięczni „Polanie”

ZARZAD KLUBU SPORTOWEGO “BIALE ORŁY”
Pragną zaprosisć wszystkich członków Klubu, włącznie z rodzicami piłkarzy na Walne Zebranie “Białych Orlów, “ które odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz 13: 00, w Domu Polskim w sali Varsovia. Jednym z istotnych celów spotkania jest zatwierdzenie nowego statutu naszej organizacji. Zarzad klubu pracował nad statutem przez długi okres i document ten umożliwi nam ubieganie się o nowe formy dofinansowania, takich jak Kasyno.  “Zastrzyk” finansowy pomoże w wzmocnieniu całego klubu i rozwinięciu programu Szkółki Piłkarskiej.  Frekfencja na Walnym Zebraniu jest bardzo ważna – serdecznie wszystkich zapraszamy.  Głosowanie i dalsze dyskusje odbędą się przy cieście i kawie.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18
Zapraszają całą Polonię na tradycyjny Opłatek Polonijny. To środowiskowe spotkanie w duchu radości świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odbędzie się w niedzielę, 8 stycznia 2017 o godz.14.30 w Domu Polskim. W programie, obok podzielenia się świątecznym Opłatkiem, obiad z lampką wina, część artystyczna i wspólne kolędowanie. Bilety w cenie $15.00 dla członków obydwu Stowarzyszeń i $25.00 dla osób nie zrzeszonych w tych Stowarzyszeniach. Rezerwacja miejsc i zakup biletów: Dom Polski 403-291-3757 lub e-mail: info@dompolski.ca oraz Roman Pietrzak 403-280-4787 i Krystyna Pawłowska 403-273-4092. Prosimy pamiętać, że nie będzie sprzedaży biletów w dniu Opłatka przy drzwiach. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja lub zakup biletów w przedsprzedaży.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POSZUKUJĘ MIESZKANIA
Mężczyzna po 60 zaopiekuje się starszą osobą w zamian za możliwość wspólnego mieszkania. Tel. 403-826-2224.

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZATANIA DOMKÓW.  Doświadczenie oraz język angielski nie są konieczne. Praca w szybkim tempie, wymagająca pod wzgledem fizycznym. Wymagane jest pozwolenie na pracę w Kanadzie oraz prawo jazdy. Przejazdy między domkami sa opłacone. Po okresie próbnym, dostępny jest również samochód firmowy oraz zwiększona liczba godzin. Stawka za godzine od $12-$14, po okresie próbnym. Prosimy o przesłanie CV na adres emailowy pracacalgary@gmail.com  jedynie takie aplikacje będą brane pod uwage. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.(1x)

PRACA Potrzebna Bookkeeper/Secretary Sum Canada
Tel: 403-279-9853 (1x)
DAYCARE ”WESOLE KACZUSZKI” SHAWNESSY Zaprasza polskie dzieci.  Mowimy po polsku, spiewamy polskie piosenki, poznajemy polskie bajki i wiersze, oferujemy domowe posilki w milej rodzinnej atmosferze.
Dziecmi zajmuje sie opiekunka z doswiadczeniem jako nauczycielka, mama i niania(dostepne referencje).
Limitowana ilosc miejsc. Kontakt 403 863 0343
Email: happyduckyyc@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ wesolekaczuszkiyyc (2x)

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017

STYCZEŃ
Intencja ewangelizacyjna:
Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

LUTY
Intencja ogólna:
Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

KWIECIEŃ
Intencja ogólna:
Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

MAJ
Intencja ewangelizacyjna:
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

CZERWIEC
Intencja ogólna:
Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

LIPIEC
Intencja ewangelizacyjna:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

SIERPIEŃ
Intencja ogólna:
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

WRZESIEŃ
Intencja ewangelizacyjna:
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

PAŹDZIERNIK
Intencja ogólna:
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

LISTOPAD
Intencja ewangelizacyjna:
Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

GRUDZIEŃ
Intencja ogólna:
Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.