14 stycznia, 2018

14 stycznia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 13 stycznia – dzień powszedni
17:00 – O Boże błogosławieństwo dla Arka Senderowskiego z okazji Urodzin     – R. Piekut
17:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Koncik i z rodziny Naprawskich

Niedziela, 14 stycznia- II Niedziela Zwykła 
8: 30 – ++ Józefa, Stanisław i Julian Orłowscy
10: 30 – + Eugeniusz Sztupecki (3 rocz)
12: 30 – + Jan Rutkowski
12:30 – O zdrowie dla Teresy
19: 00 – + Julian Sowa

Poniedziałek, 15 stycznia – dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Elżbiety Machula                                                         – Lisa i Mateusz
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Baxterka, Wylliego i Mai z okazji rocz. Chrztu św. – prababcia

Wtorek, 16 stycznia – dzień powszedni  
19: 00 – ++ Jan Gawliński oraz Julian i Jadwiga Zukowski
19: 00 – Za wszystkich, którzy modlitwą wspierali Marka Pieczara

Środa, 17 stycznia – Św. Antoniego, opata
19: 00 – + Za zmarłych z rodziny Żmudzkich  – Eugeniusz z rodziną
19: 00 – Dziękczynna za udaną operację

Czwartek, 18 stycznia- dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Elżbiety Machula                                                         – Lisa i Mateusz
19: 00 – Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Michała w 5 rocz Urodzin z prośbą o opiekę Archanioła Michała

Piątek, 19 stycznia- Św Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
9: 00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Król
19:00 – ++ Franciszka i Władysław oraz zmarli z rodziny
19: 00 + Dariusz Ciok     – żona z dziećmi
Sobota, 20 stycznia – dzień powszedni
8: 30 – + Marian Sosnowski
18:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiktori Rusnaczyk      – znajomi
18:00 – ++ Zbigniew i Anna Wójcik

Niedziela, 21 stycznia- III Niedziela zwykła
8: 30 – ++ Stefania i Józef Piegza
10: 30 – ++ Krystyna Pawlicka (1 rocz) i Janina Strerzyńska     – córki z rodziną
12: 30 – Msza św za Ojczyznę              – Polonia z Calgary
12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Julii z okazji Urodzin
19: 00 – + Ryszard

II NIEDZIELA ZWYKŁA

1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42
Ref: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Syn Zebedeusza był pełen ideałów. Oczarowany postawą i nauką Jana Chrzciciela zgłosił się do niego, jako uczeń. Pod jego okiem przygotował serce na spotkanie z Mesjaszem. Ten był już, blisko, ale jeszcze się nie ujawnił. Syn Zebedeusza czekał na to spotkanie. Wreszcie nadszedł upragniony moment. Nad brzegiem Jordanu zjawił się Jezus z Nazaretu. Jan Chrzciciel wskazał Go, jako „Baranka Bożego”. Uczeń tylko czekał na ten gest swego dotychczasowego nauczyciela. Natychmiast, jakby sprawa była już dawno omówiona, opuszcza Jana i udaje się za Jezusem. Upłynęły lata wielkich wydarzeń na palestyńskiej ziemi. Syn Zebedeusza był świadkiem zamiany wody w wino, uciszenia burzy na Jeziorze Genezaret, wyprowadzenia z grobu wskrzeszonego Łazarza. W Wieczerniku opierał swą głowę na piersiach Mistrza, był, bowiem przez Niego więcej niż inni miłowany. Stanął odważnie na Golgocie, by z bliska towarzyszyć w agonii swemu Nauczycielowi i swą obecnością wspierać bolejącą Jego Matkę. W poranek Wielkiej Niedzieli pierwszy dotarł do pustego grobu a kiedy zobaczył całun i chustę z głowy Mistrza, uwierzył. Odchodził z tej ziemi, jako ostatni z Dwunastu. Przed śmiercią, redagując czwartą Ewangelię, opisuje dokładnie swoje pierwsze spotkanie z Mistrzem z Nazaretu. Pamięta nawet, że „było to około godziny dziesiątej”. Z perspektywy wielu lat dostrzega wagę tej jednej godziny. Ona zadecydowała o kształcie całego jego życia. Kiedy stawiał Jezusowi pierwsze pytanie — „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Nie wiedział jeszcze, że zaczyna się zupełnie nowy etap w jego życiu. Niepozorne są godziny wielkich decyzji w życiu człowieka. Zwrotnice swego życia przekładamy sami. Bywa, że trzeba to czynić błyskawicznie. Nie zawsze wiemy, co nas czeka na nowej drodze. Dopiero życie udowodni słuszność podjętej decyzji. Kto umie odpowiadać na działanie łaski uczynkowej, ten wcześniej czy później przeżyje coś z tego, co przeżył Jan Apostoł. Decyzja wejścia na drogę wspólnego wędrowania z Chrystusem należy do najdonioślejszych decyzji, jakie człowiek może podjąć w życiu. Ten, kto to uczynił, pamięta dokładnie godzinę podjęcia decyzji, a w miarę upływu lat, jego serce śpiewa coraz głośniej pieśń wdzięczności.  Wejście na ewangeliczną drogę nigdy nie dokonuje się nieświadomie. Połączone jest z głęboko przeżytą decyzją. Jest ona tak mocno zapisana w sercu człowieka, że ten zawsze potrafi dokładnie określić jej godzinę. Jest to początek niezwykłej przygody pełnej zdumiewających niespodzianek, jakie Bóg przygotowuje.

