1 październik, 2017

1 październik, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 30 września – Wspomnienie św. Hieronima, Prezbitera i Doktora Kościoła
18: 00 – + Katarzyna Wardzała (5 rocz) – syn z rodziną
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla grupy „Młodzi Duchem”

Niedziela, 1 październik – XXVI Niedziela zwykła                          
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sr. Teresy z okazji imienin
10: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
10: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Skałka, Doud i Maclean
12: 30 – + Kazimierz Sujata                       – żona z dziećmi
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Pasternak, Tałałaj i Wysocki

Poniedziałek, 2 październik – Wspomnienie Aniołów Stróżów
19: 00 – + Stanisław (2 rocz)
19: 00 – + Alicja Rudy          – rodzina

Wtorek, 3 październik – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza z okazji Urodzin
19:00 – ++ Barbara i Ludwik Bajan i Douglas Ross

Środa, 4 październik – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
19: 00 – + Roman Sikora
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Miłosza z okazji Urodzin    – rodzina

Czwartek 5 październik  – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Okrasińskich i Rudzińskich
19:00 – + Bronisław Zuk (26 rocz)        – córka z rodziną

Piątek, 6 październik – Dzień powszedni
9:00 – O Boże błogosławieństwo, łaskę wiary, dary Ducha św. i miłosierdzie Boże dla Jakuba, Krzysztofa i Crystal
19: 00 – + O Boże błogosławieństwo i mocną wiarę dla całej rodziny      – mama

Sobota, 7 październik – Wspomnienie N.M.P. Różańcowej
8: 30 – ++ Józefa i Józef Sobczak i zmarli z ich rodzin
18: 00 – ++ Regina, Zbigniew i Waldemar Muras oraz Joanna i Wacław Zaręba

Niedziela, 8 października – XXVII Niedziela zwykła 
8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Coli
10: 30 – + Grażyna Lisińska
10: 30 – + Teresa Skora
12: 30 – ++ Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny – córka
19: 00 – O łaski Boże dla ukochanej siostry Marioli Streżyńskiej   – Zofia

