15 stycznia, 2017

15 stycznia, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 14 stycznia
18: 00 – ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek

Niedziela, 15 stycznia
8: 00 – + Jan Buttler
9: 30 – ++ Eugeniusz Sztupecki i zmarli rodzice
11: 00 – O łaskę przebaczenia dla Stanisława
12: 30 – + Marek Machula
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i o dalsze łaski Ducha św. z okazji dnia babci dla Zofii, Ireny i Marii

Poniedziałek, 16 stycznia
19:00 – ++ Józefa, Stanisław i Julian Orłowski
19: 00 ++ Bronisława i Stanisław     – rodzina

Wtorek, 17 stycznia
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, wierność Panu Bogu i Opiekę Matki Bożej dla Gabriele, Konrada i Anny
19: 00 – ++ Zygmunt Właziński i zmarli z rodziny Włazińskich

Środa, 18 stycznia
19: 00 – + Joanna Strerzyńska        – dzieci
19: 00 –  O Boże błogosławieństwo dla Juli Potapczuk z okazji 18 Urodzin    – rodzina

Czwartek, 19 stycznia
19: 00 – + Włodzimierz Grot      – znajomi
19: 00 – ++ Henryk i Sławomir Dąbrowscy, Bartłomiej Machula i Dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 20 stycznia
9: 00 – + Stefano Antonacci
19: 00 – + Czesław Pituch      – przyjaciele

Sobota, 21 stycznia
8: 30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka        – rodzice i dziadkowie
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana w rocz 4 Urodzin i ś.p Bronisława

Niedziela, 22 stycznia
8: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Vanasy z okazji Urodzin i opiekę Matki Bożej dla rodziny
9: 30 – W intencji Parafian
11: 00 – Za dzieci pierwszokomunijne ich rodziców i całe rodziny. Dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i Boże bł i opiekę Matki Bożej
12: 30 –++ Magdalena, Józef, Wanda, Kazimierz i Edward Pacula
19: 00 – + Janusz Wysocki          – Dorota, Tomasz i Łukasz

II NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3;  J 1,29-34
Ref: Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę
Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna Elżbiety i Zachariasza drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego słowach: „Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj uczniowie Chrzciciela – późniejszy autor czwartej Ewangelii Jan oraz brat Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza i powędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.
Wielu współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że wiara to prywatna sprawa, to rzeczywistość, którą można zamknąć na dnie swego serca i nie należy jej na zewnątrz ujawniać. Najczęściej pogląd ten zawarty jest w stwierdzeniu: „Należę do ludzi wierzących, lecz niepraktykujących”. Zwolennicy tego sposobu myślenia nie zdają sobie sprawy z tego, że pośrednio przyznają się do braku chrześcijańskiej wiary. Ktokolwiek, bowiem wchodzi przez akt wiary w kontakt z Chrystusem, jego serce wypełnia nie tylko prawdziwe szczęście, lecz i wielkie pragnienie podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem autentycznej wiary jest pragnienie apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę do prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś twierdzi, że wiara to jego prywatna sprawa, dowodzi jednoznacznie, że jej nie posiada. Ona, bowiem nigdy nie mieści się w sercu człowieka, lecz przelewa się na innych. To należy do jej natury. Nadmiar szczęścia zawartego w akcie wiary zmusza człowieka wierzącego do dzielenia się nim z innymi. Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością i pokojem z innymi. „O, gdyby oni dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco poznałem, dręczyło mnie, że nie miałem sposobu, aby je ukazać innym (…) Nie wiedziałem, w jaki sposób można wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam przedtem należałem” (Wyznania IX, 4). Najprostszą formą publicznego wyznania wiary jest udział w niedzielnej Eucharystii. Już samo wędrowanie do kościoła jest wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc o obecności przy ołtarzu, wspólnej modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii świętej. Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z kolei wyznanie wiary w życiu codziennym. Tam, gdzie nie dociera religijna książka, kapłan, dociera wierzący chrześcijanin i rozlewa szczęście swego serca na otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan, drogowskazem ukazującym nie łatwą, ale jedynie pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia. Kto twierdzi, że wiara to jego prywatna sprawa, winien głębiej przemyśleć Chrystusowe słowa: „Wy jesteście światłością świata”. Wynika z nich, że otrzymaliśmy wiarę nie po to, by oświecała jedynie nasze serca, ale świat! To oświecanie świata dokonuje się często przez publiczne wyznanie wiary.
LEKTORZY – 14-15 stycznia
18:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar
8:00 – M. Pepłowski, S. Teresa, O. Pepłowski
9:30 – A. Mazur, M. Sobczak, B. Chabiera
11:00 – A. Kamieniak, S. Salome, K. Kamieniak
12:30 – M. Domaradzki, M. Kulaga, O. Pietras
19:00 – T. Kot, M. Iskra, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2017 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.
Odwiedziny duszpasterskie należą do uświęconej długim czasem tradycji. W środowiskach wiejskich kolęda zasadniczo nie zmieniła się. Inaczej obrzęd ten wygląda w miastach. Niewątpliwie na przestrzeni minionych lat wyraźnie zmniejszyła się liczba osób chcących przyjąć księdza do swego mieszkania. Różne są przyczyny tego zjawiska. Najczęściej na miejsce wymierających parafian, którzy byli zintegrowani z całą wspólnotą wierzących, pojawiają się nierzadko młodzi mieszkańcy, których integracja nastąpi prawdopodobnie dopiero w przyszłości. Czy sytuacja ta oznacza porażkę? W pewnych aspektach możemy mówić nawet o poprawie sytuacji. Jak mówią starsi księża, podczas kolędy nie ma już dzisiaj przypadkowości. Przed laty zdarzało się, że ktoś nie tyle zaprosił księdza, ile raczej wpuścił go do swego domu, a później atmosfera takiego spotkania pozostawiała wiele do życzenia. Ksiądz miał poczucie, że przebywa w środowisku nieprzyjaznym, a parafianie też odczuwali dyskomfort z powodu obecności osoby duchownej pod swym dachem. W środowiskach wiejskich, gdzie nie mamy do czynienia ze świecczeniem społeczeństwa w takim stopniu, jak to ma miejsce w miastach – sytuacja wygląda diametralnie różnie. Często duszpasterze spotykają odświętnie ubranych domowników, a gospodarz nieraz wychodzi po księdza przed dom i zaprasza go do wejścia. Zwykle też taka kolęda trwa dłużej niż w mieście, czasem nawet można sobie pozwolić na wypicie filiżanki kawy czy herbaty i trochę pobiesiadować. C + M + B  2017 O co więc chodzi w odwiedzinach duszpasterskich? Dobrym wytłumaczeniem ich sensu może być tajemnicza dla niektórych inskrypcja, pozostawiona, jako pamiątka kolędy na drzwiach wejściowych. Ministranci piszą litery: C+M+B oraz aktualny rok. Zdecydowana większość zapytanych na pewno przetłumaczyłaby te znaki, odwołując się do imion: Kacper, Melchior i Baltazar. Nie jest to jednak właściwa interpretacja. Otóż wspomniane znaki są pierwszymi literami wyrazów wchodzących w skład łacińskiego zdania: „Christus mansionem benedicat” (Chrystus błogosławi temu domowi). Taka jest też najgłębsza istota odwiedzin duszpasterskich. Trudno się, zatem dziwić, że cała wizyta rozpoczyna się od modlitwy, podczas której prosimy o błogosławieństwo dla domu i domowników. Ma ono towarzyszyć nam przez cały nadchodzący rok. Kreda, którą piszemy na drzwiach domostwa, jest poświęcona, nadaje, więc ona szczególnego, sakralnego charakteru obrzędowi. W niektórych przypadkach używa się podczas kolędy kadzidła, żeby sobie uświadomić, że czynności wykonywane w domu, choć nie są sakralne, mogą być włączone w nasze powołanie chrześcijańskie, a przez to nabrać znaczenia sakralnego. W to myślenie jak najbardziej wpisuje się także pokropienie mieszkań wodą święconą. Dzięki tej czynności żadne mieszkanie nie przekształci się na pewno w kaplicę, ale mieszkańcy uświadomią sobie, że w poświęconych wnętrzach nie może być miejsca na kłótnie i inne grzechy. Ten obrzęd skłania, więc katolików do czujności o swoją świętość. Warto także pamiętać, że w wielu przypadkach mieszkania są nie tylko miejscem wypoczynku, ale też pracy. To, zatem przestrzeń, w której błogosławieństwo jest jak najbardziej pożądane. Ważnym elementem kolędowego rytuału jest także obrazek. Cieszą się z niego nie tylko dzieci. Starsi parafianie czasem kolekcjonują obrazki, na których odwrocie skrzętnie notują, który z duszpasterzy ich odwiedził w poszczególnych latach.Wokół parafii Kolęda nazywana jest odwiedzinami duszpasterskimi. Po wspólnej modlitwie duszpasterz siada wraz z całą rodziną nie tylko po to, by uaktualnić kartotekę, bo w ciągu roku mogło kogoś zabraknąć albo też ktoś mógł przybyć, narodzić się czy wrócić z emigracji. Gość z domownikami siadają po to, by porozmawiać. Byłoby dobrze, gdyby tematy rozmowy były prowokowane nie tyle aktualną sytuacją polityczno-ekonomiczną, ile życiem parafialnym. W ciągu roku zwykle tempo życia jest do tego stopnia wartkie, że trudno znaleźć stosowną chwilę na rozmowę. Kolęda może być doskonałą okazją do nadrobienia zaległości w dialogu między proboszczem i parafianami. Zdarza się, że zamiast proboszcza przyjdzie z wizytą wikariusz, ale to niewiele zmienia, bo jest on przecież przedstawicielem proboszcza i może posłużyć, jako pośrednik w ważnych sprawach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 15 do 29 stycznia nie ma rodziny zapisanej na przyjęcie obrazu Matki Bożej do swojego domu.
Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

