7 stycznia, 2018

7 stycznia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 6 stycznia
18:00 – ++ Regina Zuk (3 rocz)       – córka z rodziną
18: 00 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

Niedziela, 7 stycznia-  Niedziela Objawienia Pańskiego
8:30 – ++ Kornelia i Jerzy            – koleżanki
10: 30 – ++ Lucjan Małyszko i zmarli z rodziny
12:30 – + Marek Machula (1 rocz)     – żona z córkami
19 : 00 – ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy

Poniedziałek, 8 stycznia, 2018 – Uroczystośc Chrztu Pańskiego
19: 00 – ++ Andrzej Raniszewski i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Marek Piasecki

Wtorek, 9 stycznia                                                 
19: 00 – W pewnej intencji Bogu wiadomej
19: 00 – ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek

Środa, 10 stycznia
19: 00 –++ Henryk i Sławomir Dąbrowscy oraz Bartek Machula i Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – ++ Marta i Stanisław Turski i zmarli z rodziny       – dzieci

Czwartek, 11 stycznia
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Valentino
19: 00 – + Inga Stańkiewicz

Piątek, 12 stycznia
9: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Silvana i Valentino
19:00 – + Mikołaj Demchyshyn           – Zofia z rodziną

Sobota, 13 stycznia
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Valentino
17:00 – O Boże błogosławieństwo dla Arka Senderowskiego z okazji Urodzin                      – R. Piekut
17:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Koncik i z rodziny Naprawskich

Niedziela, 14 stycznia- II Niedziela Zwykła
8: 30 – ++ Józefa, Stanisław i Julian Orłowscy
10: 30 – + Eugeniusz Sztupecki (3 rocz)
12: 30 – + Jan Rutkowski
19: 00 – + Julian Sowa

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12
Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Tysiące ludzi wędrowało do Jerozolimy. Jedni, aby pohandlować, bo był to ważny rynek świata. Drudzy, by posłuchać uczonych rabinów, którzy w portykach świątyni odpowiadali na trudne pytania. Można nawet było pozostać u nich podejmując systematyczne studia. Jeszcze inni wędrowali by robić karierę, bo tam był dwór Heroda. Największe tłumy wędrowały do świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę, aby się pomodlić. Wśród wędrujących spotykamy kilku mędrców, którzy szukają największego Skarbu. Nie interesują się tym, co jest na rynku, ani tym, co mówią uczeni, nie interesują się karierą i nie zdążają do świątyni. Oni szukają Zbawiciela. Im jest potrzebne spotkanie z Mesjaszem. Mówią o tym wyraźnie na dworze i od nich dowiaduje się o tym cała Jerozolima. Nikt jednak z nimi nie szuka. Nawet uczeni powiedzieli im: idźcie do Betlejem, może tam Go znajdziecie, ale sami nie poszli. Oni wędrują i znajdują. Tylko oni w tym wielkim gwarnym mieście, wśród setek tysięcy byli autentycznie głodni wartości religijnych. Tak jest ciągle. Świat nie potrzebuje Boga, nie jest Go głodny. Nawet ci, którzy przychodzą do świątyni, by się pomodlić, rzadko, kiedy potrzebują Boga. Jednym z podstawowych warunków życia religijnego jest głód, jest pragnienie spotkania Zbawiciela. Jest mi potrzebny Bóg. Zostawiam, więc na boku rynek i jego bogactwo, zostawiam na boku bibliotekę wiedzy tego świata, karierę polityczną, wszystko, nawet tłumy pielgrzymów, jest mi potrzebny Bóg. Ten głód zmusza do szukania, nie daje człowiekowi spać, wzywa do modlitwy. Szczęśliwy człowiek głodny Boga. Religijny głód niszczy źle pojętą samowystarczalność, człowiek samowystarczalny nie potrzebuje ani ludzi, ani Boga. Takich ludzi spotyka się dziś wiele. Drugim czynnikiem niszczącym głód religijny jest krótkowzroczność, liczenie się tylko z doczesnością. Ona bardzo zawodzi. W czerwcu spotkałem człowieka, który przebywał za granicą, bogaty i miał wielkie plany na najbliższe lata. W październiku miał operację na raka. Teraz już nieważne ani konto w Szwajcarii, ani samochód, ani wysoka fala, na której miał pływać. Wszystko tak szybko się zmieniło. Teraz potrzebny jest Zbawiciel. Obyśmy byli tak mądrzy, jak ci mędrcy, którzy nie zatrzymali się ani na rynku, ani na dworze Heroda, ani u rabinów, tylko wędrowali do Betlejem, by spotkać Zbawiciela.
LEKTORZY – 6-7 stycznia
18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, R. Kohnke
8:30 – P. Adamski, M. Sobczak, O. Pepłowski
10:30 – Polska Szkoła, S. Salome, M. Kaczan
12:30 – O. Pietras, M. Iskra, A. Kamieniak
18:00 – W. Grabowski, A. Wojciechowska, M. Edgar

