17 września, 2017

17 września, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 16 września – Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, Papieża, i Cypriana, Biskupa
18: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teofili w dniu 91 Urodzin                 – córka z rodziną
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymian
Niedziela, 17 września – XXIV Niedziela zwykła
8: 30 – + Zofia Szczerbacewicz (1 rocz)    – córka z rodziną
10: 30 – ++ Franciszek Krowicki i za zmarłych z rodziny Sikorów
12: 30 – + Jerzy Pietrzak
19: 00 – Z podziękowaniem Panu Bogu za cudowne uzdrowienie
Poniedziałek, 18 września – Święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika
19: 00 – + Eugeniusz Skokowski
19: 00 – O zdrowie dla Mariana i jego rodziny   – siostra
Wtorek, 19 września – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Tadeusz, Teresa, Marcelina, Franciszek i Burt Anderson
19:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Emili z okazji 1 Urodzin  – rodzice

Środa, 20 września – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Prezbitera, Pawła Chong Hasang i towarzyszy
19: 00 – + Krystyna Pawlicka
19: 00 – ++ Marian Pisarz i zmarli z rodziny
Czwartek, 21 września  – Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
19: 00 – + Świętosław Rudy                                 – rodzina
19:00 – + Jadwiga Ewa Ćwik                                 – rodzina

Piątek, 22 września – Święto rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego
9: 00 – ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Kaczkowskich oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Pieczara       – Zofia
Sobota, 23 września – Wspomnienie św. Pio z Pietrelnicy, Prezbitera
8: 30 – ++ Józefa, Michał, Adolf, Kaleta, Piotr Stach i Waldemar Jedynak     – rodzina
18: 00 – + Jacek Machula i zmarli rodzice oraz zmarli z rodziny
18: 00 – O szczęśliwą operację dla Marka

Niedziela, 24 września – XXV Niedziela zwykła  
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Eli Machula i opiekę Matki Bożej z okazji Urodzin                – R. Piekut
10: 30 – ++ Stanisława i Stanisław Bednarczyk oraz Maria i Piotr Bakon
10: 30 – ++ Henryka i Teodor Olkowski
12: 30 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Madeleine Rayana       – rodzice
19: 00 – + Gertruda Cichańska
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Syr 27,30-28,7; Rz 14 7-9; Mt 18,21-35
Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Syn Boga przychodząc do nas, przerzucił most łączący ziemię z domem swego Ojca. Przez odkupienie zaprosił nas do swego rodzinnego domu, jako swoich braci. Wraz z zaproszeniem postanowił nas nauczyć języka, jakim posługuje się On w odniesieniu do swego Ojca. To bardzo ważne, by znać zarówno tematykę rozmów w domu Ojca, jak i sposób ich przeprowadzenia. Stąd Syn Boga zostawił nam taki maleńki słownik, który trzeba możliwie doskonale opanować, by człowiek nie popełnił nietaktów zarówno w odniesieniu do Ojca, jak i do braci. Tym słownikiem jest tekst „Ojcze nasz”. W każdej autentycznie chrześcijańskiej rodzinie ojciec i matka przekazują dziecku słowa Modlitwy Pańskiej tak, by je opanowało na pamięć, i chwała im za to. Przekazują wówczas skarb nad skarby, język umożliwiający nawiązanie kontaktu z Bogiem Ojcem i wszystkimi Jego dziećmi. Niewielu jednak rodziców stać na to, by mądrze w pełni wyjaśnić bogactwo zawarte w tej Modlitwie. Niewielu, bowiem rozumie, że ten język nie jest zarezerwowany wyłącznie do rozmów z Ojcem, ale jest językiem Bożej Rodziny, językiem każdej wspólnoty opartej na ewangelicznie rozumianym braterstwie. Otóż wśród słów, które należą do słownika domu Ojca niebieskiego, jest słowo „przebaczenie”. Jezus pragnie, byśmy prosili Ojca: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Pragnie przez to podkreślić, iż warunkiem przebaczenia ze strony Boga jest nasza umiejętność przebaczenia braciom, którzy nas skrzywdzili. Warto uważnie przeczytać choćby jedną Ewangelię św. Łukasza i zestawić zawarte w niej teksty o przebaczeniu, aby się przekonać o ich ilości i znaczeniu. Cała Biblia Starego i Nowego Przymierza czytana pod tym kątem odsłania się, jako Wielka Księga o przebaczeniu. Jezus nie tylko mówił o przebaczeniu, On uczył swoich uczniów przebaczenia. Znamienna jest w tym kontekście rozmowa z Piotrem, który miał poważne trudności z przebaczeniem i interesowały go granice, w jakich ma udzielić przebaczenia swemu bratu. Wydawało mu się, że jeśli przebaczy siedem razy, to już dokonał wielkiego dzieła. Jezus gani takie szukanie granic i otwiera przebaczenie na nieskończoność. „Nie mówię ci aż siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy”. Chrystusowi chodzi o to, byśmy umieli budować braterstwo żyjące atmosferą domu Ojca niebieskiego, a tam obowiązuje prawo całkowitego przebaczenia. Nie można, bowiem budować braterstwa, gdy ktoś wykreśli granice przebaczeniu. Rzecz jasna, że przebaczenie jest potrzebne dla przebaczającego, jak tlen do życia. Jego serce nie może normalnie pracować, gdy dotyka go paraliż nieumiejętności przebaczenia. Trudniejsza jest odpowiedzialność za tego, komu się okazuje przebaczenie, aby on nie zrozumiał tego, jako zielonego światła do dalszego krzywdzenia współbraci. W przypowieści o nielitościwym słudze Jezus wzywa do głębszej refleksji nad odpowiedzialnością za okazanie przebaczenia, nawet dopuszcza taką sytuację, w której można cofnąć okazane przebaczenie, gdy dostrzegamy, że zostało ono nadużyte i nie tylko nie postawiło tamy złu, ale jeszcze bardziej je rozlało. Jakże trudno żyć, gdy człowiek w sercu przebacza, bo kocha, a nie może tego przebaczenia objawić, bo ten, który krzywdzi, jeszcze nie dorasta do przyjęcia tego daru. Stąd przebaczając musimy bardzo zabiegać, zwłaszcza modlitwą, o to, by ten, komu przebaczamy, dostrzegł wielkość krzywdy wyrządzonej i wielkość ofiarowanego mu przebaczenia.
Wszyscy wspólnie winniśmy uczyć się trudnej sztuki przebaczania. To jest część trudu przygotowania do wejścia w progi domu Ojca niebieskiego. Tam jest miejsce jedynie dla tych, którzy umieją przebaczyć z całego serca. Kto rozumie, o jak wielką wartość chodzi w przebaczeniu, ten z łatwością odkryje, iż ta umiejętność buduje, jak cement, braterską wspólnotę. Każdy uraz zachowany w sercu, każda pretensja – dzieli. Przebaczenie działa jak kojąca maść lecząca ranę serca. Uraz jest jak drzazga wbita w ciało i niepozwalająca zabliźnić się ranie. Trzeba umieć posługiwać się tym lekarstwem leczącym każdą ranę, jaką może świadomie czy nieświadomie zadać nam brat.
Kto umie przebaczać, może być spokojny, iż w jego sercu jest klucz do domu Ojca. Niebo otwiera się przebaczeniem danym i okazanym braciom. Kto ich wpuszcza przed sobą do domu Ojca, może być pewien, że drzwi tego domu otworzą się i przed nim.

LEKTORZY – 16-17 września
18:00– V. Kanaszyc, S. Salome, J. Boguslawska
8:30 – P. Adamski, A. Rudzińska, O. Pepłowski
10:30 – J. Kraska, S. Teresa, O. Pietras
12:30 – W. Potocka, O. Zyro, T. Miazga
19:00 – T. Kot, M. Sobczak, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
TOGETHER IN ACTION – 2017 – akcaj zbierania funduszy na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji odbywa się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 25,255.00. – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać Na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 17 września do końca roku nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby przyjąć obraz Matki Bożej do swojego domu i modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO
Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w sobotę 23 września na godz. 19:00.

CZASOPISMA RELIGIJNE
Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Miłujcie się” oraz Katolicke czasopismo w wydaniu angielskim „Love One Another” wyłożone są z tyłu Kościoła obok biuletynów. Zachęcamy do czytania tych czasopism, w których można znaleźć bardzo interesujące artykuły.

