2-9 lipca 2017

2-9 lipca 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 1 lipca – Dzień powszedni
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Marzeny Łukowski z okazji Urodzin

Niedziela, 2 lipca – XIII Niedziela zwykła
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny, May i Holly   – babcia
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Jana Kułach z okazji Imienin i Urodzin
10: 30 – + Renata Kułach (31 rocz)
12: 30 – O Boże błogosławieństwo w rocznicę sakramentu małżeństwa dla dzieci: Marty i Michała, Asi i Rayana, Madeline i Dominika                            – rodzice
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Mazur     – A. Mazur

Poniedziałek, 3 lipca – Święto św. Tomasza
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Nicole i Patryka z okazji sakramentu małżeństwa  – rodzice

Wtorek, 4 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – + Antoni Bołonkowski (7 rocz)
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Tomka i Wiktori z okazji sakramentu małżeństwa    – rodzice

Środa, 5 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ryszarda z okazji Urodzin
– żona z dziećmi

Czwartek, 6 lipca  – Wspomnienie św. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy
19: 00 – + Krystyna Pawlicka

Piątek, 7 lipca – Dzień powszedni
9: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, łaskę wiary oraz dary Ducha św. i miłosierdzie Boże dla Jakuba, Krzysztofa i Crystal

Sobota, 8 lipca – Wspomnienie św. Jana Z Dukli, Prezbitera
8: 30 – W intencji Bogu wiadomej
18: 00 – ++ Janina i Stefan Kozieł oraz Krzysztof Januszewski i zmarli z rodziny

Niedziela, 9 lipca – XIV Niedziela zwykła
8: 30 – + Marian Stochlak (10 rocz)   – syn Wojtek i wnuczka Karolina
8: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
10: 30 – ++ Elżbieta Opałka i za Romanę Picyk
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mateusza z okazji 40 Urodzin
19: 00 – ++ Ewa Cichowlas i zmarli z rodziny Cichowlas

Poniedziałek, 10 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – + Robert (9 rocz)        – siostra z rodziną
19:00 – ++ Franciszek (1 rocz) i Michalina

Wtorek, 11 lipca – Święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy
19: 00 – ++ Eugenia i Bronisław Moliński
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Ks. Karola, dziękując Panu Bogu za lata posługi w naszej parafii

Środa, 12 lipca – Wspomnienie św Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika
19: 00 – + Jadwiga Ćwik (1 rocz)
19:00 – + Kazimierz Krajewski

Czwartek, 13 lipca  – Wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
19: 00 – + Edwardę Świstek                           – Jossie Bażant

Piątek, 14 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Wiktori z okazji Urodzin   – rodzice

Sobota, 15 lipca – Wspomnienie św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla syna Dawida        – mama

Niedziela, 16 lipca – XV Niedziela zwykła
8: 30 – + Władysław Kłusak              – rodz. Pieczara
8: 30 – ++ Czesław, Wiesław i Anna      – rodzina
10: 30 – + Czesław Pituch
12:30 – Dziękczynna i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Aleksandry z okazji 6 rocz. Sakramentu małżeństwa
19: 00 – + Henryk Sztemberg             – córki z rodzinami

LEKTORZY – 1-2 lipca
18:00– J. Bogusławska,A. Wojciechowska, A. Mazur
8:30 – T. Kot, M. Iskra, O. Pepłowski
10:30 – O. Pietras, S. Salome, D. Adamski
12:30 – Z. Topor, D. Topor, M. Domaradzki
19:00 – J. Burek, A. Wojciechowska, J. Burek

