8 październik, 2017

8 październik, 2017

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 7 październik – Wspomnienie N.M.P. Różańcowej
18: 00 – ++ Regina, Zbigniew i Waldemar Muras oraz Joanna i Wacław Zaręba

Niedziela, 8 października – XXVII Niedziela zwykła   
8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Coli
10: 30 – + Grażyna Lisińska
10: 30 – + Teresa Skora
12: 30 – ++ Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny               – córka
19: 00 – O łaski Boże dla ukochanej siostry Marioli Streżyńskiej      – Zofia

Poniedziałek, 9 październik – Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Aiden z okazji Urodzin
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św. dla Rafała z okazji 40 Urodzin

Wtorek, 10 październik – Dzień powszedni
19: 00 – + Maria Ciszek (1 rocz)
19:00 – ++ Piotr Węsiewski (14 rocz) i Janina i Kazimierz Kadłubowscy      – rodzina

Środa, 11 październik – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, światło i dary Ducha św. dla syna w nowym roku szkolnym

Czwartek 12 październik  – Dzień powszedni
19: 00 – ++  Jan i Maria (3 rocz) Sarzyńscy   – syn z żoną
19:00–  O pomoc dla rodziny                                 – A.G.

Piątek, 13 październik – Bł. Honorata Koźmińskiego, Prezbitera
9:00 – ++ Julia, Jan i Tadeusz Stoj
19: 00 – ++ Jadwiga i Józef Falkowski                 – córka

Sobota, 14 październik – Dzień powszedni
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Marioli i Kuby Streżyńskich w rocznicę sakramentu małżeństwa
18: 00 – ++ Bronisława i Jan Moryś                    – rodzina

Niedziela, 15 października – XXVIII Niedziela zwykła    
8: 30 – O zdrowie i Boże bł. dla Nathana
10: 30 – O Boże bł. dla Michała Senderowskiego z okazji Urodzin
10: 30 – + Genowefa Kasprzak      – córka z mężem i dziećmi
12: 30 – + Kazimierz Krajewski
19: 00 – ++ Józef i Cecylia Zelazowski

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
Ref: Winnicą Pana jest dom Izraela
Jesienny klimat powoduje, że nasze rozważania biegną ku ogrodom, plonom, dożynkom. Nie każdy z nas zna się na pielęgnacji upraw, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę, że aby otrzymać obfite plony trzeba poświęcić dużo czasu i sił na pielęgnację drzew, krzewów i roślin. Podobnie jest z nami: przyjmując chrzest, krocząc ścieżką wiary, pogłębiając wiarę, dojrzewamy do tego, byśmy sami mogli stawać się zdrowymi owocami wiary. Wybrani przez Boga jesteśmy Jego „owocami z ogrodu” wypielęgnowanego i zadbanego. Ale Bóg jest dobrym ogrodnikiem, chce, by Jego plony były duże, dlatego – wybierając ziemię pod winny ogród – prowadzi swój lud wybrany do ziemi obiecanej tak długo, aż kąkole i chwasty odpadną, a zostaną same szlachetne krzewy. „Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.” (Iz 5,7) My również mamy w sobie zalążki szlachetnych krzewów, mogących wydać dobre i soczyste owoce, wszakże pod kilkoma warunkami: „Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.” (Flp 4,9), mówi nam święty Paweł. Co w praktyce to oznacza? Zaangażowanie w modlitwę, w sferę duchową, wypełnienie swego życia myślą o życiu, ale nie tylko doczesnym, lecz również tym, do którego zmierzamy. Jeśli podejmiemy ten wysiłek, to nie będziemy chwastami, ale szlachetnymi krzewami, które wydają owoce miłe Panu. Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii tylko potwierdza wcześniejsze słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza i potwierdzone słowami świętego Pawła w Liście do Filipian. Gospodarzem winnicy jest Bóg. To On założył na ziemi szczególną winnicę. Jest nią nie tylko świat stworzony, jest nią przede wszystkim człowiek. Są nią ludzie, których Bóg kocha, ale też ludzie, od których Bóg znosi wiele, bardzo wiele – nie wiemy jednak czy Jego cierpliwość jest bezgraniczna.. Bóg działa z miłości, zawsze sprawiedliwie. Każdemu daje szansę, aż do ostatniego momentu, dopóki to możliwe. I to właśnie jest źródłem ogromnej nadziei dla wszystkich, którzy dopiero późno zwracają się do Boga. Wcześniej już wspomniałem, że po chrzcie stajemy się winnicami, które mają wydać dobre owoce. Dlatego każdy ochrzczony powinien przyjąć Jezusa za swego Pana, iść za Nim i żyć jak latorośl wszczepiona w krzew winny. W przeciwnym razie stanie się odrzuconym kamieniem, ale kto z nas chciałby się stoczyć? Nikt z nas przecież nie chciałby usłyszeć: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.”

