16-23 lipca,2017

16-23 lipca,2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 15 lipca – Wspomnienie św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla syna Dawida      – mama

Niedziela, 16 lipca – XV Niedziela zwykła
8: 30 – + Władysław Kłusak                        – rodz. Pieczara
8: 30 – ++ Czesław, Wiesław i Anna                – rodzina
10: 30 – + Czesław Pituch
12: 30 – Dziękczynna i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Aleksandry z okazji 6 rocz. Sakramentu małżeństwa
19: 00 – + Henryk Sztemberg            – córki z rodzinami

Poniedziałek, 17 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Nicole z okazji Urodzin      – rodzice

Wtorek, 18 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza i Małgorzaty Boreckich z okazji Sakramentu małżeństwa         – mama

Środa, 19 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – + Tony Sliwonik

Czwartek, 20 lipca  – Wspomnienie Bł. Czesława. Prezbitera
19: 00 – ++ Stanisław Surowiec i Aleksy Klecha

Piątek, 21 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Michała z okazji Urodzin       – rodzina

Sobota, 22 lipca – Święto św. Marii Magdaleny
8: 30 – ++ Antonina, Maria, Michał, Wojciech i za dusze w czyśćcu cierpiące
18: 00 – + Ludwik Kryczmanik w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

Niedziela, 23 lipca – XVI Niedziela zwykła
8: 30 – ++ Za zmarłych rodziców, rodzeństwo i zmarli z rodziny Miś i Meier
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana z okazji 5 rocz. Urodzin oraz dla Izabeli i Pawła w 10 rocz. Sakramentu małżeństwa
12: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Ireny i Jerzego Stróżyk z okazji 57 rocz. Sakramentu małżeństwa
19: 00 – O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Marii Panny dla Madison oraz jej krewnych i opiekunów

Poniedziałek, 24 lipca – Wspomnienie Bł. Kingi, Dziewicy
19: 00 –++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące   – rodzice

Wtorek, 25 lipca – Święto św. Jakuba, Apostoła
19: 00 – Dziękczynna za lata łask Bożych z prośbą o dalsze błogosławieństwo

Środa, 26 lipca – Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny
19: 00 – + Anna Nowak

Czwartek, 27 lipca  – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Pieczara

Piątek, 28 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny Cichańskiej i jej rodziny               – Jadwiga

Sobota, 29 lipca – Wspomnienie św. Marty
18: 00 – + Matylda Kłak               – syn z rodziną
18:00 – + Antonina Nutowicz (3 rocz)  – córka Alina z rodziną

Niedziela, 30 lipca – XVII Niedziela zwykła
8: 30 – + Krystyna Pawlicka           – przyjaciele
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Cichowlas z okazji Urodzin
12: 30 – Rocznica Powstania Warszawskiego      – SPK#18
19: 00 – + Mikołaj Dac

LEKTORZY – 15-16 lipca
18:00– V. Kanaszyc, A. Wojciechowska,V. Kanaszyc
8:30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski
10:30 – M. Kaczan, M. Iskra, J. Kraska
12:30 – W. Potocka, O. Zyro, M. Domaradzki
19:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar

LEKTORZY – 22-23 lipca
18:00– M. Edgar, A. Rudzińska, M. Edgar
8:30 – D. Adamski, M. Sobczak, R. Przybylski
10:30 – T. Nowak, S. Salome, T. Nowak
12:30 – R. Kohnke, M. Kulaga, J. Bogusławska
19:00 – T. Kot, M. Jarzecka, T. Kot

