9 kwietnia 2017

9 kwietnia 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 8 kwietnia – Dzień powszedni
18: 00 – + Krystyna Pawlicka    – przyjaciele

Niedziela, 9 kwietnia – Niedziela Palmowa
8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy      – mama
9: 30 – W intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej, za rodziny ofiar i o jak najszybsze wyjaśnienie przyczyny
11: 00 – + Eugeniusz Sztupecki
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz szczęśliwą podróż i nowe życie w Polsce dla Anny i Jacka Kozieł
19: 00 – ++ Kazimierz, Mieczysław i Marianna Kiźlin oraz zmarli z rodziny

Poniedziałek, 10 kwietnia – Wielki Poniedziałek
19: 00 – ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00- O Boże błogosławieństwo dla Anny i Wojciecha Niemczewskich z okazji 40 rocz. Sakramentu małżeństwa
19: 00 – Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Alicji i Marysi z okazji Urodzin

Wtorek, 11 kwietnia – Wielki Wtorek
19: 00 – + Irena Rudy         – rodzina
19: 00 – O szczęśliwą operację dla pewnej osoby
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi Różnickiej i Zofii Szabo z okazji Urodzin

Środa, 12 kwietnia – Wielka Środa
19: 00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Marty Horvath
19: 00 – + Kazimierz Krajewski
19: 00 – W podziękowaniu za wspaniałą mamę, która nauczyła nas ufać Panu Bogu i godnie zyc – córki Mariola i Zosia

Wielki Czwartek, 13 kwietnia
19:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej     – Za Parafian

Wielki Piątek, 14 kwietnia
15: 00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia
19: 00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielka Sobota, 15 kwietnia
20:00 – Msza Wigili Paschalnej     – Za Parafian

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 16 kwietnia
7:00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją      – Za Parafian
7:00 – ++ Artur i Ryszard Fugiel             – ojciec i syn
9: 30 – + Kazimierz Burghardt                – żona, córka i syn z rodzinami
11: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Nell Cecylia z okazji Urodzin
12: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
19: 00 – ++ Antoni, Janina i Stefan Kaczkowski oraz zmarli z rodziny i Dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Wielki Tydzień zaczyna się przypomnieniem triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, który miał miejsce właśnie w niedzielę poprzedzającą Jego mękę. Jezus, chociaż stale sprzeciwiał się wszelkim objawom czci publicznej i uciekał, kiedy lud chciał Go obwołać królem (J 6, 15), dzisiaj pozwala prowadzić się w triumfie. Dopiero teraz, kiedy idzie na śmierć, godzi się, by Go publicznie ogłoszono Mesjaszem; umierając, bowiem na krzyżu, będzie w całym tego słowa znaczeniu Mesjaszem, Odkupicielem, Królem i Zwycięzcą. Pozwala, aby Go uznano Królem, lecz Królem, który posiada szczególne cechy:, jako pokorny i cichy wjeżdża do miasta świętego siedząc na osiołku, a swoją godność królewską potwierdzi dopiero przed trybunałami i pozwoli, aby napis, który to głosi, umieszczono tylko na krzyżu. Uroczysty wjazd do Jerozolimy jest samorzutnym hołdem ludu dla Jezusa zdążającego przez mękę i śmierć do pełnego objawienia swojej boskiej godności królewskiej. Tłum wykrzykujący hosanna, nie mógł pojąć całej doniosłości tego faktu, lecz wspólnota wiernych powtarzająca go dzisiaj może zrozumieć jego głębokie znaczenie. „Tyś jest Królem Izraela i wspaniałym Synem Dawida. Ty, który idziesz, o Królu błogosławiony, w imię Pańskie… Oni wołali na cześć Twoją, a Ty szedłeś na śmierć: my oddajemy Ci chwalę, bo Ty jesteś Królem na wieki” (MP). Liturgia wzywa, by wierni zwrócili spojrzenie na chwałę Chrystusa — Króla wiecznego, wówczas, bowiem lepiej zrozumieją Jego upokarzającą mękę, jako konieczną drogę do ostatecznego wywyższenia. Nie chodzi, więc o to, by towarzyszyć Jezusowi w triumfie przez jedną godzinę, lecz by iść za Nim aż na Kalwarię, gdzie umierając na krzyżu zatriumfuje na zawsze nad grzechem i śmiercią. Te uczucia wyraża Kościół, kiedy błogosławiąc palmy modli się, aby lud chrześcijański wykonał zewnętrzny obrzęd „z głęboką pobożnością, zwyciężając nieprzyjaciela i wielbiąc z całej duszy miłościwe dzieło zbawienia” Pańskiego. Nie ma piękniejszego sposobu uczczenia męki Chrystusa jak upodobnić się do niej, by wraz z Nim zwyciężyć nieprzyjaciela, grzech. Pomnóż wiarę ufających Tobie, o Boże, i wysłuchaj łaskawie modlitwy błagających Cię, a nam, którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa, chwalebnego Króla, udziel łaski, abyśmy byli z Nim zjednoczeni i przynosili owoce dobrych uczynków.