LEKTORZY – 7-8 październik
18:00– R. Kohnke, A. Wojciechowska, M. Domaradzki
8:30 – A. Rudzińska, M. Sobczak, P. Adamski
10:30 – J. Miazga, S. Salome, T. Miazga
12:30 – W. Potocka, M. Kulaga, J. Bogusławska
19:00 – M. Iskra, M. Iskra, M. Iskra

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŻYCZYMY WSZYSTKIM BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA DZIĘKCZYNIENIA
Dziękujmy Bogu i sobie wzajemnie za mijający sezon, za wszystko, co spotkało nas w ostatnim roku. Dzięki Ci składamy, wszechmogący Boże, za wszystkie dary i dobrodziejstwa Twoje. Żyjąc wiarą, człowiek wie, że wszystko, co posiada, jest darem miłości Boga. Z wdzięcznością, więc przyjmuje wszystko z rąk dobrego Ojca. „Każde wydarzenie i każda potrzeba mogą stać się motywem i przedmiotem dziękczynienia.”
Thanksgiving Day – to piękne, rodzinne święto. Pragniemy podziękować Rodzicom za ich wspólne wysiłki wychowania i wykształcenia dzieci. Dziękujemy Ojcom za trud pracy i zapewnienie środków do życia całej rodzinie. Dziękujemy Matkom za dobre i kochające serce oraz poświęcenie dla swych dzieci. Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom i katechetom za ich trud i bezinteresowność w przekazywaniu wiary i wiedzy. Serdeczne podziękowania za każdą modlitwę, pracę, życzliwość, poparcie materialne i finansowe i trud podjęty dla naszej wspólnoty parafialnej. Życzymy wszystkim błogosławionego Dnia Dziękczynienia.
Ks. Jacek i Ks. Marcin

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które będą codziennie po wieczornej Mszy św. o godz. 19: 00. Kult Matki Najświętszej i powierzanie naszych próśb przez Jej wstawiennictwo jest pewną drogą do Boga i zbawienia.

RÓŻANIEC DLA DZIECI
Zapraszamy dzieci na nabożeństwa różańcowe w każdą środę października przed Mszą św. o godz. 18:00.

TOGETHER IN ACTION – 2017
Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $27,140.00  na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel!

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
O 8 do 15 października rodzina Kamieniak będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ZEBRANIE RADY PARAFIALNEJ
Zapraszamy wszystkich członków Rady parafialnej na zebranie, które odbędzie się 10 października bezpośrednio po Mszy św.

