23 kwietnia 2017

23 kwietnia 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota w Oktawie Wielkanocy, 22 kwietnia
18:00 – O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Adama R. z okazji Urodzin          – żona i dzieci
18: 00 – ++ Stanisław i Anna Olszowy

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia
8: 00 – Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej
9: 30 – ++ Wacława i Ignacy Rybak
11: 00 – O Boże bł. za dzieci pierwszokomunijne, które przystąpili do I Komunii św. w 2016r. i ich rodziców
11: 00 – O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Anastazji i Tadeusza Cichewicz z okazji 60 rocz sakramentu małżeństwa
12: 30 – + Aniela Kohnke (1 rocz)
12:30 – Za pamięć ofiar Katynia                  – SPK koło #18
19: 00 – O zdrowie dla Anny z okazji 102 Urodzin

Poniedziałek, 24 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski
19:00 – + Maria Szypulewska    – Renia
19: 00 – + Marek Łokietko
19:00 – ++ Wiesława i Krzysztof   – rodz. Pieczara
Wtorek, 25 kwietnia – Święto św. Marka Ewangelisty
19: 00 – Dziękczynna za pomoc w wykształceniu, za rodzinę i z prośbą o zdrowie dla Profesora- A. G.
19:00 – ++ Mrian, Adela, Edward i zmarli z rodziny Kuczaj oraz Józef Mysza

Środa, 26 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka      – rodzice i dziadkowie
19: 00 – + Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i Dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 27 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – Dziękczynna za kanonizację św. Jana Pawła II w 3 rocz. – Koło Przyjaciół Fundacji J.P.II.
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jakuba i Emilki w dniu Urodzin

Piątek, 28 kwietnia – Dzień powszedni
9:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiktorii i Moniki       – rodzice i dziadkowie
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty z okazji Urodzin

Sobota, 29 kwietnia – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy , patronki Europy
8:30 – ++ Wojciech, Michał, Wincenty i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 – + Maria Sztemberg                    – córki z rodzinami

Niedziela, 30 kwietnia – III Niedziela Wielkanocy
8: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mateusza – babcia
9: 30 – + Wanda Peryt (10 rocz)                – córka z rodziną
11: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wszystkich Pań z Grupy Parafialnej
12: 30 – O zdrowie i Boże bł. dla Anny Kułach           – R. Piekut
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Anny z okazji Urodzin

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

W dzień swego Zmartwychwstania Jezus składa w ręce kapłanów niepojętą moc, która nie została jeszcze ani w pełni odkryta, ani odpwiednio dowartościowana. Moc przywracania do życia ludzkiego ducha, moc oczyszczania sumień:, „Komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą zatrzymane”. Do Zmartwychwstania walkę z grzechem prowadził sam Jezus. Po odniesieniu nad nim zwycięstwa, wyposaża kapłanów w moc uwalniania z grzechów tych, którzy tego pragną. Już nie potrzeba odwoływać się do teorii reinkarnacji, powtórnego wcielenia, by w cierpieniu nowego życia oczyszczać się z popełnionych grzechów. Wystarczy podejść do kapłana i przyjąć dotknięcie jego rozgrzeszającej ręki, by trąd grzechu natychmiast ustąpił. Grzesznik może rozpocząć nowe życie, jako człowiek zdrowy. Wprawdzie często jeszcze przez pewien czas musi przechodzić okres rekonwalescencji, usuwając skutki grzechów w postaci wielkiego osłabienia duchowego, ale mając do dyspozycji pokarm uświęcający, Komunię Świętą, szybko wróci do pełni sił i radości ducha.  W Wieczerniku, w Wielki Czwartek, Jezus złożył w ręce kapłanów moc przemieniania chleba i wina w pokarm nieśmiertelności. Skoro jednak nie można tego pokarmu podawać ludziom w grzechu, bo nie tylko im nie pomoże, lecz zaszkodzi, trzeba było ręce kapłańskie wyposażyć również w moc uzdrawiającą ludzkie serca. Władza rozgrzeszania logicznie łączy się z władzą konsekrowania chleba i wina. Stąd też tam, gdzie odrzuca się świętość Eucharystii, nie uznaje się również kapłańskiej władzy odpuszczania grzechów.  Chrześcijanin winien odkryć wielkość skarbu, jakim jest Eucharystia i moc rozgrzeszania. Oba te skarby zostały złożone w kapłańskie ręce. Tylko ten potrafi właściwie spojrzeć na kapłana, kto odkryje wielkość tych darów. Najczęściej przy słabej wierze popełnia się błąd, oceniając dar Eucharystii i rozgrzeszenia, patrząc na wartość kapłana. Winno być odwrotnie. To kapłana należy ocenić przez dar, jaki spoczywa w jego rękach. To jest tak, jakbyśmy odrzucali ofiarowany nam kosz pełen brylantów tylko, dlatego, że jest stary, brudny i nie przedstawia żadnej wartości. Kto jednak chce mieć owe brylanty, musi je przyjąć z tym koszykiem. Rzadko się spotyka ludzi, którzy oceniają kapłana według skarbu, jaki jest w jego rękach. Znacznie częściej tych, którzy rezygnują ze skarbu z powodu zastrzeżeń, jakie można wysunąć pod adresem rąk, w które Bóg go złożył.  Kapłan siedząc w konfesjonale wydaje wyroki w imieniu Boga i wyroki jego są ważne. Sędzią jego będzie Bóg, a nie my”. Zbliżający się Kongres Eucharystyczny to okazja do głębszego przemyślenia naszego spojrzenia na kapłana.

