12 Marca 2017

12 Marca 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 11 marca – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Czesława Szubierajska i Zofia Marzecka

Niedziela, 12 marca – II Niedziela Wielkiego Postu
8: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Małgorzaty
9: 30 – ++ Anna i Józef Frankowski
11:00 – + Zbigniew Łabinowicz               – córka z rodziną
12:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wandy Sujata z okazji Urodzin- R. Piekut
19:00 – + Stanisław Kula   – rodzina

Poniedziałek, 13 marca – Dzień powszedni
19: 00 – + Teresa Kozik
19:00- O Boże błogosławieństwo dla Mary Wagner o zdrowie i siły w wytrwałości w obronie życia

Wtorek, 14 marca – Dzień powszedni
19: 00 – + Aniela Khonke
19: 00 – + Alicja Kasiak (2 rocz)

Środa, 15 marca – Dzień powszedni
19:00 – + Claudia Rudy    – rodzina
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy Barozz z okazji Urodzin
19:00 – + Dr. Joanna Stuchły zmarła 22 lutego w Calgary    – przyjaciele

Czwartek, 16 marca – Dzień powszedni
19:00 – ++ Marianna i Sławomir Dąbrowscy i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 – O dar przebaczenia i uzdrowienie dla pewnej osoby

Piątek, 17 marca – Dzień powszedni
9:00 – O Boże błogosławieństwo dla Alex i Veronika Machula
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy Łojko z okazji Urodzin

Sobota, 18 marca – Dzień powszedni
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Janiny z okazji Urodzin   – mąż i dzieci
18: 00 – + Marian Sosnowski (1rocz)

Niedziela, 19 marca – III Niedziela Wielkiego Postu
8: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy Łojko z okaji Urodzin    – R. Piekut
9: 30 – ++ Stanisław i Zofia. Łucyn, Natalia, Jan i Henryk Sadło
11:00 – Za dzieci pierwszokomunijne w 2016r. ich rodziców. Dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski i prosząc o zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św.
12:30 – + Krystyna Pawlicka
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Oleszak

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Ref: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

Uprawiała sport i rokowała duże nadzieje na dobre wyniki. Lubiana przez koleżanki, zawsze pełna radości i optymizmu. Wiadomość o jej wejściu za bramę klasztoru klauzurowego była szokiem dla wszystkich, którzy ją znali. Jeden po drugim pytał: Co się jej stało? Gdy te pytania dotarły do niej, odpowiadała z uśmiechem: Przeszłam na alpinizm duchowy. Mam do zdobycia kilka ciekawych szczytów – Synaj, Tabor, Góra Oliwna, Golgota. Porównanie jest niezwykle trafne. Trzeba być dobrym alpinistą ducha, by się zdecydować na wspinaczkę w stronę tych szczytów. Dokonuje się to przez doskonalenie modlitwy. To w modlitwie Mojżesz precyzował na Synaju genialne prawo Dekalogu, i tylko w modlitwie można je właściwie odczytać. W modlitwie Chrystus przemienił się na górze Tabor i na chwilę objawił blask swojej wiecznej chwały. W modlitwie mocował się z potęgą zła istniejącego na ziemi, na szczycie Góry Oliwnej, i w modlitwie na Golgocie oddał ducha w ręce swego Ojca.  Alpinista wędrując w stronę szczytu, krok po kroku, odchodzi od bogactwa tego świata i wchodzi w wielkie ubóstwo. Zostawia za sobą bujną roślinność, różnorodny świat zwierząt, przy większych wysokościach nawet przedstawiciele świata ptaków pojawiają się coraz rzadziej. Najczęściej pod nogami dudni twardy lód, śnieg lub skała. Jest zimno, wieje mocny wiatr, droga niebezpieczna, a w powietrzu brakuje nawet tlenu. Mimo to idzie, jakby wbrew logice, idzie w stronę szczytu. Gdy go zdobędzie, wraca inny. Sama droga go przemieniła.
Szczyty świata są puste. Jedynie piękna pogoda może zapewnić alpiniście spotkanie z niepowtarzalną panoramą łańcuchów górskich. Szczyty biblijne nie są puste, są miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Ten, kto potrafi je zdobyć, wraca z nich przemieniony nie tylko doświadczeniem niezwykle ciekawej drogi, ale i niepowtarzalnym spotkaniem z Żywym Bogiem. Jest jeszcze druga zasadnicza różnica między alpinizmem duchowym, a tego świata. Alpinista zdobywa szczyty najczęściej dla siebie. To jest wyłącznie jego przygoda. Natomiast ten, kto zdecydował się na zdobywanie biblijnych szczytów, chce się spotkać z Bogiem, by załatwić u Niego wiele spraw innych ludzi. Najczęściej motywem podjęcia tej wspinaczki jest troska o ocalenie bliźnich od śmierci wiecznej. Wielki Post to okres, w którym Kościół organizuje wyprawę na trzy szczyty znane z Ewangelii. Rozpoczyna od Taboru, by ci, którzy decydują się na tę wędrówkę, mogli doświadczyć obecności Boga, by spojrzeli w świat Bożego życia i doznali przemieniającej mocy modlitwy. Drugim szczytem jest Góra Oliwna. Na niej można poznać prawdę o tajemnicy zła dręczącego ludzkość i siłę modlitwy, jako szczepionki uodporniającej na wszelkie jego zakusy. W Wielki Piątek najbardziej odważnych Kościół prowadzi na Kalwarię, by objawić tajemnicę zwycięstwa Boga nad złem. Dramat tego szczytu trwa trzy dni. Początkowo wszystko wskazuje na przewagę zła, ale poranek wielkanocny ujawnia bezapelacyjne zwycięstwo Boga. Nikt nie potrafi zdobyć tych trzech szczytów bez doskonalenia modlitwy, czyli autentycznego spotkania z Bogiem. Chodzi o umiejętność wejścia w Jego świat i o zdolność chodzenia z Nim, w naszym świecie. Po przeżyciu bogactwa Taboru, Getsemani i Golgoty życie człowieka wygląda zupełnie inaczej. Z tych szczytów wszystko widać we właściwych proporcjach.

