30 lipca – 6 sierpnia,2017

30 lipca – 6 sierpnia,2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 29 lipca – Wspomnienie św. Marty
18: 00 – + Matylda Kłak           – syn z rodziną
18:00 – + Antonina Nutowicz (3 rocz)         – córka Alina z rodziną

Niedziela, 30 lipca – XVII Niedziela zwykła
8: 30 – + Krystyna Pawlicka            – przyjaciele
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Cichowlas z okazji Urodzin
12: 30 – Rocznica Powstania Warszawskiego      – SPK#18
19: 00 – + Mikołaj Dac

Poniedziałek, 31 lipca – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera
19: 00 – ++ Anna i Janusz i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 1 sierpnia – Wspomnienie św Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa i Doktora Kościoła
19: 00 – + Antonina Nutowicz (3 rocz)       – córka
19: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córek i mamy z podziękowaniem Najświętszej Maryi Panny za opiekę nad Nimi

Środa, 2 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – + Katarzyna Kowal
19:00 – + Eugenia Surwiło (4 rocz)     – dzieci

Czwartek, 3 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty i jej rodziny
19: 00 – + Eugenia Darczewska

Piątek, 4 sierpnia – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, Prezbitera
9: 00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary oraz dary Ducha św. i miłosierdzie Boże dla Jakuba, Krzysztofa i Crystal
19: 00 – Dziękczynna za otrzymane łaski i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Shacks i Michała z okazji 10 rocz. Sakramentu małżeństwa  – mama
Sobota, 5 sierpnia – Dzień powszedni
8: 30 – Za parafian
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Aliny Mazur i jej rodziny

Niedziela, 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heni i jej rodziny
10: 30 – + Krystyna Dzimiński                               – rodzina
12: 30 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Dominika Strerzyńskiego
19: 00 – ++ Zofia, Antoni i zmarli z rodziny
Poniedziałek, 7 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 –Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Wtorek, 8 sierpnia – Wspomnienie św. Dominika, Prezbitera
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Patryka z okazji 22 Urodzin

Środa, 9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Reni Piekut

Czwartek, 10 sierpnia – Święto św. Wawrzynca, Diakona i Męczennika
19: 00 – ++ Małgorzata Ludwin i zmarli z rodziny Kubickich i Sochańskich

Piątek, 11 sierpnia – Wspomnienie św. Klary, Dziewicy
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oli Korczewskiej i jej rodziny                         – Jadwiga

Sobota, 12 sierpnia – Dzień powszedni
18: 00 – + Barbara Rej (19 rocz)                 – córka z rodziną
18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny z okazji Urodzin

Niedziela, 13 sierpnia – XIX Niedziela zwykła 
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Artura i Tomka z okazji Urodzin
8: 30 – ++ Agnieszka, Alina, Franciszek i Józef     – dzieci i wnuki
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Jana i Dominiki z okazji 8 rocz. Sakramentu małżeństwa i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
12: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
19: 00 – ++ Józef, Apolonia, Józef i Maria oraz zmarli z rodziny Pyć

LEKTORZY – 29-30 lipca
18:00– M. Iskra, M. Iskra, M. Iskra
8:30 – A. Rudzińska, M. Jarzecka, A.Rudzińska
10:30 – R. Przybylski, M. Kulaga, M. Kaczan
12:30 – V. Kanaszyc, O. Zyro, A. Gurgul
19:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar
LEKTORZY – 5-6 sierpnia
18:00– J. Bogusławska, A. Rudzińska, R. Kohnke
8:30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, D. Adamski
10:30 – M. Łabinowicz, S. Salome, M. Kaczan
12:30 – W. Potocka, O. Zyro, P. Wieleżyński
19:00 – M. Iskra, M. Iskra, M. Iskra