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO
8 stycznia, 2018
Iz 55, 1-11; 1 J 5, 1-9; Mk 1,7-11
Ref: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrztu Chrystusa w Jordanie i przy tej okazji chciałbym przypomnieć jedną z podstawowych prawd naszej chrześcijańskiej wiary, dotyczącą chrztu świętego. Bardzo prosty obrzęd polania czy zanurzenia człowieka w wodzie z wymówieniem słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” zawiera bogatą treść i jest najdonioślejszym wydarzeniem w naszym życiu. Był to moment, w którym Bóg oczyścił nas z grzechu pierworodnego, a równocześnie wyznał swoją miłość w odniesieniu do każdego z nas. Bóg wtedy powiedział te same słowa, które słyszymy nad brzegiem Jordanu: „Tyś jest mój Syn, w Tobie mam upodobanie”, Syn, którego kocham. W momencie chrztu św. rozpoczyna się, w miarę jak człowiek dorasta, wielka przygoda świadomego spotkania z Bogiem na płaszczyźnie miłości. Cała nasza wartość jest właśnie w tym, że Bóg nas kocha. Gdy chrzcimy dziecko niedorozwinięte, którego często wstydzą się nawet rodzice, pamiętajmy, że Bóg się go nie wstydzi, Bóg wyznaje swoją miłość do niego, i to miłość wieczną. Bóg każdego z nas kocha. To jest prawda, którą gdybyśmy potrafili przeżyć tak, by ona wstrząsnęła nami do głębi, to życie nasze uległoby całkowitej przemianie. Cóż, bowiem można przeżyć piękniejszego i wspanialszego nad prawdę, że Bóg mnie kocha. Nie jestem sam, jestem otoczony wieczną miłością Boga. Bóg nigdy nie będzie się mnie wstydził, Bóg nigdy we mnie nie zwątpi. Prawdziwa miłość nie wątpi. Bóg ze swą miłością się nade mną pochyla, tą miłością otacza mnie od rana do wieczora i od wieczora do rana, tą miłością mnie prowadzi. Jest to tajemnicza miłość, często dla nas, szukających w miłości tylko przyjemności i szczęścia, niezrozumiała. Jest to twórcza miłość Boga, która prowadziła Chrystusa, Syna Jednorodzonego aż na Golgotę, nie po to, aby Go tam zostawić zmiażdżonego, ale po to, aby Go doprowadzić do chwały.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA
W dzisiejszą niedzielę Objawienia Pańskiego, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z KAPŁANEM POSŁUGUJĄCYM W TV TRWAM I RADIU MARYJA
W dniu 13 stycznia 2018 r. będziemy mieli okazję gościć i spotkać się z O. Grzegorzem Wosiem, CSsR, redemptorystą,  posługującym w TV Trwam i Radiu Maeyja. Spotkanie odbędzie się na sali parafialnej po Mszy Świętej wieczornej.  Stąd wyjątkowo w tym dniu Msza Święta będzie odprawiona o godz. 17.00 (nie jak zwykle o godz. 18.00) .  Spotkanie będzie połączone z obiadem przygotowanym przez nasze ofiarne panie z grupy parafialnej.. Bilety w cenie $ 20.00 są w sprzedaży u Pani Ireny Miazga, tel. 403 248 6851. Zachęcamy gorąco do udziału w tym spotkaniu, będzie możliwość zadawania pytań i pogłębienie wiedzy na tematy religijno – społeczne dotyczące sytuacji w Polsce. Z uwagi na przygotowanie posiłku uprasza się o się o wcześniejsze zgłoszenie.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 7 do 21 stycznia rodzina Janiny Wylotek będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2018 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

RADA PARAFIALNA
Wyniki wyborów do naszej rady parafialnej zostaną opublikowane w następnym biuletynie.

KOPERTY NA OFIARY NA 2018 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać!