LEKTORZY – 8-9 kwietnia
18:00– J. Pietrzak, M. Iskra
8:00 – J. Pietrzak, D. Topor, Z. Topor
9:30 – P. Podgórny, M. Sobczak, M. Podgórny
11:00 – M. Łabinowicz, S. Teresa, K. Kamieniak
12:30 – M. Domaradzki, M. Kulaga, A. Gurgul
19:00 – P. Adamski, Wiara i Miłość, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE -podziękowanie
W imieniu całej wspólnoty parafialnej serdecznie dziękujemy Ks. dr Markowi Wasąg, kapłan z archidiecezji przemyskiej, za wygłoszenie nauk rekolekcyjnych i przygotowanie nas na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy wszystkim parafianom za udział w rekolekcjach. Bóg zapłać!

MSZA KRZYŻMA
W Wielki Poniedziałek 10 kwietnia o godz. 19: 30 w Katedrze St. Mary’s Ks. Bp. William McGratton poświęci oleje podczas uroczystej Mszy św

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – 13 kwietnia
Lektorzy: M. Podgórny, S. Teresa, M. Kaczan
Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19: 00 Podczas Mszy św. śpiewa zespół „Wiara i Miłość”. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30. Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.
Grono dwunastu Apostołów tego roku w naszej wspólnocie reprezentują:
Adamski Patrick, Gurgul Aleksander, Kamieniak Krzysztof, Kamon Grzegorz, Kraska Jan, Miazga Tomasz, Pajewski Jacek, Pepłowski Oliver, Pietrzak Jacek, Podgórny Przemek, Shelley Robert, Wieleżyński Piotr
WIELKI PIĄTEK – 14 kwietnia
Godz. 15: 00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Lektorzy: A. Mazur, M. Iskra, L. Shelley
Godz. 19: 00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ –
Podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 21: 30 – 23: 00. Adoracja będzie prowadzona przez młodzież. W tym czasie będą różne formy modlitwy, w których każdy będzie się mógł odnaleźć, serdecznie zapraszamy, aby poświęcić czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.W Wielki Piątek będzie zbierana kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel! Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.
Straż przy Grobie Pańskim od 20: 30 do 22: 00 – Rycerze Kolumba

