8 stycznia, 2017

8 stycznia, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 7 stycznia
18: 00 – + Regina Zuk (2 rocz)

Niedziela, 8 stycznia – Objawienie Pańskie
8: 00 – ++ Weronika, Mieczysław i Krystyna
9: 30 – O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św. dla Weroniki z okazji 18 rocz Urodzin        – rodzice i siostry
11: 00 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12: 30 – ++ Marian Gąska i Teresa Sondej           – rodzina
19:00 – ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy

Poniedziałek, 9 stycznia – Uroczystość Chrztu Pańskiego
19:00 – ++ Janina i Tadeusz Laba         – córka i wnuczki
19: 00 – ++ Michalina i Franciszek

Wtorek, 10 stycznia
19: 00 – + Aleksander Rybakowicz      – żona
19: 00 – + Czesław Pituch       – przyjaciele

Środa, 11 stycznia
19: 00 – ++ Józefa i Andrzej         – córka
19: 00 – ++ Anna, Antoni, Józef i Henry Różnicki – rodzina
19:00 – O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla męża i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

Czwartek, 12 stycznia
19: 00 – + Czesław Pituch        –  Obrien
19: 00 – + Kazimierz Krajewski

Piątek, 13 stycznia
9: 00 – + Bartłomiej Machula
19: 00 – + Krystyna      – mąż z rodziną

Sobota, 14 stycznia
8: 30 – Dziękczynna za pomyślną operację dla Małgorzaty i Ryszarda
18: 00 – ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek

Niedziela, 15 stycznia
8: 00 – + Jan Buttler
9: 30 – ++ Eugeniusz Sztupecki i zmarli rodzice
11: 00 – O łaskę przebaczenia dla Stanisława
12: 30 – W intencji Parafian
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i o dalsze łaski Ducha św. z okazji dnia babci dla Zofii, Ireny i Marii

OBJAWIENIE PAŃSKIE
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Dzisiaj obchodzimy pamiątkę dnia, w którym po raz pierwszy tajemnica Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego została przekazana nie tylko Żydom, ale i innym narodom. Wielkie wydarzenie, ponieważ Bóg otwarł bramę swego domu dla wszystkich ludzi. W Ewangelii poznajemy przedstawicieli tych innych narodów, którzy jako Mędrcy przybywają do Betlejem, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Mesjaszowi. To wielkie i piękne wydarzenie, pokłonu ludzi dobrej woli przed narodzonym Synem Bożym, jest połączone z dramatem. Oto w Betlejem pojawiło się czyste Dobro, najpiękniejsze i najdoskonalsze, i zło natychmiast urządza na nie polowanie. Działa sprytnie, początkowo próbuje zamknąć wszystkie drzwi w Betlejem, aby nie było domu, w którym by się to Dobro zatrzymało. Dobro jednak zatrzymuje się w stajni, po pewnym czasie ktoś dlań otwiera drzwi swego domu. Maryja razem ze swoim Synem zatrzymuje się u gościnnego gospodarza. Do tego domu przybywają Mędrcy. Rzecz staje się głośna, dociera do uszu ówczesnej władzy. Jej ręką zło postanawia to dobro zniszczyć. Ponieważ władca nie może zidentyfikować dziecka, niszczy kilkudziesięciu chłopców, którzy w tym czasie urodzili się na terenie Betlejem. Rodziny betlejemskie nie były winne przechowywania świętej Rodziny, ale wystarczyło, że były w jej sąsiedztwie. Zło lubi się odwoływać do odpowiedzialności zbiorowej i niszczy wielu, sądząc, że w ten sposób zniszczy i największą wartość, na którą urządza polowanie. Często ludzie stawiają pytanie:, „z jakiego powodu ja cierpię?” Odpowiedź jest prosta — wystarczy, że są blisko wielkich wartości. Z punktu widzenia wygody doczesnego życia samo sąsiedztwo wielkich wartości jest niebezpieczne. Dzieci w Betlejem były słabe. Herod był silny. Dzisiaj te dzieci są mocne, a Herod jest słaby, bo po stronie niewinnie cierpiących jest zawsze Bóg, obrońca wielkich wartości. On mając do dyspozycji wierność, potrafi ukazać potęgę zwycięstwa tych, którzy tu na ziemi ponoszą klęskę. Jest jeszcze druga prawda ukryta w tym betlejemskim wydarzeniu. Pan Bóg wyprowadza Świętą Rodzinę i Mędrców, ludzi, z powodu, których doszło do rzezi niemowląt, i ukrywa ich. Oni będą czynić dobro w ukryciu. Bóg chciał przez to ukazać, że z dobrem nie wolno się afiszować. Prawdziwe dobro musi długo dojrzewać w ukryciu, bo tam gdzie zostanie ujawnione, zło natychmiast wykopie dla wielu niewinnych zbiorową mogiłę. Taka jest prawda. Chrystus przez trzydzieści lat ukrywał się, aby nie narażać innych. Betlejem to jedyne miejsce w Ewangelii, w którym cierpią inni z powodu bliskości Jezusa. Do Jego śmierci już nikt z tego powodu nie będzie cierpiał.

