18 czerwca 2017

18 czerwca 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 17 czerwca – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, Zakonnika
18: 00 – + Edmund Niemczewski (13 rocz)         – syn i córka z rodzinami
Niedziela, 18 czerwca – XI Niedziela zwykła
8: 00 – ++ Halina i Władysław Karpińscy          – córka z mężem
9: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Eli i Marka Machuli z okazji Urodzin i Imienin    – R. Piekut
11: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej prosząc o zdrowie dla Marii z okazji Urodzin       – dzieci
12: 30 – + Maria Kłopatowska ( 20 rocz) i za Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Władysław Wardzała ( 23 rocz)  i o powrót do zdrowia dla Stanisława

Poniedziałek, 19 czerwca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Zdzisław Mazur i zmarli z rodziny Mazur i Tłustochowicz          – żona z dziećmi
19: 00 – W intencji Ojczyzny

Wtorek, 20 czerwca – Dzień powszedni
19: 00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Magdy i Marysi
– rodzice i dziadkowie

Środa, 21 czerwca – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Maksa w dniu Urodzin
19: 00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski Boże dla rodziny

Czwartek, 22 czerwca –Dzień powszedni
19: 00 – + Władysław Kogut (29 rocz)        – syn z rodziną
19: 00 – + Sr. Jacka OP                              – Sr. Dominikanki

Piątek, 23 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
9: 00 – Za Parafian
19: 00 – ++ Andrzej Kociuba i zmarli z rodziny

Sobota, 24 czerwca – Uroczystość św. Jana Chrzciciela
8: 30 – + Teresa Michenka                                     – rodzina
18: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana Kułach z okazji imienin   – R. Piekut

Niedziela, 25 czerwca – XII Niedziela zwykła
8: 00 – + Henrykę Bedryło
9: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marka Obodzińskich z okazji 40 rocz. Sakramentu małżeństwa
11: 00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski i o Boże błogosławieństwo dla Natana z okazji 9 Urodzin                   – rodzice
12: 30 – + Krystyna Pawlicka
19: 00 – + Janina i Stanisław Sadowski i zmarli z rodziny     – córka z rodziną
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58
Ref: Kościele święty, chwal swojego Pana
Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam jedną z największych tajemnic Kościoła – tajemnicę miłości Boga, zawartą w konsekrowanym chlebie, tajemnicę Eucharystii. Jest to tajemnica obejmująca całą historię zbawienia. To o niej jest mowa w opisie Raju, kiedy to Bóg wskazuje na drzewo życia. Owoce tego drzewa gwarantują człowiekowi nieśmiertelność. I tak aż po Chrystusową wizję uczty wiecznej w domu Ojca, na którą sam Bóg zaprasza ludzi poprzez pokolenia, w trosce by sala biesiadna była pełna. Tajemnica Eucharystii ma, zatem dwa wymiary. Jest pamiątką – o ile spojrzymy wstecz – najwspanialszym zdarzeniem w historii zbawienia. Wieczernik. Golgota. Wielka Niedziela. Pamiątka szczególnego rodzaju, będąca uobecnieniem. Dzięki Mszy św. dziś po prawie 1950 latach około siedemset milionów ludzi żyjących na świecie jest zaproszonych do Wieczernika, do wzięcia udziału w uczcie miłości. Możemy spożywać ten sam pokarm, który spożywali Apostołowie. Siedemset milionów ludzi, dla których Eucharystia jest największym skarbem. Drugi wymiar dzisiejszego święta jawi się przed nami, gdy spojrzymy na siebie. Eucharystia to zapowiedź rzeczywistości szczęśliwej, wiecznej – uczty, na którą czekamy. Uczty w domu Ojca, na której miłość Boga i człowieka wypełni każde serce i serca wszystkich. Każda Msza św. obejmuje, zatem dzieje całego świata – od zapowiedzi zbawienia w Raju aż po Sąd Ostateczny. Przeszłość wspomina, jest pamiątką – przyszłość zapowiada, jest ucztą nadziei. Zebraliśmy się dziś, by dziękować Bogu za ten dar Chleba, za pokarm dający życie wieczne. Za wszystkie łaski, które spływają od wieków z setek tysięcy ołtarzy rozsianych po świecie. Nikt z nas nie potrafi policzyć ilości łask ubogacających ludzkie serca, a płynących ze spotkania z eucharystycznym Chlebem. Jest to tajemnica znana tylko Bogu.  Dziękujemy również za drugi dar, nierozerwalnie złączony z Eucharystią – za kapłana, który jest stróżem i szafarzem świętego Chleba. Skoro Bóg postanowił zostać z nami pod postacią chleba, musiał zdecydować się na kapłana, gdyż nie można było przed dwudziestoma wiekami zgromadzić tyle Chleba, by dziś wystarczyło na nakarmienie siedmiuset milionów. To było niemożliwe. Potrzebny był człowiek, który ten nowy chleb zamieni w Boskie Ciało i przygotuje stół. Potrzebny był kapłan posiadający od Boga moc, którą świat nie dysponuje. Tym daje moc konsekrowania Chleba i rozgrzeszania.  Pochylając dziś czoło przed Tajemnicą Ciała i Krwi Chrystusa podziękujmy za wszystkie Komunie święte całego życia, za każdą godzinę spędzoną przy ołtarzu, za każdego kapłana, który otwiera nam drzwi Wieczernika.