WIELKA SOBOTA – 15 kwietnia
Komentarze: J. Pietrzak
Lektorzy: M. Kaczan, S. Teresa, M. Sapielak, M. Sobczak, O. Pietras, M. Jarzecka, M. Łabinowicz, S. Teresa
Dzień modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Adorację prowadzą poszczególne grupy:
10: 00 – Koło Żywego Różańca
11: 00 – Szkoła Polska
12: 00 – Młodzi Duchem
13: 00 – Rycerstwo Niepokalenej
14: 00 – Lektorzy
15: 00 – Rodzina Radia Maryja
Straż przy grobie Pańskim:
10: 00 – Kombatanci
11: 00 – Rycerze Kolumba
12: 00 – Harcerze – Mazowia
13: 00 – Krakusy
14: 00 – Polanie
15: 00 – Związek Podhalan
Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w kościele od godziny, 10: 00 do 16: 00, co godzinę, o pełnej godzinie.
WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20: 00. Podczas Mszy św. śpiewa zespół „Wiara i Miłość”.
Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła – Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu, jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś (żłobiąc pionowe ramię krzyża); Początek i Koniec (żłobiąc poziome ramię krzyża); Alfa (żłobiąc literę alfa); i Omega (żłobiąc literę omega); do Niego należy czas (żłobiąc pierwszą cyfrę bieżącego roku); i wieczność (żłobiąc drugą cyfrę bieżącego roku); Jemu chwała i panowanie (żłobiąc trzecią cyfrę bieżącego roku); przez wszystkie wieki wieków. Amen (żłobiąc ostatnią literę bieżącego roku). Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”
Następnie jest Liturgia Słowa i Liturgia Chrzcielna.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ O GODZINIE 7: 00 RANO – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”.
NASTĘPNE MSZE ŚW. O GODZINIE 9: 30, 11: 00, 12: 30 i o 19:00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 17 kwietnia
Msze św. 9:30, 11:00, 19:00.
TOGETHER IN ACTION – 2017
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. W ub. niedzielę 12 marca zostały złożone ofiary na sumę $ 9,420.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.
NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W Wielki Piątek, 14 kwietnia, rozpoczynamy odmawianie Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Nowenna będzie odmawiana codziennie 10 min przed wieczorną Mszą św. Zachęcamy do udziału w tej szczególnej modlitwie, przez którą możemy wyprosić wiele łask Bożych dla siebie i innych.
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 2 do 16 kwietnia Rodzina Krystyny Bukry będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.
SPOTKANIE DLA WSZYSTKICH MINISTRANTÓW
Zapraszamy wszystkich Ministrantów w czwartek 13 kwietnia na godzinę 17: 00 i w piątek 14 kwietnia na godzinę 11: 00. W tych dniach będą przygotowania do Triduum Paschalnego.
PRZYGOTOWANIE DO ROKU JUBILEUSZOWEGO SIÓSTR DOMINIKANEK Siostry Dominikanki, pracujące w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, rozpoczęły w sobotę, 18 marca br. przygotowanie do ROKU JUBILEUSZOWEGO 50-lecia pobytu sióstr w Calgary: 1968 – 2018. Każdy Jubileusz wymaga przygotowania, szczególnie modlitewnego, aby z sercem pełnym wdzięczności, dziękować Panu Bogu i ludziom za otrzymane łaski. Pragniemy, wspólnie z parafianami, modlić się oraz dzielić refleksjami podczas nabożeństw czy organizowanych spotkań. Prosimy o modlitwę i również o niej zapewniamy, zwłaszcza za przyczyną Matki Bożej Różańcowej, Św. Dominika i Błogosławionej Julii Rodzińskiej, dominikanki- Męczennicy II wojny światowej.
BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Biblioteka w czasie Świąt Wielkanocnych będzie nieczynna. Ponownie zapraszamy do biblioteki w niedzielę 23 kwietnia.
KAWIARENKA W miesiącu kwietnia kawiarenkę poprowadzą Panie z grupy parafialnej. Zapraszamy na smaczne wypieki tej grupy.

WYPRZEDAŻ CIAST ŚWIĄTECZNYCH
Panie z grupy parafialnej serdecznie zapraszają na wyprzedaż ciast świątecznych dzisiaj w sobotę 8 kwietnia po wieczornej Mszy św. i 9 kwietnia w Niedzielę Palmową po każdej Mszy św.
KUCHNIA PARAFIALNA Prośba dla wszystkich gróp, którzy prowadzili kawiarenkę, aby te osoby, które zabrali obrusy do domów, a jeszcze nie oddali proszone są o jak najszybszy ich zwrot do Sali Parafialnej.

Z KARTY  ŻAŁOBNEJ
W sobotę 1 kwietnia odeszła do wieczności ś.p.Anna Kolanos w wieku 97 lat. Pogrzeb w naszym kościele odbędzie się we wtorek 11 lutego o godzinie 11:00.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.

NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU WIECZNYM
Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłe:
Ś.P. Elżbieta Radziło, 76 lat
Ś.P. Danuta Mraz, 64 lata
Pogrzeby odbyły się w naszym kościele.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia.

DOM SAMOTNEJ MATKI W KIEKRZU, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, znajduje się w wielkiej potrzebie. Siostry opiekują się samotnymi matkami i ich dziećmi. Potrzeby są wielkie, zarówno w wyżywieniu, jak i ubraniu. Każda ofiara jest bardzo pomocna dla opuszczonych, samotnych matek. Podajemy adres dla osób dobrej woli, które, może w ramach Wielkiego Postu- zechcą pomóc Siostrom Matki Bożej Miłosierdzia, w opiece nad ubogimi matkami i ich dziećmi. Niech Pan Jezus miłosierny wynagrodzi swymi łaskami. Można zgłosić pomoc do Reginy Piekut /tel.403 585 7448/, która zajmuje się tą sprawą razem z Paniami z Żywego Różańca lub bezpośrednio na podany adres:Dom Samotnej Matki /kontakt: Siostra Joela/ KIEKRZ ul.Kierska 10 62-090 Rokietnicak/Poznania tel.01148 61 842 80 04 Siostra Przełożona Zakonu
Maria Slazyk tel./kom./ 510 667 337 email: dsmkiekrz@faustyna.pl

