March 5, 2017

March 5, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 4 marca – Święto św. Kazimierza, Królewicza
18: 00 – ++ Antonina Łukaszewicz i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela, 5 marca – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
8: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Granosik i Świderek – rodzina
9: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trvam
11: 00 – + Eugeniusz Sztupecki
12: 30 – Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych – SPK #18
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Jacka z okazji Urodzin – parafianie
Poniedziałek, 6 marca – Dzień powszedni
19: 00 – + Władysław Poznalski (10 rocz)  – córka z rodziną
19:00- ++ Elżbieta, Jan i Ryszard Baran

Wtorek, 7 marca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdy w dniu Urodzin – mama i rodzeństwo
19: 00 – + Ewa Sommer (5rocz)

Środa, 8 marca – Dzień powszedni
19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii w dniu Urodzin         – mąż i syn
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Łukasza Miazga z okazji 18 Urodzin

Czwartek, 9 marca – Dzień powszedni
19:00 – + Józef Różnicki     – żona
19:00 – + Jan Cudziło

Piątek, 10 marca – Dzień powszedni
9:00 – + Józefa Łotysz        – córki
19: 00 – ++ Bronisława, Helena, Antonina i Grzegorz

Sobota, 11 marca – Dzień powszedni
8: 30 – W intencji Bogu wiadomej
18: 00 – ++ Czesława Szubierajska i Zofia Marzecka

Niedziela, 12 marca – II Niedziela Wielkiego Postu
8: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Małgorzaty
9: 30 – ++ Anna i Józef Frankowski
11:00 – + Zbigniew Łabinowicz               – córka z rodziną
12:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wandy Sujata z okazji Urodzin    – R. Piekut
19:00 – + Stanisław Kula     – rodzina

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
March 5, 2017
Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12.17-19; Mt 4,1-11
Ref: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

 Nad Jordanem Jezus został objawiony Janowi Chrzcicielowi i jego uczniom, jako Syn Boga i Mesjasz napełniony Duchem Świętym. Rozpoczynając misję Mesjasza w Izraelu, Jezus poddał swoją ludzką naturę próbie ze strony diabła. Próba zmierza do odciągnięcia Jezusa od wypełnienia Jego misji w świecie. Ludzie potrzebują zbawienia Bożego, potrzebują też wiele innych rzeczy. Próbę Jezusa przeprowadza w spolszczonej nazwie diabeł, etymologicznie oszczerca. To zbuntowany anioł oczerniający, obmawiający Boga i ludzi. Mateusz opisuje przebieg próby ciała, duszy i ducha Jezusa, jego ziemskiej, ludzkiej natury. Próbie poddał się napełniony Duchem Syn Boga, próbie zostało poddane Jego całe człowieczeństwo. Próba ciała rozpoczęła się od postu i odczucia głodu. Diabeł nie chce, aby w świecie objawił się Syn Boży. Moc Boga będzie się ujawniać w uzdrowieniach i cudach oraz w potędze słowa Bożego. Przynajmniej dwa razy zostanie rozmnożony chleb. Zwycięstwo Jezusa w próbie ciała jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb materialnych. Próba ducha Jezusowego rozpoczęła się od wykorzystywania obietnicy Boga do innego celu niż się odnosiła. Aniołowie ochroniliby Syna Bożego w rzeczywistej potrzebie, ale nie w samobójczym skoku ze szczytu świątyni.  Obietnice Boga nie są przeznaczone do dowolnego stosowania. Nie są też przeznaczone po to, by człowiek wymuszał ich stosowanie przez Stwórcę. Diabeł cytuje tutaj fragment Psalmu 91 wyrywając go z kontekstu, daje do zrozumienia, że opieka aniołów dotyczy wszystkich wydarzeń, które spotykają wiernego sługę Bożego, lecz Psalm nie zachęca do poszukiwania niebezpieczeństw.  Zwycięstwo Jezusa w próbie ducha jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb duchowych, stosowania słowa Bożego do celu, dla którego zostało przeznaczone. Próba duszy rozpoczęła się od pokazania własności diabła, ziemskich królestw i ich bogactwa, przepychu oraz poddanych. Jezus rozpoczyna służbę w celu zbawienia wszystkich ludzi poddanych szatanowi. Próba polega na tym, czy Jezus wybierze władzę i bogactwo czy wybierze ukazanie ludziom miłości wiernego Boga, aby zawrzeć z nimi wieczne przymierze przez Jego krew. Bogactwo i przepych pociąga ludzką duszę i często odwraca uwagę od prawdziwego celu życia. Bóg jest wystawiany na próbę, kiedy człowiek lekkomyślnie mówi o tym, że miłuje Boga, a nie jest gotowy zaryzykować życia dla Niego lub wyrzec się jakiegoś bogactwa. Jezus został ukazany, jako ten, który miłuje Boga doskonale. Zwycięstwo Jezusa w próbie duszy jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb duszy ludzkiej.

