13-27 sierpnia,2017

13-27 sierpnia,2017

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 12 sierpnia – Dzień powszedni
18: 00 – + Barbara Rej (19 rocz)        – córka z rodziną
18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny z okazji Urodzin

Niedziela, 13 sierpnia – XIX Niedziela zwykła                          
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Artura i Tomka z okazji Urodzin
8: 30 – ++ Agnieszka, Alina, Franciszek i Józef    – dzieci i wnuki
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Jana i Dominiki z okazji 8 rocz. Sakramentu małżeństwa i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
12: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
19: 00 – ++ Józef, Apolonia, Józef i Maria oraz zmarli z rodziny Pyć

Poniedziałek, 14 sierpnia – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, Prezbitera i Męczennika
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Mariana z okazji imienin
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Jakuba

Wtorek, 15 sierpnia – Uroczystośc Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dawida i Joanny z okazji 10 rocz. Sakramentu małżeństwa
19:00 – + Tadeusz Piotrowski              – żona i dzieci
Środa, 16 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Jacek i Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 – + Tadeusz Piotrowski               – Jadwiga

Czwartek, 17 sierpnia – Wspomnienie św. Jacka, Prezbitera
19: 00 – Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze dla Jolanty i Lesława Krysiak z okazji 32 rocz. Sakramentu małażeństwa
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Jacka z okazji imienin                            – parafianie
19:00 – + Wiktoria Kinelska   – rodz. Pieczara

Piątek, 18 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – + Józefa Łotysz
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Karoliny z okazji Urodzin  – rodzice i brat

LEKTORZY – 12-13 lipca
18:00– V. Kanaszyc, S. Salome, V. Kanaszyc
8:30 – M. Podgórny, M. Iskra, P. Podgórny
10:30 – J. Kraska, M. Jarzecka, A. Mazur
12:30 – M. Łabinowicz, O. Zyro, E. Kiegler
19:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
                       13 sierpnia, 2017
1 Krl 19,9a.11–13a;Rz 9,1–5; Mt 14,22–33
Ref: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Zaraz po rozmnożeniu chleba, Jezus przynaglił uczniów, aby wsiedli do łodzi. Nie czekał na okrzyki podziwu i wdzięczność. Przebywał sam na modlitwie, gdy uczniowie wiosłowali ku drugiemu brzegowi. Był odłączony, jak Paweł, który dla zbawienia braci pragnął być nawet pod klątwą. Eliasz wchodzi na górę Horeb, aby się modlić za Izrael dryfujący ku bałwochwalstwu. Burza. Jezus, mając przed sobą ścianę ulewy i pęknięcia nieba zarysowane piorunami, nie cofnął się do uwielbiających Go tłumów, ale podążył za zagubionymi w nawałnicy uczniami. Przyjaźń, pełna pragnienia uratowania przyjaciół, daje moc kroczenia po niemożliwym gruncie, po falach! Bóg nie zostawia swych przyjaciół w najstraszniejszych sztormach. Idzie jak orzeźwiający powiew uspokojenia. Bóg wszystko uspokaja, o nikim nie zapomina, za każdym, kto zagubił się, podąży. Nie poznali Go. Trudno poznać Boga w chwili, w której wydaje się, że to właśnie On nas opuścił. Wydawał się upiorem, ale był zbawcą. Czy można się dziwić, że najpierw była bojaźń, zanim przyszło uspokojenie i miłość? W książce „Zaćmienie Boga” Martin Buber, komentując zwątpienie Whiteheada, który nie mógł pogodzić Boga bojaźni, znanego ze Starego Testamentu, z Bogiem miłości, jaki się objawił w Jezusie, napisał, iż ten filozof zupełnie nie uchwycił sensu słowa „początek”. Początkiem mądrości jest bojaźń Boga. Początkiem, ale nie końcem! Kto zaczyna od miłości, nie odczuwając przedtem bojaźni, ten miłuje bożka, a nie rzeczywistego Boga, który na początku jest niezrozumiały i przerażający. Miłość bez szacunku staje się zuchwałą bezczelnością. Duch naszej epoki wymusza na nas wyobrażenie Boga, który jedynie się uśmiecha i czule przemawia. Ale jest to obraz uformowany naszymi potrzebami i spowodowany tłumieniem lęków. Bóg nas nie straszy dla zabawy albo wymuszenia czołobitności, lecz niekiedy, aby nas uratować, musi użyć swej potęgi, a ta, choć zbawienna, przeraża. Przecież zbliżał się po to, by ich uratować! Bali się, dopóki tylko był dla nich obrazem, przestali się bać, gdy stał się dla nich słowem, gdy przemówił! I jeszcze jedno. Wszyscy chcemy kierować swoim losem samodzielnie. Wydaje nam się, że możemy panować nad sobą i kierować łodzią losu ku wieczności bez specjalnych interwencji Boga. Pewnego dnia przychodzi burza, żywioły niewidzialnych sił przejmują nad nami kontrolę, wszystko wymyka się z rąk, a grunt spod nóg. Jesteśmy bezradni. Chcąc przed tym doznaniem zdezerterować, szukamy kogoś, kto przejmie odpowiedzialność za nasz los, pojawia się wtedy uzależnienie i podporządkowanie, dominacja i tyrania. Nikt nas nie zbawi oprócz Boga. Człowiek został obdarowany taką potęgą istnienia, że sam nie jest w stanie jej unieść. Do tego potrzeba aż Boga.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 19 sierpnia – Dzień powszedni
18: 00 – + Józef Bedryło
18:00 – ++ Jan (10 rocz) i Janina (20 rocz) Kłak  – córka z mężem