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
16 lipca 2017
Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23
Ref: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony
Przypowieść o siewcy mówi o trudnościach, na jakie napotyka Bóg chcąc przekonać człowieka o tym, że Jego wymagania prowadzą do szczęścia. Bóg chcąc nas przekonać, posługuje się słowem. Z doświadczenia jednak wiemy, że aby kogoś przekonać, nie wystarczy samo przekazanie wiadomości. Przekonanie rodzi się dopiero po dobrowolnym przyjęciu słowa i dostosowaniu do niego swego sposobu myślenia. Jakie są przeszkody utrudniające, a czasem wręcz uniemożliwiające Bogu przekonanie człowieka o słuszności Jego wymagań? Pierwszą z nich jest lekceważenie zła istniejącego na świecie. Wielu ludzi naszego wieku uważa, że zło to wyłącznie sprawa filozofii, że to pewne teoretyczne założenie potrzebne do tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Tymczasem zło jest konkretne i bardzo mocne. Każdy, kto zlekceważy zło istniejące w świecie, wcześniej czy później popełni błąd, za który zapłaci wysoką cenę. Druga przeszkoda, uniemożliwiająca Bogu przekonanie człowieka o szczęściu ukrytym w wierze, to brak wytrwałości z naszej strony. Przekonanie obejmuje długi proces, to stopniowe dorastanie do wielkich wartości. Jeśli komuś zabraknie wytrwałości w zapuszczaniu korzeni w twardą rzeczywistość ewangelicznej gleby, ten nigdy nawet przez Boga nie zostanie przekonany. Oto obraz ziarna, które z braku korzeni zostało zniszczone przez słońce. Trzecia przeszkoda, utrudniająca Bogu przekonanie człowieka o wartościach ewangelicznego życia, to brak krytycyzmu i dystansu wobec słowa płynącego ze świata. Doczesność przy pomocy wszystkich dostępnych środków propagandy ustawicznie usiłuje nas przekonać, że w niej znajdziemy prawdziwe szczęście. Kogo nie stać na zachowanie dystansu wobec tej argumentacji, nie potrafi dostrzec siły argumentów, jakie podaje Bóg. Oto obraz ziarna zagłuszonego przez ciernie. Jedynie człowiek czujny wobec zła, wytrwały w rozwoju swej osobowości i krytyczny wobec argumentów, jakie podaje świat, jest w stanie podjąć słowo Boże i odkryć jego wartość.W przypowieści o siewcy warto dostrzec jeszcze jedną prawdę. Ptaki zniszczyły jedno ziarno, słońce z powodu braku korzeni spaliło drugie, ciernie zagłuszyły trzecie, natomiast czwarte wydało owoc stokrotny. Poznajemy tu coś z tajemnicy strategii Boga. Stwórca godzi się na to, by wiele ziaren zostało zniszczonych, ponieważ z jednego, wypielęgnowanego aż do żniwa, wysypie się sto innych ziaren. Zło musi rozpoczynać niszczenie od nowa. Dotykamy sekretu chrześcijańskiego optymizmu. Jeżeli ktoś z nas otworzy się na Boga i zechce, by Bóg go przekonał, wyda w swym życiu owoc obfity. Jeśli nawet zło go dosięgnie, gdy kłos jego serca będzie już pełen, wysypie się z niego nowe cenne ziarno, które w następnym pokoleniu będzie owocowało na ziemi.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
23 lipca 2017
Mdr 12,13.16–19; Rz 8,26–27; Mt 13,24-43
Ref: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
Dobro i piękno sprawiają, że wiele problemów widzimy w nowym świetle, że życie staje się lżejsze. Sztuka życia polega, więc na tym, aby robić miejsce dla dobra, aby ono przeważało w naszym życiu. Jak szybko zło zagłusza dobro i jak wiele wyrządza szkód, często nie do naprawienia, wiemy aż zanadto z obrazów, jakie środki masowego przekazu prezentują nam z wydarzeń światowych. Popatrzmy, na naszą codzienność. Czy, czynimy proste gesty miłości świadcząc pomoc potrzebującemu, cierpiącemu, zrezygnowanemu, czy zrozpaczonemu? Czy dzień po dniu dzielimy się skarbem naszego serca i dobrocią? Wprawdzie realizując dobroć nie wyeliminujemy całkowicie zła, tak, aby znikło z życia, ale przynajmniej będziemy je systematycznie usuwać. Opowiadana dzisiaj przez Pana Jezusa przypowieść o wzroście Królestwa Bożego na ziemi, pozwala nam odkryć z wielkim realizmem, że jest ono uwikłane w walkę, jaką prowadzi przeciw niemu „nieprzyjaciel”, który „sieje” chwast między pszenicę. Jezus uczy nas patrzeć na świat z chrześcijańskim realizmem i podchodzić do każdego problemu przestrzegając przyjętych zasad, ale również w sposób roztropny i cierpliwy. Słowa Pana Jezusa odnoszą się do wszystkich pokoleń i czasów, a więc i nam współczesnych. Możemy, więc i my pozyskać dla siebie coś z mądrości tej przypowieści. „Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.” (Mt 13,38-39.43). Głębia Dobrej Nowiny jest niewyczerpana dla tego, kto wie, o co chodzi w życiu. Możemy drugiego człowieka ubogacić, udoskonalić, podnieść do góry, ale możemy go także zniszczyć, zepsuć. Dzisiaj sporo mówi się o wychowaniu, a mało o zgorszeniu. Ono jest odwrotnością wychowania. Zgorszenie jest niszczeniem w człowieku obrazu Boga. Stąd bardzo surowy sąd czeka każdego, kto zgorszył. On, bowiem ma „udział” we wszystkich czynach zgorszonego. Zło dąży do tego, by się zakorzenić w życiu, ono niszczy i marnuje wiele energii człowieka. Sami słyszymy, albo i mówimy, że pewne sprawy kosztują nas wiele nerwów, albo zdrowia. Dobro dodaje sił, cieszy, buduje i ożywia. Dobro i piękno sprawiają, że życie staje się lżejsze, nabiera pozytywnego znaczenia. „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.” (Rz 8,28-29).

