24 grudnia, 2017

24 grudnia, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 23 grudnia
18:00 – + Wiesław Komarnicki                  – żona z rodziną
18:00 – + Wiesława Kaźmierska (8 rocz)

Niedziela, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 
8:30 – O Boże bł. dla Anny z okazji Urodzin
8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Renaty Piekut z okazju Urodzin
10:30 – + Adam Trosko
12:30 – ++ Elżbieta Opałaka (16 rocz)  i Romanę Picyk
21:00 – W intencji parafian
24:00 – W intencji parafian

Poniedziałek, 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
8:30 – + Teresa Owoc (9 rocz)       – mąż z dziećmi
10:30 – + Maria Łaniak
12:30 – Za parafian
19:00 – ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata oraz Janina, Antoni i Stefan Kaczkowski i zmarli z rodziny i Dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 26 grudnia – Św. Szczepana
10:30 – ++ Michał Cozac, Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński
12:30 – ++ Stanisław, Bogdan i Janusz        – rodzina
12: 30 – O Boże błogosławieństwo w 40 rocz sakramentu małżeństwa dla Szymona i Krystyny Apanowicz
19: 00 – W intencji parafian

Środa, 27 grudnia – Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
19:00 – + Edward Gorczyca (19 rocz)
19:00 – + Małgorzata Pulwicka
19:00 – + Mikołaj Demchyshyn             – grupa różańcowa

Czwartek 28 grudnia
19: 00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Hanny i Marka z okazji 48 rocz sakramentu małżeństwa

Piątek, 29 grudnia
9:00 – + Stefano Antonacci
19:00 – ++ Elżbieta i Aleksander Michalski i Elżbieta Pawlicka

Sobota, 30 grudnia
8:30 – + Dorota Sztemberg   – rodzina
18:00 – + Maria Adamska (20 rocz) – syn z rodziną

Niedziela, 31 grudnia –Święto Świętej Rodziny
8:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana i Krystyny      – mama
10:30 – + Kazimierz Zuk (1 rocz)           – siostra z rodziną
12:30 – W intencji  parafian
18:00 – ++ Antonina i Zygmunt Kozioł

IV NIEDZIELA ADWENTU
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27;Łk 1,26-38
Ref: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Ostatnia niedziela Adwentu – poprzez bogactwo powiązań tekstów Starego i Nowego Testamentu – pozwala nam już dzisiaj zobaczyć pewne światła na drogach ludzkich poszukiwań Boga. Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego Siebie i swoje życie, jest wpisana w historię. „Ta z kolei – jak podkreślił Św. Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio – jest drogą, którą ma on przejść w całości, aby dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego ukazała się w pełni treść objawionej prawdy. Historia jest, zatem dziedziną, w której możemy dostrzec działanie Boga dla dobra ludzkości.  On przemawia do nas przez to, co nam najlepiej znane i łatwo dostrzegalne, ponieważ stanowi rzeczywistość naszego codziennego życia, bez której nie umielibyśmy się porozumieć. Wcielenie Syna Bożego pozwala nam zobaczyć rzeczywistość ostatecznej syntezy, tego, co Boże i ludzkie… Tylko wiara pomaga nam ją poprawnie rozeznawać”.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło by ujrzeć zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA
 2 Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
Ref: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Św. Szczepan stał się żywą repliką Chrystusa dzięki mocy Ducha: „Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał… Gdy słyszeli to, co mówił zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha patrzył w niebo…” (Dz 6,10.55). Moc Szczepana, o której mówi lekcja, ma swoje źródła w Duchu Świętym. Jezus Chrystus bowiem obiecał uczniom Ducha, jako moc do dawania świadectwa.