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
Ref: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie
Jedną z największych tajemnic człowieka jest dar wolności. Jest on rzeczywistością Bożą i ludzką. Stworzeni przez Boga na „Jego obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26), stajemy codziennie wobec wyboru życia z Bogiem albo złudnym przekonaniem, „jakby On nie istniał”. Każdy z nas ma swój czas rozpoznawania prawdy, aby później mógł udzielić własnej odpowiedzi wyrażonej w czynach. Właściwa postawa jest możliwa dopiero wówczas, kiedy szukający prawdy i celu swojego życia człowiek spotka się z Chrystusem. On, bowiem – mówiąc słowami św. Pawła Apostoła – „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi”.W tajemnicy wolnej, niczym niezdeterminowanej miłości Syn Boży sam stał się człowiekiem. Uznając tę prawdę, człowiek zaczyna lepiej rozumieć tajemnicę łaski Bożej wzywającą człowieka do współpracy, a równocześnie odkrywa Chrystusowe światło wyprowadzające go z błędnych dróg „niewłaściwego współzawodnictwa i szukania próżnej chwały”. Poznając prawdę o sobie w obliczu Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, każdy człowiek ma szansę wyznania wraz z całym stworzeniem, „że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca”. To w Nim i przez Niego każdy z nas otrzymał szansę odwrócenia się od błędnej drogi, abyśmy mogli stać się wobec siebie jeszcze bardziej wymagający, kiedy „tak” będzie oznaczało „tak”, a „nie” będzie znaczyło „nie”. Codzienna rzeczywistość ukazuje nam prawdę, że stanąć po stronie Chrystusa oznacza wybór trudniejszej drogi życia, drogi akceptacji własnego krzyża i sprzeciwu wobec programów, których dewizą jest hasło: „Wolność ponad wszystko!”. Dar ludzkiej wolności sprawdza się na wielu płaszczyznach, ale szczególnie dzisiaj, – choć nie tylko w polskiej rzeczywistości – „zadany” jest międzyludzkiej miłości i odpowiedzialności za poczęte życie. Święty Augustyn zapisał kiedyś takie słowa: „Miłość jest wielka przez swoją nieskończoność”. Dotykamy tej tajemnicy w Osobie i dziele Jezusa Chrystusa, dziś za pośrednictwem Jego Kościoła. To Kościół uczy nas dzisiaj coraz głębszej i dojrzalszej wiary w jego obecność i Jego nieskończoną miłość. Doświadczamy tego, na co dzień, że człowiek podejmuje trud przekraczania siebie i wymagania od siebie, gdy zobaczy i uwierzy, że jest kochany… Rozważmy na nowo słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Ta moc, która płynie od Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby od siebie wymagać, by postępowaniem Waszym nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest słuszne, co jest moim powołaniem, co jest moim zadaniem.
LEKTORZY – 30 wrzesień – 1 październik
18:00– Z. Topor, D. Topor, J. Bogusławska
8:30 – O. Pepłowski, M. Iskra, O. Pepłowski
10:30 – J. Kraska, S. Teresa, M. Kaczan
12:30 – O. Pietras, O. Zyro, L. Shelley
19:00 – T. Kot, A. Wojciechowska. T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
WIELKA MODLITWA ZA POLSKĘ I ŚWIAT W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Sobota, 7 paździeirnika 2017 r.
W Święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, odbędzie się wspólna modlitwa Polaków. Punkty modlitwy będą zlokalizowane, co kilometr wzdłuż całej granicy Polski liczącej ponad 3,5 tys. kilometrów. „Chcemy otoczyć modlitwą Polskę i modlić się o ratunek dla nas i całego świata. Chcemy wyjść ze swej sfery komfortu, by błagać Boga o ratunek”- mówi Agnieszka Kominikowska, rzecznik prasowy”Różańca do granic” i dodaje: ”Wiemy, w jakim świecie żyjemy: podzielonym, zagubionym. Zwłaszcza duchowo. Jedyne, co możemy, to prosić Boga o ratunek i miłosierdzie, bo to Bóg jest jedynym gwarantem pokoju, jedności, jedynym gwarantem życia w każdym jego wymiarze. Ufamy, że Bóg wysłucha modlitw zanoszonych z wiarą przez milion czy więcej osób. To jest niesamowita duchowa siła. To wiara czyni cuda. Wybraliśmy właśnie modlitwę różańcową, gdyż Matka Boża w Gietrzwałdzie i w Fatimie prosiła bardzo konkretnie o odmawianie Różańca. Odczytujemy z tego, że to Ona sama, Matka Boża, daje nam tę modlitwę, wskazując, jako tę, którą możemy wszystko wyrazić, wybłagać u Boga. Są też konkretne świadetwa narodów na świecie (Kolumbia, cud austriacki), gdzie wspólne odmawianie Różańca, odmieniło bieg ich historii. Wierzę, że Bóg nie pozostawi bez odpowiedzi takiej modlitwy. Gdy ktoś wychodzi na spotkanie Bogu, to On zawsze jest tam pierwszy – i czeka”. Zachęcamy Parafian do włączenia sie w tę szczególną modlitwę za Polskę i świat całą sobotę, 7 października przed Najświętszym Sakramentem w naszym polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju.
Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu:
9:00 –  Rozpoczęcie Adoracji (bezpośrednio po Mszy św. o gdzinie 8:30)
9:10  –  RÓŻANIEC – CZĘŚĆ RADOSNA
12:00 – Modlitwa Anioł Pański
12:10 –  RÓŻANIEC – CZĘŚĆ ŚWIATŁA
15 :00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:15  -RÓŻANIEC – CZĘŚĆ BOLESNA- poprowadzą Siostry Dominikanki w ramach przygotowania obchodów Jubileuszu 50-lecia pobytu Sióstr w polskiej parafii w Calgary
17:15  – ROŻANIEC – CZĘŚĆ CHWALEBNA
17 45 –  Litania Loretańska do Matki Bożej
15:55  – Zakończenia Adoracji
18:00 – Msza św.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które będą codziennie po wieczornej Mszy św. o godz. 19: 00. Kult Matki Najświętszej i powierzanie naszych próśb przez Jej wstawiennictwo jest pewną drogą do Boga i zbawienia.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA W pierwszy piątek miesiąca 6 października po porannej Mszy św. od godz. 9: 30 rozpocznie się całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele, która będzie trwać do godziny 18:30.  Prosimy wszystkich, którzy chcą modlić się w tym dniu o zapisanie się do zeszytu, aby nieustannie były osoby czuwające w kościele.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA W pierwszą sobotę miesiąca 7 października zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

