26 Marca 2017

26 Marca 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
18: 00 – + Ks. Janusz Drzazga (1rocz)

Niedziela, 26  marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
8: 00 – Za parafian
9: 30 – + Wiktor Zdanowicz     – żona z rodziną
11:00 – ++ Marianna i Tomasz i Czesław Pituch
12:30 – + Andrzej Maruszewki
19:00 – + Grażyna Szymańska    – brat z rodziną

Poniedziałek, 27 marca – Dzień powszedni
19: 00 –  O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Jana Kraska z okazji 66 rocz. Sakramentu małżeństwa
19:00- + Wacław Bożek        – rodzina
19:00 – W intencji znanaj Panu Bogu

Wtorek, 28 marca – Dzień powszedni
19: 00 – Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Emili Wełna z okazji Urodzin  – córka z rodziną
19: 00 – + Bogusław Stadnicki

Środa, 29 marca – Dzień powszedni
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Mafalda Antonacci
19:00 – ++ Janusz (31 rocz) i Zofia (5rocz) Jarmoc

Czwartek, 30 marca – Dzień powszedni
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Klaudi w dniu Urodzin  – rodzice
19:00 – O uzdrowienie z choroby nowotworowej Czesławy – rodz. Pieczara

Piątek, 31 marca – Dzień powszedni
9:00 – + Józefa Łotysz                                                 – córka
9:00 – O Boże błogosławieństwo dla Maximiliana, Dominiki i Vincenty Machula
19: 00 – ++ Maria Pieprzyca i Józefa Sendorek
19:00 – O zdrowie dla Róży Hadała             – ofiarodawca

Sobota, 1 kwietnia – Dzień powszedni
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Ks. Jacka i Ks. Karola  – Grupa „Totus Tuus”
18: 00 – ++ Janusz Wysocki i Zofia Krzywański    – przyjaciele i rodzina
18:00 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Szymona z okazji 40 Urodzin

Niedziela, 2 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu
8: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy Molińskiej i całej rodziny
9: 30 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk – syn
11:00 – + Alina Połujan (10rocz)           – dzieci
12:30 – + Jacek Kuczaj                     – żona i córki
19:00 – ++ Marian Błach i zmarli z rodziny

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41
Ref:, Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. Rozmawiać z człowiekiem uleczonym z kalectwa i nie uwierzyć. Czy to nie zastanawia? Dlaczego tak trudno przyjąć interwencję Boga?  Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (…) Gdyby nie pochodził od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uważali się za specjalistów w sprawach Boga, a gdy stanęli wobec namacalnego Jego działania, nie chcieli Go ani uznać, ani przyjąć. Głównym powodem ich zamknięcia na Boże działanie było zbyt doczesne nastawienie. Człowiek jest jak izolowany przewód elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsłoni z izolacji swego serca i w akcie wiary nie dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie może do niego dotrzeć. Przesadne zaś zabieganie o dobra tego świata potrafi tak szczelnie odizolować człowieka od Bożego działania, że nic z Jego łaski do niego nie dotrze. Nam się wydaje, że szczęście polega na gromadzeniu dóbr tego świata, na szukaniu w nich przyjemności, stąd też sądzimy, że im więcej „nakleimy” na siebie tego, co doczesne, tym pełniej będziemy szczęśliwi. Bywa, że utrata dóbr tego świata – bliskiej osoby, większej ilości pieniędzy, mieszkania, pracy, zdrowia – czyni szczelinę w tej izolacji i jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości religijnych, doświadczy zawartej w nich mocy. Kaleka był bardziej otwarty na działanie Boże niż zdrowi faryzeusze. Przez jego chore oczy, których dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła aż do jego serca. Uzdrowiony zobaczył nie tylko piękno barw i kształtów doczesnego świata, lecz również dostrzegł w Chrystusie Bożego Pośrednika. Materializm, jako przeszkoda w odpowiedzi na działanie Boga łączy się ściśle z wygodnictwem. To ono obawia się, że przyjęcie Chrystusa pociągnie za sobą zbyt gruntowne zmiany w naszym dotychczasowym życiu. To, co stare, często bywa wrogiem nowego nie, dlatego, by nie ceniło tego, co nowe, ale w obawie przed trudem przebudowy tego, co stare. W człowieku dawne przyzwyczajenia są wrogiem nowych, o które dopomina się Bóg. Ewangelia jest zawsze nowa, jest dobrą nowiną. Jako taka nieustannie wzywa do przebudowy dotychczasowego życia według wzoru, który zostawił nam Mistrz z Nazaretu.  Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa nasze serce; to czas ożywienia wiary, czyli usunięcia izolacji i podłączenia do źródła zbawczej mocy; to czas trudu podjętego w celu przebudowy własnego życia w oparciu o łaskę płynącą z Jezusowego Serca.  Słowa Chrystusa: „Przyszedłem na ten świat (…) aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”