LEKTORZY – 23-24 grudnia
18:00 – R. Kohnke, S. Teresa, R. Kohnke
8:30 – M. Sobczak, A. Rudzińska, P. Adamski
10:30 – M. Kaczan, S. Salome, J. Kraska
12:30 – J. Bogusławska, O. Zyro, V. Kanaszyc

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Pasterka 21:00 – K. Kamieniak, S. Teresa, A. Gurgul
Pasterka 24:00 – M. Kaczan, S. Salome, P. Adamski, O. Pietras

25 grudnia – Boże Narodzenie
8:30 – T. Kot, A. Wojciechowska, R. Kohnke
10:30 – T. Nowak, S. Teresa, M. Łabinowicz
12:30 – W. Potocka, M. Iskra, W. Potocka
19:00 – W. Grabowski, A. Wojciechowska, W. Grabowski

26 grudnia – Św. Szczepana
10:30 – M. Podgórny, S. Salome, P. Podgórny
12:30 – T. Miazga, M. Kulaga, J. Miazga
19:00 – T. Kot, M. Iskra, T. Kot
W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIĘKOWANIE KS REKOLEKCJONIŚCIE
W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy serdeczne podziękowanie Ks. Ryszardowi Bordzań z diecezji Zamojsko-Lubaczewskiej za wygłoszone nauki rekolekcyjne, które pozostaną w sercach naszych parafian. Dziękujemy za trud głoszenia rekolekcji i głębokie treści kazań wzbogacające naszą wiarę. Życzymy Ks. Ryszardowi dalszych sukcesów dla dobra Kościoła w naszej Ojczyźnie i pracy misyjnej w Syrii i Libanie – Szczęść Boże!

PODZIĘKOWANIE GRUPIE PARAFIALNEJ
Serdecznie dziękujemy naszym Paniom z Grupy Parafialnej „40 plus” za posługę w sali parafialnej w miesiącu grudniu i sprzedaż kawy i ciasta. Wszystkich chętnych zapraszamy do zasilenia szeregów naszej Grupy Parafialnej.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy serdecznie Chórowi „Vox Populi”, który przygotował Wigilię parafialną od strony kulinarnej i dekoracyjnej oraz tym wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Dziękujemy również Paniom z grupy parafialnej za przygotowanie oraz serwowanie poczęstunku dla starszych i chorych naszych parafian w niedziele 17 grudnia po Mszy św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych – Bóg zapłać!

DRODZY GOŚCIE I PARAFIANIE!
W tym szczególnym Dniu, kiedy Bóg przez Osobę swojego Syna wkracza w nasze życie, aby pośród tego, co najbardziej zwyczajne, razem z nami przemierzać drogi codzienności, życzymy wszelkich darów i łask, którym obdarza przychodzący na ziemię Zbawiciel. Niech ten, który na drodze uniżenia, ogołocenia i ubóstwa, wzbogaca we wszystko, daje odwagę, radość i pokój serca w świadczeniu o słowie życia i podążaniu drogami Ewangeli. Niech Maryja wskazując jak nieść i zachować światło wiary, prowadzi nas na drogach życia. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą Ks. Jacek, Ks. Marcin i Ks. Ryszard

Kochani Księża: Jacku, Marcinie, Stefanie i Ryszardzie,
Kochane Siostry Dominikanki, Kochani Parafianie i Goście:, „Kiedy Pierwsza Gwiazdka zabłyśnie na Niebie, a kolęda cichutko zacznie grać – uśmiechnijcie się proszę do siebie, bo znów nastał piękny czas”.Serdeczne życzenia świąteczne niech towarzyszą każdemu z Was. Niech przychodzące Dziecię obdarzy łaskami Wasze serca, a do Waszych domów niech przyniesie miłość, radość i pokój na cały Nowy 2018 Rok Życzy Rada Parafialna.

Najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, pokoju, radości na Święta Narodzenia Pana oraz błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku 2018 życzy wszystkim w imieniu Sióstr Dominikanek
Sr. Salome, Przełożona Sióstr Dominikanek w Calgary

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitych łask Bożych w Nowym Roku 2018 dla Rycerzy Kolumba z rodzinami i Parafian Matki Bożej Królowej Pokoju w imieniu Rady Rycerzy Kolumba #14497 im. Ks. Jana Otłowskiego składa Wielki Rycerz, Jan Rajchel

KONSUL HONOROWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY – ZYGMUNT POTOCKI
W ten magiczny czas Bożego Narodzenia wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyźnie życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli o bliskich naszym sercom, gdziekolwiek oni są. Niech w Nowym Roku w naszych domach zagości dobre zdrowie, spokój i pomyślność oraz zrealizują się nie tylko nasze plany, ale nawet marzenia. Wszystkiego najlepszego.

W imieniu Zarządu i Członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koła nr 18 w Calgary oraz w imieniu własnym i mojej małżonki życzę zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Czcigodnym Księżom, Siostrom Dominikankom – Bożej pomocy w Waszej parafialnej posłudze dla wiernych. Członkom Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, członkom Klubu Seniora, Honorowemu Konsulowi RP, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Polskiej, Rycerzom Kolumba, członkom Klubu „Białe Orły”, członkom zespołów tanecznych, Harcerkom i Harcerzom i całej społeczności Polonijnej w Calgary oraz gościom życzę Wesołych Świąt. Życzę wszystkim wszelkich Błogosławieństw Bożej Dzieciny. Niech radosna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam w każdym polskim domu z dala od Ojczyzny. Niech Nowy 2018 Rok przyniesie szczęście i zadowolenie dla każdego i obdarzy nas wszystkim – czego oczekujemy i pragniemy. Niech Nowonarodzony Jezus da nam zdrowie i siłę do pokonywania wszelkich trudów życiowych. Życzę Wam miłości w Rodzinach, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wzajemnego szacunku i tolerancji.  Zbigniew Starczyk – Prezes

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy złożyć życzenia spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich osób, organizacji i sklepów, które w bieżącym roku wspierały i wspierają działalność zespołu MAZOVIA. Dziękujemy za dotychczasową pomoc materialną i finansową oraz za wszelką życzliwość okazaną naszemu zespołowi. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!!! ZESPÓŁ MAZOVIA

Wesołych Świąt Bożeg Narodzenia. Życzymy Państwu  udanych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,  aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością i miłością wśród rodziny,  bliskich, znajomych i bliźnich. Oby czas, jaki spędzicie razem był czasem dobrej nowiny, a po świętach,  byście z radością przygotowali się do przejścia ze starego w nowy 2018 rok! Zespół MAZOVIA.

Zarząd Fundacji im. św. Brata Alberta w Calgary składa serdeczne życzenia spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.  Niech pokój i nadzieja zagoszczą w naszych sercach, a radość i życzliwość wypełniają wszystkie chwile.  Bóg się rodzi!

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE
Przesyła całej Polonii serdeczne życzenia udanych, radosnych, pełnych specjalnych przeżyć Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Państwu błogosławieństwa nowonarodzonej Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego 2018 Roku.

ROZKŁAD MSZY ŚW. W CZASIE ŚWIĄT
Wigilia Bożego Narodzenia – Pasterki: 21:00 & 24:00
Boże Narodzenie: 8:30; 10:30; 12:30; 19:00
Św. Szczepana: 10:30; 12:30; 19:00
Pożegnanie Starego Roku 31 grudnia – Msza św. o godz. 18: 00 z nabożeństwem dziękczynnym
1 Stycznia 2018 roku: 10:30; 12:30; 19:00

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 24 grudnia nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

BIURO PARAFIALNE
Informujemy, że biuro parafialne będzie nieczynne 25, 26, 28 i 29 grudnia, a otwarte tylko 27 grudnia i ponownie nieczynne 1 i 2 stycznia 2018 r. Prosimy dzwonić tylko w ważnych sprawach lub ewentualnie zostawić wiadomość.

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA
W niedzielę Objawienia Pańskiego 7 stycznia, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2018 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

KOPERTY NA OFIARY NA 2018 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać!