LEKTORZY – 17-18 czerwca
18:00– V. Kanaszyc, S. Salome, S. Salome
8:00 – M. Iskra, M. Iskra, M. Iskra
9:30 – P. Podgórny, M. Jarzecka, M. Podgórny
11:00 – M. Kaczan, S. Teresa, T. Nowak
12:30 – A. Gurgul, A. Wojciechowska, E. Kiegler
19:00 – L. Shelley, A. Wojciechowska, R. Shelley

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ZMIANA GODZIN PORANNYCH MSZY ŚWIĘTYCH W NIEDZIELE
Od pierwszej niedzieli lipca, tj. od 2 lipca 2017 roku, będzie obowiązywał nowy rozkład Mszy świętych w niedzielne przedpołudnie. Msze święte w niedziele rano będą odprawiane w następujących godzinach: 8: 30 am, 10: 30 am, 12: 30 pm. Wieczorne Msze zarówno w soboty jak i w niedziele pozostają bez zmian. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu usprawnienie pracy naszego biura parafialnego, wielu parafian załatwia między Mszami świętymi różne sprawy w kancelarii parafialnej, np. zamawianie intencji mszalnych. Ponadto chodzi też o danie czasu na spokojne skorzystanie z „kawiarenki parafialnej” i opuszczenie parkingu parafialnego zanim parafianie przybywający na następną Mszę świętą zaczną parkować swoje samochody. Kolejnym argumentem jest fakt, że liczba uczestników wszystkich niedzielnych Mszy (włącznie z sobotą wieczorem) nie przekracza 800 osób i liczba ta nie wzrasta, wręcz przeciwnie; niedzielna Eucharystia ma być celebracją wspólnotową, dlatego też lepiej będzie, jeżeli nasze celebracje będą bardziej liczne. Dlatego też „rozsunięcie” celebracji tak by były odprawiane, co dwie godziny wydaje się decyzją jak najbardziej zasadną. Tak jest w większości parafii polonijnych na terenie Ameryki Północnej. Oczywiście grafik Mszy świętych niedzielnych nie jest sprawą sztywną i może podlegać pewnym modyfikacjom w miarę rozwoju potrzeb duszpasterskich. Jest też zamysł, by w tygodniu jedna Msza święta była odprawiana rano, zamiast wieczorem (chodzi o poniedziałek lub wtorek); będzie to ogłoszone w późniejszym terminie.
Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych:
Sobota wieczór: 18:00
Niedziela:    8:30
   10:30
   12:30
   19:00

DZIEN OJCA – FATHER’S DAY
Aby być dobrym ojcem, trzeba najpierw być dobrym mężem; aby być dobrym ojcem i mężem, trzeba najpierw stać się dojrzałym, odpowiedzialnym mężczyzną. Ojcostwo mężczyzny jest obrazem, odbiciem ojcostwa samego Boga (por. Ef 3, 14). Troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzieci, dzielonego ze współmałżonką. Praca, która nie rozbija rodziny, lecz utwierdza ją w spójni i stałości. Dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego.To powołanie ojcowskie i zadania z niego wypływające pochodzą nie z ustanowienia jakieś instytucji ludzkiej, lecz z woli Boga, Stwórcy człowieka. Wszystkim Ojcom składamy najlepsze życzenia. Wpatrzeni we wzór miłości Ojcowskiej objawiający się w Bogu Stwórcy – Ojcu wszelkiego dobra – niech cieszą się Opieką Św. Józefa i Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech radują się świętością i wdzięcznością dzieci, którym przekazali życie.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w bankiecie pożegnalnym. To był wyjątkowy dzień dla mnie, za który wyrażam wdzięczność Ks. Proboszczowi za aranżację całego bankietu. Dziękuję Księżom, Siostrom Dominikankom, wszystkim organizacjom, Panu Konsulowi i gościom za uczestnictwo. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali salę parafialną na tę okazję i wszystkim Paniom z kuchni włącznie z Martą Zdończyk na czele za przygotowanie wspaniałej kolacji i miłą obsługę. Dziękuję Harcerzom i zespołowi Krakusy za pomoc. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi, a Matka Boża Królowa Pokoju Patronka naszej parafii ma Was wszystkich w swojej opiece.
Ks. Karol, SCh.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Zapraszamy w miesiącu czerwca na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00.