JASEŁKA, 2017 „GDY ŚLICZNA PANNA, SYNA KOŁYSAŁA” Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Jasełka, które odbędą się dzisiaj w niedzielę, 15 stycznia o godzinie 15: 30 w Domu Polskim.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 22 stycznia, po Mszy św. o godzinie 11: 00 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej.  Serdecznie zapraszamy wszystkich na to ważne, pierwsze w Nowym Roku Pańskim 2017 zebranie.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Krzysztofa Surowiec za pomoc i zrobienie Aniołków do szopki na Boże Narodzenie. Bóg zapłać!

„SŁODKIE” ZAPROSZENIE
Koło Przyjaciół Harcerstwa wraz z całą kadrą oraz gronem skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy serdecznie zaprasza na kawę, ciasto, pączki oraz inne smakołyki w każdą niedzielę stycznia.  Wszystkie dzieci zapraszamy do kącika plastyczno-bajkowego, dając rodzicom chwilę odpoczynku i okazję, aby spokojnie porozmawiać ze znajomymi przy stolikach.  Wśród atrakcji możliwość wygrania biletów na Zabawę Walentynkową oraz ogromny słoik słodyczy dla dzieci.  Cały dochód będzie przeznaczony na potrzeby harcerstwa w Calgary.  Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Nowe półrocze zajęć harcerskich rozpoczynamy 4 lutego – mamy jeszcze parę miejsc w najmłodszej grupie skrzatów, czyli dzieci w wieku od 4-6 lat.  W programie dla dzieci są zajęcia plastyczne, rytmiczne, gry, zabawy i atrkcyjne wycieczki.  Kontakt: Druhna Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016
Począwszy od 1 marca (Środa Popielcowa) do 9 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii są wyznaczone; 16 luty i 3 marzec (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

NOWE PRZEPISY PODRÓŻY DO POLSKI I Z POLSKI
Ostatnio nastąpiło kilka zmian w przepisach dotyczących podróży do oraz z Polski. Nastąpiło też ściślejsze egzekwowanie niektórych już istniejących. Oto kilka zaleceń. Od 10 listopada 2016 r. wszystkie linie lotnicze wymagają od obywateli Kanady okazania ważnego paszportu kanadyjskiego przed lotem powrotnym do Kanady. Należy, więc sprawdzić ważności paszportu jeszcze przed podróżą. Paszport powinien mieć ważność, co najmniej 3 miesiące, a sugerowana ważność to, co najmniej 6 miesięcy.  Obecnie w Calgary można otrzymać paszport kanadyjski już na koniec kolejnego dnia roboczego (w ramach tzw. Urgent pick-up). W Polsce czas oczekiwania na paszport kanadyjski to 20 dni roboczych. Osoby posiadające tylko polskie obywatelstwo, a nie będące stałymi rezydentami Kanady (Canadian Permanent Resident) muszą uzyskać przed przylotem do Kanady tzw. Electronic Travel Authorization (eTA), aby w ogóle wsiąść do samolotu lecącego do Kanady. http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp Wprawdzie przepisy nie wymagają posiadania przy sobie wydruku potwierdzenia otrzymania eTA, ale zaobserwowana praktyka linii LOT oraz Air Canada na lotniskach w Warszawie i Frankfurcie sugeruje, że posiadanie takiego wydruku lub znajomość swojego numeru eTA może przyspieszyć lub pomóc przy sprawdzeniu dokumentów, które obecnie odbywa się jeszcze przed wejściem do samolotu (before boarding).Nastronie https://travel.gc.ca/destinations/poland#entryexit  rządu Kanady widnieje informacja, że obywatele Rzeczpospolitej Polskiej muszą przekraczać granice Polski posługując się polskim paszportem. (Canadians who also hold Polish citizenship must enter and exit Poland using their Polish passport). Osoba posiadająca polskie obywatelstwo nie może otrzymać polskiej wizy.
Ten przepis ma znaczenie, gdy wlatuje się do Polski bezpośrednio np. z Toronto, Londynu lub USA. Natomiast jego znaczenie jest ograniczone, jeśli wlatujemy/wjeżdżamy do Polski z innego kraju strefy Schengen (bo wtedy nie przechodzimy kontroli paszportowej na granicy Polski). Jednakże zaleca się, aby wlatując do któregoś z krajów strefy Schengen w czasie podróży do Polski, posługiwać się kanadyjskim paszportem w celu uzyskania stempla z datą wjazdu.
Dotychczasowe doświadczenia Polonii kanadyjskiej wskazują, że polska straż graniczna egzekwuje odnośne przepisy, gdy ma podstawy przypuszczać, że ma do czynienia z polskim obywatelem (przykładowo, gdy wyjeżdżając z Polski okazujemy polskiej straży granicznej inny paszport niż okazany przy wjeździe lub przekroczyliśmy limit 90 dni, które Kanadyjczyk może przebywać w Polsce bez wizy). Najlepiej od razu przy planowaniu podróży upewnić się, że polski paszport będzie jeszcze ważny w dniu odlotu z Polski.
Witold Owoc