Niedziela, 20 sierpnia – XX Niedziela zwykła
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Dominikanek i dziękczynna za pracę i obecność w naszej parafii.
10:30 – ++ Aleksandra i Stanisław Bieliński
12: 30 – Dzień Żołnierza                                         – SPK #18
19: 00 – O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla córki    – mama

Poniedziałek, 21 sierpnia – Wspomnienie św. Piusa X Papieża
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Ryszarda z okazji 24 rocz. Sakramentu małżeństwa          – dzieci
19: 00 – ++ Jan i Anna Rećko, Zofia i Zbigniew Konecki

Wtorek, 22 sierpnia – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
19: 00 – + Józefa Łotysz                                         – córki
19: 00 – ++ Zofia, Stanisław, Irena, Mieczysław i Eugenia oraz zmarli z rodziny

Środa, 23 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i Dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 24 sierpnia – Święto św. Bartłomieja, Apostoła
19: 00 – + Mieczysław Obrocki      – żona

Piątek, 25 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – + Adam Bielecki

LEKTORZY – 19-20 sierpnia
18:00– M. Edgar, A. Rudzińska, M. Edgar
8:30 – D. Adamski, M. Sobczak, O. Pepłowski
10:30 – R. Przybylski, S. Salome, M. Kaczan
12:30 – M. Domaradzki, M. Kulaga, A. Gurgul
19:00 – T. Kot, M. Iskra, T. Kot

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
                       20 sierpnia, 2017
Iz 56,1.6–7; Rz 11,13–15.29–32; Mt 15,21–28
Ref: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Czy stać nas na bezinteresowną pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, a nie mają na tyle odwagi, by o nią poprosić? Dla wielu z nas to problem nie tylko fizyczny, ale i emocjonalny.  A jednak są tacy, którzy potrafią przełamać barierę wstydu, barierę emocji, wyciągając dłoń po pomoc i z pomocą. Dzielimy się w naszym społeczeństwie na trzy grupy: pierwsza to ci, którzy pomocy potrzebowali, druga – którzy pomocy potrzebują i trzecia – którzy jej będą potrzebować. Nie chodzi tutaj tylko o pomoc materialną, ale także psychologiczną, duchową, specjalistyczną oraz medyczną. Jakiejkolwiek udzielimy, zawsze będziemy odczuwać satysfakcję. Mimo wszystko chętniej zajmujemy się problemami obcych niż swoimi, rodzinnymi, gdyż „cudze” problemy można o wiele łatwiej zrozumieć i zaakceptować lub, niestety, pominąć.Popatrzmy na kobietę kananejską: jej odwaga i niezłomna wiara, a zarazem przeświadczenie o słuszności prośby są godne naśladowania. Chcąc pomóc swemu dziecku, z matczynej miłości godzi się na największe poniżenie. Córka prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z bezgranicznej ofiary matki, która jest gotowa poświęcić wszystko, aby uwolnić swe dziecko z jarzma zależności od złego. Miłość matki do dziecka sprawia cud. Pan Jezus mówi; „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie jak chcesz!” (Mt15, 28). Oto cud miłości. Przedstawiony problem jest ponadczasowy i ma życiową doniosłość.Pan Jezus początkowo tłumaczy, że Jego misja ogranicza się do zagubionych owiec z domu Izraela. Swoi – obojętnie, czy chodzi o własną rodzinę, czy o dalszych krewnych – mają zawsze pierwszeństwo. Przede wszystkim należy zaradzić biedzie i ubóstwu w najbliższym otoczeniu. Potem przychodzi kolej na potrzeby obcych. Kobieta kananejska z pewnością to rozumiała. Dla Boga jednak ważny jest każdy człowiek w każdej sytuacji, a równocześnie jego wiara i miłość. Ta pogańska kobieta doświadczyła łaskawości Pana, bo dała dowód wiary i nadziei umotywowanej miłością do dziecka. Pamiętając o tym bądźmy ludźmi, którzy w udzielaniu pomocy nie robią żadnych różnic i nie stwarzają barier.
MARYJO, MATKO WSZYSTKICH LUDZI, spraw, abyśmy uznawszy swoje wspólne pochodzenie i wspólne przeznaczenie odnosili się do siebie z szacunkiem i pomagali sobie nawzajem.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
18:00 – + Władysław Letki (13 rocz)       – córka z rodziną

