11 Luty, 2018

11 Luty, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 10 luty – Wspomnienie św. Scholastyki, Dziewicy
18: 00 – W intencji Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II

Niedziela, 11 luty – VI Niedziela zwykła 
8: 30 – ++ Teresa i Stanisław Sojka i Tadeusz Lichman
10: 30 – + Piotr Albertin                – żona z rodziną
12: 30 – + Krzysztof Kułakowski          – żona z synem
19: 00 – ++ Barbara Gochnia (3 rocz) i Wiesława Walerian (3 rocz)

Poniedziałek, 12 luty – Dzień powszedni
19: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra i Jadwigi w 40 rocz. Sakramentu małżeństswa
19:00 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Zbigniewa i Danuty Topor w 40 rocz. Sakramentu małżeństwa
19:00 – Willy Hanus    – Grupa Różańcowa

Wtorek, 13 luty – Dzień powszedni 
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Elżbiety Machula        – Lisa i Mateusz
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Zbigniewa z okazji Urodzin
19:00 – O Szczęśliwą operację dla Jakuba

Środa, 14 luty – Środa Popielcowa
9: 00 – ++ Elżbieta i Marian Bosowscy        – Sr. Teresa
19:00 – O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Joanny, Jakuga i Kamily
19:00 – + Teofila Tłustochowicz          – Grupa Różancowa

Czwartek, 15 luty
19: 00 – + Dariusz Ciok                – żona z rodziną
19:00- ++ Andrzej i Aniela Bzdyk       – córka z rodziną
19:00 – + Helena Piegza (31 rocz)

Piątek, 16 luty
9:00 – ++ Ludwik i Barbara Bajan oraz Weronika Nowak
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Elżbiety Machula     – Lisa i Mateusz

Sobota, 17 luty 
8: 30 – ++ Zofia i Zbigniew Koneccy oraz Anna i Jan Rećko
18: 00 – ++ Bronisława, Franciszek i Władysława
18:00 –O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji Urodzin

Niedziela, 18 luty – I Niedziela Wielkiego Postu   
8: 30 – + Małgorzata Owoc (10 rocz)
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy z okazji Urodzin       – Anna i Jan
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia dla Tomka i Adama
– Anna M
19: 00 – + Teresa Łabinowicz

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45
Ref: Tyś mą ucieczką i moją radością

Zakończył się Dzień Mesjański w Kafarnaum, dzień, w którym Jezus objawił się Mesjaszem, Synem Bożym, a uczniowie zobaczyli, na czym może polegać bycie „rybakami łowiącymi ludzi”. Synagogi zapełniały się w dzień targowy i w szabat, oraz późnym popołudniem i wczesnym wieczorem, gdy robotnicy skończyli swoją pracę. Jezus odwiedza synagogi w Galilei i ogłasza tam wypełnianie się obietnic mesjańskich. Podczas tej podróży misyjnej uzdrowiony został człowiek trędowaty. Człowiek chory na trąd, który klęcząc wyznał wiarę w moc Jezusa do Jego uleczenia, najlepiej wiedział ilu ludzi chciało go dotąd uleczyć, lecz nie potrafiło oraz ilu ludzi wypowiadało nad nim puste magiczne zaklęcia. Wielu ludzi gromadziło się u gorących źródeł, które miały usuwać cielesne dolegliwości. Jezus uzdrawiał bez powszechnych u pogan magicznych zaklęć, bo wszystko czynił w mocy Ducha Świętego. Trąd to odrażająca choroba skóry, w przypadku, której Prawo nakazywało kwarantannę i oddzielenie chorego od reszty społeczności. Wielu nauczycieli religijnych przypisywało trąd grzechom człowieka, który został nim dotknięty, na przykład z powodu skąpstwa. W Księdze Kapłańskiej można znaleźć opisy różnych chorób skóry oraz sposobów ich określania przez kapłanów. Prawo określało ofiary składane w przypadku wyleczenia z trądu oraz zadania kapłana. Jezus posyłając człowieka uleczonego do kapłana wypełnił Prawo. W ewangelii według św. Marka Jezus często zakazuje ludziom uwolnionym od demonów, demonom, a teraz człowiekowi uleczonemu z trądu, mówienia, kim On jest i opowiadania o tym, co się stało. Wielu postępuje wbrew temu zakazowi.  Czy są nieposłuszni Temu, który ich uzdrowił? Czy Jezus naprawdę chciał ukryć swoją tożsamość Syna Bożego, jak to często pokazuje ewangelia według św. Marka? Podsumowanie Marka wskazuje na to, że opowiadanie ludzi uzdrowionych wzmagały wrogość przeciwników Jezusa, „tak, że nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na zewnątrz w miejscach odosobnionych.” Przyczynę ostrożności Jezusa wyjaśni treść sporów, które opisze Marek w dalszej części ewangelii.

LEKTORZY – 10-11 luty
18: 00 – R. Kohnke, S. Salome, A. Rudzińska
8: 30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, P. Adamski
10: 30 – K. Kamieniak, S. Teresa, A. Kamieniak
12: 30 – J. Bogusławska, M. Kulaga, V. Kanaszyc
18: 00 – T. Kot, M. Iskra, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało związek z chorobą Parkinsona, która zdiagnozowana została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat wcześniej, 11 lutego w 1984 roku papież napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego. Centralne obchody w Polsce przypadły w roku 1994 – uroczystości odbywały się wówczas na Jasnej Górze w Częstochowie.

ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
W Środę Popielcową 14 lutego w naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania głów popiołem o godzinie 9: 00 rano i 19: 00 wieczorem. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych dla tych, którzy ukończyli 14 rok życia. Okres Wielkiego Postu jest dla ludzi wierzących, także czasem powstrzymania się od hucznych zabaw.  W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony.

TOGETHER IN ACTION – 2018
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpocznie się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. W następnym biuletynie podana będzie kwota wyznaczona dla naszej parafii.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 11 do 18 lutego rodzina Alicji Kowalewskiej będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

BIERZMOWANIE
Osoby dorosłe, które w tym roku chciałyby przyjąć Sakrament bierzmowania proszone są o kontakt z biurem parafialnym lub z Ks Marcinem.

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK
Przez cały miesiąc luty, i do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy!·

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Prosimy o odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2018. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 11 lutego, 2018r. Po tym terminie osoby, które nie zgłosili potwierdzenia zostaną usunięci z listy reklam. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!!

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Dzisiaj w niedzielę, 11 lutego po Mszy św. o godzinie 11: 30 odbędzie sie w kościele zebranie Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców na to pierwsze w tym roku kalandarzowym zebranie.

CZASOPISMO RELIGIJNE „Miłujcie się”
Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę.

ZAPRASZAMY KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA
Zapraszamy grupę TOTUS TUUS oraz wszystkich chętnych na wieczorną Mszę św. wynagradzającą oraz modlitwę różańcową przed Mszą św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy Zakrystii.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018
Począwszy od 14 lutego (Środa Popielcowa) do 25 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień 1 marca (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

ZŁOTY JUBILEUSZ SIÓSTR DOMINIKANEK: 1968 – 2018
50 LAT posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju i Polonii w Calgary oraz 25 lat I Profesji Zakonnej Siostry Przełożonej Salome, OP
Rok 2018 – to Rok Złotego Jubileuszu Sióstr Dominikanek: 50 – lecia posługi w Parafii i Polonii w Calgary. Wdzięczne Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten wzruszający Jubileusz oraz ludziom za życzliwość i dobroć serc, Siostry Dominikanki serdecznie zapraszają Polaków, zwłaszcza wiernych z Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową z okazji 50-lecia posługi Sióstr Dominikanek oraz 25-lecia Pierwszej Profesji zakonnej Siostry Przełożonej Salome Kociuby. Msza św. Jubileuszowa, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja William McGrattan, Biskup Diecezji Calgary, sprawowana będzie w sobotę, 17 marca 2018 roku o godzinie 18: 00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Po Mszy św. odbędzie się uroczyste spotkanie ( m. in. power- point z pobytu i działalności sióstr w Calgary, wspólny śpiew) oraz obiad w Sali Parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

KAWIARENKA Z KRAKUSAMI
W miesiącu lutym, zespól „Krakusy” będzie miał przyjemność prowadzić dla Państwa Kawiarenkę na Sali Parafialnej.  Zapraszamy na pyszne wypieki oraz domowej roboty obiady! Obiady będą sprzedawane w każdą niedziele lutego. Na ciastko i herbatę zapraszamy również po wieczornych, sobotnich i niedzielnych, Mszach Sw. Sprzedajemy również mrożone, domowej roboty, pierogi (ruskie i z mięsem).

JASEŁKA 2018 – przepiękne stroje, muzyka i energiczne tańce, całość filmowego nagrania już jest dostępna w sprzedaży na naszej stronie internetowej: www.mobiusphotography.ca lub poprzez kontakt mailowy: darek@mobiusphotography.ca

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 14 oraz 15 lutego 2018 r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe. Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE.  W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-3530. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczna na następujacy adres: Rejestracja paszportowa online
https://secure.e-konsulat.gov.pl

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „POLANIE” Zaprasza wszystkich serdecznie na „Wieczór przy kawie z okazji dnia Kobiet”, w stylu – lat 20, lata 30, który odbędzie się w Sali parafialnej, w dniu 10 marca, o godzinie 18:30. W programie: muzyka, wspólny śpiew, występ zespołu, oraz występ gościnny 19-to letniego, utalentowanego pianisty Daniela Szefera. Wstęp $10.00. Menu kawiarni (kawa, herbata, soki, sałatki, desery) płatne. Do wygrania door price. Zebrane pieniądze z wieczoru przy kawie przeznaczone będą na Festiwal „Taste of Polonia” z udziałem zespołu Polanie, który odbędzie się w Chicago. Bilety dostępne będą w niedzielę 11 lutego w Sali parafialnej po Mszy św. o godz. 8: 30, 10: 30 i 12:30. Będzie również możliwość kupienia biletów przy wejściu przed występem u tańcerzy. Daniel Szefer zaprasza 13 marca o 8: 00pm na darmowy koncert do Concert Hall do University of Calgary.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 18 lutego 2018 r. w Domu Polskim o godzinie 14: 30 Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