LEKTORZY – 22-23 kwietnia
18:00– M. Domaradzki, D. Topor, Z. Topor
8:00 – O. Pepłowski, M. Sobczak, A. Rudzińska
9:30 – J. Miazga, M. Jarzecka, T. Miazga
11:00 – A. Kamieniak, M. Kulaga, T. Nowak
12:30 – V. Potocka, O. Zyro, V. Kanaszyc
19:00 – M. Sapielak, Wiara i Miłość, M. Sapielak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2017
Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 13,615.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPOTKANIE GRUPY MODLITEWNEJ OJCA PIO
Zapraszamy wszystkich na spotkanie grupy modlitewnej Ojca Pio w poniedziałek 24 kwietnia na Mszę św. wieczorną

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 23 do 30 kwietnia Rodzina Rajzer będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

PRZYGOTOWANIE DO ROKU JUBILEUSZOWEGO SIÓSTR DOMINIKANEK Siostry Dominikanki, pracujące w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, rozpoczęły w sobotę, 18 marca br. przygotowanie do ROKU JUBILEUSZOWEGO 50-lecia pobytu sióstr w Calgary: 1968 – 2018. Każdy Jubileusz wymaga przygotowania, szczególnie modlitewnego, aby z sercem pełnym wdzięczności, dziękować Panu Bogu i ludziom za otrzymane łaski. Pragniemy, wspólnie z parafianami, modlić się oraz dzielić refleksjami podczas nabożeństw czy organizowanych spotkań. Prosimy o modlitwę i również o niej zapewniamy, zwłaszcza za przyczyną Matki Bożej Różańcowej, Św. Dominika i Błogosławionej Julii Rodzińskiej, dominikanki- Męczennicy II wojny światowej.

SZKOŁA POLSKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II
30 LAT KLAS KREDYTOWYCH
W obecnym roku przypada 30-lecie istnienia klas kredytowych: 1987- 2017. Klasy kredytowe: POLISH 15, POLISH 25, POLISH 35 powstały na skutek długoletnich starań Siostry Serafiny, dominikanki (późniejszej Matki Generalnej Sióstr Dominikanek). Młodzież uczęszczajaca do tych klas otrzymuje z każdego kursu 5 kredytów, liczących się na wyższych uczelniach.
W niedzielę, 7 maja, odbędzie się Msza św. o godzinie 12: 30 w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju – w intencji Szkoły Polskiej i dziekczynnej za istnienie klas kredytowych, a w godzinach popołudniowych odbędzie się Akademia 3 Maja w Domu Polskim, podczas której będziemy też uroczyście obchodzić Jubileusz klas kredytowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie Absolwentów naszej szkoły, absolwentów klas kredytowych.

DOM SAMOTNEJ MATKI W KIEKRZU, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, znajduje się w wielkiej potrzebie. Siostry opiekują się samotnymi matkami i ich dziećmi. Potrzeby są wielkie, zarówno w wyżywieniu, jak i ubraniu. Każda ofiara jest bardzo pomocna dla opuszczonych, samotnych matek. Podajemy adres dla osób dobrej woli, które, może w ramach Wielkiego Postu- zechcą pomóc Siostrom Matki Bożej Miłosierdzia, w opiece nad ubogimi matkami i ich dziećmi. Niech Pan Jezus miłosierny wynagrodzi swymi łaskami. Można zgłosić pomoc do Reginy Piekut /tel.403 585 7448/, która zajmuje się tą sprawą razem z Paniami z Żywego Różańca lub bezpośrednio na podany adres:
Dom Samotnej Matki /kontakt: Siostra Joela/ KIEKRZ ul.Kierska 10 62-090 Rokietnicak/Poznania tel.01148 61 842 80 04 Siostra Przełożona Zakonu Maria Slazyk tel./kom./ 510 667 337 email: dsmkiekrz@faustyna.pl