LEKTORZY – 13-14 stycznia
18:00 – T. Miazga, S. Salome, J. Miazga
8:30 – M. Sobczak, A. Rudzińska, P. Adamski
10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, K.Kamieniak
12:30 – J. Bogusławska, O. Zyro, P. Wieleżyński
18:00 – T.Kot, M. Iskra, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

SKŁAD RADY PARAFIALNEJ
Krystyna Apanowicz
Józef Hryszko
Magdalena Kaczan
Grzegorz Kamoń
Jolanta Krysiak
Grażyna Lukwińska
Irena Miazga
W posiedzeniach Rady parafialnej biorą też udział kapłani z naszej parafii i przedstawicielka Sióstr Dominikanek.

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU ANDRZEJA CIERNIEWSKIEGO
Andrzej Cierniewski, znany polski wokalista, wyraził chęć zaśpiewania w naszym kościele kolęd i pastorałek. W ostatnich dniach występował on w parafii św. Jacka w Chicago, w Nowym Yorku, w amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA i innych miejscach, gdzie zamieszkuje Polonia. W naszym Kościele koncert jest zaplanowany na niedzielę, 4 lutego 2018, godz. 17: 00. Bilety w cenie $ 25 do nabycia w sali parafialnej oraz w biurze. Serdecznie zapraszamy.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 7 do 21 stycznia rodzina Janiny Wylotek będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2018 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

ZAPRASZAMY KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA
Zapraszamy grupę TOTUS TUUS oraz wszystkich chętnych na wieczorną Mszę św. wynagradzającą oraz modlitwę różańcową przed Mszą św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy Zakrystii.

KOPERTY NA OFIARY NA 2018 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać!

ZŁOTY JUBILEUSZ SIÓSTR DOMINIKANEK: 1968 – 2018
50 LAT posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju i Polonii w Calgary oraz 25 lat I Profesji Zakonnej Siostry Przełożonej Salome, OP
Rok 2018 – to Rok Złotego Jubileuszu Sióstr Dominikanek: 50 – lecia posługi w Parafii i Polonii w Calgary. Wdzięczne Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten wzruszający Jubileusz oraz ludziom za życzliwość i dobroć serc, Siostry Dominikanki serdecznie zapraszają Polaków, zwłaszcza wiernych z Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową z okazji 50-lecia posługi Sióstr Dominikanek oraz 25-lecia Pierwszej Profesji zakonnej Siostry Przełożonej Salome Kociuby. Msza św. Jubileuszowa, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja William McGrattan, Biskup Diecezji Calgary, sprawowana będzie w sobotę, 17 marca 2018 roku o godzinie 18: 00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Po Mszy św. odbędzie się uroczyste spotkanie ( m. in. power- point z pobytu i działalności sióstr w Calgary, wspólny śpiew) oraz obiad w Sali Parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2018. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2018r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać!

KAWIARENKA
Zapraszamy do kawiarenki na wyśmienite wypieki pań z grupy parafialnej.

ZABAWA WALENTYKOWA
Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 10 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 55.00 od osoby będa dostępne od 20 stycznia w sali parafialnej po Mszach Św. Sponsorów i fundatorów nagród rzeczowych na loterię fantowa prosimy o kontakt: Lucyna 403-803-7453.

