4 czerwca 2017

4 czerwca 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 3 czerwca – Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
18: 00 – Zakończenie roku szkolnego klas VII, VIII i IX

Niedziela, 4 czerwca  – Zesłanie Ducha św.
8: 00 – + Alojzy Cichański
9: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
11:00 – + Władysław Zuba ( 5rocz)
12: 30 – ++ Piotr i Maria Bakon oraz Stanisław i Stanisława Bednarczyk   – syn
19: 00 – + Marian Gąska  – przyjąciele

Poniedziałek, 5 czerwca – Święto N.M.P, Matki Kościoła
19: 00 – ++ Jan Kanaszyc i Franciszek Rapacz     – rodzina
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Nicoli z okazji 3 Urodzin

Wtorek, 6 czerwca – Dzien powszedni
19: 00 – ++ Leokadia i Aleksander Kaczan      – dzieci
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

Środa, 7 czerwca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Helena i Stanisław Starzyk i zmarli z rodziny
19: 00 – + Michał Cozac
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i Dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 8 czerwca – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
19: 00 – ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Ludwig Rajzer (1 rocz)

Piątek, 9 czerwca – Dzień powszedni
9: 00 – + Andrzej Lipski (2 rocz)      – żona z rodziną
19: 00 – Zakonczenie roku szkolnego klas kredytowych i pożegnanie maturzystów

Sobota, 10 czerwca – Wspomnienie Bł. Bogumiła, Biskupa
8: 30 – Zakończenie roku szkolnego dla klas 0-VI
18: 00 – ++ Bartek, Jacek i Marek Machula i zmarli z rodziny

Niedziela, 11 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy – X Niedziela zwykła
8: 00 – ++ Tadeusz, Bogdan i Maria Bogusławscy
9: 30 – + Adela (3 rocz)
11: 00 – + Eugeniusz Sztupecki
12: 30 – + Kazimierz Krajewski
19: 00 – O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla dzieci     – rodzice

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
Ref: Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach. Prawda wydaje się przemawiać przeciw nam. Nie lubimy słuchać prawdy z ust lekarza, który odkrywa groźną chorobę w naszym organizmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby bliskiej, która ma do nas pretensje o złe postępowanie. Nie lubimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z Bogiem, — bo wiadomo, że On mówi tylko prawdę i czeka na nasze słowa prawdy. Żyjemy w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy okłamujemy innych i gdy inni nie mówią nam prawdy. Chrystus powiedział Apostołom: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Niewielu chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu też doświadcza zawartej w niej radości. Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności człowieka. Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje, zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar — Ducha Prawdy, — aby już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary. Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”. Wskazał tym samym na ten zakres fal, na którym zawsze można nawiązać z Nim kontakt. Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na niej można Go słuchać. Duch Święty to właśnie owa fala Bożej Prawdy docierająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej słuchać. Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś zostać napełnieni Duchem Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest i działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica obecności Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować prawdę.
Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie, nie trzeba mówić o wolności — wystarczy ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek poznający prawdę o sobie, o świecie, o Bogu odnajduje swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg wyznaczył. Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy i staje się mocą wspólnoty. Pochylmy głowy i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić do pełni wolności.

LEKTORZY – 3-4 czerwca
18:00– J. Bogusławska, S. Teresa, J. Bogusławska
8:00 – O. Pepłowski, M. Iskra, O. Pepłowski
9:30 – R. Przybylski, M. Sobczak, J. Kraska
11:00 – T. Nowak, Letare, M. Kaczan
12:30 – Z. Topor, D. Topor, W. Potocka
19:00 – T. Kot, Wiara i Miłość, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Zapraszamy w miesiącu czerwca na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00.

Ofiarowanie się codzienne Sercu Jezusowemu
Panie Jezu Chryste, w złączeniu z tym Boskim zamiarem, którym sam na ziemi przez Najświętsze Serce Twoje chwałę Bogu złożyłeś i takową teraz bezustannie w Najświętszym Sakramencie na całym świecie składasz aż do końca świata, w chęci naśladowania najświętszego Serca Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy Niepokalanej, ofiaruję Tobie jak najchętniej przez cały dzień dzisiejszy, żadnej z nich nie ujmując cząstki, wszystkie me zamiary i myśli, wszystkie uczucia i pragnienia, wszystkie uczynki i słowa.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU 
Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram, jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać, jako Twój wierny sługa. Amen.