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
30 lipca 2017
1 Krl 3, 5. 7-12; Rz 8, 28-30; Mt 13, 44-52
Ref: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.
Istotą przypowieści o skarbie, o perle i o sieci w dzisiejszej Ewangelii jest to, co stanowi centrum królestwa Bożego: sam Bóg udzielający się człowiekowi w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, Bóg stale ukrywający się, a jednocześnie objawiający. Ukrywający się, aby swą potęgą, wspaniałością i wielkością miłości nie zniewolić człowieka, ale uszanować jego wolną wolę. Objawiający się na tyle, by każdy mógł Go poznać i przyjąć. Co pomaga dzisiejszemu człowiekowi w odnalezieniu drogocennej perły, tej jednej, jedynej? Dzięki czemu potrafi odróżnić prawdziwy skarb od wielu bezwartościowych przedmiotów, które zanosi czasem do antykwariatu, sądząc, że otrzyma za nie wielką sumę pieniędzy? Podobnie jest w sprawach duchowych, lecz obok nabytej wiedzy i zdobywanego doświadczenia każdy człowiek przychodzący na świat posiada inne „narzędzie”: zostaje przez Boga obdarzony sumieniem. Pozwala ono nie tylko odróżnić dobro od zła, ale też zachęca do dobrego działania lub do powstrzymywania się od złych czynów. Czy ja, świadom tego, jak wielką wartością jest prawidłowo uformowane sumienie, postąpiłbym podobnie jak król Salomon? Stanął on przed niesłychaną możliwością. Sam Bóg zwrócił się do niego słowami: „Proś o to, co mam ci dać”. W odpowiedzi Salomon nie kieruje się własną korzyścią. Owszem, prosi dla siebie, ale z myślą o swoim ludzie. Prosi o „serce pełne rozsądku do sądzenia ludzi” i o „rozróżnienie dobra i zła”. Czyżby znał słowa natchnionego psalmisty: „Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiąc sztuk złota i srebra”? W istocie prosi o dar związany z tajemnicą sumienia. Postępując zgodnie z nim, zyskał sławę jednego z największych mędrców starożytności.Wsłuchując się w głos tego samego sumienia, pewien nauczyciel w jednej z beskidzkich miejscowości bardzo prosto tłumaczy dzieciom za pomocą dwóch dłoni, prawdę o istnieniu dobra i zła. Dłoń zaciśnięta – to symbol nienawiści, złości, gniewu, walki, zamknięcia, egoizmu. Otwarta jest znakiem przyjaźni, życzliwości, pomocy, dobrej woli. Czy ktoś wita się zaciśniętą pięścią? Nie, witamy się otwierając dłoń. Gest ten pochodzi ze średniowiecza. Otwarta dłoń świadczyła o tym, że witający się nie skrywał broni i nie miał złych zamiarów.Granica pomiędzy dobrem i złem bywa w dzisiejszych czasach rozmywana i zacierana. Ludzie są zdezorientowani i często nazywają zło dobrem, a dobro złem, nie odwołując się do Boga – ostatecznego kryterium wszelkich wartości. A przecież, jak wynika z Ewangelii, konsekwencje niewłaściwego rozróżniania mogą być straszne. Przy końcu świata „wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 13,41n).
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
          6 sierpnia 2017
Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9
Ref: Pan wywyższony króluje nad ziemią
Bóg nie dopuszcza na człowieka krzyża przez zaskoczenie. Najpierw przygotowuje jego serce objawiając mu swoją Boską miłość, dzięki której człowiek będzie mógł przyjąć próbę i przejść przez nią zwycięsko. Tę Boża pedagogię obserwujemy w dzisiejszej Ewangelii. Wobec zbliżającej się klęski Jezus wspina się wraz z uczniami „na górę wysoką”, aby spotkać Ojca. „Obłok świetlany” to znak Jego obecności. Uczniowie, nie gotowi na przyjęcie klęski krzyża, przeżywają na nowo widzenie proroka Daniela: „Oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. […] Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki”. Świadectwo o Synu Bożym wydają samą swoja obecnością dwie największe postacie Starego Testamentu: „Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim”. O czym? Inny ewangelista precyzuje: „mówili o Jego odejściu”, a więc o wydarzeniu paschalnym, którego miał dokonać w Jerozolimie. Piotr, Jakub oraz Jan ujrzeli Jezusa w chwale Ojca i usłyszeli ojcowski głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. W ten sposób zostali przygotowani przez wydarzenie na Taborze na zgorszenie męki i klęski, „jako naoczni świadkowie Jego wielkości”, którzy byli „z Nim na górze świętej”. Jeżeli nie przyjmujemy Bożego umocnienia – tak jak nie przyjęli go w pełni trzej apostołowie, gdyż posnęli – wówczas nie jesteśmy zdolni dźwigać naszego krzyża. Wtedy pod ciężarem krzyża rodzi się w nas bunt, rezygnacja i chęć ucieczki. Taka była również pierwsza reakcja uczniów w zetknięciu się z męką i śmiercią ich Mistrza. Również i nam grozi duchowe usypianie. Mogą usypiać nas tanie pochwały, drobne sukcesy i osiągnięcia. Łatwo usypia poddanie się konsumpcji i doznaniom zmysłowym. Możemy wówczas nie zdawać sobie sprawy, że nasze zadowolenie z siebie i swojej wiary, z życia duchowego jest złudną iluzją, niezrozumiałym rytuałem. Zasłona się częściowo podniosła, aby apostołowie przez cień krzyża ujrzeli blask Zmartwychwstania. Chcą trzymać tę kurtynę, aby nie opadła: „Panie, dobrze nam tu być!” Chrystus odsłania uczniom swoją drogę do chwały, ponieważ jego droga stanie się także ich drogą. Tajemnica Przemienienia Pańskiego jest ikoną chrześcijańskiej kontemplacji. Św. Jan Paweł II zaprasza chrześcijan, aby każdy z nich mógł „utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie” (RVM 9).