LEKTORZY – 4-5 marca
18:00–  J. Bogusławska, S. Teresa, V. Kanaszyc
8:00 – O. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski
9:30 – A. Mazur, M. Iskra, J. Kraska
11:00 – A. Kamieniak, Laetare, M. Michniewicz
12:30 – V. Kanaszyc, A. Zyro, M. Domaradzki
19:00 –T. Kot, A. Wojciechowska, P. Adamski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2017
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
W tym tygodniu od 5 do 12 marca Rodzina Danuty i Tadeusza Lipiec będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Po 12 marca nie ma zapisanych osób. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30
BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Zawiadamiamy, że biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $ 1.00. Wyprzedaż będzie trwała do końca marca. Pieniądze z wyprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek. Serdecznie zapraszamy.
KAWIARENKA
Przez miesiąc i marzec kawiarenkę przygotowuje Grupa „Krakusy”. Zapraszamy!
ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 12 marca, po Mszy św. o godzinie 11: 00. odbędzie się w Kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy na to wielkopostne zebranie.
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Jak co roku tak i w tym, 2017 w uroczystość Zwiastowania Najświetrzej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W sobotę 25 marca podczas Mszy św. o godzinie 19: 00 wieczorem odbędzie sie uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” oraz specjalnej modlitwy-(będą wyłożone przed ołtarzem), przez 9 miesiecy w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją. Zachęcamy do zapisywania się w celu sprawnej organizacji tej uroczystości.
ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY
Zarząd S.P.K. Koła #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 19 marca 2017 roku w Domu Polskim o godzinie 14:30. (2:30 pm). Prosimy przybycie wszystkich członków oraz opłacenie składek na 2017 rok przed zebraniem, które są warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu.
Przekazywanie głosów innym członkom Koła jest niedozwolone (Statut SPK.Rozd.3,Art.13,Par.3).

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY
Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 5-go marca  po dziennych Mszach świętych.    Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

PIELGRZYNKA DO FATIMY, LOURDES, MONSTERRAT…. W tym roku przypada setna rocznica objawień w Fatimie. W związku z tym zrodził się pomysł, by zorganizować pielgrzymkę do tego sławnego sanktuarium maryjnego. Przy okazji można odwiedzić inne miejsca kultu maryjnego: Santiago de Compostela, Lourdes, Monsterrat, Avila, Saragossa i inne. Proponowany czas pielgrzymki: przełom września i października 2017 roku. Po pielgrzymce możliwość odwiedzenia Polski. Po wszelkie informacje w tej sprawie proszę kontaktować się z Urszulą Gut z „The Travel Agent Next Door” pod nr telefonu: 403-407-0177 lub 403-852-5254.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2016
Począwszy od 1 marca (Środa Popielcowa) do 9 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii są wyznaczone dni: 10 marca i 7 kwietnia (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, w sali parafialnej (w najbliższe niedziele), tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
USŁUGI KOSMETYCZNE
Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (3x)