TOGETHER IN ACTION – 2017
Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 17,600.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
W miesiąciu czerwca nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
W niedzielę 18 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość ta jest dla nas ludzi wierzących, szczególną okazją, abyśmy Bogu okazali wdzięczność za dar Eucharystii. Niech ta niedziela będzie dniem wielkiej manifestacji naszej wiary. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w procesji eucharystycznej po Mszy św. o godzinie 12:30. Zaproszenie kierujemy również do organizacji polonijnych i pocztów sztandarowych, członków Koła SPK # 18 w mundurach i ze sztandarami. Zapraszamy również chłopców do udziału w procesji oraz dziewczynki w strojach krakowskich. Prosimy o pomoc Rycerzy Kolumba w przygotowaniu ołtarzy na procesję i później w złożeniu i zabezpieczeniu ich na przyszły rok.

WAKACJE Z BOGIEM-SUMMER CAMP – DLA DZIEWCZYNEK 16-23 LIPIEC
W dniach od 16 do 23 lipca Siostry Dominikanki organizują Wakacje z Bogiem dla dziewczynek. Jak zawsze tym razem również zabieramy dzieci do Cochrane. Można zgłaszać dziewczynki w wieku od 7 do 15 lat. Opłata za Wakacje z Bogiem- $270. Jesli są 2 dziewczynki z rodziny- $450, jesli 3- $550. Zgłoszenia przyjmują Siostry Dominikanki do połowy maja. Zainteresowane osoby proszę o kontakt: 403-282-5077 lub cell: 587-896-5575

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sala Parafialna: Niedziela 11 czerwca i Niedziela 27 sierpnia od godz 10: 00 do 14:00.
Do 27 sierpnia, 2017 opłata za jedno dziecko – $ 400.00, Dwoje – $500.00 Troje i więcej – $ 560.00.
Depozyt za dyżur – $120.00. Po 27 sierpnia opłata wzrasta o $50.00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Sobota, 3 czerwca, kl. 7-9 – Msza św. godz. 18: 00, Kościół M.B.K.P. Rozdanie świadectw godz. 19: 00 – sala parafialna
Piatek, 9 czerwca, kl. 10 -12 – Msza św. Godz. 19: 00, Kościół M.B.K.P. Rozdanie świadectw oraz pożegnanie tegorocznych Absolwentów – godz.20: 00 – sala parafialna
Sobota, 10 czerwca, kl. 0 – 6 – Msza św. godz. 9: 30, Kościół M.B.K.P. Rozdanie świadectw godz.10: 30 – sala parafialna

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Biblioteka na okres wakacyjny będzie nieczynna. Termin do oddania zaległych książek upływa w niedzielę 25 czerwca, i to będzie ostatni dzień czynnej biblioteki. Prosimy bardzo, aby do tego terminu książki zostały zwrócone.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej ostatniej przed wakacjami zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 4 czerwca 2017 po dziennych Mszach św.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać! Przy stoliku Fundacji będzie można również kupić bilety na degustacje piwa, która odbędzie się w CRAFT Beer Market (345 – 10 Ave. S.W.) 28 czerwca (środa) 2017 od godziny 19:00.  W cenie biletu ($25) degustacja 6 gatunków piw po 4 uncje każde.  Dochód z tej akcji przeznaczony jest na pomoc dla Domu Samotnej Matki w Kiekrzu.  Zapraszamy

KOMUNIKAT KOŁA SPK
Zgodnie z ustaleniem na ostatnim zebraniu naszego Koła SPK nr 18 zwołuje sie zebranie, które odbędzie się w Sali Kombatanta Domu Polskiego w dniu 4 czerwca o godz. 14: 30. Prosimy o liczne przybycie członków i zainteresowanych członkostwem w naszym Kole. Będzie to ostatnie zebranie przed tegorocznymi wakacjami. Serdecznie zapraszamy – do zobaczenia.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA) zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca w Domu Polskim. Początek o godz.14.30.

