19 luty, 2017

19 luty, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 18 luty – Dzień powszedni
18:00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski i o Boże błogosławieństwo dla Alana z okazji 6 Urodzin          – rodzice
Niedziela, 19 luty
8:00 – ++ Marianna i Wiktor Kustra i zmarli z rodziny
9: 30 – + Kazimierz Jędrzejewski
11:00 – Za dzieci pierwszokomunijne, ich rodziców. Dziękczynna Bogu za otrzymane łaski i prosząc o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św.
12:30 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Jakuba, Asi i Kamili
19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córek Joanny i Izabeli, dla ojca Kazimierza i szybki powrót do zdrowia dla Marzeny

Poniedziałek, 20 luty – Dzień powszedni
19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery i Czesława Urban               – syn z rodziną
19:00- + Witold Jodkowski

Wtorek, 21 luty – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Małgorzata Owoc i zmarli z rodziny
19:00 – + Małgorzata Wojtaszek

Środa, 22 luty – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła
19:00 – + Barbara Wróbel
19:00 – + Małgorzata Grabowska

Czwartek, 23 luty – Wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefa z okazji Urodzin
19:00 – + Tadeusz Moliński (15 rocz)

Piątek, 24 luty – Dzień powszedni
9:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej z okazji Urodzin                          – R. Piekut
19:00 – + Marek Machula

Sobota, 25 luty – Dzień powszedni
8:30 – W intencji Bogu znanej
18:00 – ++ Janusz Wysocki i Kazimierz Sujata          – Alina i Staszek
Niedziela, 26 luty
8:00 – ++ Jan i Regina Lubicki i zmarli z rodziny
9: 30 – ++ Hieronima i Władysław Buszko          – rodzina
11:00 – ++ Cecylia i Józef Żelazowski    – córka z rodziną
12:30 – + Ryszard Ostrowski                   – córka z rodziną
19:00 – Dziękczynna za uzdrowienie z nowotworu

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 luty, 2017
Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-4
Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Chrystusowy Kościół ciągle musi temperować swe tryumfalistyczne zapędy. Żądza widzialnych sukcesów tkwi głęboko w sercu człowieka i gdy ten wchodzi do Kościoła, wnosi z sobą ten bakcyl. Tytułów do wynoszenia się ponad innych jest wiele, żadnego z nich jednak Chrytus nie uznawał. Sam wybrał drogę pokory i Jego Kościół kroczy zawsze tą wyznaczoną przez Niego drogą. Innej drogi wiodącej do zbawienia nie ma. Św. Paweł sam boleśnie przeżył szereg klęsk w swoim życiu, zanim zrozumiał, że to one właśnie prowadzą do celu. Chciał otworzyć oczy Koryntianom na tę prawdę pisząc: „Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość”. W tych słowach jest paradoks. Mądry nie może stać się głupim, ale gdy Paweł napisze: „Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga”, wszystko staje się jasne. Prawdziwa mądrość zna wartość upokorzenia. To w nim człowiek odkrywa prawdę o sobie, ludziach, Bogu i w nim doskonali swoją miłość. Jezus prowadzi swoich uczniów drogą upokorzenia w głąb prawdy. Kościół przez całe wieki wędruje drogą upokorzenia. Najlepiej się rozwijał, gdy był najmocniej upokorzony, a miało to miejsce w okresie prześladowań. Tryumfalizm, bliski kontakt z władzą świecką nigdy nie sprzyja rozwojowi Kościoła, jest, bowiem obcy duchowi Ewangelii. Atak na Kościół trwa nadal. I dziś często można usłyszeć zarzuty zacofania, braku postępu, ograniczenia wolności. Ileż to pretensji mają ludzie do Kościoła, że nie podaje Eucharystii cudzołożnikom, że żąda przygotowania do małżeństwa, że sprzeciwia się antykoncepcji, że surowo karze zabójców dziecka nienarodzonego. Ile zarzutów wysuwa się pod adresem Papieża i jego różnych decyzji. Kościół, na co dzień pije wodę upokorzenia. Ale to jest zdrowa woda, która pomaga mu w zdobywaniu Mądrości pochodzącej od Boga. Upokorzenia zewnętrzne nie są jednak najboleśniejsze. W nich, bowiem Kościół może objawiać swoją moc. Odwaga męczenników czyni ich bohaterami. Upokorzenie zewnętrzne często staje się tytułem do chwały. Znacznie trudniej przyjąć upokorzenie wypływające z własnej słabości. Kościół jest święty, ale Kościół na ziemi jest również grzeszny. Ludzie Kościoła często kompromitują tę świętą instytucję. To jest źródłem upokorzenia. Lista grzechów popełnianych przez dzieci Kościoła jest bardzo długa i ciągle rośnie. Kościół jest świadom tego i wciąż na nowo podejmuje odpowiedzialność za popełnione w nim zło. Korzystając z łaski sakramentu pojednania, codziennie na nowo zanurza się w Miłosierdziu Boga. Kościół pamięta upomnienie Pawła:, „Jeśli ktoś mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość”.