Niedziela, 27 sierpnia – XXI Niedziela zwykła
8: 30 – + Maria Glawdel            – R. Piekut
10:30 – + Erik Nowicki (10 rocz)   – żona
12: 30 – + Wacław Baranowski
19: 00 – ++ Eugenia (Anna) i Cezary Surwiło (3 rocz)   – Teresa Z
Poniedziałek, 28 sierpnia – Wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła
19: 00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marii i Dariusza z okazji 24 rocz. Sakramentu małżeństwa
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Elizy i Marka Domaradzkiego z okazji 25 rocz. Sakramentu małżeństwa

Wtorek, 29 sierpnia – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
19: 00 – ++ Maria Glawdel, Zofia, Robert i Jan Krupica                                                                                               – Ola
Środa, 30 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – O zdrowie dla Susan       – Adela

Czwartek, 31 sierpnia  – Dzień powszedni
19: 00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Bożą dla Edyty i Stanisława z okazji 14 rocz. Sakramentu małżeństwa        – rodzice

Piątek, 1 września – Wspomnienie Bł. Bronisławy, Dziewicy
9:00 – O Boże błogosławieństwo, łaskę wiary i dary Ducha św. oraz miłosierdzie Boże dla Jakuba, Krzysztofa i Crystal
19: 00 – ++ Ksawera i Władysław Dąbrowski i zmarli z rodziny

Sobota, 2 września – Dzień powszedni
8: 30 – ++ Mieczysław i Paweł Niemczyk i zmarli z rodziny
18: 00 – ++ Tadeusz Fic i zmarli z rodziny

Niedziela, 3 września – XXII Niedziela zwykła 
8: 30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Kułaga
10: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12: 30 – + Alina Kulikowska (6 rocz)    – synowie z rodzinami
19: 00 – ++ Walenty i zmarli z rodziny oraz Katarzyna Wegera i zmarli z rodziny

LEKTORZY – 26-27 sierpnia
18:00– M. Domaradzki, M. Iskra, A. Mazur
8:30 – A. Rudzińska, M. Jarzecka, R. Przybylski
10:30 – J. Kraska, M. Kulaga, V. Kanaszyc
12:30 – T. Topor, D. Topor, W. Potocka
19:00 – M. Edgar, A.Wojciechowska, M. Edgar

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
27 sierpnia, 2017
Iz 22,19–23; Rz 11,33–36; Mt 16,13–20
Ref: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.
W dzisiejszych czasach trudno jest wskazać osobę, która naprawdę wierzy, nie tylko wierzy w Boga, ale wierzy Bogu. Wielu z nas deklaruje, że wierzy. Lecz czy jest to prawda? Człowiek prawdziwie wierzący modli się, by porozmawiać z Bogiem, chodzi do kościoła, co niedzielę, by uczestniczyć w Mszy i przystąpić do Komunii, jako że nie ma w sobie grzechu. Niewielu jest takich ludzi. Ale był sobie Szymon, zwykły rybak, któremu to rybakowi, bez wykształcenia, bez ogłady, Pan nadał nowe, wiele znaczące imię Kefas – Piotr, co oznacza prawdę, skałę, opokę. Dlaczego ten prosty człowiek, znający tylko rzemiosło rybackie, miał nagle stać się fundamentem Kościoła? Kim był, że Jezus zdecydował się właśnie na niego? Przecież na samym początku święty Piotr był poganinem, zwykłym rybakiem. I może by tak pozostało, gdyby nie pewien dzień, kiedy zjawił się Jezus i wsiadł z nim na łódkę. Po powrocie  przepełnioną łódką na brzeg Piotr zdobył się na odwagę i wyznał Jezusowi, iż był grzesznikiem i poganinem, na co usłyszał: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wówczas Piotr uwierzył i zostało zasiane ziarno. Uczniowie, a zwłaszcza Piotr, widzą, jak ważna jest niczym niezachwiana wiara, jak ważne jest zawierzenie Jezusowi i Bogu wszystkiego. Było ich Dwunastu, ale to właśnie Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego”. Dlatego na Piotrze, czyli na Skale, Jezus buduje swój Kościół. Najlepszym dowodem na to, jak wielka i czysta była wiara Piotra, jak prawe i bezgrzeszne jego życie, było powierzenie mu roli Pasterza. Piotr, jako pierwszy i jedyny odkrywa boskość Jezusa. Wspólne z Nim przebywanie rozwinęło w sercu Piotra wyczucie tego, kim faktycznie jest Jezus. Widział, że Pan był inny niż wszyscy. Ale Piotr otrzymał także z wysoka oświecenie i natchnienie i dlatego to on właśnie wyznał wiarę w imieniu Dwunastu. Chrystus udzielił tylko i wyłącznie Piotrowi takiego pełnomocnictwa i takiej władzy, że – po dokładnym przemyśleniu i uświadomieniu sobie potęgi odpowiedzialności – aż przechodzą człowieka dreszcze. Po przyjęciu misji Piotr dobrowolnie i bez zastrzeżeń pragnie wypełnić wolę Pana we wszystkim, co przyczyni się do budowy i wzrostu tego królestwa. Posługa Piotra i działalność apostołów przeniesiona w nasze czasy rozszerza poniekąd odpowiedzialność na każdego z nas w naszym kręgu życia i działalności. To my powinniśmy być opokami, na których Pan Jezus buduje Kościół w naszym pokoleniu. Opoka to prawda. Im więcej jest ludzi kochających prawdę, tym mocniejszy jest Kościół. Żeby naprawdę uwierzyć, trzeba poznać i zrozumieć.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
TOGETHER IN ACTION – 2017 – akcaj zbierania funduszy na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 23,645.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