PAPIEŻ OGŁOSIŁ DZIEŃ MODLITWY I POSTU W INTENCJI POKOJU   Papież ogłosił dzień modlitwy i postu w intencji pokoju. Odbędzie się on 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. – Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego – zapowiedział Franciszek. W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju. Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie:, „Co mogę uczynić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (1x)

PRACA Zatrudnimy szwaczkę. SUM Canada Enterprises Ltd 403-279-9853 (2x)

PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą Panią
Kontakt 403-975-3064 (1x)

PRACA Zatrudnię do pracy szpachlarza płyt gipsowych. Mile widziane doświadczenie w tym zawodzie. Posiadam pozwolenie na zatrudnienie pracownika z zagranicy (LIMA) Im looking to employ a drywall taper. Preferably with experience but it’s not required. I also have the approval to employee immigrants (LIMA) you can contact me through my work email; paweldrywall@gmail.com (3x)

PRACA Zatrudnię Panie na długi okres do sprzątania domków rodzinnych. Wymagania: Prawo jazdy Class 5, dyspozycyjność, dokładność i rzetelność, zaangażowanie. CV prosimy wysyłać na adres: pracacalgary@gmail.com (3x)

INFORMACJA DLA PACJENTÓW Dr. Brzeskiego
W dniu 1go Marca 2018 roku Dr. Jerzy Brzeski przechodzi na Emeryture i klinike przejmuje Dr. Francis Adeagbo Lakeview Medical Clinic
# 5, 3109 Palliser Dr. SW Calgary
T2V 4W5 tel 403 242 4172 Fax 403 242 4296

PUBLIC NOTICE / OGŁOSZENIE
Oficjalna informacja dla Polaków mieszkających w Calgary. Posiadamy bogatą ofertę domów wolno stojących oraz bliźniaków na terenie miasta i jego okolic.Zostały one odebrane właścicielom przez kanadyjskie Instytucje finansowe. Domy te dostępne są do zakupu w trybie natychmiastowym. Aby otrzymać DARMOWĄ Liste z Bank Foreclosures lub Distress Sale – Zadzwoń pod numer: 403.680.3090  Grzegorz Szafraniec www.CalgaryHouseHunters.com

PIELGRZYMKA DO GUADALUPE
Jest organizowana pielgrzymka do Matki Bożej z Guadalupe (Mexico). Termin: od 9 – 15 kwietnia, 2018
Zainteresowanych proszę o skontaktowanie się w jak najszybszym terminie. Małgorzata lub Ewa Passport Travel International.Ph. 403 256- 9343 Email: passport@shaw.ca
ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF CALGARY

MESSAGE FROM THE EPISCOPAL COMMISSION FOR DOCTRINE OF THE CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS FOR THE 50TH ANNIVERSARY OF THE CHARISMATIC RENEWAL IN CANADA
1. In 2018, we are marking the 50th anniversary of the Charismatic Renewal in Canada. Over these years, this movement of the Holy Spirit has left a discernible impression on the Church. When we, as Bishops, speak to Catholics involved in their parish communities, or hear stories of conversion or vocational discovery, how frequently we hear of the decisive role of the Charismatic Renewal. These committed Catholics – whether they have rediscovered their faith at a Life in the Spirit seminar, a program at a centre for prayer and evangelization, or through some other encounter with the Holy Spirit – go on to live a personal and dynamic relationship with Christ, attentive to the voice of the Father and the Spirit calling them to live as beloved sons and daughters.
2. As a Church, we give thanks to the Lord for the blessings of God which Catholic charismatics have brought our dioceses and parishes. Faithfully-attended prayer groups, the careful study of the word of God, catechesis, times of praise, prayers of intercession, the blessings and constructive challenges of life in community – all these have marked the life of Charismatic communities across Canada and have contributed to the building up of the Church in our land.
3. In 2003, we issued a letter commemorating the 35th anniversary of the Charismatic Renewal in Canada and we had noted the fruits associated with it, as well as future challenges it must face. That letter is still relevant today, and bears re-reading. However, on this 50th anniversary, we will take a different approach. Although the Renewal is not a “movement” with recognized structures and leadership – Pope Francis recently preferred to describe it as “a current of grace of the Spirit” – it has this in common with ecclesial movements: that it must seek to balance the dynamism of new charisms with the permanence and stability of the Church. For this reason, we will articulate our letter according to the five “criteria of ecclesiality” proposed by Saint John Paul II to evaluate and ensure the full integration of movements and charisms within the Church. We will gratefully consider how the Charismatic Renewal embodies and lives out each of these criteria as an instrument of communion and as an “antidote” to various spiritual illnesses or deficiencies in our culture, noting the challenges in living out these same criteria today, and providing encouragement for the future.