W SPRAWIE ZBIÓRKI NA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Uprzednio planowana zbiórka na październik 2016, odbędzie się w weekend 21/22 stycznia 2017 roku. Koperty na zbiórkę będą dołączone do biuletynów na tydzień przed planowaną zbiórką.. Liczymy na Wasze poparcie tego zbożnego celu Szczęść Boże Michal Broniewski Przewodniczący Koła T.P. K.U.L.

ZESPÓŁ „POLANIE” z KOLĘDĄ
„Hej kolęda… kolęda…” Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, pragniemy złożyć Wam wizytę by koledować razem z Wami. Aby tradycji stało się zadość, w styczniu zespół „Polanie” wyruszy po kolędzie. Zawitamy w domach tych, którzy nas zaproszą. Kolędować będziemy w weekendy. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z nami w celu ustalenia terminu wizyty, pod adresem mailowym: barbstan777@gmail.com, bądź pod numerem telefonu: 403-819-7898. Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie.  Wdzięczni „Polanie”

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)
Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na pierwsze w Nowym Roku miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia w Domu Polskim.
Początek o godz.14.30.

ZARZAD KLUBU SPORTOWEGO “BIAłE ORŁY”
Pragną zaprosisć wszystkich członków Klubu, włącznie z rodzicami piłkarzy na Walne Zebranie “Białych Orlów, “ które odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz 13: 00, w Domu Polskim w sali Varsovia. Jednym z istotnych celów spotkania jest zatwierdzenie nowego statutu naszej organizacji. Zarzad klubu pracował nad statutem przez długi okres i document ten umożliwi nam ubieganie się o nowe formy dofinansowania, takich jak Kasyno.  “Zastrzyk” finansowy pomoże w wzmocnieniu całego klubu i rozwinięciu programu Szkółki Piłkarskiej.  Frekfencja na Walnym Zebraniu jest bardzo ważna – serdecznie wszystkich zapraszamy.  Głosowanie i dalsze dyskusje odbędą się przy cieście i kawie.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY
S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2017 roku w Domu Polskim o godzinie 14:30. W związku z wyborem Komisji Nominacyjnej prosimy o liczne przybycie na Zebranie.
Prosimy o opłacenie składek członkowskich na 2017 rok przed zebraniem. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu. Zbigniew Starczyk  Prezes SPK KoŁA nr 18

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE
Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, złożyli kondolencje oraz uczestniczyli w modlitwach pogrzebowych i pożegnali mojego brata Christopher Zuk, ·pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek. Siostra z rodziną Margenau

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA
Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią w dzielnicy Signal Hill. Praca w godzinach wieczornych od poniedziałku do soboty na dwie lub trzy godziny od 17: 00 do 20:00. Pozwolenie na pracę potrzebne. Warunki do uzgodnienia. Tel: 403-569-9628 (1x)
POKÓJ DO WYNAJĘCIA
Jeśli szukasz ciszy, pokoju i chcesz mieszkać w miłym towarzystwie i czuć się jak u siebie w domu proszę zadzwoń. 403-399-6045. Dzielnica Charleswood NW (4x)

USŁUGI KOSMETYCZNE
Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (8x)

WYSTAWA NA TEMAT CALGARY
Wystawa po polsku Ekspresym Ekspansym odbędzie się w U of C Calgary w Little Gallery w Arts Parkade na 6 piętrze od 16 do 20 stycznia od poniedziałku do piątku. W czasie wystawy, w środę 18 stycznia od godziny 16:00 do 18:00 zapraszamy wszystkich na miłe przyjęcie.