PRACA
Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu.Więcej informacji pod numerem telefonu
403 -0472-7124 Krzysiek (2x)

PRACA
Poszukuję kobiety do sprzątania budynków na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem 403-478-6073 (2x)

FIRST AID AND CPR COURSES – For Your Workplace!!
Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR i First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja:
Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403 999 4775    e-mail: joannamycek87@gmail.com
(3x)

COMPUTER TRAINING YOU CAN AFFORD
Introduction to Computer – 3 hours/Free
March 24 – 6:00pm – 9:00 pm, April 22 – 9:00am – 12:00pm.
Keybording – 24 hours/$240.00 March 11, 18, & 25 – 6:00pm-9:00pm
Windows 7 & Internet/ Email – 12 hours/ $120.00 March 20-23 – 6:00pm -9:00pm, April 3-6 – 6:00pm-9:00pm.
MS Word Foundation – 18 hours /$120.00
March 6-13 – 6:00pm-9:00pm,
March 25, April 1&8 – 9:00am-3:00pm
April 3-10 – 6:00pm-9:00pm
Outlook – 12 hours /$120.00
March 20-23 from 6:00pm – 9:00pm
April 18-21 from 6:00pm-9:00pm
MS Excel Foundation – 18 hours/$120.00
March 14-17 from 6:00pm – 9:00pm, April24-May 1 from 6:00pm – 9.00pm
Social Media for Employment 12 hours/$120.00
March 14-17 from 6:00pm-9.00pm
April 1&8 from 9:00am-3:00pm
April 18-21 from 6:00pm-9:00pm
Registration- Anna(amazur@ccisab.ca 403-817-6477

DLA POLAKÓW POWRACAJĄCYCH DO POLSKI
OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE
„SPA-EMERYTURA”
Sprzedaż Domów i Apartamentów
Opieka medyczna na Osiedlu 24/h
Osiedle w województwie lubelskim, pod Uzdrowiskiem Nałęczów. Działki o pow. od 1000m2, Domy od 120m2 budowane według projektu klienta. Okolica bogata jest w zdrowe powietrze, źródlaną  wodę ph 7,8 oraz naturalną okoliczną żywność.
OFERUJEMY:
• Opiekę medyczną 24h, prywatny lekarz na osiedlu.
• Pomoc na miejscu w sprawach formalnych i urzędowych.
• Adminisrację osiedla (np. pielęgnacja ogrodów i kompleksowe sprzątanie domów)
• Prace remontowo naprawcze i serwis instalacji domowych
• Koszyk zdrowej żywności „door to door” (na zamówienie)
Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w piątek 10 marca  2017r. w sali katechetycznej  o godz. 19.30 oraz po każdej Mszy św. 5 marca również w sali katechetycznej.
Tel: Poland 011 48-505-060-910
Tel. Canada 1-587-216-28-20.
www.spaemerytura.pl
E-mail:miroslawbernecki@wp.pl

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

OUR FAITH IN ACTION
A Project Funded by TIA in 2016
Independent Living Resource Centre Calgary (ILRCC) Personal Empowerment Program
TIA contributes to serving 98 clients and families who are marginalized and amongst the poorest. The clients are served at our centre include the most vulnerable.  They live with disabilities which include chronic mental and physical illnesses leading to hunger, homelessness and a sense of hopelessness.  The Personal Empowerment Program (PEP) Coordinator attempts to alleviate the suffering through establishing 39 partnerships to offer basic needs and services for those with limited to severe mobility issues including helping to access Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), assisting with housing support to avoid becoming homeless, and clothing supplies to assist with basic needs. TIA also assists in continuing the Organization’s Hunger Prevention Program bringing emergency food hampers to low income individuals and families. Funding was also used to successfully host 13 Education and Awareness Program workshops which grew a strong following to help increase individual and community awareness on important topics (Human Trafficking in Alberta, Bipolar Affective Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder, Stress Management, Autism and Asperger’s, and applying for the Registered Disability Savings Plan). The PEP Coordinator is a representative board member of the Calgary Police Chief Advisory Board helping launch the Vulnerable Person Database and Education on Domestic Violence in our community with a focus on individuals with disabilities. As well, the PEP Coordinator is a member of the International Day of Persons with Disabilities Celebration hosted this year at Arts Common to celebrate United Nations Person of Disabilities Day (on December 3 every year). ILRCC – its staff volunteers and clients truly appreciates the support provided by the Roman Catholic Diocese of Calgary. This grant has led to the success of the PEP Program!