LEKTORZY – 11-12 marca
18:00–  M. Edgar, A. Wojciechowska, L. Shelley
8:00 – A. Rudzińska, M. Iskra, O. Pepłowski
9:30 – M. Domaradzki, M. Sobczak, J. Kraska
11:00 – M. Kaczan, S. Teresa, T. Nowak
12:30 – A. Gurgul, M.Kulaga, P. Wieleżyński
19:00 – M. Sapielak, Wiara i Miłość, M. Sapielak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2017
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Po 12 marca nie ma zapisanych osób  chętnych by  przyjąć obraz Matki Bożej. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30

JAŁMUŻNA POSTNA
Podczas Wielkiego Postu, w naszej Parafii będzie zbierana dobrowolna ofiara dla dzieci biednych Polskiego pochodzenia na Ukrainie. Puszka na ten cel znajduje się przy Ołtarzu.

SPOTKANIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW
Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do posługi przy Ołtarzu. Spotkania będą odbywać się w każdą środę bezpośrednio po Mszy św wieczornej.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Zawiadamiamy, że biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $ 1.00. Wyprzedaż będzie trwała do końca marca. Pieniądze z wyprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek. Serdecznie zapraszamy.

KAWIARENKA
Przez miesiąc i marzec kawiarenkę przygotowuje Grupa „Krakusy”. Zapraszamy!

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 12 marca, po Mszy św. o godzinie 11: 00. odbędzie się w Kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy na to wielkopostne zebranie.

PODZIĘKOWANIE
Rycerstwo Niepokalanej wyraża serdeczne podziękowanie Panu Wojciechowi Dudek – Jubilerowi, za gratisowe wykonanie pozłacanej aureoli dla figurki Niepokalanej. Niech Matka Boża wyprasza potrzebne łaski, BÓG ZAPŁAĆ!

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU  WIECZNYM
Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłą
Ś.P. Zofię Szewczyk 90 lata
Modlitwy pogrzegowe odbyły się w Foster Garden Chapel 8 marca.  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
6 marca zmarła ś.p. Janina Otwinowska, w wieku 91 lat.  Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele w piątek 17 marca. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Jak co roku tak i w tym, 2017 w uroczystość Zwiastowania Najświetrzej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W sobotę 25 marca podczas Mszy św. o godzinie 19: 00 wieczorem odbędzie sie uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” oraz specjalnej modlitwy-(będą wyłożone przed ołtarzem), przez 9 miesiecy w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją. Zachęcamy do zapisywania się w celu sprawnej organizacji tej uroczystości.

