11 czerwca 2017

11 czerwca 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 10 czerwca – Wspomnienie Bł. Bogumiła, Biskupa
18: 00 – ++ Bartek, Jacek i Marek Machula i zmarli z rodziny

Niedziela, 11 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy
8: 00 – ++ Tadeusz, Bogdan i Maria Bogusławscy
9: 30 – + Adela (3 rocz)
11: 00 – + Eugeniusz Sztupecki
12: 30 – + Kazimierz Krajewski
19: 00 – O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla dzieci      – rodzice

Poniedziałek, 12 czerwca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Juli i Tomka Miazga z okazji 18 Urodzin                                      – rodzice
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sebastiana z okazji Urodzin

Wtorek, 13 czerwca – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, Prezbitera i Doktora Kościoła
19: 00 – + Marian Kuczaj
19: 00 – + Barbara Bączkowska

Środa, 14 czerwca – Wspomnienie Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika
19: 00 – + Stanisław Staniaszek                    – syn z rodziną
19: 00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty
Czwartek, 15 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
19: 00 – ++ Eugeniusz i Piotr Laszczyńscy       – córka z rodziną
19: 00 – + Marek Łokietko

Piątek, 16 czerwca – Dzień powszedni
9: 00 – + Małgorzata Grabowska
19: 00 – + Elżbieta Wołoszczuk

Sobota, 17 czerwca – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, Zakonnika
8: 30 – W intencji Bogu wiadomej
18: 00 – + Edmund Niemczewski (13 rocz)   – syn i córka z rodzinami

Niedziela, 18 czerwca – Boże Ciało
8: 00 – ++ Halina i Władysław Karpińscy        – córka z mężem
9: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Eli i Marka Machuli z okazji Urodzin i Imienin                       – R. Piekut
11: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej prosząc o zdrowie dla Marii z okazji Urodzin       – dzieci
12: 30 – + Maria Kłopatowska ( 20 rocz) i za Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Władysław Wardzała ( 23 rocz)   – syn z rodziną

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Wj 34,4b-6,8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
Ref: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Dziś także i my próbujemy przybliżyć się do tej tajemnicy. Chcemy w ten sposób poszukiwać prawdziwego życia w dzisiejszym świecie, niejako opuszczonym, pozbawionym tęsknoty za Bogiem. Serce człowieka tak naprawdę otwarte jest na każdy gest dobroci i miłości, jeśli tylko otwarte jest także na Boga. Tajemnica Trójcy Świętej, którą dziś przeżywamy, wprowadza nas na nowo również w pytania o tajemnicę mojego i twojego życia. Wprowadza w tajemnicę ludzkiego powołania, ludzkiej pracy i wszelkich pragnień, które nam codziennie towarzyszą. Jak zrozumieć wszystkie nasze myśli i postępowanie bez otwarcia się na tajemnicę Boga? Wprawdzie pozostanie ona zawsze nie do końca odkryta, ale nadaje naszemu codziennemu życiu smak przygody zrozumienia tego, kim naprawdę jesteśmy, jak mamy żyć, aby być szczęśliwymi, jak żyć bez lęków i obaw. Tajemnica Trójcy Świętej. Człowiek Starego Przymierza nie wie jeszcze tak naprawdę nic o wewnętrznej tajemnicy Boga, o tym, że Bóg jest Trójcą. Obserwuje jednak i dostrzega, że Bóg jest w stosunku do niego „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. Jak przekonuje nas Mojżesz, możemy błagać Boga o łaskę, o to, by był pośród ludu i obdarzał człowieka przebaczeniem win i grzechów. Mojżesz z przedziwną intuicją i głębokim zaufaniem przyjmuje Boga do swego życia i prosi, by pozostał pośród ludu, by wskazywał mu drogi właściwego postępowania i wreszcie, by zechciał uczynić z ludu swoje trwałe dziedzictwo. Człowiek od samego początku czuje potrzebę oddawania życia Bogu, który darzy go życzliwością i miłością. Bóg bogaty w łaskę i wierność jest jakby pierwszym doświadczeniem słabego człowieka i w ten sposób objawia swoją tajemnicę. Tajemnicę, którą człowiek chce zrozumieć i posiąść. Tajemnica Boga pełnego miłosierdzia i przebaczenia wyraża odwieczną tęsknotę człowieka za miłością. Ten bogaty w miłosierdzie i pełen łaski Bóg rodzi w człowieku radość i potrzebę wzrastania, doskonalenia się, zdobywania życia i szczęścia. Przepiękne słowa świętego Pawła Apostoła z Drugiego Listu do Koryntian, będące na pozór tylko ludzkim pozdrowieniem, ukazują jednak w swej głębi, kim jest sam Bóg: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13, 13). Życie Boga stało się poprzez życie Jezusa Chrystusa prawdziwie poznawalne dla świata, dla każdego z nas. Jezus jest pełen łaski, On swym życiem – cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem – objawia miłość Boga Ojca. Ta miłość Ojca obejmuje w Jezusie Chrystusie cały świat, każdego z nas, każdego człowieka tęskniącego za miłością. Jezus swym życiem pokazał, kim jest Ojciec. Ojciec jest miłością. Miłością Syna, a swoim Synu – świata i każdego człowieka. Jeśli ciągle jest w nas jeszcze niezrozumienie tej miłości, to tylko, dlatego, że nie ma w nas pragnienia poznania prawdy o nas samych. Pragnieniem poznania tej prawdy jest Duch Święty, Duch Prawdy. On jest więzią miłości Ojca i Syna. On tworzy jedność i siłę tej miłości, to przez Niego zostajemy wprowadzeni w „głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10). Wszelkie nasze wyobrażenia o tym, jak wielka jest Boża miłość, pewnie i tak zawsze będą ubogie i niepełne. Tajemnica Boga pozostaje otwartą. Jezus Chrystus, który „do końca umiłował”, ujawnia całą miłość Ojca. Za umiłowany świat Ojciec wydał swego „umiłowanego Syna”, wtrącając Go w mrok opuszczenia i cierpienia śmierci krzyżowej. W ofierze Syna zawiera się jednocześnie Jego najwyższa chwała. W tej ofierze miłość Ojca i Syna okazuje się być jedno – w Duchu Świętym. Ta miłość jest zarazem Prawdą. W Uroczystość Trójcy Świętej prawda o Bogu zaprasza nas, byśmy zawierzyli Bożej miłości, byśmy odważyli się żyć Bożym życiem. Odwaga życia z Bogiem jest wyzwaniem dla dzisiejszego świata, zagubionego w lęku przed prawdziwą miłością, wymagającą ofiary i poświęcenia dla drugiego człowieka. W miłości do drugiego człowieka rozbłyska pierwsze światło zrozumienia tajemnicy samego Boga, który tak „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