ZARZĄD KLUBU SENIORA Zaprasza zrzeszonych na miesięczne spotkanie, które odbędzie się w środę 19 kwietnia w Domu Polskim. Początek spotkania o godzinie 12: 00 am.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w niedzielę, 23 kwietnia o godz.14.30 w Domu Polskim.
Ze względu na ważność zebrania, prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie.

ZAPRASZAMY NA FILM WYKLĘTY (2017) – 12 MAJA [długość filmu 1hr 45 min] Reżyser: Konrad Łęcki. Polish movie with English subtitles. Zapraszamy na jedyny seans  w kinie Plaza Theatre, 1133 Kensington Rd. NW, Calgary, 12 maja o godz 19:00. Bilety  można nabywać w placówkach polonijnych. Cena biletu $20.00 dla dorosłych i $15 dla seniorów i studentów/ uczniów.
Bilety dostępne jedynie w przedsprzedaży. Nie będzie można ich kupić przy wejściu na seans. Wiecej informajii o flme na www.ploty.com  lub uzywajac linku: http://bit.ly/2nEnxpV

ZAPRASZAMY NA PROJEKCJĘ FILMU FABULARNEGO ‘SMOLEŃSK’ (reż. Antoni Krauze). Pokaz filmu odbędzie się 10 kwietnia (poniedziałek), w rocznicę tragicznej katastrofy, o godz.18.30. Wstęp bezpłatny. Miejsce: Dom Polski, Sala Kombatanta. Organizatorzy pokazu filmu to: Konsulat Generalny RP w Vancouver,  Konsulat Honorowy RP w Calgary, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, koło#18.

ZESPÓŁ „POLANIE” Z okazji 40-lecia  Polanie  zapraszaja na Galę i Uroczysty Bankiet w dniach 5 i 6 maja 2017r. Szczegóły dotyczące uroczystości są dostępne na stronie internetowej polanie.ca i w punktach sprzedaży biletów ( sala parafialna, polskie delikatesy).

ZABAWA WIOSENNA „KRAKUSÓW” Zespół „Krakusy”, obchodzący w tym roku swoje 15- lecie, serdecznie zaprasza na Zabawę Wiosenną 29 kwietnia, na godz. 19: 00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie Mirka Sypa  czekają  na Państwa inne atrakcje, m.in. loterie i nauka wybranych tańców ludowych.  Bilety, w cenie $55 od osoby, do nabycia w Sali Parafialnej, po Mszach św. w niedzielę oraz pod nr tel.(403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Poszukujemy Panie do pracy przy sprzataniu domków. Praca jest w szybkim tempie i wymagajaca fizycznie. Stawka za godzine od $12.40 do $15.00 po zakonczeniu szkolenia. Praca jest na pół etatu z możliwością przejścia na cały etat.  Doświadczenie nie jest obowiązkowe. Wymagane jest pozwolenie na pracę w Kanadzie oraz Clean Driving License Class 5 Aplikacje prosze wysyłać na adres emailowy mgocleans@gmail.com (2x)

PRACA Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (8x)

POSZUKUJĘ PRACY Zaopiekuję się osobą starszą albo dzieckiem.  Tel:403-464-0082 (3x)

DAYCARE ”WESOŁE KACZUSZKI” SHAWNESSY Zaprasza polskie dzieci.  Mówimy po polsku, śpiewamy polskie piosenki, poznajemy polskie bajki i wiersze, oferujemy domowe posiłki w miłej rodzinnej atmosferze.
Dziećmi zajmuje się opiekunka z doświadczeniem, jako nauczycielka, mama i niania(dostępne referencje).
Limitowana ilość miejsc. Kontakt 403-863-0343
Email: happyduckyyc@gmail.com Facebook: www.facebook.com/ wesolekaczuszkiyyc (6x)

PRACA
Zatrudnię osoby przy budowie piwnic. Kontakt Jan 403-605-4642 (4x)

PART -TIME BOOKKEEPER NEEDED. Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week) Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must. This is an ideal position for those involved in level 2-3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidates shall email a brief resume (max. 1 page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca