28 stycznia, 2018

28 stycznia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 27 stycznia – dzień powszedni
18: 00 – Dziękczynna z prośbą o łaski Boże dla Marka i Aliny Baranieckich w 45 rocz. Sakramentu małżeństwa
18: 00 – W intencji maturzystów
++ Piotr Albertin i Sr. Serafina

Niedziela, 28 stycznia- IV Niedziela zwykła 
8: 30 – + Olek Cichański                               – brat z rodziną
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Iwony i Olgi w dniu Urodzin
12: 30 – ++ Antoni Nieumierzycki, Krystyna Pawlicka i Liliana Skowrońska   – Fundacja św. Brata Alberta
19: 00 – + Claudia Rudy

Poniedziałek, 29 stycznia – dzień powszedni
19: 00 – + Marek Łokietko (1 rocz)
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz i Śliwonik

Wtorek, 30 stycznia – dzień powszedni
19: 00 – + Stefania Kosut (11 rocz)         – dzieci
19: 00 – + Łucja Maciszewska
19:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą

Środa, 31 stycznia – Wspomnienie Św. Jana Bosko, Prezbitera
19: 00 – ++ Richard i Irena Bladek i zmarli rodzice
19: 00 – ++ Józef, Józefa, Czesław, Filiks i Jan Piotrowski    – Adela
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z okazji Urodzin

Czwartek, 1 luty – dzień powszedni
19: 00 – ++ Bartek, Jacek i Marek Machula oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Elżbiety Machula          – Lisa i Mateusz
19: 00 – ++ Janina, Antoni i Stefan oraz zmarli z rodziny Kaczkowskich i Dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego
9: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Maximiliana,  Dominica i Vincenta
19: 00 – + Alekdander Luzar                     – córka z rodziną

Sobota, 3 luty – dzień powszedni
8: 30 – + Mateusz Strugała
18: 00 – Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Stanisława z okazji 50 rocz Sakramentu małżeństwa
18: 00 – + Jacek (25 rocz) i Leszek (6 rocz) Szubierajski   – rodzina

Niedziela, 4 luty – V Niedziela zwykła  
8: 30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Sr. Salome
10: 30 – + Kazimierz Kłącz (9 rocz)
12: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
19: 00 – + Stanisława Łakomska  – córki z rodzinami

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Pwt 18, 15-20;  1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Izraelici pod Synajem głęboko przeżyli spotkanie z Bogiem. Mojżesz rozmawiał z Nim twarzą w twarz na szczycie góry, oni dostrzegli dymiący masyw Synaju oraz słyszeli padające gromy. To wówczas zwrócili się do Mojżesza ze słowami: „Mów ty z nami, a będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!”. Woleli porozumiewać się z Bogiem przez pośrednika. Stwórca wysłuchał ich prośby i zsyłał im proroków. Zapowiedział też nadejście proroka większego niż Mojżesz. Gdy czas się wypełnił i prorok ten narodził się w Izraelu, postanowił usunąć ową przepaść i doprowadzić wierzących do bezpośredniego spotkania z Bogiem. Jezus też rozmawiał z Bogiem, jako swoim Ojcem, bardzo często. Te spotkania miały charakter spotkań rodzinnych. Modlitwa Jezusa była rozmową Syna z Ojcem. Obserwowali to uczniowie i prosili by i ich nauczył tej modlitwy. Jezus dokonał tego na bardzo prostej zasadzie. Podał nam klucze od swego rodzinnego domu i w ten sposób umożliwił wejście do Ojca o każdej porze dnia i nocy. Na tym polega tajemnica ewangelicznie rozumianej modlitwy. Chrześcijanin to człowiek, który odkrywa, że w jego dłoni spoczywa klucz do mieszkania Boga. Wielu sądzi, że pacierz jest trudnym, nudnym i męczącym obowiązkiem. Tłumaczymy się, że w wielości zajęć niepodobna znaleźć czas na modlitwę. Mamy pretensje do Boga, że wymaga od nas codziennego pacierza. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Bóg, jako kochający Ojciec całkowicie nam zaufał i zostawił w naszej ręce klucze do swego mieszkania. Wychodzimy w świat, podobnie jak rano wychodzimy z domu, by załatwiać sprawy. Ojciec czeka i jest gotów przyjąć nas u siebie tak często, jak często nam na tym spotkaniu zależy. Kochające dziecko z radością wraca do domu, by spotkać się z rodzicami. Ono za nic nie przeciągnie pobytu poza domem. Ono najlepiej się czuje z ojcem i matką. Bóg nie chce mieć żadnych pośredników. Chce osobiście do nas przemawiać. Chce spotkać się z nami sam na sam. Szczęśliwy człowiek, który przynajmniej raz w ciągu dnia zaglądnie do Ojca; który spieszy, by otworzyć drzwi Jego domu i pogawędzić o tym, co niesie dzień, co słychać w świecie, czym jest zajęty, jakie są dalsze jego plany. Ojciec uważnie słucha i bardzo konkretnie odpowiada. Jego uwagi są zawsze nastawione na najlepsze rozwiązania. Spotkanie staje się najważniejszym wydarzeniem w ciągu dnia i decyduje o całym jego bogactwie. Bóg dał klucze w nasze ręce. Jest naszym Ojcem i uważa, że do tych kluczy mamy prawo.
„Ojcze nasz” to taki klucz.
Jak często go używam? Kiedy ostatni raz spokojnie porozmawiałem z Bogiem, jako Ojcem.