LEKTORZY – 10-11 czerwca
18:00– V. Kanaszyc, A. Wojciechowska, T. Kot
8:00 – A. Rudzińska, S. Teresa, O. Pepłowski
9:30 – P. Adamski, D.Topor, Z. Topor
11:00 – K. Kamieniak, S. Salome, L. Shelley
12:30 – P. Wieleżyński, M. Kulaga, M. Domaradzki
19:00 – M. Iskra, M, Iskra, M, Iskra

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ZMIANA GODZIN PORANNYCH MSZY ŚWIĘTYCH W NIEDZIELE
Od pierwszej niedzieli lipca, tj. od 2 lipca 2017 roku, będzie obowiązywał nowy rozkład Mszy świętych w niedzielne przedpołudnie. Msze święte w niedziele rano będą odprawiane w następujących godzinach: 8: 30 am, 10: 30 am, 12: 30 pm. Wieczorne Msze zarówno w soboty jak i w niedziele pozostają bez zmian. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu usprawnienie pracy naszego biura parafialnego, wielu parafian załatwia między Mszami świętymi różne sprawy w kancelarii parafialnej, np. zamawianie intencji mszalnych. Ponadto chodzi też o danie czasu na spokojne skorzystanie z „kawiarenki parafialnej” i opuszczenie parkingu parafialnego zanim parafianie przybywający na następną Mszę świętą zaczną parkować swoje samochody. Kolejnym argumentem jest fakt, że liczba uczestników wszystkich niedzielnych Mszy (włącznie z sobotą wieczorem) nie przekracza 800 osób i liczba ta nie wzrasta, wręcz przeciwnie; niedzielna Eucharystia ma być celebracją wspólnotową, dlatego też lepiej będzie, jeżeli nasze celebracje będą bardziej liczne. Dlatego też „rozsunięcie” celebracji tak by były odprawiane, co dwie godziny wydaje się decyzją jak najbardziej zasadną. Tak jest w większości parafii polonijnych na terenie Ameryki Północnej. Oczywiście grafik Mszy świętych niedzielnych nie jest sprawą sztywną i może podlegać pewnym modyfikacjom w miarę rozwoju potrzeb duszpasterskich. Jest też zamysł, by w tygodniu jedna Msza święta była odprawiana rano, zamiast wieczorem (chodzi o poniedziałek lub wtorek); będzie to ogłoszone w późniejszym terminie.
Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych:
Sobota wieczór: 18:00
Niedziela:    8:30
10:30
12:30
19:00

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Zapraszamy w miesiącu czerwca na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00.