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy pobytu red. St. Michalkiewicza wraz z małżonką Anną pragną wyrazić serdczne podziękowania dla Księdza Proboszcza, redaktora st. Michalkiewicza, uczestników spotkania  oraz tym, którzy zechcieli przyczynić się do pokrycia kosztów podróży tego, jednago z najwybitniejszych współczesnych publicystów w Polsce. Obecność redaktora St. Michalkiewicza wśród nas była cennym patriotycznym przeżyciem. Jan Kułach i Piotr Zabielski

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

SZUKAM DOMU LUB BASEMENTU dla małżeństwa w średnim wieku. Bardzo dobre referencje. Proszę o kontakt 403-863-6666 (1x)

POMOC W ZORGANIZOWANIU GRUPY
Szukam pomocy, aby utworzyć grupę, która będzie popierać i pomagać w wyborach na burmistrza miasta Calgary, które odbędą się w październiuku. Tel: 403-863-6666 (1x)

PRACA
Potrzebna pani do pomocy przy sprzątaniu domu. Tel: 587-892-6370 (6x)

FLUTE CLUB OF CALGARY AND MOUNT ROYAL CHAMBER FLUTES will present a fund raiser concert for the Canadian Red Cross to pay tribute to communities working together in times of need.Jun 11 @ 3pm in Knox United Church, 506 – 4 St SW.  Admission 'pay-as-you-can’. Concert suitable for the whole family!

WAKACJE W B.C.
Do wynajęcia pół domu w okolicach Creston B.C. Piękna okolica, niedaleko jaziora i Hot Springs. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-540-7736 (5x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

MARRIAGE PREPARATION (JUNE 5 & JUNE 23-24, 2017)
Couples are required to attend one orientation evening at least two weeks prior to the weekend sessions to allow time for completion of questions for reflection and dialogue in „For Better & For Ever”. This is followed by the weekend sessions. The per-couple registration fee includes all materials, refreshments at all sessions and Lunch on Saturday. You can also register by cheque prior to the orientation session, just call the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 to reserve your spot.This orientation session is being held Cost $200 – Couple (incl. materials)
Location Calgary Pastoral Centre – Life & Family Resource Centre 120 – 17 Ave SW, Calgary, AB
Marriage Preparation (Aug. 21 and Sept. 8-9, 2017)
The orientation session will be held on Monday, August 21, 2017 from 7PM-9PM. The weekend sessions will be held on Friday September 8 (7PM-9PM), and Saturday September 9 (9AM-4PM).
For more information, call Alida Allen at 403-218-5505 or email alida.allen@calgarydiocese.ca.
Marriage Preparation (Sept. 18 and Oct. 6-7, 2017)
The orientation session will be held on Monday, September 18 2017 from 7PM-9PM. The weekend sessions will be held on Friday October 6 (7PM-9PM), and Saturday October 7 (9AM-4PM).
Marriage Preparation (Oct. 16 and Nov. 3-4, 2017)
The orientation session will be held on Monday, October 16, 2017 from 7PM-9PM. The weekend sessions will be held on Friday November 3 (7PM-9PM), and Saturday November 4 (9AM-4PM).
Marriage Preparation (Nov. 20 and Dec. 8-9 2017)
The orientation session will be held on Monday, November 20, 2017 from 7PM-9PM. The weekend sessions will be held on Friday December 8 (7PM-9PM), and Saturday December 9 (9AM-4PM).

WORLD DAY OF MIGRANTS MASS
Date: Thursday, June 29, 2017 Time: 7:00 PM – 8:00 PM Location: St. Mary’s Cathedral 219 18 Ave SW Calgary, AB T2S 0C2 Join us in recognizing the lives of all migrants and the many committed people who help them with a celebration of the Eucharist.
Bishop McGrattan will be presiding.
All are wlecome! Reception to follow.