17 grudnia, 2017

17 grudnia, 2017

 INTENCJE MSZALNE

Sobota, 16 grudnia
18:00 – Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski i Boże bł. dla Ks. Jacka Walkiewicza i Ks. Marcina                              – pielgrzymi

Niedziela, 17 grudnia – III niedziela Adwentu 
8:30 – + Czesław Waśkiewicz (9 rocz)
10:30 – + Piotr Waismann
12:30 – + Teresa Ebel (12 rocz)
19:00 – ++ Marianna i Wiktor Kustra oraz Jan i Regina Lubicki i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 18 grudnia
9:00 – Za parafian
19:00 – ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski i Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 – + Ks. Wiesław Kubiak
19:00 – ++ Julia i Józef i Sr Bogumiła Pollock
-Ilona i Roman
Wtorek, 19 grudnia
9:00 –  Za parafian
19:00 – + Stanisława Łakomska            – córki z rodzinami
19: 00 – ++ Maria, Witold, Marek, Jan i Anna  Rećko oraz Zofia i Zbigniew Koneccy
19: 00 – + Halina Kondracka

Środa, 20 grudnia
9:00 – Za parafian
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emili w dniu Urodzin      – babcia
19:00 – ++ Jan Tylecki i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 – Przez wstawiennictwo N.M.P o potrzebne łaski i Boże bł. dla Jana, Marcina, Michała, Karola i Edyty

Czwartek 21 grudnia
19:00 – + Michalina Olszewska (19 rocz)  – wnuczka z rodziną
19:00– O Boże błogosławieństwo, o łaski i zdrowie dla Elżbiety Morawiec z okazji Urodzin
19:00 – ++ Paweł i Ela Pawlicki

Piątek, 22 grudnia
9:00 – O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuczków Emili, Juli i Eveliny     – A. Mazur
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut z okazji Urodzin        – rodz. Machulów

Sobota, 23 grudnia
8:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty Piekut z okazji Urodzin
18:00 – + Wiesław Komarnicki                  – żona z rodziną
18:00 – + Wiesława Kaźmierska (8 rocz)

Niedziela, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
8:30 – O Boże bł. dla Anny z okazji Urodzin
8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Renaty Piekut z okazju Urodzin
10:30 – + Adam Trosko
12:30 – ++ Elżbieta Opałaka (16 rocz)  i Romanę Picyk
21:00 – Za parafian
24:00 – Za parafian

III NIEDZIELA ADWENTU

Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24;  J 1,6-8.19-28
Ref: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim
Niewiele się zmieniło od czasów Jana Chrzciciela. Kryzysy nadal dręczą poszczególnych ludzi, całe społeczeństwa i narody. Nadal też trzeba podejmować wprost heroiczne wysiłki w celu ich przezwyciężania. Jan jest jednym z nielicznych specjalistów od wychodzenia z kryzysów. Przyszło mu żyć w sytuacji głębokiego kryzysu zarówno politycznego, społecznego, jak i religijnego, który objął życie narodu wybranego. Trzeba było wskazać drogę wyjścia. Jan czyni to w sposób bezbłędny. Jego zdaniem jest tylko jedna droga przezwyciężania kryzysu — droga pracy u podstaw. Nie pomogą żadne, nawet najpiękniejsze hasła, długie dyskusje, szczegółowo wypracowane programy, jeśli nie przekona się człowieka, że on sam musi być lepszy. Wszelkie kryzysy mają swe źródło w sercu człowieka. Jeśli uda się udoskonalić serce, kryzys zostanie przełamany; jeśli nie, kryzys się pogłębi. Praca u podstaw łączy się nierozerwalnie z ukazaniem gwiazdy nadziei lepszego jutra. To dla tego radośniejszego jutra człowiek może zmobilizować swe siły i stać się lepszym. Zdumiewający jest jednak fakt, że samo przygotowanie do spotkania z Mesjaszem koncentrowało się na gruntownym przeobrażeniu życia doczesnego. Czegóż to, bowiem Jan wymagał? Długich modlitw? Częstszego chodzenia do świątyni? Dodatkowych składek na budowę pomników? Nie. Od urzędników domagał się uczciwości; od zbierających podatki — sprawiedliwości; od żołnierzy — unikania przemocy; od wychowawców — umiłowania prawdy; od sprawujących władzę — przestrzegania prawa moralnego; od każdego człowieka — umiejętności podzielenia się tym, co posiada, z braćmi, którym brakuje środków do życia. Jan jest wielkim realistą. Wzywa do pracy nad doskonaleniem uczciwości człowieka. Traktuje uczciwość, jako najbardziej podstawowy warunek wyjścia z każdego kryzysu. Tam gdzie brakuje wartości moralnych, żaden kryzys — ani polityczny, ani społeczny, ani gospodarczy, ani religijny — nigdy nie zostanie przezwyciężony. Moralnie wartościowy człowiek spełni dobrze wszystkie swoje obowiązki, a wówczas społeczeństwo może na niego liczyć, może darzyć go swoim zaufaniem i z radością korzystać z owoców jego pracy wiedząc, że są one zawsze solidne. Jan Chrzciciel jest specjalistą od wychodzenia z kryzysów, kryzys życia religijnego należy do najgłębszych i najtrudniejszych kryzysów, jakie dotykają serca człowieka. Droga, jaką wskazuje Jan, jest jedyną drogą wyjścia. To sam Bóg domaga się od człowieka pracy u podstaw. Pierwsze wezwanie łaski jest zawsze apelem o oczyszczenie serca. Jak nikt z nas nie wlewa mleka do brudnej butelki, tak Bóg nie wypełni świętością serca nieczystego. Oczyszczanie serca to właśnie praca u podstaw. Kryzysy pojawiają się wówczas, gdy serca ludzkie są tak zanieczyszczone, że w danym społeczeństwie czy narodzie nie ma, w czym przechowywać wielkich wartości. Dopóki nie uporządkuje się serc, dotąd nie ma mowy o jakiejkolwiek perspektywie nowego i lepszego jutra.  Kto zatem chce zobaczyć lepsze jutro, winien dobrze przemyśleć wskazania Jana Chrzciciela i rozpocząć pracę u podstaw — doskonalenie swego serca. Jego własna doskonałość zacznie stopniowo rzutować na doskonałość jego pracy, a ta z kolei zadecyduje o ubogaceniu społeczeństwa.