LEKTORZY – 8-9 lipca
18:00– R. Kohnke, S. Salome, R. Kohnke
8:30 – M. Podgórny, A. Rudzińska, P. Podgórny
10:30 – J. Kraska, D. Topor, Z. Topor
12:30 – E. Kiegler, M. Kulaga, A. Gurgul
19:00 – R. Kohnke, M. Iskra, R. Kohnke
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Krl 4,8-11.14-16a;Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,40
Ref: Na wieki będę sławił łaski Pana
Prorok Elizeusz, jak wszyscy inni prorocy, nie miał łatwego życia. Ówczesna władza wolała słuchać fałszywych proroków, którzy przekazywali narodowi to, co schlebiało władcom, a nie to, czego domagał się Bóg. Bóg jednak będąc oparciem dla prawdziwego proroka, od czasu do czasu pozwalał mu odetchnąć życzliwą atmosferą domu zbudowanego na Bożym Prawie. Dla utrudzonego Elizeusza otworzył taki dom w Szunem. Poganka, żyjąca w bezdzietnym małżeństwie, rozpoznała w Elizeuszu męża Bożego i chętnie zapraszała go do stołu. Chcąc zaś pogłębić tę więź, zaproponowała mężowi, by urządzili dla proroka jeden pokoik na górze, wyposażając go w niezbędne sprzęty – łóżko, stół, krzesło i lampę. Mąż Boży przyjął zaproszenie. Odtąd, gdy nawiedzał Szunem, zatrzymywał się u nich jak w swoim domu. Otwarcie jednak drzwi serca dla dobrego człowieka, to nie tylko znak życzliwości. Ktokolwiek decyduje się na to i w górnych partiach swego serca urządza skromny pokoik dla prawego człowieka, zostaje ubogacony przez cały jego świat i przez Boga, który wraz z nim zamieszka w tym pokoiku. Doświadczyła tego Szunemitka. Była bogata, lecz nie miała dziecka. Prorok w nagrodę za jej gościnność zapowiada, że „za rok o tej porze będzie pieściła syna”. Proroctwo zostało zrealizowane, a gdy dziecko zachorowało na udar słoneczny, prorok interweniuje jeszcze raz i przywraca mu zdrowie. Tego typu spotkania są najbardziej twórczymi spotkaniami na ziemi. Przyjęcie człowieka dobrego, otwarcie dlań serca i domu, to jedno z napiękniejszych wydarzeń, jakie można przeżyć w życiu. Drugim warunkiem jest poszukiwanie ludzi wielkiego ducha, uczciwych, wartościowych. Szunemitka w tłumie dostrzegła „męża Bożego”. Mogła zaprosić do domu tysiąc innych, nie uczyniła tego. Ona chciała wejść w bliski kontakt z człowiekiem czystego serca. To pragnienie decydowało o wystroju całego jej domu, to ono sprawiło, że Elizeusz chętnie zatrzymywał się u niej. Takie spotkanie jest zawsze obustronnie twórcze. Elizeusz znalazł miejsce, gdzie mógł głowę skłonić. Szunemitka otrzymała dar macierzyństwa i mogła przeżywać szczęście pielęgnowania i wychowywania syna. To tymi połączeniami serc dobrych przepływa na ziemi łaska, to ona decyduje o rozlewaniu się po świecie autentycznej dobroci. Jezus przybył, by pobłogosławić te więzy ludzkiego serca. Wystarczy wejść z Nim i Apostołami do domu Łazarza w Betanii i zobaczyć, jak jest przyjmowany przez Martę i Marię, by zrozumieć, że w Ewangelii te więzy serca otwartego na „męża Bożego” są wyżej stawiane niż więzy rodzinne.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
9 lipca 2017
Za 9,9–10; Rz 8,9.11–13; Mt 11,25–30
Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Podstawą naszej chrześcijańskiej egzystencji jest wiara w to, że Chrystus codziennie daje nam Siebie pod postacią Chleba i Wina. Wierzymy w Boga, bo to nasz fundament, wierzymy w kościół, bo to nasza tradycja, wierzymy w Zbawienie, bo to nasza przyszłość, wierzymy również w to, że Pan ponownie przyjdzie w chwale. Ale czy za naszą wiarą idzie również świadomość tego, że ofiara Chrystusa daje nam pokrzepienie i wzmocnienie? Jego siła i wielkość wynika przecież z małości ludzkiego istnienia oraz z wielkości Bożej dobroci. Fakt, że Król Królów, Władca Nieba i Ziemi rodzi się w stajni, dobitnie świadczy o Jego – jak to sam dzisiaj mówi w Ewangelii – pokorze, cichości i posłuszeństwie wobec Boga Ojca. Zapowiadany przez proroka Zachariasza wjazd Króla Pokoju do Jerozolimy świadczy o Jego skromności: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.” (Za 9,9).Jednakże święty Paweł w Liście do Rzymian przestrzega nas, abyśmy nie traktowali naszego życia zbyt lekkomyślnie, abyśmy nie żyli według ciała, co, niestety, jest coraz częściej spotykane w naszych czasach. Nie musimy się umartwiać, biczować i chodzić w pokutnych ubraniach, ale pamiętajmy, że poprzez Chrzest Święty powstała w naszych ciałach Świątynia Ducha Świętego, a wszelkie udziwnienia, tak modne dzisiaj, nie służą dobru. Niefortunne jest też powiedzenie „Jakżeś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz”, ale pamiętać też musimy o tym, że jeżeli mieszka w nas „Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy, więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć.” (Rz 8,11-13) . Śmierć Ducha będącego w nas, a nie śmierć ciała, która i tak kiedyś nastąpi, jest dla nas, Chrześcijan, najgorszą sprawą. Czytania i Ewangelia, spójne ze sobą w treści i formie, dają nam jednak nadzieję, że Bóg, który wszystko może, zrobi dla nas to, o co poprosimy, jeśli modlitwa nasza będzie gorąca i szczera. Bowiem obietnica Jezusa Chrystusa o opiece nad nami, a w zasadzie nad naszymi duszami, płynie z ostatnich słów dzisiejszej Ewangelii: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” (Mt 11,28-29).. A my, dzięki modlitwom skierowanym do Boga, mamy się umacniać i jednoczyć w wierze, miłości i nadziei.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
ZMIANA GODZIN PORANNYCH MSZY ŚWIĘTYCH W NIEDZIELE
Od dzisiejszej niedzieli, tj. od 2 lipca 2017 roku, będzie obowiązywał nowy rozkład Mszy świętych w niedzielne przedpołudnie. Msze święte w niedziele rano będą odprawiane w następujących godzinach: 8: 30 am, 10: 30 am, 12: 30 pm. Wieczorne Msze zarówno w soboty jak i w niedziele pozostają bez zmian. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu usprawnienie pracy naszego biura parafialnego, wielu parafian załatwia między Mszami świętymi różne sprawy w kancelarii parafialnej, np. zamawianie intencji mszalnych. Ponadto chodzi też o danie czasu na spokojne skorzystanie z „kawiarenki parafialnej” i opuszczenie parkingu parafialnego zanim parafianie przybywający na następną Mszę świętą zaczną parkować swoje samochody. Kolejnym argumentem jest fakt, że liczba uczestników wszystkich niedzielnych Mszy (włącznie z sobotą wieczorem) nie przekracza 800 osób i liczba ta nie wzrasta, wręcz przeciwnie; niedzielna Eucharystia ma być celebracją wspólnotową, dlatego też lepiej będzie, jeżeli nasze celebracje będą bardziej liczne. Dlatego też „rozsunięcie” celebracji tak by były odprawiane, co dwie godziny wydaje się decyzją jak najbardziej zasadną. Tak jest w większości parafii polonijnych na terenie Ameryki Północnej. Oczywiście grafik Mszy świętych niedzielnych nie jest sprawą sztywną i może podlegać pewnym modyfikacjom w miarę rozwoju potrzeb duszpasterskich. Jest też zamysł, by w tygodniu jedna Msza święta była odprawiana rano, zamiast wieczorem (chodzi o poniedziałek lub wtorek); będzie to ogłoszone w późniejszym terminie.
Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych:
Sobota wieczór: 18:00
Niedziela:    8:30
10:30
12:30
19:00
TOGETHER IN ACTION – 2017
Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 22,570.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 7 lipca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