TOGETHER IN ACTION – 2017
Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 17,600.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PODZIĘKOWANIE DLA KS. KAROLA
Drogi Księże Karolu,
Członkowie zespołu  „MAZOVIA”  składają serdeczne podziękowania za posługę kapłańską i opiekę duchową naszej parafii. Uczestniczył Ksiadz we wszystkich świętach, spotkaniach i jubileuszach, głosząc Słowo Boże i wspierając moralnie naszą wspólnotę parafialną. Bądziemy pamiętać Twoje głębokie kazania a także życzliwość i serdeczność, jaką darzyłeś nas wszystkich. W imieniu swoim i czlonków zespołu „MAZOVIA”  życzę, aby nieustannie towarzyszyła Księdzu pomoc i opieka Matki Bożej. Niech Bóg obdarzy Księdza długim życiem w zdrowiu i zawsze wspiera w troskach życia kapłańskiego. Z wyrazami  uznania i szacunku Majka Kowalczyk

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 11 do 25 czerwca rodzina Janiny Wylotek będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
W niedzielę 18 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość ta jest dla nas ludzi wierzących, szczególną okazją, abyśmy Bogu okazali wdzięczność za dar Eucharystii. Niech ta niedziela będzie dniem wielkiej manifestacji naszej wiary. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w procesji eucharystycznej po Mszy św. o godzinie 12:30. Zaproszenie kierujemy również do organizacji polonijnych i pocztów sztandarowych, członków Koła SPK # 18 w mundurach i ze sztandarami. Zapraszamy również chłopców do udziału w procesji oraz dziewczynki w strojach krakowskich. Prosimy o pomoc Rycerzy Kolumba w przygotowaniu ołtarzy na procesję i później w złożeniu i zabezpieczeniu ich na przyszły rok.

WAKACJE Z BOGIEM-SUMMER CAMP – DLA DZIEWCZYNEK 16-23 LIPIEC
W dniach od 16 do 23 lipca Siostry Dominikanki organizują Wakacje z Bogiem dla dziewczynek. Jak zawsze tym razem również zabieramy dzieci do Cochrane. Można zgłaszać dziewczynki w wieku od 7 do 15 lat. Opłata za Wakacje z Bogiem- $270. Jesli są 2 dziewczynki z rodziny- $450, jesli 3- $550. Zgłoszenia przyjmują Siostry Dominikanki do połowy maja. Zainteresowane osoby proszę o kontakt: 403-282-5077 lub cell: 587-896-5575

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sala Parafialna: Niedziela 11 czerwca i Niedziela 27 sierpnia od godz 10: 00 do 14:00.
Do 27 sierpnia, 2017 opłata za jedno dziecko – $ 400.00, Dwoje – $500.00 Troje i więcej – $ 560.00.
Depozyt za dyżur – $120.00. Po 27 sierpnia opłata wzrasta o $50.00

KAWIARENKA
W miesiącu czerwca Chór parafialny „Vox Populi” zaprasza do kawiarenki.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Biblioteka na okres wakacyjny będzie nieczynna. Termin do oddania zaległych książek upływa w niedzielę 25 czerwca, i to będzie ostatni dzień czynnej biblioteki. Prosimy bardzo, aby do tego terminu książki zostały zwrócone.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA) zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca w Domu Polskim. Początek o godz.14.30.
ZWIĄZEK PODHALAN W CALGARY
Chciałby zaprosić wszystkich chętnych na coroczny piknik góralski, który odbędzie się 24 czerwca w sobotę od godziny 13:00 w Beaupre Community Hall (pomiędzy Cochrane i Ghost Lake) .Więcej informacji na: www.facebook/ZwiazekPodhalanwCalgary i http://zwiazekpodhalancalgary.ca/

POSZUKUJEMY INSTRUKTORÓW
Szeregi harcerskie w Calgary stale się powiększają i w związku z tym poszukujemy nowch członków kadry na nowy rok harcerski 2017-2018. Idealny kandydat:
lubi pracę z dziećmi i młodzieżą
nie musi być harcerką lub harcerzem
lubi przygody i przyrodę
może być na zbiórce conajmniej 2x w miesiącu
ma pomiędzy 16-76 lat
Więcej informacji: Druhna Magdalena Kaczan Tel: 403 803 5771 lub email: magdamck@yahoo.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA
Potrzebna pani do pomocy przy sprzątaniu domu. Tel: 587-892-6370 (5x)

WAKACJE W B.C.
Do wynajęcia pół domu w okolicach Creston B.C. Piękna okolica, niedaleko jaziora i Hot Springs. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-540-7736 (4x)

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Workplace!!
Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty sa wazne przez 3 lata i sa wydawane bezposrednio po ukonczeniu kursu. Przystepne ceny, duzo cwiczen praktycznych z manekinami. Szczegoly i rezerwacja:
Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403 999 4775
e-mail: joannamycek87@gmail.com