„STUDY DAYS” KSIĘŻY DIECEZJI CALGARY
W dniach od 2 do 5 października (poniedziałek – czwartek) ks. wikariusz Marcin Binkowski wezmie udział w dorocznym szkoleniu dla kapłanów w Banff. Na mocy zarządzenia Biskupa W. McGrattan „Study Days” są obowiązkowe dla wszystkich księży posługujących na terenie diecezji Calgary. W tym czasie 2 – 5 X (pon. – czw) ks. Stefan Ganowicz będzie sprawował liturgię Mszy św. w naszej parafii. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w godzinach urzędowania biura parafialnego od 9: 00 am – 1: 00 pm.

TOGETHER IN ACTION – 2017
Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $27,020.00  na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel!

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
O 1 do 8 października rodzina Mankiewicz będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI
Zawiadamiamy, że nabożeństwo dla dzieci 4 października jest odwołane. Najbliższe nabożeństwo różańcowe będzie 11 października bezpośrednio po Mszy św o godz 19: 00, na które zapraszamy wszystkie dzieci.

KONCERT CHARYTATYWNY
W niedzielę, 29 października o godzinie 15: 00 w Domu Polskim odbędzie się Koncert Charytatywny ku czci Św. Jana Pawła II. Tegoroczny Koncert będzie miał nieco inny charaktrr aniżeli w latach ubiegłych, wypełnią go, bowiem pieśni i piosenki w wykonaniu słynnej piosenkarki polskiej pochodzenia greckiego – ELENI. Cieszymy sie, że ta znana, popularna i bardzo lubiana piosenkarka będzie gościć w Calgary i uświetni doroczny Koncert ( w przerwie kawa i ciasto). Serdecznie zapraszamy na ten niezwykły Koncert Charytatywny, wypełniony pięknymi pieśniami w artystycznym wykonaniu Eleni. Dochód z Koncertu wesprze działalność Pro-Life w Polsce i opuszczone, osierocone dzieci na Wschodzie oraz wyrazi wdzieczność słynnej Piosenkarce.  Bilety w cenie: $50-dorośli, $25 młodzież (do 12 lat włącznie), dzieci do lat 7 – za darmo – będą dostępne w sali parafialnej w każdą niedzielę października po Mszach św.

LIST GRATULACYJNY DLA ZESPOŁU “MŁODZI DUCHEM
Z OKAZJI JUBILEUSZU 10 LECIA ZESPOŁU W imieniu tancerzy, rodziców oraz Zarządu Zespołu “MAZOVIA” oraz swoim własnym, mam ogromną przyjemność przekazać gratulacje dla Zespołu “MŁODZI DUCHEM” z okazji doniosłego święta 10 lecia istnienia Zespołu. Jubileusz ten stanowi znakomitą okazję do przypomnienia dotychczasowych osiągnięć Zespołu, a także do podkreślenia Waszego wkładu w rozwój naszej polonijnej społeczności w Calgary. Dziękujemy za Waszą obecność na wszystkich ważnych uroczystościach, a także za możliwość wspólnych występów. Mamy nadzieję na podtrzymanie tej wspaniałej tradycji, to dla nas wielki zaszczyt. Życzymy Wam wielu równie owocnych lat działalności, sukcesów, satysfakcji z podejmowanych wysiłków oraz wielu nowych pomysłów i nieustającej pogody ducha.
Z wyrazami uznania Majka Kowalczyk Dyrektor Artystyczny Zespołu MAZOVIA