LEKTORZY – 27-28 stycznia
18:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, R. Kohnke
8:30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, P. Adamski
10:30 – T. Nowak, D. Topor, Z. Topor
12:30 – E. Kiegler, M. Kulaga, M. Domaradzki
18:00 – W. Grabowski, M. Iskra, W. Grabowski

PIĄTEK, 2 LUTY – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Święto Ofiarowanie Pańskiego obchodzi Kościół czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu. Wiążą się z nim trzy wydarzenia: „oczyszczenie Maryi”, „wykupienie” pierworodnego Dziecka przez uiszczenie przewidzianej przez Prawo ofiary oraz „przedstawienie” Go w świątyni. Po kultowym akcie przedstawienia, czyli ofiarowania na wzór ofiar składanych przez kapłanów w Świątyni, ma miejsce scena prorocza. Prorokini Anna i sędziwy prorok Symeon, jako przedstawiciele wierzącego Izraela, pod natchnieniem Bożego Ducha pozdrawiają „Mesjasza Pańskiego”. Zatrzymajmy się przez chwilę nad postacią Symeona. Ewangelista Łukasz określa go, jako człowieka sprawiedliwego i pobożnego, który i wyczekuje pociechy Izraela. Żyje on w bliskości Świątyni, w otwarciu na pełnienie woli Bożej. Jako człowiek duchowy jest wrażliwy na Boże natchnienia. Dlatego pojawia się w Świątyni w momencie, gdy wchodzi do niej Święta Rodzina. Bierze w objęcia i błogosławi Dziecię Jezus. „W tym serdecznym uścisku, jaki spadkobierca dotychczasowych dziejów zbawienia przekazuje Temu, który jest „Pociechą” nowego Izraela, widać wypełnienie i dokonanie tego, co miało przyjść” (E. Szymanek). Symeon pełen wdzięczności wobec Władcy wyśpiewuje radosny kantyk. To pieśń, która wypełnia i wieńczy życie tego starca, a przez niego i całe Stare Przymierze, którego on jest przedstawicielem. Stanowi ona od czasów starożytnych w Kościołach Wschodu i Zachodu część modlitwy liturgicznej na zakończenie dnia. Symeon pod koniec ziemskiego życia widzi zbawczą misję, którą ma wypełnić wobec ludzkości Dziecię Jezus. To rodzi w nim pokój serca i ufność w Boże obietnice. Symeon nazywa Chrystusa „światłem na oświecenie pogan”, których wyzwala z ciemności bałwochwalstwa i grzechu, oraz „chwałą ludu Twego Izraela”. W ten sposób wskazuje, że misja Zbawiciela, zapowiedziana przez proroków, dotyczy zarówno Greków, jak i Żydów. Po oddaniu chwały Bogu i słowach radości odnoszących się do Dzieciątka, Symeon proroczo zwiastuje krzyż. Jezus, który ma nieść światło całemu światu, ma stać się dla tego świata również znakiem sprzeciwu. W to cierpienie zostanie również włączona Maryja, której dusze przeniknie miecz boleści. Jeśli chcemy ujrzeć zbawienie, warto stać się stałym bywalcem świątyni. Chociaż cały świat należy do Boga, to szczególnym miejscem spotkania z Nim jest Jego dom. Tu dokonuje się ofiara Nowego Przymierza, z której możemy zaczerpnąć siły do zmagania z trudną rzeczywistością. Spotkanie z Panem jest okazją, aby na nowo rozpalić w sobie Boże dary, których dawcą jest Duch Święty. Do bycia światłem dla świata są w sposób szczególny wezwane osoby, które przez konsekrację oddają się na wyłączną służbę Bogu. Obchodzony w Kościele powszechnym od 1997 roku Dzień Życia Konsekrowanego stanowi okazję, aby osoby poświęcone Bogu odnowiły konsekrację chrztu i konsekrację zakonną oraz ponowiły ofiarowanie siebie w służbie Bogu i ludziom. Ta konsekracja służy przypomnieniu, że odpowiedzią człowieka na Bożą miłość ma być świętość życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Wszystko po to, by głosić większą chwałę Bożą i przyczyniać się do dzieła zbawiania świata.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 28 stycznia do 4 lutego rodzina Grażyny Miazga będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 2 lutego zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na spotkanie po Mszy św. wieczornej do salki przy Zakrystii.
W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 3 lutego zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

BIERZMOWANIE
Osoby dorosłe, które w tym roku chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania proszone są o kontakt z biurem parafialnym albo z Ks Marcinem.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2018 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

KOPERTY NA OFIARY NA 2018 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać!
Uwaga! Informujemy, że numery kopert na rok 2019 będą zmienione ze względu na dużą ilośc nieużywanych kopert. Zamawiane koperty zostają, i z roku na rok ich liczba jest coraz większa. Niektóre osoby chcą koperty, ale z tych kopert w ogóle nie korzystają i leżą miesiącami w przedsionku nieodebrane. Dlatego musi zajść zmiana, i te osoby, które w przeciągu dwóch lat z nich nie korzystali zostaną usunięte na rok 2019. Dziękujemy za wyrozumiałość naszej sprawy.

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK
Od pierwszej niedzieli lutego aż do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy!·

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Prosimy o odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2018. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 11 lutego, 2018r. Po tym terminie osoby, które nie zgłosili potwierdzenia zostaną usunięci z listy reklam. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!!

KAWIARENKA
Zapraszamy do kawiarenki na wyśmienite wypieki pań z grupy parafialnej.

ZABAWA WALENTYKOWA
Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 10 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 55.00 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. Zapraszamy również wszystkich do wzięcia udziału w loterii WestJet. Do wygrania: dwa bilety lotnicze! Bilety na tą loterię w cenie $10.00, dostępne w sali parafialnej. Losowanie będzie podczas zabawy Walentynkowej. W sprawie biletów, sponsorstwa i fundowania nagród rzeczowych na loterię fantową prosimy o kontakt: Lucyna 403-803-7453. Z góry serdecznie dziękujemy za poparcie tej akcji.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18.
Uprzejmie informujemy, że pierwsze w tym roku miesięczne Zebranie członków SPK Koła nr 18 odbędzie się w dniu 28- go stycznia br. o godz. 14.30 (2: 30 pm) w Domu Polskim. Serdecznie zapraszamy na zebranie członków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 14 oraz 15 lutego 2018 r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe. Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE.  W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-3530. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczna na następujacy adres: Rejestracja paszportowa online
https://secure.e-konsulat.gov.pl
Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary

DOM POLSKI Po dwumiesięcznym odroczeniu premiery, spowodowanym nagłą sytuacją rodzinną jednego z aktorów Akademia Entuzjastów Projektów Ambitnych (AEPA) zaprasza ponownie na spektakl „Ożenek” (wg Gogola w tłumaczeniu Juliana Tuwima) Niedziela 4 lutego, godz. 17: 00, Dom Polski.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Informuje, że ze względu na zbieżność terminów z innymi wydarzeniami w Domu Polskim, miesięczne zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w niedzielę 11 lutego 2018 o godz.14.30. Zapraszamy zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością organizacji.

DOM POLSKI zaprasza na „Ostatki” i „Walentynki” – zabawę taneczną w ostatnią sobotę karnawału 10 lutego. Oprawa muzyczna DJ DUDI – Tomasz Dudek
Bilety w cenie $50 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403.291.3757 lub info@dompolski.ca oraz w polskich sklepach. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

„BIAŁE ORŁY DLA NAJMŁODSZYCH” Zapraszamy wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 6-12 na Open House– prawie dwie godziny
aktywneg ruchu z naszymi wykwalifikowanymi trenerami,  specjalista od pracy z dziećmi i młodzieżą. Darmowy trening, wsapniała zabawa, ruch, zdrowie, dyscyplina. Przyjdź raz, dwa, lub co tydzień – niezależnie od poziomu umięjętności dziecka.
Ecole de la Source – 360 94 Ave SE godz 18 :30-20 :00
Wtorek 23 stycznia, wtorek 30 stycznia, wtorek 6 luty
Colonel Walker School – 1921 – 9 Ave SE 18:30-20:00
Piątek 2 & 9 luty