INFORMACJA DLA BIZNESÓW
Powstał pomysł zorganizowania w naszej parafii kiermaszu o charakterze promocji prywatnych biznesów naszych parafian, miejscem kiermaszu była by sala parafialna gdzie zainteresowana strona miałaby możliwość za opłatą wynająć stół/ stanowisko w celu reklamy swoich usług tudzież sprzedaży produktów. Osoby zainteresowane tą akcją prosimy o kontakt z Małgorzatą Iskra Tel: 403-510-1169 lub z Ks. Proboszczem do dnia 30 kwietnia.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 23 kwietnia o godz.14.30 w Domu Polskim. Ze względu na ważność zebrania, prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Zaległą składkę członkowską na rok 2017 będzie jeszcze można zapłacić przed Zebraniem. Ze względów organizacyjnych (przygotowanie sali i posiłku) prosimy o potwierdzenie obecności u Romana Pietrzaka, tel. 403-403-280-4787 lub e-mail: ala.pietrzak@wp.pl

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 w Calgary przypomina wszystkim członkom o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia 2017 r. w Domu Polskim o godzinie 14:30. Zapraszamy serdecznie zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu. Proszę o uiszczenie składek członkowskich na 2017 rok przed Zebraniem.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE ORAZ STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18
Zapraszają na następujące wydarzenia:
Sobota, 6 maja, godz.11: podniesienie polskiej flagi narodowej na maszt City of Calgary. Uroczystość odbędzie się przed nowym budynkiem Urzędu Miasta.
Uhonorowanie Święta Narodowego Polski, rocznicy Konstytucji 3 Maja i Dnia Emigranta.
Niedziela, 7 maja, godz.14.30, Dom Polski
Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja.
Od poniedziałku do piątku, 8–12 maja, budynek Urzędu Miasta Calgary (City Hall), w godzinach otwarcia. Wystawa ‘Odyseja Skarbów Wawelskich’. Nieznana szerzej historia i udział Kanady w uratowaniu bezcennych pamiątek historii Polski.
W środę, 10.05.: godz.12 w południe, budynek Urzędu Miasta Calgary (City Hall):  część oficjalna ekspozycji, parter, Atrium.
Czwartek, 22 czerwca, godz.18.30, Dom Polski:
Koncert Calgary Philharmonic Orchestra. Szczegóły niebawem.

ZAPRASZAMY NA FILM WYKLĘTY (2017) – 12 MAJA [długość filmu 1hr 45 min] Reżyser: Konrad Łęcki. Polish movie with English subtitles. Zapraszamy na jedyny seans w kinie Plaza Theatre, 1133 Kensington Rd. NW, Calgary, 12 maja o godz 19:00. Bilety  można nabywać w placówkach polonijnych. Cena biletu $20.00 dla dorosłych i $15 dla seniorów i studentów/ uczniów.
Bilety dostępne jedynie w przedsprzedaży. Nie będzie można ich kupić przy wejściu na seans. Wiecej informajii o flme na www.ploty.com  lub uzywajac linku: http://bit.ly/2nEnxpV

ZABAWA WIOSENNA „KRAKUSÓW”
Zespół „Krakusy”, obchodzący w tym roku swoje 15- lecie, serdecznie zaprasza na Zabawę Wiosenną 29 kwietnia, na godz. 19: 00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie Mirka Sypa  czekają  na Państwa inne atrakcje, m.in. loterie i nauka wybranych tańców ludowych.  Bilety, w cenie $55 od osoby, do nabycia w Sali Parafialnej, po Mszach św. w niedzielę oraz pod nr tel.(403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.

ZESPÓŁ „POLANIE”
Z okazji 40-lecia  Polanie  zapraszaja na Galę i Uroczysty Bankiet w dniach 5 i 6 maja 2017r. Szczegóły dotyczące uroczystości są dostępne na stronie internetowej polanie.ca i w punktach sprzedaży biletów ( sala parafialna, polskie delikatesy).