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi
Wspaniała jest zapowiedź Izajasza Proroka, że Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie” aż utrwali Prawo Boże na ziemi. Z perspektywy wieków możemy podziwiać cierpliwość Boga, a zarazem nabierać pewności, że to Jego dzieło zostanie zrealizowane i to w sposób doskonały.
Wiemy jak to idzie mozolnie. Wiemy jak wiele trudności piętrzy się na drodze wprowadzania Prawa Bożego w życie. Chodzi tu zarówno o wymiar indywidualny, jak i wymiar społeczny. To działanie często wymaga heroizmu. Tym cenniejsza jest pewność, jaką wlewa w nas Prorok, że Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie”.Nie zniechęci się w stosunku do nas. Od chrztu zabiega o to, by Prawo Bożej Miłości, ktore wówczas wypełniło nasze serce, stało się prawem naszego życia. Zmaganie z egoizmem odczuwamy boleśnie sami. Tak często jesteśmy na krawędzi zniechęcenia i załamania. My, ale nie On. On „nie zniechęci się, ani nie załamie”, aż to Boże Prawo utrwali w naszym sercu. Co za radość płynie z pewności, że Jezus nie zniechęci się współpracą z nami w doskonaleniu naszego wnętrza. Podobnie jest w skali społecznej. Chodzi o nasze społeczeństwo, nasze wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie, parafialne, religijne, w których Jezus pragnie utrwalić Prawo Bożej Miłości. Ileż tu jest trudności. Jeżeli tak opornie idzie uświęcenie naszych serc, to co dopiero uświęcenie ich połączeń. Wprowadzenie jedności, miłości, przebaczenia, pokoju we wspólnotach – to wielki trud. Iluż ludzi się w tej pracy zniechęciło i załamało. Ludzie tak, ale nie On. Jezus sam doskonale wie jak trudno, i za jak wysoką cenę można wprowadzać Prawo Boże w układy rodzinne, sąsiedzkie, polityczne i narodowe. Ale mimo, iż zapłacił życiem, „nie zniechęci się ani nie załamie”, aż cel osiągnie. Szczęśliwi którzy z Nim współpracują w utrwalaniu Bożego Prawa w swoich sercach i swoich środowiskach. Z Nim też nie zniechęcą się i nie załamią.

LEKTORZY – 7-8 stycznia
18:00 – L. Shelley, S. Teresa, J. Bogusławska
8:00 – D. Adamski,A.Wojciechowska, A. Rudzińska
9:30 – M. Sobczak, M. Iskra, J. Kraska
11:00 – M. Kaczan, A. Wojciechowska, O. Pietras
12:30 – T. Miazga, S. Teresa, J. Miazga
19:00 – M. Sapielak, Wiara i Miłość, L. Shelley

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA
Dzisiaj w niedzielę Objawienia Pańskiego, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2017 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 8 do 15 stycznia Rodzina Grażyny i Andrzeja Magaj będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

JASEŁKA, 2017 „GDY ŚLICZNA PANNA, SYNA KOŁYSAŁA” Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Jasełka, które odbędą się w niedzielę, 15 stycznia 2017 roku o godzinie 15: 30 w Domu Polskim. Jak każego roku – Jasełka pragną nam przybliżyć Świętą Noc Bożego Narodzenia i ukazać reakcję ówczenych ludzi na wiadomość o narodzeniu Zbawiciela świata, jak również współczesny świat, który nieraz oprawą zewnętrzną zdaje się przesłaniać najważniejszy cel tych radosnych Świąt: przyjście Zbawiciela na świat i narodzenie Boga w duszy człowieka, w duszy każdego z nas. Zobaczymy pasterzy, Trzech Króli, bohaterów z różnych epok, współczesną młodzież i dzieci; tańce Zespołów, takich, jak: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MŁODZI DUCHEM, MAZOVIA, usłyszymy indywidualny i zbiorowy śpiew kolęd. Serdecznie zapraszamy. Bilety: dorośli: $10, dzieci: $5.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Informujemy, że biblioteka dzisiaj w niedzielę 8 stycznia wznowi swoją działalność. Zapraszamy!