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW
Zespół “MAZOVIA” dziękuje sponsorom: sklepom polskim CRACOVIA, POLCAN, JAN’S MEAT&DELI, OLD FASHIONED MEAT&DELI oraz KING’S BAKERY. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna! Dzięki Państwa uprzejmości nasz szef kuchni Tomek mógł przygotować pyszne i wykwintne posiłki a niezastąpiony DJ Mirek Syp zadbał o wspaniałą atmosferę i oprawę muzyczną. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu zabawy oraz wszystkim gościom za liczne przybycie i hojne wsparcie naszego Zespołu.Cały dochód z tej wspaniałej i udanej imprezy zostanie przeznaczony na dalszy rozwój Zespołu. Z wyrazami wdzięczności Majka Kowalczyk Dyrektor Artystyczny Zespołu Mazovia

KAWIARENKA
Grupa„Mazovia” bardzo serdecznie zapraszają Państwa w miesiącu października do Sali parafialnej na ciepły domowy posiłek oraz smaczne wypieki. Wszelkie dochody ze sprzedaży przeznaczone zostaną na dalszy rozwój zespołu.

ZESPÓŁ MAZOVIA ZAPRASZA  NA ZAPISY!   Dzieci w wieku 7-10 lat  oraz  młodzież w wieku 11-18 lat w każdą niedzielę września od godziny 17:30-20:00. Miejsce: W&M Physical Theatre 4005 9 St SE, Calgary, Alberta. Proponujemy naukę tańców, piosenek, tradycji ludowych oraz wspólne wyjazdy i przyjaźnie na całe życie.  Chętnych prosimy o kontakt z p.Majka Kowalczyk pod numer telefonu 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com

STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE W CALGARY organizuje kolejny kurs języka angielskiego dla początkujących. Kurs ten rozpocznie się w środę 4 października 2017 r.o godz.18: 30. Będzie on trwał w każdą środę przez 12 tygodni. Zajęcia odbywać się będą w Domu Polskim. Kurs jest bezpłatny. Uczestnicy proszeni są o zapłacenie $ 25 opłaty administracyjnej na drugim spotkaniu. Prosimy o rejestrowanie się na kurs emailem lub telefonicznie w Domu Polskim tel.(403)-291-3757, <info@dompolski.ca>

ZESPÓŁ POLANIE – BAL MASKOWY
Zespół Polanie serdecznie zaprasza na Bal Maskowy do Domu Polskiego w sobotę 28 października 2017 r. o godz. 18: 00. Oprawa muzyczna Mirek Syp, szef kuchni Jarek Pelc.  Bilety w cenie $50 od osoby do nabycia w sali parafialnej w każdą niedzielę w godz. 11: 00 – 14: 00 oraz pod nr. tel. (403) 969 5219 lub (403) 618 5564.
Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY
Uprzejmie informuje, że w dniu 18 oraz 19 października 2017 r r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE.  W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczna na następujacy adres: Rejestracja paszportowa online
https: //secure.e-konsulat.gov.pl Następujace dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver:
Imię, nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet) data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL
Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