PIELGRZYNKA DO FATIMY, LOURDES, MONSTERRAT….
W tym roku przypada setna rocznica objawień w Fatimie. W związku z tym zrodził się pomysł, by zorganizować pielgrzymkę do tego sławnego sanktuarium maryjnego. Przy okazji można odwiedzić inne miejsca kultu maryjnego: Santiago de Compostela, Lourdes, Monsterrat, Avila, Saragossa i inne. Proponowany czas pielgrzymki: przełom września i października 2017 roku. Po pielgrzymce możliwość odwiedzenia Polski. Po wszelkie informacje w tej sprawie proszę kontaktować się z Urszulą Gut z „The Travel Agent Next Door” pod nr telefonu: 403-407-0177 lub 403-852-5254.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY
Zarząd S.P.K. Koła #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 19 marca 2017 roku w Domu Polskim o godzinie 14:30. (2:30 pm). Prosimy przybycie wszystkich członków oraz opłacenie składek na 2017 rok przed zebraniem, które są warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu.  Przekazywanie głosów innym członkom Koła jest niedozwolone (Statut SPK.Rozd.3,Art.13,Par.3).

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH  KOMBATANTÓW, KOŁO #18 planują renowację Dużej Sali Domu Polskiego. Zachęcamy polonijne firmy remontowo-budowlane  z Calgary do udziału w tych pracach. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z John’em Majowskim-tel. 403-685-5490 Lub Andrzejem Bukowskim – tel.403-830-9123 do dnia 20 marca br. Zglaszające się firmy muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności prawnej, posiadać zabezpieczenie finansowe zgodne z ustawodawstwem prowincji Alberta  oraz ważną licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w Albercie (licensed, bonded and insured). Po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu skali remontu, wybrane firmy otrzymają dalsze informacje. Przyznanie kontraktu nie jest gwarantowane. Z góry dziękujemy wszystkim zainteresowanym.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)
Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne Zebranie Nominacyjne Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 26 marca w Domu Polskim. Początek o godz.14.30.

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA
Odbędzie się w środę 15 marca po Mszy św. o godz. 20: 00 w Sali Parafialnej.  Zapraszamy.
PROF. ANDRZEJ NOWAK „DZIEJE POLSKI” Właśnie ukazał się 3 tom „Dziejów Polski – Rzeczpospolita – wyzwania wolności (1492–1733)”. Zainteresowani proszeni są o przysłanie zamówienia na pulwicki@shaw.ca. Cena powinna być w granicach 30$ (w zależności od wielkości zamówienia).
Jest też możliwość zamówienia poprzednich tomów oraz innych pozycji wydawnictwa „Biały Kruk”

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016
Do 9 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dniDodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień na 7 kwietnia (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

USŁUGI KOSMETYCZNE
Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (2x)

PRACA
Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu.Więcej informacji pod numerem telefonu
403 -0472-7124 Krzysiek (1x)

PRACA
Poszukuję kobiety do sprzątania budynków na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem 403-478-6073 (1x)

DLA POLAKÓW POWRACAJĄCYCH DO POLSKI
OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE
„SPA-EMERYTURA”
Sprzedaż Działek budowlanych, Domów lub Apartamentów
Opieka medyczna na Osiedlu 24/h
Osiedle w województwie lubelskim, pod Uzdrowiskiem Nałęczów. Działki o pow. od 1000m2, Domy od 100m2 budowane według projektu klienta. Okolica bogata jest w zdrowe powietrze, źródlaną  wodę ph 7,8 oraz naturalną okoliczną żywność.
Opcjonalnie dla zainteresowanych OFERUJEMY:
• Opiekę medyczną 24h, prywatny lekarz na osiedlu.
• Pomoc na miejscu w sprawach formalnych i urzędowych.
• Administrację osiedla (np. pielęgnacja ogrodów czy kompleksowe sprzątanie domów)
• Prace remontowo naprawcze i serwis instalacji domowych
• Koszyk zdrowej żywności „door to door”.
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Polski i wizyty na naszym osiedlu.
Tel: Poland 011 48-505-060-910
Tel. Canada 1-587-216-28-20.
www.spaemerytura.pl
www.budo-max.com
E-mail:miroslawbernecki@wp.pl