LEKTORZY – 25-26 marca
18:00– Z. Topor, D. Topor, M. Domaradzki
8:00 – A. Mazur, A. Rudzińska, A. Mazur
9:30 – M. Podgórny, M. Jarzecka, P. Podgórny
11:00 – M. Łabinowicz, M. Kulaga, M. Kaczan
12:30 – V. Potocka, S. Teresa, P. Wieleżyński
19:00 – M. Sapielak, Wiara i Miłość, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – 30 MARCA DO 2 KWIETNIA
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w najbliższy czwartek 30 marca i potrwają do niedzieli 2 kwietnia włącznie. Myśl przewodnia rekolekcji: „Skąd czerpać moc”. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Marek Wasąg, kapłan z archidiecezji przemyskiej. Ks. Marek jest opiekunem wspólnoty modlitewnej posługującej w różnych trudnych sytuacjach życiowych (wstawiennictwo modlitewne w intencji uwolnienia), mieszka w domu rekolekcyjnym w Polańczyku nad Soliną.

TOGETHER IN ACTION – 2017
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. W ub. niedzielę 12 marca zostały złożone ofiary na sumę $ 2,825.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 26 marca do 2 kwietnia Rodzina Anny Rudzińskiej będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

JAŁMUŻNA POSTNA
Podczas Wielkiego Postu, w naszej Parafii będzie zbierana dobrowolna ofiara dla dzieci biednych Polskiego pochodzenia na Ukrainie. Puszka na ten cel znajduje się przy Ołtarzu.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 1 kwietnia zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

SPOTKANIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW
Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do posługi przy Ołtarzu. Spotkania będą odbywać się w każdą środę bezpośrednio po Mszy św wieczornej.

PRZYGOTOWANIE DO ROKU JUBILEUSZOWEGO SIÓSTR DOMINIKANEK
Siostry Dominikanki, pracujące w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, rozpoczęły w sobotę, 18 marca br. przygotowanie do ROKU JUBILEUSZOWEGO 50-lecia pobytu sióstr w Calgary: 1968 – 2018. Każdy Jubileusz wymaga przygotowania, szczególnie modlitewnego, aby z sercem pełnym wdzięczności, dziękować Panu Bogu i ludziom za otrzymane łaski. Pragniemy, wspólnie z parafianami, modlić się oraz dzielić refleksjami podczas nabożeństw czy organizowanych spotkań. Prosimy o modlitwę i również o niej zapewniamy, zwłaszcza za przyczyną Matki Bożej Różańcowej, Św. Dominika i Błogosławionej Julii Rodzińskiej, dominikanki- Męczennicy II wojny światowej.

SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI
Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych parafian z naszej parafii będzie w niedzielę 2 kwietnia na Mszy św. o godz. 12: 30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy wszystkich chorych i starszych na spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej. Spotkanie wszystkim umilą harcerze w przygotowaniu Wielkanocnych pisanek.

KARTKI NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Kartki świąteczne są do nabycia w biurze parafialnym w cenie $ 8.00 za komplet, w którym znajduje się 8 kartek z kopertami.

KAWIARENKA
W miesiącu kwietnia kawiarenkę poprowadzą Panie z grupy parafialnej. Zapraszamy na smaczne wypieki tej grupy.