ZAPRASZAMY KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA
Zapraszamy grupę TOTUS TUUS oraz wszystkich chętnych na wieczorną Mszę św. wynagradzającą oraz modlitwę różańcową przed Mszą św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy Zakrystii.
JASEŁKA 2018 – ”BOŻE DZIECIĘ…BŁOGOSŁAW OJCZYZNĘ MIŁĄ”
Dom Polski, Niedziela, 14 stycznia, 2018 r. Godzina 15:30. Tegoroczne Jasełka są szczególne, bowiem w 2018 roku będziemy przeżywać radosną, Jubileuszową Rocznicę 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości i dziękować Panu Bogu za tę wielką łaskę wolności, odzyskaną po 123 latach ciężkiej niewoli, dziękować za radość naszych Ojców, którzy 100 lat temu wywieszali z dumą flagi biało-czerwone i śpiewali hymny dziękczynne! Dziękujemy Królowej Polski za opiekę nad naszym Narodem i prosimy z wielką ufnością i mocą: ”Królowo Polski, módl się za nami oraz: ”Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” – na dalsze lata niepodległości, praworządności, sprawiedliwości i pokoju. W Jasełkach wezmą udział dzieci, młodzież, dorośli oraz wszystkie Zespoły Taneczne. Bilety w cenie: dzieci $5, dorośli $10. Serdecznie zapraszamy!

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Biblioteka wznowi swoją działalność w niedzielę 14 stycznia.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiorki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 7-go stycznia 2018 po dziennych Mszach świętych.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!  Szczęśliwego Nowego Roku!

ZŁOTY JUBILEUSZ SIÓSTR DOMINIKANEK: 1968 – 2018
50 LAT posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju i Polonii w Calgary oraz 25 lat I Profesji Zakonnej Siostry Przełożonej Salome, OP
Rok 2018 – to Rok Złotego Jubileuszu Sióstr Dominikanek: 50 – lecia posługi w Parafii i Polonii w Calgary. Wdzięczne Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten wzruszający Jubileusz oraz ludziom za życzliwość i dobroć serc, Siostry Dominikanki serdecznie zapraszają Polaków, zwłaszcza wiernych z Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową z okazji 50-lecia posługi Sióstr Dominikanek oraz 25-lecia Pierwszej Profesji zakonnej Siostry Przełożonej Salome Kociuby. Msza św. Jubileuszowa, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja William McGrattan, Biskup Diecezji Calgary, sprawowana będzie w sobotę, 17 marca 2018 roku o godzinie 18: 00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Po Mszy św. odbędzie się uroczyste spotkanie ( m. in. power- point z pobytu i działalności sióstr w Calgary, wspólny śpiew) oraz obiad w Sali Parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2018. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2018r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać!

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W Calgary zaprasza na otwarte spotkanie z Ambasadorem RP w Kanadzie, dr Andrzejem Kurnickim. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2018 roku w Domu Polskim w Calgary (3015-15 Str. NE, Calgary) w godz.15: 00 – 17: 00. Honorowy Konsul RP w Calgary, Zygmunt Potocki

KAWIARENKA
W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowuje grupa Harcerzy. Zapraszamy 7 stycznia do kawiarenki.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DO SPRZEDANIA
Sprzedam pianino, futro z norek i kożuch z Polski.
Kontakt Wojtek Tel:403-235-5131 (2x)

ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF CALGARY

Bishop McGrattan’s Liturgical Calendar 2018
CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD – JAN 13
There will be a Diocesan Workshop on the Catechesis of the Good Shepherd on Saturday January 13 from 9 am to Noon at Canadian Martyrs Parish, Calgary. Dorothy Burns, former Director of Religious Education for Christ the Redeemer Catholic Schools in Okotoks and Paula Sabatini, Catechist for the Good Shepherd Catechesis at Canadian Martyrs Parish will break open this amazing pedagogical method of teaching our children the Faith, which was created by Montessori Educator Gianna Gobi. The morning will also include an opportunity to spend time in the “Atrium”, a sacred space created for young children to learn about their faith in a very tactile and experiential way. To Register call Alicia at 403-218-5501 or email: alicia.zubot@calgarydiocese.ca

ST. FRANCIS XAVIER’S RELIC PILGRIMAGE – JAN 21 & 22 St. Francis Xavier’s incorrupt forearm, a sacred first class relic, is making a rare visit to Canada. It will be in Calgary for only a short time.
January 21, Sacred Heart Church, Calgary
1 pm to 4:30 pm – Public Veneration
5 pm – Mass with Bishop McGrattan
6:30 pm – Sung Vespers with Bishop McGrattan for the Solemn Reception of the Relic
7:30 pm – 10 pm – Public Veneration
January 22, St. Michael’s Church, Calgary
7 pm to 10 pm – Public Veneration
7 pm – Relic program: Life of St. Francis Xavier and the three graces
9 pm – Procession of the Relic and Litany of St. Francis Xavier  For more information about the relic pilgrimage, visit: https://cco.ca/relic/