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

OUR FAITH IN ACTION
A Project Funded by TIA in 2016
Bishop O’Byrne Housing Association
Rent Subsidies for Families
The Together in Action Grant has made rent significantly more affordable for families at one of our buildings. Bishop O’Byrne Housing Association provides below-market housing to low income Calgarians but for many families the rents are still not affordable and each month they must make hard choices between rent, food, transportation and other basic necessities. Thanks to the TIA grant, families have been able to breathe a little easier and focus on more important things. For one family of three with a teenage son it allowed them to move out of a bachelor suite that they all shared into a two bedroom unit – where both parents and child can have their own space. For another
Family it means that they can now consistently afford medication that the mom needs. The TIA support has an immediate impact and makes it possible for families in need to pay their rent each month reducing their risk of becoming or returning to homelessness. This provides tenants with a sense of security and confidence that they will have a stable, safe and affordable home for their family.
OUR FAITH IN ACTION
A Project Funded by TIA in 2016
Interfaith Food Bank Society of Lethbridge
Volunteer Program, Volunteer Appreciation Recognition
TIA provided funding for our Volunteer Program (costs associated with screening, training and recognition of volunteers who do the bulk of the work. We have 8 staff members, 60+ weekly volunteers, and over 200 yearly volunteers. We could not provide the programs and services we do without the help of our dedicated volunteers. By securing this funding for our volunteer program, we can ensure a consistent, quality volunteer experience to those who choose to donate their time to helping us achieve our mission: “to recognize the human dignity of those in need and to provide food and access to services and resources generated from within our community”. In 2016, volunteers contributed 11,564 hours of service. We upgraded a few volunteer policies, as we are constantly trying to improve the volunteer experience. We recruited 22 new volunteers in 2016 to fill in for some retired volunteers and added a few new positions. These improvements allowed us to provide the following services to families in need in our community: 8701 Hampers were distributed to assist 12,331 adults and 8,980 children, 865 Christmas Hampers were distributed, helping 1,235 adults and 973 children to enjoy Christmas, complete with regular monthly hamper allotments and a ham or turkey dinner, 1,239 diabetics were assisted with their special dietary needs through our Diabetic Bundle Program, 787 infants were assisted by our Baby Bundle Program, 51 homes were equipped with a Smart Start for Safety pack to ensure a safe home for babies, 284 pregnant mothers received additional food during this crucial developmental stage, 492 birthday bundles allowed parents to offer something special for their children on this special day, 596 new clients were added to our database. Thank you TIA!

OUR FAITH IN ACTION
A Project Funded by TIA in 2016
Crowsnest Pass Women’s Resource and Crisis Centre
Family Support and Education Counsellor
The main focus of the Family Violence Prevention and Education Program is to support all individuals and families who face life struggles. This includes but is not limited to referrals for meeting basic needs (food, clothing, and safe shelter (if required)). Along with these needs, their emotional / psychological needs are also a concern and through this program, clients have the availability to access support through the Family Support and Education Counsellor or be referred out and supported when making the transition to another agency. This position originally was one day a week which has gradually become two days a week as more generous funding has been acquired to accommodate the increased need for service. The following is a list of some of the many opportunities the Program Coordinator takes part in or works on while bearing in mind prevention, intervention and crisis support. Client counselling sessions (noticeable increase in this area) Support person in the community’s Healthy Family Conference. Roots of Empathy Program Facilitator in a grade one classroom once a week for the school year. This program focuses on developing empathy in children. Build connections with the local high school to offer self-esteem building workshops for grades seven and eight girls (i.e.: self-care, healthy choices, healthy families, etc.). Work with local RCMP/Peace Officer re: Positive Ticketing that targets youth and catching them making positive choices. Community connections with agencies that offer programs to build assets and community connection. Parent Link Program Triple P – Positive Parenting Presentation Facilitator. Facilitate Home Alone Program for children 10 and up in connection with Family Community Support Services. Babysitting Course provider for children 11 and up (in collaboration with Recreation Dept.). Continual collaboration with Child and Family Services, Family Community Support Services. Recreation Dept., 40 Developmental Asset initiative (CNP40), Mental Health and Addictions, Parent Link Centre, Parent And Student Support Program, Early Childhood Coalition, Health Unit, Women’s Emergency Shelter, Brighter Futures and schools to continually refer and connect families to any services that are required.