BIULETYN PARAFIALNY
Biuletyn przez okres wakacji począwszy od dzisiejszej niedzieli będzie wydawany raz na dwa tygodnie.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI
Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty, oprócz pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca. W pierwszy piątek miesiąca 7 lipca i 4 sierpnia po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu.
Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

WYJAZDY NA WAKACJE
Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionymczasem duchowego odrodzenia.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Biblioteka na okres wakacyjny jest nieczynna.

CZASOPISMO RELIGIJNE „MIŁUJCIE SIĘ”
Zachęcamy do lektury pisma religijnego: dwumiesięcznika „Miłujcie się.” Wydawanego przez Księży Chrystusowców w Poznaniu. W dwumiesięczniku „Miłujcie się”, który znajduje się obok biuletynów można znaleźć interesujące artykuły.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 2 do 9 lipca rodzina Janiny Wylotek będzie mogła się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sala Parafialna: Niedziela 27 sierpnia od godz 10: 00 do 14:00.
Do 27 sierpnia, 2017 opłata za jedno dziecko – $ 400.00, Dwoje – $500.00 Troje i więcej – $ 560.00.
Depozyt za dyżur – $120.00. Po 27 sierpnia opłata wzrasta o $50.00

KAWIARENKA
Przez okres wakacji kawiarenka jest nieczynna.