TOGETHER IN ACTION – 2017
Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 21,440.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Do 25 czerwca rodzina Janiny Wylotek będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.
WAKACJE Z BOGIEM-SUMMER CAMP – DLA DZIEWCZYNEK 16-23 LIPIEC
W dniach od 16 do 23 lipca Siostry Dominikanki organizują Wakacje z Bogiem dla dziewczynek. Jak zawsze tym razem również zabieramy dzieci do Cochrane. Można zgłaszać dziewczynki w wieku od 7 do 15 lat. Opłata za Wakacje z Bogiem- $270. Jesli są 2 dziewczynki z rodziny- $450, jesli 3- $550. Zgłoszenia przyjmują Siostry Dominikanki do połowy maja. Zainteresowane osoby proszę o kontakt: 403-282-5077 lub cell: 587-896-5575

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sala Parafialna: Niedziela 27 sierpnia od godz 10: 00 do 14:00.
Do 27 sierpnia, 2017 opłata za jedno dziecko – $ 400.00, Dwoje – $500.00 Troje i więcej – $ 560.00.
Depozyt za dyżur – $120.00. Po 27 sierpnia opłata wzrasta o $50.00

KAWIARENKA
W miesiącu czerwca Chór parafialny „Vox Populi” zaprasza do kawiarenki.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Biblioteka na okres wakacyjny będzie nieczynna. Termin do oddania zaległych książek upływa w niedzielę 25 czerwca, i to będzie ostatni dzień czynnej biblioteki. Prosimy bardzo, aby do tego terminu książki zostały zwrócone.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE ORAZ STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18 zapraszają na wyjątkowe, historyczne wydarzenie. Już w czwartek, 22 czerwca, godz.19.30 w Domu Polskim odbędzie się koncert Orkiestry Filharmonicznej Calgary (Calgary Philharmonic Orchestra – CPO). Jako solista zagra z orkiestrą Aleksandra Bucholz , znakomita polska skrzypaczka młodego pokolenia. Bilety w cenie $25 (normalne) i $15 ulgowe (seniorzy i studenci) są do nabycia w dzisiejszą niedzielę w sali parafialnej. Można je również zakupić w Domu Polskim i punktach polonijnych.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA) zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca w Domu Polskim. Początek o godz.14.30.

ZWIĄZEK PODHALAN W CALGARY
Chciałby zaprosić wszystkich chętnych na coroczny piknik góralski, który odbędzie się 24 czerwca w sobotę od godziny 13: 00 w Beaupre Community Hall (pomiędzy Cochrane i Ghost Lake) .Więcej informacji na: www.facebook/ZwiazekPodhalanwCalgary i http://zwiazekpodhalancalgary.ca/

POSZUKUJEMY INSTRUKTORÓW
Szeregi harcerskie w Calgary stale się powiększają i w związku z tym poszukujemy nowch członków kadry na nowy rok harcerski 2017-2018. Idealny kandydat:
lubi pracę z dziećmi i młodzieżą
nie musi być harcerką lub harcerzem
lubi przygody i przyrodę
może być na zbiórce conajmniej 2x w miesiącu
ma pomiędzy 16-76 lat
Więcej informacji: Druhna Magdalena Kaczan Tel: 403 803 5771 lub email: magdamck@yahoo.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DO SPRZEDAŻY
Sprzedam rowery damski, męski i dziecięcy. Cena do uzgodnienia. Tel:403-246-6999 (2x)

PRACA
Potrzebna pani do pomocy przy sprzątaniu domu. Tel: 587-892-6370 (4x)

WAKACJE W B.C.
Do wynajęcia pół domu w okolicach Creston B.C. Piękna okolica, niedaleko jaziora i Hot Springs. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-540-7736 (3x)