KAWIARENKA
We wrześniu panie z grupy„Młodzi Duchem zapraszają do kawiarenki.

UWAGA! PARKING PARAFIALNY
Zawiadamiamy wszystkich studentów, że pozwolenia na parking permits nie będą juz wydawane na ten rok. Informujemy, że ci, którzy otrzymali pozwolenie muszą trzymać je widoczne dla kontroli z City of Calgary z tego względu, że mamy dość dużą ilość samochodów, którzy parkują nielegalnie, i ci, którzy nie będą mieć pozwolenia otrzymają parking ticket lub będą odcholowani z parkingu. Dziękujemy za wyrozumiałość.
CHÓR VOX POPULI
“Juz w najbliższy czwartek parafialny chór Vox Populi wznawia swoją działaność po wakacyjnej przerwie.
Witamy wszystkich naszych członków chóru i zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby śpiewać z nami dla przyjemności Parafian i na Chwałę Boga.”

KOMUNIKAT SPK KOŁO NR 18 W CALGARY.
Informujemy, że pierwsze tegoroczne powakacyjne Zebranie członków Koła odbędzie się dzisiaj w niedzielę 17 września o godz. 14.30 w Domu Polskim. Serdecznie zapraszamy na zebranie członków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

GRUPA TANECZNA MŁODZI DUCHEM
Zaprasza na taneczne obchody 10-lat istnienia grupy. Zabawa Taneczna z tej okazji odbędzie się w sobotę 30 września 2017 o godz. 19: 00 w Sali Jana Pawła II. Bilety nabywać można w niedzielę w sali parafialnej. Cena biletu $20.00. Zapraszamy!

STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE W CALGARY organizuje kolejny kurs języka angielskiego dla początkujących. Kurs ten rozpocznie się w środę 4 października 2017 r.o godz.18: 30. Będzie on trwał w każdą środę przez 12 tygodni. Zajęcia odbywać się będą w Domu Polskim. Kurs jest bezpłatny. Uczestnicy proszeni są o zapłacenie $ 25 opłaty administracyjnej na drugim spotkaniu. Prosimy o rejestrowanie się na kurs emailem lub telefonicznie w Domu Polskim tel.(403)-291-3757, <info@dompolski.ca>
KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY
Zaprasza wszystkie dzieci chłopców i dziewczęta od 5 do 14 lat do zapisów na nowy sezon zimowy. Więcej informacji na naszej stronie youth@whiteeaglescolgary.net
Zapraszamy na Jesienną Zabawę Taneczną organizowaną przez klub piłkarski “Białe Orły” i Dom Polski w sobotę 30 września w Sali Kombatanta Domu Polskiego. Oprawa muzyczna DJ Dudi Bilety w cenie $50 od osoby można nabyć u Franka Wójcika tel. 403.888.0384 lub w Domu Polskim tel. 403.291.3757 email info@dompolski.ca
Zaproszenie na ważne dla naszego Klubu wydarzenie: Zebranie Ważne całej organizacji „Białe Orły”. Zebranie odbędzie się w niedzielę, 24 Wrzesnia o godz. 15 w Domu Polskim w sali Varsovia (I piętro).  Bardzo prosimy o udział w tym bardzo ważnym spotkaniu, na którym chcemy zatwierdzić poprawki do statutu naszej organizacji. Zarząd klubu pracował nad projektem cały rok i dla jego zatwierdzenia konieczne jest quorum – kwalifikowana większość. Nowy statut wprowadzi nasz klub na nowe tory działalności, m. in. pozwoli ubiegać się o przyznanie kasyna. Właśnie, dlatego w projekcie statutu znalazły się ustalenia konieczne z punktu widzenia dostosowania się do reguł Alberta Gaming Liquor Commission – instytucji regulującej kwestie kasyn. Ale tylko po zaaprobowaniu nowego statutu przez większość zebranych przy stosownym quorum możemy myśleć o aplikacji o kasyno. Nie musimy dodawać, jak bardzo zmienią się na lepsze realia finansowe ‘Białych Orłów’ po otrzymaniu funduszy z Kasyna. Wśród nich: rozwinięcie programu ‘Szkółki Piłkarskiej’ i fundamentalne wzmocnienie sytuacji finansowej klubu. Dlatego tak bardzo ważna jest wysoka frekwencja na Walnym Zebraniu wszystkich członków Klubu w niedzielę, 24 wrzesnia o godz. 15. Nikogo z nas nie powinno na nim zabraknąć. Już dziś zarezerwujcie sobie czas, aby wziąć w nim udział. Obecność każdego z nas jest bardzo ważna.
ZESPÓŁ MAZOVIA ZAPRASZA  NA ZAPISY!   Dzieci w wieku 7-10 lat  oraz  młodzież w wieku 11-18 lat w każdą niedzielę września od godziny 17:30-20:00. Miejsce: W&M Physical Theatre 4005 9 St SE, Calgary, Alberta. Proponujemy naukę tańców, piosenek, tradycji ludowych oraz wspólne wyjazdy i przyjaźnie na całe życie.  Chętnych prosimy o kontakt z p.Majka Kowalczyk pod numer telefonu 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com
Zespół MAZOVIA zaprasza NA ZABAWĘ TANECZNĄ na zakończenie lata dnia 23 wrzesnia, 2017  19: 00-koktajl,  20: 00 kolacja , po 24: 00 druga kolacja.  Miejsce zabawy: Polish Parish Hall  2111 Uxbridge Dr. NW, Calgary Bilety: $50.00 od osoby. Bilety dostępne od 20 sierpnia pod numerem telefonu:  (403)542-2954 lub e-mail: mazoviadance@gmail.com  oraz w Kościele polskim po każdej mszy w niedzielę