KOLEKTA – ze wszystkich niedziel począwszy od niedzieli 30 lipca będzie podana w pierwszą niedzielę września. Kolekta na TIA również będzie uzupełniona w pierwszym biuletynie września.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA W pierwszy piątek miesiąca 1 września zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA W pierwszą sobotę miesiąca 2 września zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS” W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną 2 września na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty, oprócz tych Mszy, które wcześniej zostały przyjęte.

WYJAZDY NA WAKACJE Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionymczasem duchowego odrodzenia.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH Od 30 lipca do końca sierpnia nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby przyjąć obraz Matki Bożej do swojego domu i modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017 – SIERPIEŃ
Intencja ogólna:
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sala Parafialna: Niedziela 27 sierpnia od godz 10: 00 do 14:00.
Do 27 sierpnia, 2017 opłata za jedno dziecko – $ 400.00, Dwoje – $500.00 Troje i więcej – $ 560.00.
Depozyt za dyżur – $120.00. Po 27 sierpnia opłata wzrasta o $50.00

KOMUNIKAT SPK KOŁO NR 18 W CALGARY.
20 Sierpnia, niedziela, Msza św.mundurowa o godz. 12: 30 z okazji Dnia Żołnierza, następnie o godz. 14: 30 odbędzie się Akademia w Domu Polskim z tej okazji. Tematem tegorocznej Akademii będzie „Żołnierz Polski na frontach II Wojny Światowej”. Prosimy o ujęcie w swoich planach i przybycie w mundurach na tą uroczystość.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

SPRZĄTANIE.
Szukamy Pań do pracy przy sprzataniu domów i biur. Praca wymagajaca fizycznie, w szybkim tempie. Potrzebne sa Panie dokładne, rzetelne oraz potrafiące sprzątać według podanych wytycznych. Szkolenie odbywa się na pół etatu, po zakończonym okresie próbnym praca jest dostępna na cały etat. Wymagamy pozwolenia na pracę w Kanadzie oraz dyspozycyjności czasowej. Stawka za godzinę po zakończeniu szkolenia do $15/godzine.Tylko te Panie, które prześlą CV bedą brane pod uwage. Prawo jazdy jest wielkim plusem.  Aplikacje prosimy przesyłać na pracacalgary@gmail.com (1x)

POSZUKUJEMY POKOJU LUB MIESZKANIA
Młode małżeństwo z Polski poszukuje pokoju albo taniego mieszkania w pobliżu SAIT od września. On będzie studiował art&design, Ona ma pozwolenie na pracę i poszukuje pracy na cały etat, skończyła bibliotekarstwo. Proszę dzwonić 403-889-6310 Andrzej

PRACA
Potrzebna osoba do opieki nad starszą osobą 20 godzin na tydzień. Tel:403-863-0425 (2x)

PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią.
Tel: 403-249-3064 (3x)

PRACAPoszukujemy szwaczkę (simstress) i pracownika fizycznego ( general labour) SumCanada 403-279-9853 (1x)