OUR FAITH IN ACTION
A Project Funded by TIA in 2016
The Mustard Seed
Getting New Identification
Gil just received his new Alberta Government ID. He says, “This is the best Monday in a long time.” Gil hasn’t had ID for over a year. He was also out of work and staying at The Mustard Seed’s shelter.  Receiving his new ID is just one more step along his journey. Gil now has a place to stay, a full time job as a painter and he will use his new ID so he can deposit his paycheques in his bank account.  A lack of ID plays a significant role in the cycle of homelessness.  Dianne, an advocate at The Mustard Seed, spends a lot of her time helping guests like Gil apply for new ID. Many of our guests and clients don’t have ID. It gets lost or stolen, and they in some ways they become a “nobody”. Dianne says, “Having a piece of ID enables guests to break the cycle of poverty. It gives them an identity and a voice in society.” Without ID:  You cannot open a bank account. You often cannot get a job. You cannot easily access healthcare. You cannot access many government services. Frequently, you cannot rent an apartment. The Mustard Seed’s ID program helps clients obtain new ID. Our advocates authorize the use of The Mustard Seed’s address as an address for people experiencing homelessness. They can also legally certify an applicant’s identity.  Each month The Mustard Seed’s ID program is able to assist at least 30 people in getting a new ID. We would like to do more, however, it’s expensive. On average, it costs about $60 per person to pay for the fees associated with issuing everything from new birth certificates to government photo ID. Gil says his new ID is more than a card with his picture on it and access to services. He says it is “confidence, just to know I have it.”  The ID program is funded through your generous donations.  Thank you!

OUR FAITH IN ACTION
A Project Funded by TIA in 2016
Crossroads Clinic Association
Program Support
Ashley* was 17 the first time she came with her boyfriend for a pregnancy test.  She told her support worker she thought her relationship would be long term.  The nurse provided a pregnancy test and it came back negative.  The nurse also completed a STI screening and education on the risks of STI’s.  Three months later, Ashley felt safe enough to come back to Crossroads for another pregnancy test and STI screening.  Her relationship had not worked out.  She was not in a current relationship.  As a team, her nurse and support worker continued to share and talk to Ashley about the risks she was taking with her body and emotions.  Ashley continued to come for STI screening every 3-4 month.  During these visits, her support worker had many conversations about relationships.  Ashley was a romantic at heart and longed for a lasting relationship.  The first changes came when Ashley started to say she would like to be abstinent.   For two years, Ashley continued to come in for services.  The time between partners became less and less and she was learning how to evaluate commitment in her partners.  Ashley turned 18, she is now waiting to be sexually active in a long term relationship and finding joy in her life.  Ashley is just one of the young women who walk through the door of Crossroads because they need a pregnancy test or STI screening.  For some it is a positive test and they need support in walking through a crisis pregnancy.  For some like Ashley, they find relationship support.  By creating a safe space to receive services and caring support, women and men are finding healing, help and support to make healthy choices about pregnancy and their sexual health.
In the 6 months since Crossroads has received funding from this grant, the Crossroads team provided services to sixteen women who were considering abortion as the option for their unplanned pregnancies.  Seventy six women and men have come for 178 visits to access services and find support in relation to unplanned pregnancy and sexual health.  Thank you for making a difference in the lives of individuals in Brooks and Area.