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2017
Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 23,495.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI
Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty, oprócz tych Mszy, które wcześniej zostały przyjęte. W pierwszy piątek miesiąca 4 sierpnia po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu.
Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

WYJAZDY NA WAKACJE
Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionymczasem duchowego odrodzenia.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Biblioteka na okres wakacyjny jest nieczynna.

CZASOPISMO RELIGIJNE „MIŁUJCIE SIĘ
Zachęcamy do lektury pisma religijnego: dwumiesięcznika „Miłujcie się.” Wydawanego przez Księży Chrystusowców w Poznaniu. W dwumiesięczniku „Miłujcie się”, który znajduje się obok biuletynów można znaleźć interesujące artykuły.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 9 do 23 lipca rodzina Dariusza Adamskiego będzie mogła się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO
Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w poniedziałek 24 lipca na godz. 19:00.

PARKING PARAFIALNY
Zawiadamiamy studentów, którzy będą ponawiać pozwolenie na parking, że w tym roku nadal jest pobierana opłata roczna w wysokości $ 100.00. Pozwolenia będą wydawane od 18 do 28 lipca. Pozwolenie jest tylko wydawane dla osób, którzy należą do naszej parafii i systematycznie uczęszczają na Mszę św. Pieniądze przeznaczone będą o zadbanie naszego parkingu i terenu Kościoła.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sala Parafialna: Niedziela 27 sierpnia od godz 10: 00 do 14:00.
Do 27 sierpnia, 2017 opłata za jedno dziecko – $ 400.00, Dwoje – $500.00 Troje i więcej – $ 560.00.
Depozyt za dyżur – $120.00. Po 27 sierpnia opłata wzrasta o $50.00

KOMUNIKAT SPK KOŁO NR 18 W CALGARY.
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Zarząd Koła SPK informuje, aby w swoich wakacyjnych planach ująć uroczystości, jakie odbędą się w miesiącu lipcu i sierpniu. A to: 30 lipca, niedziela, Msza św. mundurowa, o godz.12: 30 w Kościele MBKP w Rocznicę Powstania Warszawskiego. 20 Sierpnia, niedziela, Msza Św.mundurowa o godz. 12: 30 z okazji Dnia Żołnierza, następnie o godz.14: 30 (2: 30 pm) odbędzie się Akademia w Domu Polskim z tej okazji. Tematem tegorocznej Akademii będzie „Żołnierz Polski na frontach II Wojny Światowej”. Prosimy o ujęcie w swoich planach i przybycie w mundurach na powyższe uroczystości.