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
TOGETHER IN ACTION – 2017
Tegoroczna akcja zbierania funduszy – TOGETHER IN ACTION na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 23,695.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 4 sierpnia zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 5 sierpnia zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI
Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty, oprócz tych Mszy, które wcześniej zostały przyjęte. W pierwszy piątek miesiąca 4 sierpnia po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu.
Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

WYJAZDY NA WAKACJE
Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionymczasem duchowego odrodzenia.

CZASOPISMO RELIGIJNE „MIŁUJCIE SIĘ”
Zachęcamy do lektury pisma religijnego: dwumiesięcznika „Miłujcie się.” Wydawanego przez Księży Chrystusowców w Poznaniu. W dwumiesięczniku „Miłujcie się”, który znajduje się obok biuletynów można znaleźć interesujące artykuły.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 30 lipca do końca sierpnia nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby przyjąć obraz Matki Bożej do swojego domu i modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sala Parafialna: Niedziela 27 sierpnia od godz 10: 00 do 14:00.
Do 27 sierpnia, 2017 opłata za jedno dziecko – $ 400.00, Dwoje – $500.00 Troje i więcej – $ 560.00.
Depozyt za dyżur – $120.00. Po 27 sierpnia opłata wzrasta o $50.00

KOMUNIKAT SPK KOŁO NR 18 W CALGARY.
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Zarząd Koła SPK informuje, aby w swoich wakacyjnych planach ująć uroczystości, jakie odbędą się w miesiącu lipcu i sierpniu. A to: 30 lipca, niedziela, Msza św. mundurowa, o godz.12: 30 w Kościele MBKP w Rocznicę Powstania Warszawskiego. 20 Sierpnia, niedziela, Msza Św.mundurowa o godz. 12: 30 z okazji Dnia Żołnierza, następnie o godz.14: 30 (2: 30 pm) odbędzie się Akademia w Domu Polskim z tej okazji. Tematem tegorocznej Akademii będzie „Żołnierz Polski na frontach II Wojny Światowej”. Prosimy o ujęcie w swoich planach i przybycie w mundurach na powyższe uroczystości.

Z KARTY  ŻAŁOBNEJ
W sobotę 15 lipca odszedł do wieczności ś.p. Norbert Tomala w wieku 91 lat. W piątek 14 lipca odszedł do wieczności ś.p. Anatol Nieumierzycki w wieku 94 lat. Pogrzeby ś.p. Norberta i ś.p. Anatola odbyły się w naszym kościele. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Rodzinie zmarłych składamy wyrazy współczucia.

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE
Wszystkim, którzy uczestniczyli 12 lipca w uroczystościach pogrzebowych mojej mamy ś.p. Janiny Froehlich serdecznie dziękujemy. Małgorzata Kuczaj z rodziną.

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE
Serdeczne podziękowania dla Ks. Ganowicza, Ks. Kociuba, Sr. Salome, organistce, paniom z kuchni i wszystkim, którzy okazali życzliwość przez wzięcie udziału w uroczystościach pogrzebowych 25 lipca mojego męża ś.p. Norberta Tomala. Bardzo wdzięczna za wszystko Anna Trosko- Toamala

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Potrzebna pani do pomocy przy sprzątaniu domu. Tel: 587-892-6370 (1x)

SPRZĄTANIE. Szukamy Pań do pracy przy sprzataniu domów i biur. Praca wymagajaca fizycznie, w szybkim tempie. Potrzebne sa Panie dokładne, rzetelne oraz potrafiące sprzątać według podanych wytycznych. Szkolenie odbywa się na pół etatu, po zakończonym okresie próbnym praca jest dostępna na cały etat. Wymagamy pozwolenia na pracę w Kanadzie oraz dyspozycyjności czasowej. Stawka za godzinę po zakończeniu szkolenia do $15/godzine.Tylko te Panie, które prześlą CV bedą brane pod uwage. Prawo jazdy jest wielkim plusem.
Aplikacje prosimy przesyłać na pracacalgary@gmail.com (2x)