LEKTORZY – 16-17 grudnia
18:00– R. Kohnke, D. Topor, Z. Topor
8:30 – P. Adamski, A. Rudzińska, A. Mazur
10:30 – A. Kamieniak, M. Jarzecka, K. Kamieniak
12:30 – J. Miazga, M. Kulaga, T. Miazga
19:00 – M. Edgar, S. Teresa, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ
W dzisiejszą sobotę 16 grudnia i niedzielę 17 grudnia odbędzie się druga tura wyborów do Rady Parafialnej. Głosowanie będzie miało miejsce w Sali parafialnej po wszystkich weekendowych Mszach świętych (16 – 17 grudnia). Na specjalnie przygotowanych kartach z nazwiskami kandydatów trzeba będzie zaznaczyć MAKSYMALNIE TRZECH KANDYDATÓW (przez postawienie znaku „x” przy nazwisku) i wrzucić kartę do urny wyborczej. Będziemy wybierać 10 członków naszej Rady Parafialnej na 3-letnią kadencję. UWAGA: Głosy na więcej niź jednego kandydata lub wrzucone na innych kartach niź wyłożone przy urnie automatycznie będą nieważne. Po ostatniej Mszy świętej w niedzielę 17 grudnia, głosy zostaną komisyjnie przeliczone.
Oto lista wyłonionych kandydatów do Rady Parafialnej:
Apanowicz Krystyna, Bawół Zygmunt, Białowąs Edward, Borys Dawid, Cichowlas Marian, Cudak Izabela, Grabowski Jerzy, Has Ewa, Hryszko Józef, Kaczan Magdalena, Kamoń Grzegorz, Kanaszyc Weronika, Krysiak Jolanta, Krysiak Leszek, Lukwińska Grażyna, Machula Marek, Miazga Irena, Piekut Renata, Pulwicki Bonifacy, Rajchel Jan, Streżyński Mariola i Żuczek Tony.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Ryszarda Bordzania z diecezji Zamojsko –Lubaczowskiej, który przygotowuje się do pracy misyjnej w Syrii i w Libanie Ks. Ryszard wygłosi nauki rekolekcyjne od dzisiejszej niedzieli 17 grudnia do środy 20 grudnia. W każdy dzień rekolekcji okazja do spowiedzi godzinę przed Mszą św. i po Mszy św. aż do wyspowiadania wszystkich penitentów. Serdecznie zapraszamy!!!