KOMUNIKAT SPK KOŁO NR 18 W CALGARY.
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Zarząd Koła SPK informuje, aby w swoich wakacyjnych planach ująć uroczystości, jakie odbędą się w miesiącu lipcu i sierpniu. A to: 30 lipca, niedziela, Msza św. mundurowa, o godz.12: 30 w Kościele MBKP w Rocznicę Powstania Warszawskiego. 20 Sierpnia, niedziela, Msza Św.mundurowa o godz. 12: 30 z okazji Dnia Żołnierza, następnie o godz.14: 30 (2: 30 pm) odbędzie się Akademia w Domu Polskim z tej okazji. Tematem tegorocznej Akademii będzie „Żołnierz Polski na frontach II-giej Wojny Światowej”. Prosimy o ujęcie w swoich planach i przybycie w mundurach na powyższe uroczystości.

POSZUKUJEMY INSTRUKTORÓW
Szeregi harcerskie w Calgary stale się powiększają i w związku z tym poszukujemy nowch członków kadry na nowy rok harcerski 2017-2018. Idealny kandydat:   lubi pracę z dziećmi i młodzieżą, nie musi być harcerką lub harcerzem,   lubi przygody i przyrodę,   może być na zbiórce conajmniej 2x w miesiącu,  ma pomiędzy 16-76 lat. Więcej informacji: Druhna Magdalena Kaczan Tel: 403 803 5771 lub email: magdamck@yahoo.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA 
Potrzebna pani do pomocy przy sprzątaniu domu. Tel: 587-892-6370 (2x)

WAKACJE W B.C.
Do wynajęcia pół domu w okolicach Creston B.C. Piękna okolica, niedaleko jaziora i Hot Springs. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-540-7736 (1x)

SKLEP ALIA N TAN JAY – Nort Hill Mall lokacja przyjmie osobę na otwartą pozycję Assistant manager. Tel: 403-210-3789 lub kontakt z Małgorzatą 403-510-1169 (1x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

ONE ROCK
One Rock is in its 8th year and is taking place this August 11-13th, 2017 at the Tsuut’ina Rodeo Grounds, near Bragg Creek, where we will celebrate Canada’s 150th Anniversary. The One Rock Festival of Faith supports young adults, youth and families in a communal experience of faith. Every year thousands gather for the Festival to enjoy world-class musicians, speakers, sports, fireside chats, community-building experiences and liturgies. This year’s Festival features many bands such as Informants and Flood the Stone as well as presenters: including a former model turned inspirational speaker Leah Darrow, who shares her powerful witness story of discovering real truth, beauty and love, Fr. Raymond De Souza, columnist for the National Post, who uses the media to witness to the truth. Uniting people in this faith experience for three days, will impact you forever. To purchase your pass, to sign up as a volunteer or just to find out more information please visit www.onerock.ca

CONSECRATION OF CANADA TO THE IMMACULATE HEART OF THE BLESSED VIRGIN MARY As part of the celebrations marking the 150th anniversary of Confederation the Bishops of Canada will be consecrating our country to the Immaculate Heart of Mary. Bishop McGrattan will consecrate the Diocese of Calgary on 1 July, 2017. All are invited to St. Mary’s Cathedral at 10am for a service of Adoration, Scripture, rosary, and the consecration followed by a BBQ. The regular daily Mass at St. Mary’s remains at 9 am followed by exposition of the Blessed Sacrament. For more information contact the parish office at 403-228-4170.

27TH ANNUAL BISHOP’S GOLF TOURNAMENT
Golf with us! August 14, 2017 – 27th Annual Bishop’s Golf Tournament in support of feed the Hungry at Silvertip Resort, Canmore. More information at golf.feedthehungrycalgary.ca or contact feedthehungry@calgarydiocese.ca or call 403-218-5522.

MARRIAGE PREPARATION – CFS Marriage Preparation Weekend: Catholic Family Service will be offering a Marriage Preparation weekend at St Joseph’s Parish on Friday, July 14 to Sunday, July 16. Please contact CFS at 403-233-2360 to register, or Deacon Stephen Robinson at 587-896-2891 for information.