YOUNG WOMEN VOCATION EVENTS – FEB 8 & 28
Attention: Single Young Women between 16 -35! The Vocation Committee of AWR (The Assembly of Women Religious) is planning two events: Feb. 8, from 5 to 9 pm, at St. Mary’s Cathedral: Mass followed by potluck and an information session on religious life.

BUILDING SACRED BRIDGES CONCERT – FEB 10 & 11 The second annual interfaith music event „Building Sacred Bridges” will be held on February 10, and 11, 2018 at Knox United Church and Beth Tzedec Synagogue respectively. The concert will feature music groups and choirs from various faith groups, including the Adorare Choral Ensemble and St. Bonaventure Choir from our own diocese. The event is meant to raise awareness about the lack of affordable housing in Southern Alberta and offers the opportunity to learn more about the Habitat Interfaith Build Project. To reserve your tickets, please go to: www.habitatsouthernab.ca/bsb  If you would like to volunteer for future build days, please contact Marilou at 403-218-5519

TRANSITIONS – FEB 14
Transitions is a 15-week peer support program for those recently separated or divorced. Participants will meet every week to reflect upon and discuss topics such as self-esteem, stress, anger, guilt, blame, loneliness, forgiveness, blended families and more. The next program begins Wednesday, February 14, 2018.
For more information or to register, contact Alida Allen at 403-218-5505 or email: lifeandfamily@calgarydiocese.ca

PROJECT RACHEL POST ABORTION WEEKEND RETREAT – FEB 23-24
The retreat offers a journey of healing and reconciliation for women and men who are suffering from a past abortion experience. Trained certified counselors are available to accompany people on a journey toward hope and inner peace. The next retreat is scheduled for February 23 – 24, 2018.
For more information or to register call Project Rachel at 403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223. You may also e-mail info@projectrachelsa.ca

COLDEST NIGHT OF THE YEAR – FEB 24
It’s our fifth birthday! Coldest Night of the Year – Calgary will turn five this February 24, 2018. We’d love to have you celebrate with us by walking or volunteering in support of Feed the Hungry (a Diocesan program) and our friends KAIROS Calgary as they work to pay down the mortgage on Bankview Apartments (affordable housing). We’ll be starting from Eau Claire Market again this year, offering 2, 5 and 10 km routes so the event is accessible for all.  For more info visit www.cnoy.org/calgary or connect with Samantha at 403-218-5531 or e-mail samantha.jones@calgarydiocese.ca.

SPECIAL NEEDS MINISTRY AND MASS
A message from St. Patrick’s Parish, Calgary: We are forming a new ministry whose mission is: “To create a loving, supportive and compassionate church community that renews and restores faith and hope to families and children living with special needs.” We recognize that for families who have children who live with special needs: physical, cognitive or emotional, bringing them to Mass may be a challenge. Our Special Needs Mass will be a place of understanding, acceptance and welcome for those who live with special needs as well as those who care for them. This Mass will give families the opportunity to celebrate God’s presence in their lives together. Children and adults with special needs will be filling as many liturgy positions as possible. Next Special Needs Ministry Mass on Sunday 5 PM: January 28, February 25, March 25, April 22, May 27 and June 24, 2018. For more information, please contact Brenda-Lee-Kearney at 403-835-2749

EMPLOYMENT OPPORTUNITY: RECEPTIONIST & ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR THE CATHOLIC PASTORAL CENTRE
The Calgary Catholic Pastoral Centre invites applications for the position of Receptionist & Administrative Assistant – Business Office.  The Receptionist is responsible for a wide variety of clerical and administrative office duties in support of the Catholic Pastoral Centre offices and administration. Receptionist duties include, but are not limited to greeting and screening visitors, answering and referring inbound telephone calls and emails to the appropriate office/personnel, handling incoming and outgoing courier services, processing the outgoing mail by post and/or parish mail out, booking meeting rooms and maintaining the visitor parking register.  If you are interested, please apply. For more information about this position, qualifications and application details see the Diocesan website at http://www.calgarydiocese.ca/articles/employment-opportunities.html.