PODZIEKOWANIE Za okazaną pomoc w odpowiedzi na moją prośbę o przechowanie naszych rzeczy chciałbym bardzo gorąco podziękować  nastepującym osobom: Ks.Karol, Regina Kohnke, Pani organistka Ola, Anna Mazur,   Henryk Opalka, Piotr Czarnecki oraz jednej Pani, która się kontaktowała z synem. Bóg Zapłać! Wacław i Kinga Zietara

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE
Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej ś.p. Stanley Głód, którego pogrzeb odbył się 3 lipca – składamy serdeczne podziękowania. Wyrazy wdzięczności dla Ks. Karola i dla organistki. Rodzina jest bardzo wdzięczna za Waszą obecność oraz wsparcie duchowe. Bóg zapłć!

Z KARTY  ŻAŁOBNEJ
W czwartek 6 lipca odeszła do wieczności ś.p. Janina Froehlich w wieku 86 lat. Pogrzeb w naszym kościele odbył się w środę 12 lipca.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA
Potrzebna pani do pomocy przy sprzątaniu domu. Tel: 587-892-6370 (2x)

SPRZĄTANIE.
Szukamy Pań do pracy przy sprzataniu domów i biur. Praca wymagajaca fizycznie, w szybkim tempie. Potrzebne sa Panie dokładne, rzetelne oraz potrafiące sprzątać według podanych wytycznych. Szkolenie odbywa się na pół etatu, po zakończonym okresie próbnym praca jest dostępna na cały etat. Wymagamy pozwolenia na pracę w Kanadzie oraz dyspozycyjności czasowej. Stawka za godzinę po zakończeniu szkolenia do $15/godzine.Tylko te Panie, które prześlą CV bedą brane pod uwage. Prawo jazdy jest wielkim plusem. Aplikacje prosimy przesyłać na pracacalgary@gmail.com (3x)

POSZUKUJEMY POKOJU LUB MIESZKANIA
Młode małżeństwo z Polski poszukuje pokoju albo taniego mieszkania w pobliżu SAIT od września. On będzie studiował art&design, Ona ma pozwolenie na pracę i poszukuje pracy na cały etat, skończyła bibliotekarstwo. Proszę dzwonić 403-889-6310 Andrzej

WAKACJE W B.C.
Do wynajęcia pół domu w okolicach Creston B.C. Piękna okolica, niedaleko jaziora i Hot Springs. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-540-7736 (1x)

PRACA
Potrzebna osoba do opieki nad starszą osobą 20 godzin na tydzień. Tel:403-863-0425 (4x)

PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią. Tel: 403-249-3064 (4x)

PRACA
Poszukuję opiekunki na 4 dni w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek na 3 godziny dziennie od 5:00 do 8:00 wieczorem lub od 6:00-9:00 wieczorem. Pozwolenie na pracę konieczne. Tel:403-590-2356 (2x)

SKLEP ALIA N TAN JAY – Nort Hill Mall lokacja przyjmie osobę na otwartą pozycję Assistant manager. Tel: 403-210-3789 lub kontakt z Małgorzatą 403-510-1169 (1x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
ONE ROCK
One Rock is in its 8th year and is taking place this August 11-13th, 2017 at the Tsuut’ina Rodeo Grounds, near Bragg Creek, where we will celebrate Canada’s 150th Anniversary. The One Rock Festival of Faith supports young adults, youth and families in a communal experience of faith. Every year thousands gather for the Festival to enjoy world-class musicians, speakers, sports, fireside chats, community-building experiences and liturgies. This year’s Festival features many bands such as Informants and Flood the Stone as well as presenters: including a former model turned inspirational speaker Leah Darrow, who shares her powerful witness story of discovering real truth, beauty and love, Fr. Raymond De Souza, columnist for the National Post, who uses the media to witness to the truth. Uniting people in this faith experience for three days, will impact you forever. To purchase your pass, to sign up as a volunteer or just to find out more information please visit www.onerock.ca

27TH ANNUAL BISHOP’S GOLF TOURNAMENT
Golf with us! August 14, 2017 – 27th Annual Bishop’s Golf Tournament in support of feed the Hungry at Silvertip Resort, Canmore. More information at golf.feedthehungrycalgary.ca or contact feedthehungry@calgarydiocese.ca or call 403-218-5522.