JASEŁKA 2018 – przepiękne stroje, muzyka i energiczne tańce, całość filmowego nagrania już jest dostępna w sprzedaży na naszej stronie internetowej: www.mobiusphotography.ca lub poprzez kontakt mailowy: darek@mobiusphotography.ca

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (3x)
PRACA Zatrudnimy szwaczkę. SUM Canada Enterprises Ltd 403-279-9853 (4x)
PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą Panią
Kontakt 403-975-3064

ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF CALGARY
MERRIAGE PREPARATION “FOR BETTER & FOR EVER” 2018
• A program for all couples including those who:
• Have been previously married
• Are marrying after extended cohabitation
• Are beginning marriage with children
• Are mature couples
• Are preparing for convalidation or marriage
Program location: Catholic Pastoral Centre 120-17 Ave SW. Total registration fee $200.00. Fee includes 2 copies of “For Better & For Ever” workbooks. Refreshments and snacks at all sessions. Lunch on Saturday.
The total registration fee is due prior to attending the program. We accept the following forms of payment: cash, cheque payable to: Life & Family Resource Centre, Master Card or Visa. Registration may be done in person or over the phone at 403-218-5505. Cancellation Policy
An administration fee of $50.00 will be charged for cancellations prior to the orientation night. No refounds will be issued for no shows or cancellations after the orientation night. The orientation Evening is held on Mondays from 7:00-9:00pm. The weekend Sessions are held on Friday evening, 7:00-9:00 pm. Saturday, 9:00am – 4:00pm. Registration forms are available at our Parish office.
Orientation Evenings              Weekend Sesions
February 12, 2018                        March 2-3, 2018
March 19, 2018                            April 6-7, 2018
April 23, 2018              May 11-12, 2018
May 28, 2018                            June 15-16, 2018
June 4, 2018               June 22-23, 2018.

40 DAYS FOR LIFE LENTEN KICK-OFF is at St. Luke’s Parish in Calgary on Saturday 27 January from 4-6 pm. Registration and snacks from 4-4:30 pm. Come and be encouraged by dynamic speakers like Stephanie Fenly, Wilberforce Project Director and Daniel Nugent who will talk about the “Theology of the Body” which are reflections from St. John Paul II. Please confirm your attendance at 40daysforlife.calgary@gmail.com

40 DAYS FOR LIFE LENTEN PRAYER CAMPAIGN is from Ash Wednesday 14 February to Palm Sunday 25 March.  Plan to pray by the Kensington Clinic 2431 – 5 Ave NW in Calgary, at church &/or at home for the life of unborn babies, for mothers in an unplanned/crisis pregnancy and for the conversion of the doctor & staff at the abortion clinic.  For more info: Call Gwen @ 403-208-9427 or Jairo @ 403-870-3905 or www.40daysforlife.com/calgary

PROJECT RACHEL POST ABORTION WEEKEND RETREAT – FEB 23-24
The retreat offers a journey of healing and reconciliation for women and men who are suffering from a past abortion experience. Trained certified counselors are available to accompany people on a journey toward hope and inner peace. The next retreat is scheduled for February 23 – 24, 2018.
For more information or to register call Project Rachel at 403-218-5506 or toll free at 1-877-597-3223. You may also e-mail info@projectrachelsa.ca

COLDEST NIGHT OF THE YEAR – FEB 24
It’s our fifth birthday! Coldest Night of the Year – Calgary will turn five this February 24, 2018. We’d love to have you celebrate with us by walking or volunteering in support of Feed the Hungry (a Diocesan program) and our friends KAIROS Calgary as they work to pay down the mortgage on Bankview Apartments (affordable housing). We’ll be starting from Eau Claire Market again this year, offering 2, 5 and 10 km routes so the event is accessible for all.  For more info visit www.cnoy.org/calgary or connect with Samantha at 403-218-5531 or e-mail samantha.jones@calgarydiocese.ca.

SPECIAL NEEDS MINISTRY AND MASS
A message from St. Patrick’s Parish, Calgary: We are forming a new ministry whose mission is: “To create a loving, supportive and compassionate church community that renews and restores faith and hope to families and children living with special needs.” We recognize that for families who have children who live with special needs: physical, cognitive or emotional, bringing them to Mass may be a challenge. Our Special Needs Mass will be a place of understanding, acceptance and welcome for those who live with special needs as well as those who care for them. This Mass will give families the opportunity to celebrate God’s presence in their lives together. Children and adults with special needs will be filling as many liturgy positions as possible. Next Special Needs Ministry Mass on Sunday 5 PM: January 28, February 25, March 25, April 22, May 27 and June 24, 2018. For more information, please contact Brenda-Lee-Kearney at 403-835-2749