JASEŁKA 2018 – ”BOŻE DZIECIĘ…BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ” Dom Polski, Niedziela, 14 stycznia, 2018 r. Godzina 15:30. Tegoroczne Jasełka są szczególne, bowiem w 2018 roku będziemy przeżywać radosną, Jubileuszową Rocznicę 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości i dziękować Panu Bogu za tę wielką łaskę wolności, odzyskaną po 123 latach ciężkiej niewoli, dziękować za radość naszych Ojców, którzy 100 lat temu wywieszali z dumą flagi biało-czerwone i śpiewali hymny dziękczynne! Dziękujemy Królowej Polski za opiekę nad naszym Narodem i prosimy z wielką ufnością i mocą: ”Królowo Polski, módl się za nami oraz: ”Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” – na dalsze lata niepodległości, praworządności, sprawiedliwości i pokoju. W Jasełkach wezmą udział dzieci, młodzież, dorośli oraz wszystkie Zespoły Taneczne. Bilety w cenie: dzieci $5, dorośli $10. Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z OJCEM JANEM KRÓLEM W dniu 13 stycznia 2018 r. będziemy mieli okazję po raz pierwszy gościć i spotkać się z Ojcem Janem Królem, redemptorystą,  wieloletnim pracownikiem Radia Maryja w Toruniu.  Ojciec Jan Król obok ojca T. Rydzyka jest jednym z twórców wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja. Obok Ojca J. Króla przybędzie do nas jeszcze inny ojciec z Torunia oraz prawdopodobnie ktoś z Rządu Rzeczypospolitej.Spotkanie odbędzie się na sali parafialnej po Mszy Świętej wieczornej.  Stąd wyjątkowo w tym dniu Msza Święta będzie odprawiona o godz. 17.00 (nie jak zwykle o godz. 18.00) .  Spotkanie będzie połączone z obiadem przygotowanym przez nasze ofiarne panie z grupy parafialnej.. Bilety w cenie $ 20.00 są w sprzedaży u Pani Ireny Miazga, tel. 403 248 6851. Z uwagi na przygotowanie posiłku uprasza się o się o podejmowanie decyzji o uczestnictwie w spotkaniu możliwie niedługo.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY Serdecznie zapraszamy na Bal Sylwestrowy, na którym powitamy NOWY ROK. Bal odbędzie się 31 grudnia, 2017r. w Sali Parafialnej. Koktajle od godz. 19: 00, kolacja o godz. 20: 00. Cena biletu $90 od osoby. Zapewniamy pyszne dania, wino do kolacji, szampan o północy, drugą kolacje oraz możliwość wylosowania jednej z nagród.  Sprzedaż biletów w Sali Parafialnej w niedziele po Mszach świętych. Informacja i rezerwacja: Krystyna –  403-228-9427

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2018. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2018r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać!

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Informujemy, że biblioteka od niedzieli 24 grudnia do 7 stycznia będzie nieczynna. Biblioteka ponownie wznowi swoją działalność w niedzielę 14 stycznia.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18 zapraszają na styczniowe koncerty Calgary Philharmonic Orchestra (CPO) z polskimi solistami. 19 i 20 stycznia wraz z CPO wystąpi znakomity pianista Krzysztof Jabłoński, a 27 stycznia solistą będzie wiolonczelista Maciej Kułakowski. CPO oferuje specjalną zniżkę dla Polonii: przy zakupie biletu ‘on-line’ można uzyskać 25 procent  upustu wpisując kod POLISH1718.

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło #18 zapraszają również na specjalny koncert Macieja Kułakowskiego i kwartetu smyczkowego w Domu Polskim w środę, 24 stycznia. Szczegóły zostaną podane niebawem.

TRADYCYJNY SYLWESTER W DOMU POLSKIM
Elegancki wystrój, smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy, druga kolacja, tzw. „Part Favours” Do tańca grać będzie DJ Mirek Syp
Wstęp w tej samej cenie, co w latach ubiegłych – $125 od osoby Bilety dostępne są wyłącznie w Domu Polskim tel. 403.291.3757 email: info@dompolski.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA
Sklep Alia Tanjay w North Hill Mall
Przyjmie od  zaraz  osoby na pozycje
Assistant  manager   oraz  osobę  na   niepełny etat.
Kontakt 403-210-3789 (1x)

ZABAWA SYLWESTROWA 31 DECEMBER, 2017
Croatian Canadian Cultural Centre
Appetizers at 6pm. Dinner at 7.30pm. Bilety $115/osoba do nabycia w polskich sklepach, u Daniela (403) 919- 5355 lub Tomka (403) 714 -5816
* deluxe dinner & late night buffet * unlimited soft drinks * champagne toast  * wine on the table * overnight parking * cash bar, wiecej informacji na FACEBOOK.COM/NYE2018CALGARY (1x)