PODZIĘKOWANIE
Koło Modlitewno-Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej działające przy polskiej parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim Ofiarodawcom, którzy swoimi modlitwami i ofiarą pieniężną wspomogli potrzeby Kościoła na Wschodzie: zebrano $.9.986.50. Pieniądze zostały przekazane – przez Episkopat Polski – na placówki na Wschodzie. Niech sama Matka Boża Niepokalana będzie nagrodą za dobroć i hojność serca i wyprasza potrzebne łaski Boże oraz otacza swoją najlepszą opieką. BÓG ZAPŁAĆ!

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 17 grudnia nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

RORATY DLA DZECI
Przez cały Adwent Msze św. roratnie z udziałem dzieci w każdą środę o godz. 19: 00. Prosimy dzieci, by przynosiły lampiony.

JASEŁKA 2018 – ”BOŻE DZIECIĘ…BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ”
Dom Polski, Niedziela, 14 stycznia, 2018 r. Godzina 15:30. Tegoroczne Jasełka są szczególne, bowiem w 2018 roku będziemy przeżywać radosną, Jubileuszową Rocznicę 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości i dziękować Panu Bogu za tę wielką łaskę wolności, odzyskaną po 123 latach ciężkiej niewoli, dziękować za radość naszych Ojców, którzy 100 lat temu wywieszali z dumą flagi biało-czerwone i śpiewali hymny dziękczynne! Dziękujemy Królowej Polski za opiekę nad naszym Narodem i prosimy z wielką ufnością i mocą: ”Królowo Polski, módl się za nami oraz: ”Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” – na dalsze lata niepodległości, praworządności, sprawiedliwości i pokoju. W Jasełkach wezmą udział dzieci, młodzież, dorośli oraz wszystkie Zespoły Taneczne. Bilety w cenie: dzieci $5, dorośli $10. Serdecznie zapraszamy!

ZŁOTY JUBILEUSZ SIÓSTR DOMINIKANEK: 1968 – 2018
50 LAT posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju i Polonii w Calgary oraz 25 lat I Profesji Zakonnej Siostry Przełożonej Salome, OP
Rok 2018 – to Rok Złotego Jubileuszu Sióstr Dominikanek: 50 – lecia posługi w Parafii i Polonii w Calgary. Wdzięczne Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten wzruszający Jubileusz oraz ludziom za życzliwość i dobroć serc, Siostry Dominikanki serdecznie zapraszają Polaków, zwłaszcza wiernych z Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową z okazji 50-lecia posługi Sióstr Dominikanek oraz 25-lecia Pierwszej Profesji zakonnej Siostry Przełożonej Salome Kociuby. Msza św. Jubileuszowa, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja William McGrattan, Biskup Diecezji Calgary, sprawowana będzie w sobotę, 17 marca 2018 roku o godzinie 18: 00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Po Mszy św. odbędzie się uroczyste spotkanie ( m. in. power- point z pobytu i działalności sióstr w Calgary, wspólny śpiew) oraz obiad w Sali Parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO
Zawiadamiamy, że w grudniu nie będzie spotkania grupy św. Ojca Pio.
Następne spotkanie grupy Ojca Pio odbędzie się we wtorek 23 stycznia.

KARTKI NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Kartki świąteczne i opłatki są dostępne w biurze parafialnym i w sali parafialnej przy stoisku z kawą i ciastem.

KOPERTY NA OFIARY NA 2018 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać!

ZAPIS DO PARAFII
Kierujemy serdeczną zachętę i przypomnienie do wszystkich nowoprzybyłych, jak również do młodych (po 18 roku życia), o zapisie do wspólnoty parafialnej. Zapisanie się do parafii (etnicznej lub terytorialnej) jest wyznaniem wiary, wyrazem łączności z Kościołem katolickim i troską o życie religijne i materialne wspólnoty. Zapis do parafii jest obowiązkowy, aby udzielić Chrztu, Pierwszej Komunii, Sakramentu Bierzmowania, przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, czy wystawienie zaświadczenia np. dla Rodziców Chrzestnych, zaświadczenie rodziców, że należą do parafii i chcą zapisać dziecko do szkoły katolickiej. Itd. Osobami należącymi do naszej Parafii są ci, którzy: formalnie zapisali się do Polskiej Parafii, praktykują swoją wiarę, wspierają naszą Parafię swym darem materialnym. Formalności są wymagane we wszystkich kościołach katolickich w Kanadzie jak i w Polsce i na tej zasadzie będzie można otrzymać zaświadczenie.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY
Serdecznie zapraszamy na Bal Sylwestrowy, na którym powitamy NOWY ROK w cieplej atmosferze przy muzyce lekkiej, łatwej i przyjemnej. Bal odbędzie się 31 grudnia, 2017r. w Sali Parafialnej. Koktajle od godz. 19: 00, kolacja o godz. 20: 00. Cena biletu $90 od osoby. Zapewniamy pyszne dania, wino do kolacji, szampan o północy, drugą kolacje oraz możliwość wylosowania jednej z nagród.  Sprzedaż biletów w Sali Parafialnej w niedziele po Mszach świętych od 3 GRUDNIA. Życzymy szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Informacja i rezerwacja: Krystyna –  403-228-9427

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2018. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2018r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać!

KAWIARENKA
W miesiącu grudnia panie z grupy parafialnej zapraszają na kawę i smaczne wypieki.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Informujemy, że biblioteka od niedzieli 24 grudnia do 7 stycznia będzie nieczynna. Biblioteka ponownie wznowi swoją działalność w niedzielę 14 stycznia.

TRADYCYJNY SYLWESTER W DOMU POLSKIM
Elegancki wystrój, smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy, druga kolacja, tzw. „Part Favours” Do tańca grać będzie DJ Mirek Syp
Wstęp w tej samej cenie, co w latach ubiegłych – $125 od osoby Bilety dostępne są wyłącznie w Domu Polskim tel. 403.291.3757 email: info@dompolski.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Sklep Alia Tanjay w North Hill Mall
Przyjmie od  zaraz  osoby na pozycje
Assistant  manager   oraz  osobę  na   niepełny etat.
Kontakt 403-210-3789 (2x)

PSYCHOLOG, TERAPEUTA ARTUR NIZIO, BS, MA, R. PSYCH
Zaburzenia depresyjne, nerwice, problemy w związkach, uzależnienia.  Dorośli i młodzież.
Tel. 587-435-8904 Email: arturnizio@gmail.com (1x)

ZABAWA SYLWESTROWA 31 DECEMBER, 2017
Croatian Canadian Cultural Centre
Appetizers at 6pm. Dinner at 7.30pm. Bilety $115/osoba do nabycia w polskich sklepach, u Daniela (403) 919- 5355 lub Tomka (403) 714 -5816
* deluxe dinner & late night buffet * unlimited soft drinks * champagne toast  * wine on the table * overnight parking * cash bar, wiecej informacji na FACEBOOK.COM/NYE2018CALGARY (2x)

DLA POLAKÓW POWRACAJĄCYCH DO POLSKI
OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE
„SPA-EMERYTURA” Sprzedaż Działek budowlanych, Domów lub Apartamentów Opieka medyczna na Osiedlu 24/h. Osiedle w województwie lubelskim, pod Uzdrowiskiem Nałęczów. Działki o pow. od 1000m2, Domy od 100m2 budowane według projektu klienta. Okolica bogata jest w zdrowe powietrze, źródlaną  wodę ph 7,8 oraz naturalną okoliczną żywność. Opcjonalnie dla zainteresowanych jest możliwa całodobowa opieka medyczna, pomoc w sprawach urzędowych, serwis instalacji domowych i inne. Osoby zainteresowane mogą się kontakować pod numerami telefonów:
Tel: Poland 011 48-505-060-910  Tel. Canada 1-587-216-28-20. www.spaemerytura.pl www.budo-max.com
E-mail:miroslawbernecki@wp.pl

NIEDZIELA JEST PIERWOTNYM DNIEM ŚWIĄTECZNYM

To właśnie chrześcijańskie poczucie życia, jako synów, a nie niewolników, ożywiane przez Eucharystię sprawiło, że niedziela – prawie powszechnie stała się dniem odpoczynku – mówił papież podczas audiencji ogólnej.
Podejmując na nowo cykl katechez o Mszy świętej dzisiaj zadajemy sobie pytanie:, dlaczego trzeba w niedziele iść na Mszę?
Niedzielna celebracja Eucharystii znajduje się w centrum życia Kościoła (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2177). My, chrześcijanie idziemy w niedzielę na Mszę św., aby spotkać zmartwychwstałego Pana, czy raczej pozwolić, aby On nas spotkał, aby słuchać Jego Słowa, karmić się przy Jego stole i w ten sposób stawać się Kościołem, czyli Jego Mistycznym Ciałem żyjącym dziś w świecie. Zrozumieli to od samego początku uczniowie Jezusa, którzy celebrowali eucharystyczne spotkanie z Panem w dniu, który Żydzi nazywali „pierwszym dniem tygodnia”, a Rzymianie „Dniem Słońca”, ponieważ tego dnia Jezus zmartwychwstał i ukazał się uczniom, rozmawiając z nimi, jedząc z nimi, dając im Ducha Świętego (por. Mt 28,1; Mk 16,9.14; Łk 24,1.13; J 20,1.19) . Także wielkie wylanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło w niedzielę, pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu Jezusa. Z tych powodów niedziela jest dla nas dniem świętym, uświęconym przez celebrację eucharystyczną będącą żywą obecnością Pana między nami i dla nas. Zatem to właśnie Msza św. tworzy niedzielę chrześcijańską! Cóż to dla chrześcijanina za niedziela, w której brakuje spotkania z Panem? Niestety istnieją wspólnoty chrześcijańskie, które nie mogą cieszyć się w każdą niedzielę Mszą św.. Tym niemniej również one są wezwane, aby w tym świętym dniu zgromadzić się na modlitwie, w imię Pana, słuchając Słowa Bożego i podtrzymując pragnienie Eucharystii. Niektóre społeczeństwa zlaicyzowane zatraciły chrześcijański sens niedzieli, na którą swe światło rzuca Eucharystia. To szkoda. W takich sytuacjach konieczne jest ożywienie tej świadomości, aby odzyskać sens świętowania, radości, wspólnoty parafialnej, solidarności, odpoczynku, który odnawia duszę i ciało (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 2177-2188). Tych wszystkich wartości uczy nas Eucharystia, niedziela po niedzieli. Z tego powodu Sobór Watykański II chciał podkreślić, że „Niedziela jest pierwotnym dniem świątecznym, który należy tak przedstawiać wiernym i wpajać w ich pobożność, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od pracy” (Konst. Sacrosanctum Concilium, 106).Niedzielne powstrzymanie się od pracy nie istniało w pierwszych wiekach: jest specyficznym wkładem chrześcijaństwa. Zgodnie z tradycją biblijną, Żydzi odpoczywali w sobotę, podczas gdy w społeczeństwie rzymskim nie był przewidziany tygodniowy dzień powstrzymania się od pracy służebnej. Ale to właśnie chrześcijańskie poczucie życia, jako synów, a nie niewolników, ożywiane przez Eucharystię sprawiło, że niedziela – prawie powszechnie stała się dniem odpoczynku. Bez Chrystusa jesteśmy skazani na opanowanie przez znużenie dnia powszedniego wraz ze zmartwieniami i lękiem przed jutrem. Niedzielne spotkanie z Panem daje nam siłę do życia dniem dzisiejszym z ufnością i odwagą oraz podążania naprzód z nadzieją. Eucharystyczna komunia z Jezusem zmartwychwstałym i żyjącym na wieki jest zapowiedzią niedzieli, która nie zna kresu, kiedy nie będzie już trudu ani bólu, ani żałoby czy łez, ale tylko radość życia w pełni i na zawsze z Panem. Także o tym błogim spoczynku mówi nam niedzielna Msza św., nauczając nas abyśmy w upływie tygodnia powierzali się w ręce Ojca, który jest w niebie. Co możemy odpowiedzieć tym, którzy twierdzą, że nie ma potrzeby chodzenia na Mszę św., nawet w niedziele, bo ważne jest, aby dobrze żyć, kochać innych? To prawda, że jakość życia chrześcijańskiego mierzy się zdolnością do miłości, jak Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35) . Jakże jednak możemy praktykować Ewangelię, nie czerpiąc niezbędnej do tego energii, w każdą niedzielę, jedna po drugiej w niewyczerpalnym źródle Eucharystii? Nie idziemy na Mszę świętą, aby dać coś Bogu, ale aby otrzymać od Niego to, czego naprawdę potrzebujemy. Przypomina o tym modlitwa Kościoła, zwracająca się do Boga w następujący sposób:, „Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia” (Mszał Rzymski, Prefacja zwykła IV).Podsumowując – dlaczego trzeba iść na Mszę św. w niedziele? Nie wystarczy odpowiedzieć, że jest to przykazanie Kościoła. Choć pomaga to strzec jego wartości, to samo nie wystarcza. My, chrześcijanie musimy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego przykazanie, i w ten sposób być Jego wiarygodnymi świadkami. Dziękuję.