100. LAT RYCERSTWA NIEPOKALANEJ: 1917 – 2017
W obecnym roku obchodzimy 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej zalożonego przez św. Maksymiliana Marię Kolbe. Odprawiane są Msze św. dziękczynne za istnienie i rozwój tego Ruchu Maryjnego, którego celem jest zawierzenie swojego życia, czy życia swoich najbliższych Matce Bożej Niepokalanej, prosząc o Jej szczególną opiekę i odwagę w dawaniu świadectwa swoim życiem wierności Chrystusowi, wierności Bożym Przykazaniom.
Jako członkowie Rycerstwa Niepokalanej możemy pogłębiać nasze życie duchowe oraz wzmacniać nasze całkowite oddanie Niepokalanej. Oto kilka wskazówek:
Uczestnicz często (może nawet codziennie- jeśli to możliwe) we Mszy św.
Regularna spowiedź (raz na miesiąc – jeśli to możliwe)
Znajdź czas na Adorację Najświętszego Sakramentu
Módl się na różańcu indywidualnie, we wspólnocie lub rodzinie
Rozmawiaj z Panem Bogiem codziennie rano ( i wieczorem)
Czytaj Pismo Święte
Czytaj dobrą katolicką literaturę, katolickie czasopisma, np. „Rycerza Niepokalanej”. „Małego Rycerzyka Niepokalanej”, „Źrodło”
Propaguj oddanie się Niepokalanej, zachęcaj do włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej, rozdawaj Cudowny Medalik, – jeśli to możliwe
Propaguj Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża, np. odwiedzaj chorych, hospicja, dodawaj ducha…
Działaj, jeśli możesz- ONLINE: www.mi-polska.pl.
Niech Matka Boża Niepokalana wyprasza nam wszelkie łaski Boze i otacza nieustanną opieką.
Uroczyste przyjęcie nowych kandydatów do Rycerstwa Niepokalanej odbędzie się w niedzielę, 3 grudnia podczas Mszy sw. o godzinie 10:30. Serdecznie zapraszamy całe rodziny do zawierzenia Matce Bożej swojego życia i włączena się do Rycerstwa Niepokalanej.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ Dzisiaj, niedzielę, 8 października, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbedzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców nzależących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy na to pierwsze po wakacjach zebranie Rycerstwa.

KONCERT CHARYTATYWNY W niedzielę, 29 października o godzinie 15: 00 w Domu Polskim odbędzie się Koncert Charytatywny ku czci Św. Jana Pawła II. Tegoroczny Koncert będzie miał nieco inny charaktrr aniżeli w latach ubiegłych, wypełnią go, bowiem pieśni i piosenki w wykonaniu słynnej piosenkarki polskiej pochodzenia greckiego – ELENI. Cieszymy sie, że ta znana, popularna i bardzo lubiana piosenkarka będzie gościć w Calgary i uświetni doroczny Koncert ( w przerwie kawa i ciasto). Serdecznie zapraszamy na ten niezwykły Koncert Charytatywny, wypełniony pięknymi pieśniami w artystycznym wykonaniu Eleni. Dochód z Koncertu wesprze działalność Pro-Life w Polsce i opuszczone, osierocone dzieci na Wschodzie oraz wyrazi wdzieczność słynnej Piosenkarce.  Bilety w cenie: $50-dorośli, $25 młodzież (do 12 lat włącznie), dzieci do lat 7 – za darmo – będą dostępne w sali parafialnej w każdą niedzielę października po Mszach św
KONCERT ZESPOŁU RYMCERZY W NASZEJ PARAFIIKoncert

w sobotę i w niedzielę. 14-15 Października, 2017. Jesteśmy raperami, katolickim zespołem RYMcerze (Bęsiu i Dj Yonas) i od ponad 10 lat jeździmy z ewangelizacją po całym świecie dla Polonii. Bęsiu (Rap) oraz Dj Yonas (Rap, Produkcja) tworzą skład RYMCERZE. Mają wieloletnie „doświadczenie” w prowadzeniu spotkań z młodzieżą i dzieleniu się swoim świadectwem życia. Grają koncerty w kraju i za granicą. RYMcerze od wielu lat zapraszani są na największe chrześcijańskie festiwale, rekolekcje, spotkania w domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, poprawczakach, zakładach karnych, więzieniach w całej Polsce. Razem wydali już 9 płyt, a kolejna, która ukarze się we wszystkich sklepach muzycznych w Polsce pt. „Nie Zmarnuj Swojego Życia” będzie miała swoją premieę na przełomie września/października 2017. W latach 2013–2016 Bęsiu i Dj Yonas dotarli z projektem „Nie Zmarnuj Swojego Życia” do ponad 260 tysięcy młodych ludzi w ponad 406 szkołach w Polsce i za granicą. Ostrzegali uczniów przed próbowaniem używek, zachęcali do bycia sobą, do odkrywania swoich talentów i rozwijania swoich pasji.  W sobotę koncert odbędzie się w szkole polskiej dla młodzieży, i podczas Mszy św. wieczornej w naszym Kościele, również podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych, na których zespół podzieli się świadectwem nawrócenia. Prosimy o możliwość zbiórki ofiary na projekt.