„SŁODKIE” ZAPROSZENIE
Koło Przyjaciół Harcerstwa wraz z całą kadrą oraz gronem skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy serdecznie zaprasza na kawę, ciasto, pączki oraz inne smakołyki w każdą niedzielę stycznia.  Wszystkie dzieci zapraszamy do kącika plastyczno-bajkowego, dając rodzicom chwilę odpoczynku i okazję, aby spokojnie porozmawiać ze znajomymi przy stolikach.  Wśród atrakcji możliwość wygrania biletów na Zabawę Walentynkową oraz ogromny słoik słodyczy dla dzieci.
Cały dochód będzie przeznaczony na potrzeby harcerstwa w Calgary.  Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Nowe półrocze zajęć harcerskich rozpoczynamy 4 lutego – mamy jeszcze parę miejsc w najmłodszej grupie skrzatów, czyli dzieci w wieku od 4-6 lat.  W programie dla dzieci są zajęcia plastyczne, rytmiczne, gry, zabawy i atrkcyjne wycieczki.  Kontakt: Druhna Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY
Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 8 stycznia 2017 po dziennych Mszach świętych.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

W SPRAWIE ZBIÓRKI NA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Drodzy Parafianie
W dniach 22-23 października 2016 miała się odbyć zbiórka pieniężna na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.. Zbiórka ta została odwołana w ostatniej chwili ze względu na konieczność przeprowadzenia zbiórki na cele ustalone przez naszego Biskupa. Część parafian złożyła już swoje ofiary pieniężne na K.U.L. w planowanym pierwotnie terminie, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Osoby, które dotychczas złożyły ofiary, uzyskują potwierdzenie do urzędu podatkowego na rok 2016.
Uprzednio planowana zbiórka na październik 2016, odbędzie się w weekend 21/22 stycznia 2017 roku. Koperty na zbiórkę będą dołączone do biuletynów na tydzień przed planowaną zbiórką.. Liczymy na Wasze poparcie tego zbożnego celu Szczęść Boże Michal Broniewski Przewodniczący Koła T.P. K.U.L.

ZESPÓŁ „POLANIE” z KOLĘDĄ
„Hej kolęda… kolęda…” Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, pragniemy złożyć Wam wizytę by koledować razem z Wami. Aby tradycji stało się zadość, w styczniu zespół „Polanie” wyruszy po kolędzie. Zawitamy w domach tych, którzy nas zaproszą. Kolędować będziemy w weekendy. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z nami w celu ustalenia terminu wizyty, pod adresem mailowym: barbstan777@gmail.com, bądź pod numerem telefonu: 403-819-7898. Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie.  Wdzięczni „Polanie”

ZARZAD KLUBU SPORTOWEGO “BIAłE ORŁY”
Pragną zaprosisć wszystkich członków Klubu, włącznie z rodzicami piłkarzy na Walne Zebranie “Białych Orlów, “ które odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz 13: 00, w Domu Polskim w sali Varsovia. Jednym z istotnych celów spotkania jest zatwierdzenie nowego statutu naszej organizacji. Zarzad klubu pracował nad statutem przez długi okres i document ten umożliwi nam ubieganie się o nowe formy dofinansowania, takich jak Kasyno.  “Zastrzyk” finansowy pomoże w wzmocnieniu całego klubu i rozwinięciu programu Szkółki Piłkarskiej.  Frekfencja na Walnym Zebraniu jest bardzo ważna – serdecznie wszystkich zapraszamy.  Głosowanie i dalsze dyskusje odbędą się przy cieście i kawie.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA
Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią w dzielnicy Signal Hill. Praca w godzinach wieczornych od poniedziałku do soboty na dwie lub trzy godziny od 17: 00 do 20:00. Pozwolenie na pracę potrzebne. Warunki do uzgodnienia. Tel: 403-569-9628 (2x)