ZESPÓŁ KRAKUSY ZAPRASZA NOWYCH TAŃCERZY!
Jesteśmy młodą i dynamiczną grupą tańczącą polskie tańce narodowe i regionalne. Razem uczymy się o polskiej kulturze poprzez taniec i śpiew. Krakusy to zespół, gdzie tworzą się życiowe przyjaźnie, wzrasta miłość i uszanowanie do polskiej kultury i folkloru, a jednocześnie dzieci i młodzież mają szansę rozwijać swoje fizyczne i sportowe umiejętności. Zapraszamy do naszego zespołu nowe dzieci i młodzież od 10go roku życia.  Więcej informacji na Facebook’u lub pod adresem krakusycalgary@gmail.com. Organizujemy Open House dla wszystkich chętnych 11 i 25 września w domu polskim od 18:00. Do zobaczenia na próbach!

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY
Uprzejmie informuje, że w dniu 18 oraz 19 października 2017 r r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE.  W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-4730. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczna na następujacy adres: Rejestracja paszportowa online
https: //secure.e-konsulat.gov.pl Następujace dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP  w Vancouver:
Imię , nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet)data i miejsce urodzenia,  imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego  paszportu,jaki urząd wydał, numer PESEL
Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

WYPRZĘDAŻ PRODUKTÓW PSZCZELICH
Dnia 24 września po każdej Mszy św. odbędzie się kiermasz produktów pszczelich w Sali parafialnej. Nabyć będzie można miód oraz świece. Zapraszamy. Kontakt 403-394-6438

POMOC W ZORGANIZOWANIU GRUPY
Szukam pomocy, aby utworzyć grupę, która będzie popierać i pomagać w wyborach na burmistrza miasta Calgary, które odbędą się w październiku.
Call AntonyTel: 403-863-6666 (2x)