LEKTORZY – 18-19 luty
18:00–  R. Kohnke, A. Wojciechowska, R. Kohnke
8:00 – O. Pepłowski, S. Teresa, M. Pepłowski
9:30 – D. Adamski, M. Iskra, P. Podgórny
11:00 – A. Kamieniak, S. Salome, K. Kamieniak
12:30 – P. Wieleżyński, O. Zyro, E. Kiegler
19:00 – T. Kot, A. Wojciechowski, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
FAMILY DAY FEBRUARY 20 – DZIEŃ RODZINY

Święty Paweł poucza, że podstawowe wartości takie jak miłosierdzie, dobroć, pokora są wyrazem autentycznej miłości Boga i człowieka. Według niego, rodzina, którą tworzy żona, mąż i dzieci zdobywa szczęście tylko wtedy, gdy wszyscy wzajemnie darzą się szacunkiem i czcią. To zaś jest bezpośrednio wynikiem praktykowania mądrości i pobożności. Jest to również okazja do zauważenia i umocnienia wartości chrześcijańskich w naszych rodzinach.
MODLITWA JANA PAWŁA II W INTENCJI RODZIN
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
– Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
– Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
– Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
– Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzusów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
– Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Święteto. Amen.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
W tym tygodniu od 19 lutego do 5 marca Rodzina Joanny Ciok będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

PIELGRZYNKA DO FATIMY, LOURDES, MONSTERRAT….
W tym roku przypada setna rocznica objawień w Fatimie. W związku z tym zrodził się pomysł, by zorganizować pielgrzymkę do tego sławnego sanktuarium maryjnego. Przy okazji można odwiedzić inne miejsca kultu maryjnego: Santiago de Compostela, Lourdes, Monsterrat, Avila, Saragossa i inne. Proponowany czas pielgrzymki: przełom września i października 2017 roku. Po pielgrzymce możliwość odwiedzenia Polski. Po wszelkie informacje w tej sprawie proszę kontaktować się z Urszulą Gut z „The Travel Agent Next Door” pod nr telefonu: 403-407-0177 lub 403-852-5254.

SPOTKANIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW.
W środę 22 lutego zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów na ministranta wraz z rodzicami. Spotkanie bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW
W czwartek 23 lutego zapraszamy wszystkich ministrantów i ich rodziców po Mszy św. wieczornej.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Zawiadamiamy, że biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $ 1.00. Wyprzedaż będzie trwała do końca marca. Pieniądze z wyprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek. Serdecznie zapraszamy.

KAWIARENKA
W miesiącu luty kawiarenkę prowadzi zespół „Polanie”. Zapraszamy na kawę i smakowite wypieki tego zespołu.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016
Począwszy od 1 marca (Środa Popielcowa) do 9 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii są wyznaczone dni: 10 marca i 7 kwietnia (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY Uprzejmie informuje, że w dniu 22,23 Luty 2017 r. od godz: 9: 00 – 17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary upszejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE.  W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujący adres: Rejestracja paszportowa online:https://secure.e-konsulat.gov.pl Następujace dane osobowe należy przesłac na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię, nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet) data imiejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seri i numer posiadającego paszportu, jaki urzad wydał, numer PESEL
Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
“Serdecznie zapraszamy i zachęcamy naszych Parafian do osobistego zawierzenia się Jezusowi przez Maryję wg. Św. Ludwika de Montfort. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji dzisiaj po każdej Mszy św. w salce parafialnej . Uroczystość Zawierzenia przewidywana jest w niedzielę 26 marca.”

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)
Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 26 lutego w Domu Polskim. Początek o godz.14.30.
ZABAWA W DOMU POLSKIM Dom Polski zaprasza 25 lutego 2017 roku na „OSTATKI” – zabawę taneczną w ostatnią sobotę karnawału. Oprawa muzyczna DJ DUDI. Bilety w cenie $50 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403.291.3757 lub info@dompolski.ca oraz w polskich sklepach.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

SZUKAM KOREPETYTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kontakt 587-892-6370 (2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE
Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (5x)

PRACA
Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu.Więcej informacji pod numerem telefonu  403-472-7124 Krzysiek. (3x)

PRACA
Poszukuję opiekunki do dzieci. Znajomość języka angielskiego i prawo jazdy konieczne. Dzielnica Varsity. Kontakt 587-890-8830 (1x)