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Workplace!!
Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty sa wazne przez 3 lata i sa wydawane bezposrednio po ukonczeniu kursu. Przystepne ceny, duzo cwiczen praktycznych z manekinami. Szczegoly i rezerwacja:
Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403 999 4775
e-mail: joannamycek87@gmail.com

DARMOWY WJAZD NA CALGARY TOWER
Załatwiam darmowy wjazd na panoramiczny widok miasta do Calgary Tower. Osoby chętne tą ofertą proszone są o kontakt 403-863-6666 (3x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

FAMINE RELIEF FUND FOR SOUTH SUDAN, SOMALIA, NIGERIA, YEMEN
The CCCB, in its interfaith appeal letter to support the famine relief in Africa and Yemen declares “Our joint appeal is a unified cry from the heart, with one voice and one message… the insistent call for peace and the need to protect the vulnerable. The protection and promotion of human dignity are foundational elements of all our faith communities. Willful indifference towards violations against human dignity is always wrong, at all times and in all places.” Parishes have been asked to take up a second collection to support the Famine Relief Fund. Individual donations can also be made directly on the diocesan website: http://www.calgarydiocese.ca/articles/famine-relief-for-southsudan.html. All donations made before June 30 will be matched by the federal government. Please continue to pray for all those suffering from hunger and the humanitarian workers working in the region.

CONSECRATION OF CANADA TO THE IMMACULATE HEART OF THE BLESSED VIRGIN MARY As part of the celebrations marking the 150th anniversary of Confederation the Bishops of Canada will be consecrating our country to the Immaculate Heart of Mary. Bishop McGrattan will consecrate the Diocese of Calgary on 1 July, 2017. All are invited to St. Mary’s Cathedral at 10am for a service of Adoration, Scripture, rosary, and the consecration followed by a BBQ. The regular daily Mass at St. Mary’s remains at 9 am followed by exposition of the Blessed Sacrament. For more information contact the parish office at 403-228-4170.
CELEBRATING WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES The Church has been celebrating World Day of Migrants and Refugees since 1914. This year, join us on June 29, the Feast of Saints Peter and Paul, for a special Mass to celebrate World Day of Migrants. This is an opportunity for the faith community to reflect upon the role migration has played in our history and tradition, pray for migrants and refugees around the world, and raise awareness about the causes, challenges, and opportunities involved with migration. Join Bishop William McGrattan on June 29, 7:00 p.m. at St. Mary’s Cathedral to celebrate World Day of Migrants and live the words of Pope Benedict: “The Church is God’s family on earth” [Deus Caritas Est]. For more information, contact Marilou at 403-218-5519.

27TH ANNUAL BISHOP’S GOLF TOURNAMENT
Golf with us! August 14, 2017 – 27th Annual Bishop’s Golf Tournament in support of feed the Hungry at Silvertip Resort, Canmore. More information at golf.feedthehungrycalgary.ca or contact feedthehungry@calgarydiocese.ca or call 403-218-5522.

MARRIAGE PREPARATION – CFS Marriage Preparation Weekend: Catholic Family Service will be offering a Marriage Preparation weekend at St Joseph’s Parish on Friday, July 14 to Sunday, July 16. Please contact CFS at 403-233-2360 to register, or Deacon Stephen Robinson at 587-896-2891 for information.

FIRESIDE PRAYER AT THE FCJ CHRISTIAN LIFE CENTRE, CALGARY
Fireside Prayer with Sisters of the Diocese, 8 – 9:30 pm, Fri., June 23 and Fri., July 28. An opportunity for young, single women interested in meeting religious to share prayer as well as to have fun roasting marshmallows. On grounds of FCJ Christian Life Centre, 219-19 Avenue SW. For more information call 403-228-3623.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY – MUSIC DIRECTOR
Holy Spirit Parish located in SW Calgary invites applications for a Music Director for Sunday Masses at 9:00 am and 11:00 am. If you are interested in leading and being part of a vibrant music ministry please apply. For more information about these positions, qualifications and application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html. Competition closes on June 15, 2017.

EMPLOYMENT OPPORTUNITY- YOUTH MINISTRY COORDINATOR (FULL TIME) – ALL SAINTS ROMAN CATHOLIC PARISH AND ST. MARTHA’S PARISH, LETHBRIDGE, AB
All Saints Roman Catholic Parish and St. Martha’s Parish located in Lethbridge, AB invites applications for a Catholic Youth Ministry Coordinator to provide accuracy and attention to detail. Please forward your application and resume along with 2 references to pastorallsaints@shaw.ca or padresalvador@stmarthasparish.ca. For more information about this position, qualifications and application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html. Competition closes on June 15, 2017.