KAWIARENKA
Grupa„Mazovia” bardzo serdecznie zapraszają Państwa w miesiącu październiku do Sali parafialnej na ciepły domowy posiłek oraz smaczne wypieki. Wszelkie dochody ze sprzedaży przeznaczone zostaną na dalszy rozwój zespołu.
ZESPÓŁ MAZOVIA Pragnie  złożyć  panstwu  spokojnego, rodzinnego i udanego Święta Dziękczynienia, pełnego radości, wdzięczności i ciepła.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY
Uprzejmie informuje, że w dniu 18 oraz 19 października 2017 r r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE.  W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczna na następujacy adres: Rejestracja paszportowa online
https: //secure.e-konsulat.gov.pl Następujace dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver:
Imię, nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet) data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL
Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

ZESPÓŁ POLANIE – BAL MASKOWY
Zespół Polanie serdecznie zaprasza na Bal Maskowy do Domu Polskiego w sobotę 28 października 2017 r. o godz. 18: 00. Oprawa muzyczna Mirek Syp, szef kuchni Jarek Pelc.  Bilety w cenie $50 od osoby do nabycia w sali parafialnej w każdą niedzielę w godz. 11: 00 – 14: 00 oraz pod nr. tel. (403) 969 5219 lub (403) 618 5564. Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.
KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18.
Uprzejmie informujemy, że miesięczne zebranie członków Koła nr 18 SPK odbędzie się w dniu 15- go października o godz. 14.30 (2: 30 pm) w Domu Polskim. Serdecznie zapraszamy na zebranie członków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE W CALGARY organizuje kolejny kurs języka angielskiego dla początkujących. Kurs ten rozpoczął się w środę 4 października 2017 r.o godz.18: 30. Będzie on trwał w każdą środę przez 12 tygodni. Zajęcia odbywać się będą w Domu Polskim. Kurs jest bezpłatny. Uczestnicy proszeni są o zapłacenie $ 25 opłaty administracyjnej na drugim spotkaniu. Prosimy o rejestrowanie się na kurs emailem lub telefonicznie w Domu Polskim tel.(403)-291-3757, <info@dompolski.ca
OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA
Potrzebna opiekunka do starszej pani na 20 godzin tygodniowo od wtorku do piątku w godzinach od 8: 30 do 1: 30 w dzielnicy NW. Pozwolenie na pracę w Kandzie wymagane. Tel: 403-863-0425 (4x)
BASEMENT DO WYNAJĘCIA
Umeblowany basement do wynajęcia dzielnica SE -Wyremontowany gruntownie  dwa lata temu z kompletną kuchnią, osobnym wejściem oraz meblami
–  15 minut od Downtown, bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej , blisko stacji C-train
– w pobliżu dwie galerie i duża ilość różnorodnych sklepów -800$ miesięcznie ; internet i telewizja w cenie
(403) 6169727 – Fabian (403) 9735025 – Sebastian (1x)
WYBORY NA MAJORA MIASTA
Udzilę pomocnych informacji w sprawie wyborów, które odbędą się 16 października, 2017r. Wybory na Burmistrza Miasta, Członków Rady Miejskiej i do zarządu Szkół Katolickich i Publicznych. ( Catholic School Board Trustee – czyli Separate School Board or Public School Board). Call Antony Grochowski Tel: 403-863-6666, 403-277-2222 (2x)
PRACA
Zatrudnię osoby przy remontach. Tel: 403-891-8409 (2x)
RACA
Zatrudnie mężczyzn do pracy przy budowie piwnic, wymagane pozwolenie na pracę i samochód, praca na terenie miasta Calgary, po więcej informacji proszę dzwonic pod numer 403-605-4642, Jan (1x)
PRACA
Zatrudnię Panie do sprzątania domów. Równierz potrzebna pani do sprzątania i do prowadzenia grupy dwuosobowej.  Potrzebne prawo jazdy i samochód. Pożądana podstawowa znajomość języka angielskiego. Dobre warunki pracy. Zainteresowane osoby proszę dzwonić na 403-247-1251 lub email aplikacje do astridscleaning@shaw.ca (2x)
POKOJE DO WYNAJĘCIA
Pokoje w basemencie do wynajęcia w dzielnicy pomiędzy Kościołem a Uniwersytetem. Tel:403-280-4787 (2x)
NARTY I ŚNIEG – PO ZDROWIE BIEG! TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY… zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Oferujemy zróżnicowany program dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z nartami oraz dla zaawansowanych. Dbamy również o rodziców, aby narty stały się sportem rodzinnym. Sezon od grudnia do kwietnia. Zajęcia 1x, 2x lub 3x w tygodniu. Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt: Maciej Słodyczka, Trener dyplomowany, Wydział Nauk Trenerskich w Vancouver: t:1.403.638.4844 lub e:tatryfreestyle@gmail.com (6x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
THANK YOU
May the Peace of Christ be upon you.
We would like to thank you for your support and prayers for the successful National Life Chain last Sunday. Life Chain went well as it was blessed by the presence of families from your church and various communities. We look forward for your church’s participation in the coming years.
May our Good Lord bless us all with His peace, joy and love.
God bless your ministry.
In Christ, Jonathan on behalf of Calgary Life Chain