PODZIĘKOWANIE
Janusz Dobrowolski z rodziną bardzo serdecznie dziękuje za pomoc w rehabilitacji. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom.  Szczególne podziękowania księdzu Jackowi proboszczowi parafi oraz właścicielom polskich sklepów za pomoc w zbiórce pieniędzy.  Bóg zapłać.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W Calgary zaprasza na otwarte spotkanie z Ambasadorem RP w Kanadzie, dr Andrzejem Kurnickim. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2018 roku w Domu Polskim w Calgary (3015-15 Str. NE, Calgary) w godz.15: 00 – 17: 00. Honorowy Konsul RP w Calgary, Zygmunt Potocki

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18 zapraszają na styczniowe koncerty Calgary Philharmonic Orchestra (CPO) z polskimi solistami. 19 i 20 stycznia wraz z CPO wystąpi znakomity pianista Krzysztof Jabłoński, a 27 stycznia solistą będzie wiolonczelista Maciej Kułakowski. CPO oferuje specjalną zniżkę dla Polonii: przy zakupie biletu ‘on-line’ można uzyskać 25 procent  upustu wpisując kod POLISH1718.

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło #18 zapraszają również na specjalny koncert znakomitego polskiego wiolonczelisty Macieja Kułakowskiego i kwartetu smyczkowego w Domu Polskim w środę, 24 stycznia o godzinie 19.30. Cena biletów $25 normalne, $15 zniżkowe dla studentów i seniorów.

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie informuje, że ze względu na zbieżność terminów z innymi wydarzeniami w Domu Polskim, miesięczne zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w niedzielę 11 lutego 2018 o godz.14.30. Zapraszamy zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością organizacji.

DOM POLSKI zaprasza na „Ostatki” i „Walentynki” – zabawę taneczną w ostatnią sobotę karnawału 10 lutego.
Oprawa muzyczna DJ DUDI – Tomasz Dudek
Bilety w cenie $50 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403.291.3757 lub info@dompolski.ca oraz w polskich sklepach. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

POSZUKUJĘ OSOBY
Henryk ( Henry ) Kubera , przyjechał do Kanady pomiędzy 1977r. a 1980r. Mieszkał w Calgary do około 1986r. Później prawdopodobnie przeniósł się gdzieś, bo była recesja sektora energetycznego w Canadzie, a on pracował jako Engineering Technician . Osoby, które znały Henryka proszone są o kontakt e-mailowy lub telefonicznie. Ja mieszkam w UK
marczewski@btinternet.com
Telefon : 00447872171179

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PIELGRZYMKA DO GUADALUPE
Jest organizowana pielgrzymka do Matki Bożej z Guadalupe (Mexico). Termin: od 9 – 15 kwietnia, 2018
Zainteresowanych proszę o skontaktowanie się w jak najszybszym terminie. Małgorzata lub Ewa, będą dostępne w sali parafialnej w tą niedzielę po wszystkich Mszach św. i mogą udzielić dodatkowych informacji.
Passport Travel International.
Ph. 403 256- 9343  Email: passport@shaw.ca (2x)

DO SPRZEDANIA
Sprzedam pianino, futro z norek i kożuch z Polski.
Kontakt Wojtek Tel:403-235-5131 (1x)

DOMOWE PRZEDSZKOLE!!!
Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (4x)

PRACA
Poszukuję osoby do prac remontowych.
Kontakt Piotr 403-671-0646 (2x)

DLA POLAKÓW POWRACAJĄCYCH DO POLSKI
OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE
„SPA-EMERYTURA” Sprzedaż Działek budowlanych, Domów lub Apartamentów Opieka medyczna na Osiedlu 24/h. Osiedle w województwie lubelskim, pod Uzdrowiskiem Nałęczów. Działki o pow. od 1000m2, Domy od 100m2 budowane według projektu klienta. Okolica bogata jest w zdrowe powietrze, źródlaną  wodę ph 7,8 oraz naturalną okoliczną żywność. Opcjonalnie dla zainteresowanych jest możliwa całodobowa opieka medyczna, pomoc w sprawach urzędowych, serwis instalacji domowych i inne. Osoby zainteresowane mogą się kontakować pod numerami telefonów:
Tel: Poland 011 48-505-060-910  Tel. Canada 1-587-216-28-20. www.spaemerytura.pl www.budo-max.com
E-mail:miroslawbernecki@wp.pl

ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF CALGARY

40 DAYS FOR LIFE LENTEN KICK-OFF is at St. Luke’s Parish in Calgary on Saturday 27 January from 4:30 – 6:00 pm.  Come and be encouraged by dynamic speakers like Stephanie Fenly, Wilberforce Project Director and Daniel Nugent who will talk about the “Theology of the Body” which are reflections from St. John Paul II. Please confirm your attendance at 40daysforlife.calgary@gmail.com
40 DAYS FOR LIFE LENTEN PRAYER CAMPAIGN is from Ash Wednesday 14 February to Palm Sunday 25 March.  Plan to pray by the Kensington Clinic 2431 – 5 Ave NW in Calgary, at church &/or at home for the life of unborn babies, for mothers in an unplanned/crisis pregnancy and for the conversion of the doctor & staff at the abortion clinic.  For more info: Call Gwen @ 403-208-9427 or Jairo @ 403-870-3905 or www.40daysforlife.com/calgary

ST. FRANCIS XAVIER’S RELIC PILGRIMAGE – JAN 21 & 22 St. Francis Xavier’s incorrupt forearm, a sacred first class relic, is making a rare visit to Canada. It will be in Calgary for only a short time.
January 21, Sacred Heart Church, Calgary
1 pm to 4:30 pm – Public Veneration
5 pm – Mass with Bishop McGrattan
6:30 pm – Sung Vespers with Bishop McGrattan for the Solemn Reception of the Relic
7:30 pm – 10 pm – Public Veneration
January 22, St. Michael’s Church, Calgary
7 pm to 10 pm – Public Veneration
7 pm – Relic program: Life of St. Francis Xavier and the three graces
9 pm – Procession of the Relic and Litany of St. Francis Xavier  For more information about the relic pilgrimage, visit: https://cco.ca/relic/

YOUNG WOMEN VOCATION EVENTS – FEB 8 & 28
Attention: Single Young Women between 16 -35! The Vocation Committee of AWR (The Assembly of Women Religious) is planning two events: Feb. 8, from 5 to 9 pm, at St. Mary’s Cathedral: Mass followed by potluck and an information session on religious life.

PROJECT RACHEL POST ABORTION WEEKEND RETREAT – FEB 23-24
The retreat offers a journey of healing and reconciliation for women and men who are suffering from a past abortion experience. Trained certified counselors are available to accompany people on a journey toward hope and inner peace. The next retreat is scheduled for February 23 – 24, 2018.
For more information or to register call Project Rachel at 403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223. You may also e-mail info@projectrachelsa.ca

COLDEST NIGHT OF THE YEAR – FEB 24
It’s our fifth birthday! Coldest Night of the Year – Calgary will turn five this February 24, 2018. We’d love to have you celebrate with us by walking or volunteering in support of Feed the Hungry (a Diocesan program) and our friends KAIROS Calgary as they work to pay down the mortgage on Bankview Apartments (affordable housing). We’ll be starting from Eau Claire Market again this year, offering 2, 5 and 10 km routes so the event is accessible for all.  For more info visit www.cnoy.org/calgary or connect with Samantha at 403-218-5531 or e-mail samantha.jones@calgarydiocese.ca.
SPECIAL NEEDS MINISTRY AND MASS
A message from St. Patrick’s Parish, Calgary: We are forming a new ministry whose mission is: “To create a loving, supportive and compassionate church community that renews and restores faith and hope to families and children living with special needs.” We recognize that for families who have children who live with special needs: physical, cognitive or emotional, bringing them to Mass may be a challenge. Our Special Needs Mass will be a place of understanding, acceptance and welcome for those who live with special needs as well as those who care for them. This Mass will give families the opportunity to celebrate God’s presence in their lives together. Children and adults with special needs will be filling as many liturgy positions as possible. Next Special Needs Ministry Mass on Sunday 5 PM: January 28, February 25, March 25, April 22, May 27 and June 24, 2018. For more information, please contact Brenda-Lee-Kearney at 403-835-2749

EMPLOYMENT OPPORTUNITY: RECEPTIONIST & ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR THE CATHOLIC PASTORAL CENTRE
The Calgary Catholic Pastoral Centre invites applications for the position of Receptionist & Administrative Assistant – Business Office.  The Receptionist is responsible for a wide variety of clerical and administrative office duties in support of the Catholic Pastoral Centre offices and administration. Receptionist duties include, but are not limited to greeting and screening visitors, answering and referring inbound telephone calls and emails to the appropriate office/personnel, handling incoming and outgoing courier services, processing the outgoing mail by post and/or parish mail out, booking meeting rooms and maintaining the visitor parking register.  If you are interested, please apply. For more information about this position, qualifications and application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html.