PRACA
Poszukuję kobiety do sprzątania budynków na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem 403-478-6073 (4x)

COMPUTER TRAINING YOU CAN AFFORD
Introduction to Computer – 3 hours/Free
March 24 – 6:00pm – 9:00 pm, April 22 – 9:00am – 12:00pm.
Keybording – 24 hours/$240.00 March 4, 11, 18, & 25 – 6:00pm-9:00pm
Windows 7 & Internet/ Email – 12 hours/$120.00 March 20-23 – 6:00pm -9:00pm, April 3-6 – 6:00pm-9:00pm.
MS Word Foundation – 18 hours /$120.00
March 6-13 – 6:00pm-9:00pm,
March 25, April 1&8 – 9:00am-3:00pm
April 3-10 – 6:00pm-9:00pm
Outlook – 12 hours /$120.00
March 20-23  from 6:00pm – 9:00pm
April 18-21 from 6:00pm-9:00pm
MS Excel Foundation – 18 hours/$120.00
March 14-17 from 6:00pm – 9:00pm, April24-May 1 from 6:00pm – 9.00pm
Social Media for Employment 12 hours/$120.00
March 14-17 from 6:00pm-9.00pm
April 1&8 from 9:00am-3:00pm
April 18-21 from 6:00pm-9:00pm
Registration- Anna(amazur@ccisab.ca 403-817-6477

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
WALK WITH US ON THE COLDEST NIGHT OF THE YEAR
https://canada.cnoy.org/home
I am organizing a team called Early Birds to walk in this fundraising event on February 25 (Saturday). This is a family-friendly and well-organized event endorsed by the Calgary diocese, for the purpose of helping the homeless.  To sign up, go to the website above and look up team Early Birds. You can pay just the basic fee or donate more. Registration opens at 4 pm, walk starts at 5 -6 pm. You can choose to walk 2, 5 or 10 km. We will start in downtown area, please see the maps for three routes of different length:
https://canada.cnoy.org/maps/calgary_2km
https://canada.cnoy.org/maps/calgary_5km
https://canada.cnoy.org/maps/calgary_10km

MARRIAGE PREPARATION (MARCH 20 & APRIL 7-8, 2017)
Couples are required to attend one orientation evening at least two weeks prior to the weekend sessions to allow time for completion of questions for reflection and dialogue in „For Better & For Ever”. This is followed by the weekend sessions. The per-couple registration fee includes all materials, refreshments at all sessions and Lunch on Saturday. You can also register by cheque prior to the orientation session, just call the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 to reserve your spot. This orientation session is being held on Monday, March 20 from 7:00pm to 9:00pm. The Weekend Sessions are held on Friday, April 7 from 7:00pm to 9:00pm and Saturday, April 8 from 9:00am to 4:00pm. Cost $200 – Couple (incl. materials) Location Calgary Pastoral Centre – Life & Family Resource Centre 120 – 17 Ave SW, Calgary, AB

OFFICE OF YOUTH MINISTRY We are very excited to announce that we will be hosting a Youth Rally in Okotoks at St. James’ Parish on April 22, 2017.  This is an opportunity for students in grades 7-12 to come together and celebrate their faith.  The day’s program will run from 9:00 a.m. – 9:30 pm, allowing the youth to get home at a reasonable hour.  Please consider teaming with other parishes to bring busses to Okotoks. Your encouragement of youth to make this a priority in their schedules would be appreciated.

 

„A KINDNESS A DAY DURING LENT”
The above calendar serves as a simple reminder of how you may wish to enrich your Lenten journey through the undertaking of simple Acts of Kindness. By doing Little Acts of Kindness, you are sharing the love you have to give with family, friends and everyone you meet. Check off circle a `footprint’ for each Act of Kindness for each day on your Lenten walk with the Lord. There are many things you can do as little expressions of kindness, such as the following: Visit or call someone who is sick or elderly and bring them a simple meal, soup, or loaf of homemade bread; Give someone a smile who needs it — spend some time with them to help cheer them up; Yield the right-of-way to another driver or give up a parking space — give them a wave and a smile rather than a frown; Bring someone a coffee who would appreciate it; Help out at home where needed; Contribute or help at a soup kitchen or similar facility; Help shovel someone’s driveway or walkway; Help an elderly person get their groceries or offer them a drive in the cold/slippery weather; Baby-sit for a young couple or single mother so that they can enjoy an evening out; Run an errand for someone who needs it; Spend some time listening to someone because many times people are too busy to do so; Open a door for someone; Opportunities for kindness present themselves during every hour of every day — take advantage of them as often and wherever you can! Use your imagination. And don’t forget to enjoy the journey! You’ll be in the best of Company.