PIELGRZYNKA DO FATIMY, LOURDES, MONSTERRAT…. W tym roku przypada setna rocznica objawień w Fatimie. W związku z tym zrodził się pomysł, by zorganizować pielgrzymkę do tego sławnego sanktuarium maryjnego. Przy okazji można odwiedzić inne miejsca kultu maryjnego: Santiago de Compostela, Lourdes, Monsterrat, Avila, Saragossa i inne. Proponowany czas pielgrzymki: przełom września i października 2017 roku. Po pielgrzymce możliwość odwiedzenia Polski. Po wszelkie informacje w tej sprawie proszę kontaktować się z Urszulą Gut z „The Travel Agent Next Door” pod nr telefonu: 403-407-0177 lub 403-852-5254.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Zawiadamiamy, że biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $ 1.00. Wyprzedaż będzie trwała do końca marca. Pieniądze z wyprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek. Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJA DLA BIZNESÓW
Powstał pomysł zorganizowania w naszej parafii kiermaszu o charakterze promocji prywatnych biznesów naszych parafian, miejscem kiermaszu była by sala parafialna gdzie zainteresowana strona miałaby możliwość za opłatą wynająć stół/ stanowisko w celu reklamy swoich usług tudzież sprzedaży produktów. Osoby zainteresowane tą akcją prosimy o kontakt z Małgorzatą Iskra Tel: 403-510-1169 lub z Ks. Proboszczem do dnia 30 kwietnia.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2017
Do 9 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień na 7 kwietnia (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

NABÓR NOWYCH CZŁONKÓW DO RYCERZY KOLUMBA
Dzisiaj w sobotę 25 marca po wieczornej Mszy św. i jutro w niedzielę 26 marca po Mszach o godz. 9: 30, 11: 00, 12: 30 i po wieczornej Mszy św. Rycerze Kolumba będą przyjmować zapisy nowych członków.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)

Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne Zebranie Nominacyjne Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 26 marca w Domu Polskim. Początek o godz.14.30.

ZAPRASZAMY NA PROJEKCJĘ FILMU FABULARNEGO ‘SMOLEŃSK’ (reż. Antoni Krauze). Pokaz filmu odbędzie się 10 kwietnia (poniedziałek), w rocznicę tragicznej katastrofy, o godz.18.30. Wstęp bezpłatny. Miejsce: Dom Polski, Sala Kombatanta. Organizatorzy pokazu filmu to: Konsulat Generalny RP w Vancouver,  Konsulat Honorowy RP w Calgary, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, koło#18.

EUROPEJSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ, BIAŁE ORŁY
Rozpoczyna zapisy na sezon letni 2017 dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat.  Z nami Twoje dziecko poprawi swoje umiejętności gry w piłkę i kondycję fizyczną, pozna nowych przyjaciół, pogłębi znajomość języka polskiego a przede wszystkim, będzie się znakomicie bawić.  Zajęcia odbywają się na swieżym powietrzu dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez doświadczonych trenerów z Polski. Po więcej informacji prosimy o kontakt z Frankiem pod numerem 403-888-0384, lub nasza strona internatowa: www.whiteeaglescalgary.net

ZESPÓŁ „KRAKUSY” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nie szczędzili czasu i sił na wsparcie marcowej akcji wypieków i sprzedaży w Sali Parafialnej.
Cieszymy się, że nasze wypieki Państwu smakowały, dziękujemy za zakupy, a dochód przeznaczymy na działalność zespołu. Zapraszamy do Sali dziś po Mszach św. na występy naszej grupy i na loterię. Główna wygrana – bilety na wiosenną zabawę „Krakusów”!

ZABAWA WIOSENNA „KRAKUSÓW”
Zespół „Krakusy”, obchodzący w tym roku swoje 15- lecie, serdecznie zaprasza na Zabawę Wiosenną 29 kwietnia, na godz. 19: 00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie Mirka Sypa  czekają  na Państwa inne atrakcje, m.in. loterie i nauka wybranych tańców ludowych.  Bilety, w cenie $55 od osoby, do nabycia w Sali Parafialnej, po Mszach św. w niedzielę oraz pod nr tel.(403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu
OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA
Poszukujemy Panie do pracy przy sprzataniu domkow. Praca jest w szybkim tempie i wymagajaca fizycznie.Stawka za godzine od $12.40 do $15.00 po zakonczeniu szkolenia. Praca jest na pol etatu z mozliwoscia przejscia na caly etat.  Doswiadczenie nie jest obowiazkowe. Wymagane jest pozwolenie na prace w Kanadzie oraz Clean Driving License Class 5 uprawniajace do prowadzenia samochodu na terenie Alberty. Aplikacje prosze wysylac na adres emailowy mgocleans@gmail.com Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, aplikacje bez CV nie beda brane pod uwage.