KONCERT ZESPOŁU RYMCERZY W NASZEJ PARAFII
Koncert w sobotę i w niedzielę. 14-15 Października, 2017. Jesteśmy raperami, katolickim zespołem RYMcerze (Bęsiu i Dj Yonas) i od ponad 10 lat jeździmy z ewangelizacją po całym świecie dla Polonii. Bęsiu (Rap) oraz Dj Yonas (Rap, Produkcja) tworzą skład RYMCERZE. Mają wieloletnie „doświadczenie” w prowadzeniu spotkań z młodzieżą i dzieleniu się swoim świadectwem życia. Grają koncerty w kraju i za granicą. RYMcerze od wielu lat zapraszani są na największe chrześcijańskie festiwale, rekolekcje, spotkania w domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, poprawczakach, zakładach karnych, więzieniach w całej Polsce. Razem wydali już 9 płyt, a kolejna, która ukarze się we wszystkich sklepach muzycznych w Polsce pt. „Nie Zmarnuj Swojego Życia” będzie miała swoją premieę na przełomie września/października 2017. W latach 2013–2016 Bęsiu i Dj Yonas dotarli z projektem „Nie Zmarnuj Swojego Życia” do ponad 260 tysięcy młodych ludzi w ponad 406 szkołach w Polsce i za granicą – m.in. działali dla Polonii w USA (Nowy Jork, Chicago, Miami, Los Angeles, Detroit, Houston, Denver, Seattle), Kanadzie (Toronto), Belgii (Bruksela, Antwerpia), Francji (Paryż) oraz w Wielkiej Brytanii (Londyn, Leeds & Cambridge). Ostrzegali uczniów przed próbowaniem używek, zachęcali do bycia sobą, do odkrywania swoich talentów i rozwijania swoich pasji.  W sobotę koncert odbędzie się w szkole polskiej dla młodzieży, i podczas Mszy św. wieczornej w naszym Kościele, również podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych, na których zespół podzieli się świadectwem nawrócenia. Prosimy o możliwość zbiórki ofiary na projekt, przy drzwiach wyjściowych, po Mszach Świętych, oraz podczas koncertu.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

BASEMENT DO WYNAJĘCIA
Umeblowany basement do wynajęcia dzielnica SE -Wyremontowany gruntownie  dwa lata temu z kompletną kuchnią, osobnym wejściem oraz meblami
–  15 minut od Downtown, bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej , blisko stacji C-train
– w pobliżu dwie galerie i duża ilość różnorodnych sklepów -800$ miesięcznie ; internet i telewizja w cenie (403) 6169727 – Fabian (403) 9735025 – Sebastian (2x)

WYBORY NA MAJORA MIASTA
Udzilę pomocnych informacji w sprawie wyborów, które odbędą się 16 października, 2017r. Wybory na Burmistrza Miasta, Członków Rady Miejskiej i do zarządu Szkół Katolickich i Publicznych. ( Catholic School Board Trustee – czyli Separate School Board or Public School Board). Call Antony Grochowski Tel: 403-863-6666, 403-277-2222 (4x)

PRACA
Zatrudnię osoby przy remontach. Tel: 403-891-8409 (3x)

PRACA
Zatrudnie mężczyzn do pracy przy budowie piwnic, wymagane pozwolenie na pracę i samochód, praca na terenie miasta Calgary, po więcej informacji proszę dzwonic pod numer 403-605-4642, Jan (2x)

PRACA
Szukam osoby do pomocy w domu i przy dzieciach na 5-6 godz dziennie,  4 razy w tygodniu od końca września/ połowy października. Dzielnica Deer Ridge. Telefon: 403.471.8212 (1x)

PRACA
Zatrudnię Panie do sprzątania domów. Równierz potrzebna pani do sprzątania i do prowadzenia grupy dwuosobowej.  Potrzebne prawo jazdy i samochód. Pożądana podstawowa znajomość języka angielskiego. Dobre warunki pracy. Zainteresowane osoby proszę dzwonić na 403-247-1251 lub email aplikacje do astridscleaning@shaw.ca (3x)

PRACA
Polcan Meat Produckt & Delikatesen poszukuje kobiety do pracy na cały etat. Kontakt 403-258-0228 (1x)
PRACA
D&M CLEANING SERVICES  poszukuję kobiety do sprzątania domów. Wynagrodzenie na start –  $16/hr. Tel. (403) 278-7740  lub  (403) 797-1878 (1x)

PRACA
Part -time bookkeeper needed. Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part-time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week) Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must. This is an ideal position for those involved in level 2 or 3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidate shell email a brief resume (max. 1page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca.

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
WHITE MASS – October 18
Celebrate with Bishop McGrattan the feast day of St. Luke, patron saint of physicians, will be held 7 pm on Wednesday, October 18, 2017 at St. Anthony’s Church, 5340 – 4 St. SW, Calgary. All are welcome, especially those working in medicine and health care. Reception will follow the Mass.