POMOC W ZORGANIZOWANIU GRUPY
Szukam pomocy, aby utworzyć grupę, która będzie popierać i pomagać w wyborach na burmistrza miasta Calgary, które odbędą się w październiku. Tel: 403-863-6666 (2x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

CONSECRATION OF CANADA TO THE IMMACULATE HEART OF THE BLESSED VIRGIN MARY As part of the celebrations marking the 150th anniversary of Confederation the Bishops of Canada will be consecrating our country to the Immaculate Heart of Mary. Bishop McGrattan will consecrate the Diocese of Calgary on 1 July, 2017. All are invited to St. Mary’s Cathedral at 10am for a service of Adoration, Scripture, rosary, and the consecration followed by a BBQ. The regular daily Mass at St. Mary’s remains at 9 am followed by exposition of the Blessed Sacrament. For more information contact the parish office at 403-228-4170.

CELEBRATING WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES The Church has been celebrating World Day of Migrants and Refugees since 1914. This year, join us on June 29, the Feast of Saints Peter and Paul, for a special Mass to celebrate World Day of Migrants. This is an opportunity for the faith community to reflect upon the role migration has played in our history and tradition, pray for migrants and refugees around the world, and raise awareness about the causes, challenges, and opportunities involved with migration. Join Bishop William McGrattan on June 29, 7:00 p.m. at St. Mary’s Cathedral to celebrate World Day of Migrants and live the words of Pope Benedict: “The Church is God’s family on earth” [Deus Caritas Est]. For more information, contact Marilou at 403-218-5519.

PLANNED GIVING SEMINAR INVITATION
You are invited to learn how to maximize your family’s net worth. Join our upcoming Planting a Future Seminar at the Catholic Pastoral Centre 120 – 17 Ave SW  Wednesday June 14 – Registration 9:30am, Presentation 10:00am – 11:30am.  Limited seating; registration required. Contact Doreen 403-218-5522 or charities@calgarydiocese.ca to register.

MARRIAGE PREPARATION „FOR BETTER & FOR EVER”
“For Better & For Ever…” Marriage Preparation, accepts all couples preparing for marriage. Due to the small group setting it allows us to focus on couples in one or more of the following circumstances: living together, previously married, beginning marriage with children, couples 45+, or those who wish to have their marriage blessed in the Church.  Upcoming Dates: June 23-24, July 10/28-29. For more dates, registration or information, contact 403-218-5505 or email: lifeandfamily@calgarydiocese.ca.

27TH ANNUAL BISHOP’S GOLF TOURNAMENT
Golf with us! August 14, 2017 – 27th Annual Bishop’s Golf Tournament in support of Feed the Hungry at Silvertip Resort, Canmore. More information at golf.feedthehungrycalgary.ca or contact feedthehungry@calgarydiocese.ca or call 403-218-5522.

CATHOLIC SPEED DATING EVENT
Are you looking for a good Catholic man or woman?  Register for the year end retreat which will be held on Saturday, June 17th, 11:00 am – 5:30 pm at Mount St. Francis Retreat Centre in Cochrane.  Age Range: (Women: 24 to 32 & Men: 27 to 35) and (Women: 33 to 41 & Men: 36 to 44).  Events include Mass, lunch, talks, mix and mingle speed-dating and evening prayer. Visit www.CatholicSpeedDating.ca or call Rose at 587-333-1099 to register.

MARRIAGE PREPARATION – CFS Marriage Preparation Weekend: Catholic Family Service will be offering a Marriage Preparation weekend at St Joseph’s Parish on Friday, July 14 to Sunday, July 16. Please contact CFS at 403-233-2360 to register, or Deacon Stephen Robinson at 587-896-2891 for information.

WHITE MASS
Annual White Mass: Celebration of the feast day of St. Luke, patron saint of physicians, will be held 7:00 pm on Wednesday, October 18, 2017 at St. Anthony’s Church, 5340 – 4 St. SW, Calgary. All are welcome, especially those working in medicine and health care. Reception will follow the Mass.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY – MUSIC DIRECTOR
Holy Spirit Parish located in SW Calgary invites applications for a Music Director for Sunday Masses at 9:00 am and 11:00 am. If you are interested in leading and being part of a vibrant music ministry please apply. For more information about these positions, qualifications and application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html. Competition closes on June 15, 2017.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY- YOUTH MINISTRY COORDINATOR (FULL TIME) – ALL SAINTS ROMAN CATHOLIC PARISH AND ST. MARTHA’S PARISH, LETHBRIDGE, AB
All Saints Roman Catholic Parish and St. Martha’s Parish located in Lethbridge, AB invites applications for a Catholic Youth Ministry Coordinator to provide accuracy and attention to detail. Please forward your application and resume along with 2 references to pastorallsaints@shaw.ca or padresalvador@stmarthasparish.ca. For more information about this position, qualifications and application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html. Competition closes on June 15, 2017.