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Part -time bookkeeper needed. Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part-time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week) Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must. This is an ideal position for those involved in level 2 or 3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidate shell email a brief resume (max. 1page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca.
RACA Zatrudnie mężczyzn do pracy przy budowie piwnic, wymagane pozwolenie na pracę i samochód, praca na terenie miasta Calgary, po więcej informacji proszę dzwonic pod numer 403-605-4642, Jan (3x)
PRACA Szukam osoby do pomocy w domu i przy dzieciach na 5-6 godz dziennie,  4 razy w tygodniu od końca września/ połowy października. Dzielnica Deer Ridge. Telefon: 403.471.8212 (2x)
PRACA
Zatrudnię Panie do sprzątania domów. Równierz potrzebna pani do sprzątania i do prowadzenia grupy dwuosobowej.  Potrzebne prawo jazdy i samochód. Pożądana podstawowa znajomość języka angielskiego. Dobre warunki pracy. Zainteresowane osoby proszę dzwonić na 403-247-1251 lub email aplikacje do astridscleaning@shaw.ca (4x)
PRACA
Polcan Meat Produckt & Delikatesen poszukuje kobiety do pracy na cały etat. Kontakt 403-258-0228 (2x)
PRACA
D&M CLEANING SERVICES  poszukuję kobiety do sprzątania domów. Wynagrodzenie na start –  $16/hr. Tel. (403) 278-7740  lub  (403) 797-1878 (2x)
WLJ KITCHEN SOLUTION
PROJEKTOWANIE, ZAMAWIANIE, INSTALACJA KUCHNI.KOMPLETNA RENOWACJA KUCHN
Bezpłatna konsultacja i wycena Firma jest ubezpieczona.
WLODEK WOJNOWSKI Cell (587) 889-8641, Dom (403) 281-2841 Email wj.legia@mail.com (3x)
POSITION AVAILABLE
Non-profit organization dedicated to promoting respect for life is accepting applications for an EDUCATIONAL RESOURCE CONSULTANT.  Your primary responsibility is to present the program pertaining to the development of the unborn child and respect for self and others in grades 5-12 and to other interested groups. Candidates must have an understanding of young people and a strong conviction regarding respect for life.  Excellent public speaking skills is a must as well as own transportation and ability to travel across the city and surrounding communities.  Employment opportunity will be posted until the competition closes on October 15, 2017. For more information about this position, qualification and application details contact the office at pro-life@shaw.ca or call (403)243-0691.
Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
MEN’S DAY RETREAT WITH BISHOP EMERITUS HENRY – OCTOBER 7
Day retreat for Men with Bishop Henry will take place at St. Luke’s Parish on Saturday, October 7, 2107. Retreat theme: Stand Firm in Faith.
To register, contact Margaret Dewald at 403-282-9488, or Sr. Katrina at 587-755-1019.
WHITE MASS – October 18
Celebrate with Bishop McGrattan the feast day of St. Luke, patron saint of physicians, will be held 7 pm on Wednesday, October 18, 2017 at St. Anthony’s Church, 5340 – 4 St. SW, Calgary. All are welcome, especially those working in medicine and health care. Reception will follow the Mass.
BISHOP’S DINNER – OCTOBER 19
Bishop McGrattan will host his very first Bishop’s Dinner on Thursday, October 19. This year’s theme is Youth & Vocations – Their Faith, The Church. Michael Chiasson will give the keynote address with Bishop McGrattan sharing his vision for youth in his closing remarks. Catholic singer/songwriter Janelle is our musical guest.
Tickets are $175 or $1400/table of 8. For more info contact Samantha at 403-218-5531
WANTED: SACRAMENTAL COORDINATOR AT ST. PIUS X PARISH (PART TIME)
St. Pius X Parish is looking for a Sacramental Coordinator: First Reconciliation, First Communion, Confirmation to work on a part time employment basis, this position will require working some evenings and weekends.  In addition, the successful candidate must have strong: computer skills (Microsoft Office and Outlook), organizational and people skills.

WANTED: MUSIC MINISTER AT ST. PIUS X PARISH (Part time)
St. Pius X Parish is looking for a piano accompanist to work on a part time employment basis, in particular to play piano at the Sunday 9 AM masses and includes practices on Thursday evenings from 7pm to 8:30pm.  The primary objective is to prepare for and support the 9AM liturgy.

WANTED: DIOCESAN YOUTH RETREAT TEAM (PART TIME)
The Diocesan Youth Ministry team is looking for five (5) DYRT members to work on a casual – part time employment basis.   The Diocesan Youth Retreat Team (DYRT) offers year-round retreats for young people within the Diocese.  The primary objective is to offer retreats for parishes especially in the area of sacramental preparation for the sacraments of First Holy Communion, First Reconciliation and Confirmation.  The team also provides year round retreats for Catholic Schools within the diocese.