POSZUKUJEMY POKOJU LUB MIESZKANIA
Młode małżeństwo z Polski poszukuje pokoju albo taniego mieszkania w pobliżu SAIT od września. On będzie studiował art&design, Ona ma pozwolenie na pracę i poszukuje pracy na cały etat, skończyła bibliotekarstwo. Proszę dzwonić 403-889-6310 Andrzej

PRACA
Potrzebna osoba do opieki nad starszą osobą 20 godzin na tydzień.: 403-863-0425 (3x)

PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią.
Tel: 403-249-3064 (4x)

PRACA
Poszukuję opieki dla starszej osoby na 4 dni w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek na 3 godziny dziennie od 5: 00 do 8: 00 wieczorem lub od 6: 00-9: 00 wieczorem. Pozwolenie na pracę konieczne.: 403-590-2356 (1x)

PRACA
Poszukujemy szwaczkę (simstress) i pracownika fizycznego ( general labour) SumCanada 403-279-9853 (2x)

ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF CALGARY

ONE ROCK FESTIVAL OF FAITH
One Rock is in its 8th year and is taking place this August 11-13th, 2017 at the Tsuut’ina Rodeo Grounds, near Bragg Creek, where we will celebrate Canada’s 150th Anniversary. The One Rock Festival of Faith supports young adults, youth and families in a communal experience of faith. Every year thousands gather for the Festival to enjoy world-class musicians, speakers, sports, fireside chats, community-building experiences and liturgies. This year’s Festival features many bands such as Informants and Flood the Stone as well as presenters: including a former model turned inspirational speaker Leah Darrow, who shares her powerful witness story of discovering real truth, beauty and love, Fr. Raymond De Souza, columnist for the National Post, who uses the media to witness to the truth. Uniting people in this faith experience for three days, will impact you forever. To purchase your pass, to sign up as a volunteer or just to find out more information please visit www.onerock.ca

BISHOP’S DINNER 2017
Youth & Vocations – Their Faith, the Church. Hear Keynote Speaker Michael Chiasson and Bishop McGrattan speak of the role of the youth in shaping the Church and the role of the Church in shaping our youth. Thursday, October 19, 2017 at Commonwealth Centre. Tickets are $175/person or $1400 for a table of 8. Visit http://my.calgarydiocese.ca/bishopsdinner or contact Samantha Jones 403-218-5531 for more information.

MARRIAGE PREPARATION „FOR BETTER & FOR EVER”
“For Better & For Ever…” Marriage Preparation, accepts all couples preparing for marriage. Due to the small group setting it allows us to focus on couples in one or more of the following circumstances: living together, previously married, beginning marriage with children, couples 45+, or those who wish to have their marriage blessed in the Church. Upcoming Dates: July 10 / 28-29, August 21/Sept 8-9, 2017. For more dates, registration or information, contact 403-218-5505 or email: lifeandfamily@calgarydiocese.ca

PROJECT RACHEL POST ABORTION COUNSELLING
The ministry offers a journey of healing and reconciliation for women and men who are suffering distress from a past abortion experience. Clients will be referred to a professional counselor who specializes in dealing with the trauma associated with this experience. For more information call Project Rachel at 403-218-5506 or toll free at 1- 877-597-3223. You may also e-mail: info@projectrachelsa.ca

FIRESIDE PRAYER
Fireside Prayer with Sisters of the Diocese, 8pm – 9:30 pm, Friday, July 28, 2017. An opportunity for young, single women interested in meeting the religious to share prayer as well as to have fun roasting marshmallows. On the grounds of FCJ Christian Life Centre, 219-19 Avenue SW. For more information call 403-228-3623.

WHITE MASS
Annual White Mass: Celebration of the feast day of St. Luke, patron saint of physicians, will be held 7:00 pm on Wednesday, October 18, 2017 at St. Anthony’s Church, 5340 – 4 St. SW, Calgary. All are welcome, especially those working in medicine and health care. Reception will follow the Mass.

TEMPLE BUILT OF LIVING STONE
Interested in Catholic Worship and Sacred Liturgical Space? Join us at the National Catholic Liturgical Conference with Fr. Michael McGourty as he reflects on our rich identity as members of the Body of Christ visibly evident in our sacred space and liturgical symbols. November 6 & 7, 2017. More information & registration at https://wclcanada.wordpress.com/