DAYCARE ”WESOłE KACZUSZKI” SHAWNESSY Zaprasza polskie dzieci.  Mowimy po polsku, spiewamy polskie piosenki, poznajemy polskie bajki i wiersze, oferujemy domowe posilki w milej rodzinnej atmosferze.
Dziecmi zajmuje sie opiekunka z doswiadczeniem, jako nauczycielka, mama i niania (dostepne referencje).Limitowana ilosc miejsc. Kontakt 403 863 0343
Email:happyduckyyc@gmail.com
Facebook:www.facebook.com/wesolekaczuszkiyyc (1x)

RESIGNATION LETTER TO POPE FRANCIS
FEBRUARY 6, 2016
His Holiness Pope Francis,Vatican City
Your Holiness
Greetings and prayerful best wishes! I started writing this letter on August 21, 2013. The time has now come to update it and send it to you. I will celebrate my 73rd  birthday on April 11, 2016. I was ordained to the priesthood in 1968 and to the episcopacy in 1986, and have been the Bishop of Calgary since 1998. After considerable prayer and reflection, I have come to the conclusion that I should step down as Bishop of Calgary and retire in accordance with Canon 401.2. The principal reason is my medical condition. I suffer from a type of arthritis known ankylosing spondylitis for which there is no cure. AS is also an autoimmune disease meaning that the body&squo;s immune system becomes confused and begins to &lquo;attack&dquo; the body. In AS, the joints in the spine are the target of the immune attack resulting in pain and stiffness (inflammation) in the neck and back. The first symptoms of AS typically start in late adolescence or early adulthood. Although I have suffered from a sore back from my early 20s, it wasn&squo;t until about 35 that I was diagnosed as having this disease. The inflammation of AS usually starts at the base of the spine, where the spine attaches to the pelvis. This inflammation can spread upwards to involve other parts of the spine. As the inflammation continues, new bones form as the body tries to repair itself. As a result, the bones of the spine begin to “grow together” or fuse causing the spine to become very stiff and inflexible. The discs in my lower back ( lumbar region ) and my neck have fused limiting my basic mobility. I can no longer turn my head sideways but must turn the whole upper body to look left or right. In addition, I can’t really look up but have a permanent stoop and my feet are much more familiar to me than the sky. When the immune system is confused, it can attack other parts of the body than the joints and tendons. Over the years, I have had several bouts of inflammation in my eyes, a condition called uveitis or iritis. These attacks – requiring the taking of two different types of eye drops ( atropine and pred forte and sometimes an eye injection ) to deal with the iritis, with good management this is usually short term.  I have not had an attack for the last six months – thanks be to God. It also affects the lungs and the heart. My lung capacity is severely diminished and walking any distance, I am breathing hard after walking only one or two blocks, or climbing stairs is difficult, as is sitting in one position for any length of time. Although my doctor was concerned about my heart, all the tests turned out negative and my heart condition is comparable to other persons my age. My hearing is also greatly diminished and getting worse. I have been on the anti–inflammatory drug Naproxen for 37 years and Humera, a new biologic self–injected drug for about 5 and 1/2 years which has brought some pain relief. However, I live with severe chronic pain and stiffness of the spine affecting both posture and daily activity. My condition cannot be reversed. I have jokingly said that “pain is my best friend, we are always together” but it is wearing me out and limiting my ministry. I believe that someone younger with more energy, stamina and pastoral vision should take over the role of Ordinary for the Diocese of Calgary. The needs of this ever-expanding diocese are enormous. I have given it my best and I am past my “best due date” – it is time to retire. I would like to propose that my retirement take place effective December 31, 2016. Wishing you all the best, I remain, Sincerely yours in Christ, ✠ F. B. Henry Bishop of Calgary

In accordance with canon 401 § ii of the Code of Canon Law, his Holiness Pope Francis has accepted the resignation of Most Reverend Frederick B. Henry as Bishop as the Diocese of Calgary due to health concerns. Most Rev. Luigi Bonazzi, Apostolic Nuncio to Canada, announces that the Holy Father has named Bishop William Terrence McGrattan, currently the Bishop of the Diocese of Peterborough, as his successor. The installation of the new Bishop will be on Monday, February 27, 2017 at 7:30 p.m. which will be at St. Mary’s Cathedral. In the meantime, Bishop Henry has been named Apostolic Administrator of the Diocese of Calgary. We thank Bishop Henry for his unstinting service, and we welcome Bishop McGrattan to our Diocese.