40 DAYS FOR LIFE FALL PRAYER VIGIL CAMPAIGN
There are many women that are in need of our help because they found an undesired pregnancy so they are choosing an abortion as a solution for their problem. Is it really a solution? Why they are going in the wrong direction? What can we do about it? Nothing? We can do lots. It requires joining efforts so take a stand & pray to save babies from abortion on the sidewalk across from the Abortuary “Kensington Clinic”, 2431 – 5 Ave NW. Calgary.
Need more info? Call 403-870-3905 or go to 40daysforlife.com/local-campaigns/calgary/

WHITE MASS – October 18
Celebrate with Bishop McGrattan the feast day of St. Luke, patron saint of physicians, will be held 7 pm on Wednesday, October 18, 2017 at St. Anthony’s Church, 5340 – 4 St. SW, Calgary. All are welcome, especially those working in medicine and health care. Reception will follow the Mass.

100th ANNIVERSARY OF THE MIRACLE OF THE SUN THIS FRIDAY OCT. 13TH
Our Lady of Fatima Parish 4747 30 street SE
6:30 rosary 7pm Solemn Mass presided by Bishop Emeritus Henry Candlelight procession to follow
8:30 Concert for Our Lady.

BISHOP’S DINNER
Tickets are selling fast for Bishop McGrattan’s very first Bishop’s Dinner. Coming up on Thursday, October 19, our keynote, Michael Chiasson, and Bishop McGrattan will share their thoughts on how youth will impact the future of our Faith. Catholic singer/songwriter Janelle is our musical guest, featuring the Bishop Carroll High School Choir. Tickets are $175 or $1400/table of 8. For more information contact Samantha at 403-218-5531 or
samantha.jones@calgarydiocese.ca. Purchase tickets online at my.calgarydiocese.ca/bishopsdinner.