PRACA
Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (10x)

TANIEC MOJE HOBBY – ANGELA KAZANOWSKI
Jestem trenerem tańca towarzyskiego, specjalizuję się zarówno w tańcach standardowych jak i w latynowskich. Dwanaście lat tańca przyniosło mi wiele sukcesów i praktyki zawodowej. Jestem wielokrotną finalistką mistrzostw Kanady, mistrzynią Alberty oraz zdobywczynią pierwszych miejsc na wielu zawodach.
Oferuję: Naukę pięciu lub dziesięciu tańców ( 5 latin i 5 standard). Prywatne lekcje dla dzieci i dorosłych. Lekcje grupowe dla dzieci i dorosłych. Przygotowanie i nauka choreografii dla nowożeńców. Angela – 403-680-4606 angela.dance@outlook.com

DLA POLAKÓW POWRACAJĄCYCH DO POLSKI
OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE
„SPA-EMERYTURA”
Sprzedaż Działek budowlanych, Domów lub Apartamentów
Opieka medyczna na Osiedlu 24/h
Osiedle w województwie lubelskim, pod Uzdrowiskiem Nałęczów. Działki o pow. od 1000m2, Domy od 100m2 budowane według projektu klienta. Okolica bogata jest w zdrowe powietrze, źródlaną  wodę ph 7,8 oraz naturalną okoliczną żywność. Opcjonalnie dla zainteresowanych jest możliwa całodobowa opieka medyczna, pomoc w sprawach urzędowych, serwis instalacji domowych i inne. Osoby zainteresowane mogą się kontakować pod numerami telefonów:
Tel: Poland 011 48-505-060-910
Tel. Canada 1-587-216-28-20.
www.spaemerytura.pl
www.budo-max.com
E-mail:miroslawbernecki@wp.pl

FIRST AID AND CPR COURSES – For Your Workplace!!
Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR i First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja:
Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403 999 4775    e-mail: joannamycek87@gmail.com

THE OUTDOOR WAY OF THE CROSS
Is a Diocesan sponsored event that happens annually on Good Friday. This year will be its 34th year. This annual event is an opportunity for many to walk with our Lord in his passion, suffering and pain. In the experience, many see aspects of their own life reflected in the burden of the cross and the way He laid down his life for those he loves. For many, it is also a personal journey.This event could not happen without the help of numerous volunteers. Many of them come back year after year, but life happens and many others move on. So, I am putting a call out to those with medical backgrounds to consider helping us as First Aid volunteers. The event attracts an ever increasing number of participants, especially when the weather is favorable, and the City requires that we have at least 6 healthcare professionals and an additional 20 certified First Aid volunteers in attendance. If you are able to assist with this event, please register on the website – http://www.wayofthecross.ca or if you have any questions, feel free to contact Marilou by phone – 403-281-5519 or email Marilou.legeyt@calgarydiocese.ca

MARRIAGE PREPARATION (APRIL 10 & APRIL 28-29, 2017)
“For Better and For Ever” Small Group Program for all couples including those in one or more of the following special circumstances: couples who are marrying after extended cohabitation, beginning marriage with children, have been previously married, are age 45+, or preparing for convalidation. If you have questions about whether this progam is a good fit for you, please contact the Life & Family Resource Centre at (403) 218-5505 Couples are required to attend one orientation evening at least two weeks prior to the weekend sessions to allow time for completion of questions for reflection and dialogue in „For Better & For Ever”. This orientation session is being held on Monday, April 10 from 7:00pm to 9:00pm. The Weekend Sessions are held on Friday, April 28 from 7:00pm to 9:00pm and Saturday, April 29  from 9:00am to 4:00pm.
Cost $200 – Couple (incl. materials)
Location Calgary Pastoral Centre – Life & Family Resource Centre
120 17 Ave SW, Calgary, AB