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (6x)

POSZUKUJĘ PRACY
Zaopiekuję się osobą starszą albo dzieckiem.  Tel:403-464-0082 (1x)

DAYCARE ”WESOŁE KACZUSZKI” SHAWNESSY Zaprasza polskie dzieci.  Mówimy po polsku, śpiewamy polskie piosenki, poznajemy polskie bajki i wiersze, oferujemy domowe posiłki w miłej rodzinnej atmosferze. Dziećmi zajmuje się opiekunka z doświadczeniem, jako nauczycielka, mama i niania(dostępne referencje).Limitowana ilość miejsc. Kontakt 403-863-0343 Email: happyduckyyc@gmail.com Facebook: www.facebook.com/ wesolekaczuszkiyyc (4x)

PRACA
Zatrudnię osoby przy budowie piwnic. Kontakt Jan 403-605-4642 (2x)

WYPOCZYNEK W B.C.
Do wynajęcia pół domu w okolicach Creston B.C. Piękna okolica, niedaleko jaziora i Hot Springs. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-540-7736 (6x)

DLA POLAKÓW POWRACAJĄCYCH DO POLSKI
OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE
„SPA-EMERYTURA”
Sprzedaż Działek budowlanych, Domów lub Apartamentów. Opieka medyczna na Osiedlu 24/h Osiedle w województwie lubelskim, pod Uzdrowiskiem Nałęczów. Działki o pow. od 1000m2, Domy od 100m2 budowane według projektu klienta. Okolica bogata jest w zdrowe powietrze, źródlaną  wodę ph 7,8 oraz naturalną okoliczną żywność. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Polski i wizyty na naszym osiedlu.
Tel: Poland 011 48-505-060-910
Tel. Canada 1-587-216-28-20.
www.spaemerytura.pl
www.budo-max.com
E-mail:miroslawbernecki@wp.pl

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

RETIREMENT PARTY: BISHOP HENRY
The Catholic Pastoral Centre invites you to come celebrate the incredible legacy of the Most Reverend Frederick Henry, Bishop Emeritus of Calgary. If Bishop Henry’s ministry has touched your life in a meaningful way, come spend a few moments and share your story as he visits with members of our diocese. This event is Open House style, with wine and light appetizers, tea, and coffee being served from 2-5 pm at the Commonwealth Centre on Sunday, April 30, 2017. All are welcome. This event is free, but an RSVP is required.
Location Commonwealth Centre 1177-3961 52 Ave. NE

ELIZABETH HOUSE – Providing a home for at risk pregnant or parenting youth and their babies who need a safe place to live. For more information please see the Elizabeth House website at http://www.elizabethhousecalgary.ca Contact Elizabeth House Tracy Wrubleski  Program Manager, Elizabeth House Office: 403-228-9723 Email: tracy.wrubleski@calgarydiocese.ca
Member of the Charities & Development Office.Martha Wry  Caseworker, Elizabeth House Office: 403-228-9724 Email: martha.wry@calgarydiocese.ca

A SONG FOR RACHEL
A Song for Rachel is an annual fun-filled, family fundraising concert that has been established in 1999. It is held in support of Project Rachel, an ecumenical ministry of healing and reconciliation for people of all ages who are suffering distress from a past abortion experience. This year’s concert is happening 7:00 pm on Friday, May 12, 2017 at St. Bonaventure Parish, with a silent auction opening at 6:00 pm.. Performers include Tony Rino, The Adhoc Band, and Julianna Laine, among many others. Tickets are $15 each, or $35 per family. To reserve tickets, please call 403-218-5505.

EFFECTIVE CO-PARENTING PROGRAM
Effective Co-Parenting: Putting Kids First An educational 5-week program for separated and divorced parents. Sessions will: Give information abou the needs of parents, children, and families coping with separation and divorce. Increase understanding of the developmental needs of children for self-esteem and security. Offer skills about managing diverse shared parenting situations. Provide stretigeis for improving communication, resolving conflict, and managing day to day children’s issues between parenting partners. Afford participants with a supportive gropu environment to assist in planning and the management of their children’s needs. Parents are encouraged to attend separately. These sessions will be held on Wednesdays, beginning on May 3, 2017 and for the four subsequent weeks. The final session will be Wednesday, May 31, 2017. To connect with the Life & Family Resource Centre for more information, please contact Alida Allen at 403-218-5505, or lifeandfamily@calgarydiocese.ca Cost $65.00.  Location Catholic Pastoral Centre
120 17 Ave SW Calgary, AB T2S 2T2 Canada