18 Luty, 2018

18 Luty, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 17 luty
18: 00 – ++ Bronisława, Franciszek i Władysława
18:00 –O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji Urodzin

Niedziela, 18 luty – I Niedziela Wielkiego Postu 
8: 30 – + Małgorzata Owoc (10 rocz)
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy z okazji Urodzin            – Anna K
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia dla Tomka i Adama – Anna M
19: 00 – + Teresa Łabinowicz

Poniedziałek, 19 luty – Dzień powszedni
19: 00 – W intencji znanej Panu Bogu i ofiarodawcy
19:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski z okazji Urodzin dla Marii Kóźniar
19:00 – ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara – syn z rodziną
Wtorek, 20 luty – Dzień powszedni  
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy Bator       – dzieci, wnuki i prawnuki
19:00 – O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla synów
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Piotra i Stacy w rocznicę sakramentu małżeństwa    – mama

Środa, 21 luty – Dzień powszedni
19: 00 – + Kazimiera Jagła
19:00 – Za organizatorów i uczestników Jasełek 2018
19:00 – + Stanisław Kula

Czwartek, 22 luty – Św. Piotra Apostoła
19: 00 – ++ Alicja Ewy i Helena Borowiec
19:00- O Boże błogosławieństswo dla Kasi Bator z okzji Urodzin – rodzina

Piątek, 23 luty – Dzień powszedni
9:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz i Śliwonik
19: 00 – + Tadeusz Moliński

Sobota, 24 luty – Dzień powszedni
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej w dniu Urodzin oraz dla Anny Mazur i jej rodziny
18:00 – ++ Stanisław (5 rocz) i Stefan i Marianna Surowiec

Niedziela, 25 luty – II Niedziela Wielkiego Postu
8: 30 – + Wiktoria i Rudolf Gisterek
10: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo  dla Magdy Senderowskiej- R. Piekut
12:30 – ++ Cecylia i Józef Zelazowski    – córka z rodziną
19: 00 – + Sławomir Parcia (9 rocz)      – żona

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 9, 8-15; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15
Ref: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Człowiek wzrasta przez podejmowanie mądrych decyzji. Decyzje zapadające w głębi serca i konsekwentnie wprowadzane w życie tworzą człowieka. Przez nie współpracuje on ze Stwórcą w doskonaleniu siebie samego. Kto umie rezygnować z łatwego dobra, które go nie ubogaca, i sięgać po wartości prawdziwe, życie wygra.  Czas podejmowania decyzji jest czasem pozostawania równocześnie w zasięgu pokusy i łaski. Pokusa wzywa do zadowolenia się dobrem łatwym, lecz nietrwałym. Łaska wzywa do zrezygnowania z tego dobra i opowiedzenia się po stronie dobra prawdziwego. Człowiek winien dobrze przemyśleć sugestie jednej i drugiej strony i dobrowolnie opowiedzieć się za jedną z nich. Chodzi o dobrowolne zajęcie stanowiska, czyli o pełną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje tej decyzji. Jeśli wybiera dobro wskazane przez łaskę, pokusa zostaje pokonana, a człowiek zyskuje pokój i wolność. Jest to ważny krok na drodze ku dojrzałości.Samo znalezienie się w zasięgu pokusy nie jest jeszcze złem. Tu na ziemi jest to nawet w pewnej mierze nieuniknione. Błąd polega na tym, że zbyt łatwo jej ulegamy, że nie znajdujemy czasu na spokojną ocenę dobra, jakie ona proponuje.Jezus z Nazaretu podejmując dzieło nauczania, czterdzieści dni poświęcił na staranne przemyślenie i przemodlenie metod, jakimi będzie się posługiwał w głoszeniu i zakładaniu królestwa Bożego na ziemi. Decyzja nie była łatwa. Pojawiła się, bowiem pokusa sięgnięcia po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa, w którym jest pod dostatkiem łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji w postaci cudów i w którym wszystkim się dobrze powodzi. Pokusę tę trzeba było odrzucić. Do tej wielkiej wartości prowadzi zaś droga ubóstwa, wyrzeczenia i ciszy. Błogosławieństwa ogłoszone przez Jezusa, jako konstytucja Jego królestwa, są odpowiedzią na pokusy, z jakimi zmagał się już przed rozpoczęciem publicznej działalności. To, że On sam znalazł się w zasięgu pokusy, dowodzi, że i my nie potrafimy jej unikać. Jezus mając na uwadze wagę tych momentów w życiu, w których pojawia się pokusa, każe nam codziennie wołać do Ojca: „Nie wódź nas na pokuszenie”. W tej modlitwie nie chodzi o życie bez pokus, ale o umiejętność rozmowy z Ojcem wtedy, gdy pokusa się pojawi. Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami. Sukces jednak zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi zrezygnować z dobra łatwego i sięgnąć po dobro wielkie.

LEKTORZY – 17-18 luty
18: 00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar
8: 30 – A. Mazur A. Rudzińska, P. Adamski
10: 30 – M. Kaczan, M. Iskra, M. Łabinowicz
12: 30 – T. Miazga, S. Teresa, J. Miazga
18: 00 – W. Grabowski, M. Sobczak, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30

TOGETHER IN ACTION – 2018 Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34).
Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,258.00. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO
Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w piątek 23 lutego na godz. 19:00.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 18 do 25 lutego rodzina Adama i Bogusławy Rębosz będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
24 lutego po Mszy św. wieczornej zapraszamy na katechezę sakramentalną wszystkich kandydatów do Bierzmowania. Osoby dorosłe, które w tym roku chciałyby przyjąć ten sakrament, proszone są również o przyjście na to spotkanie.

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK
Przez cały miesiąc luty, i do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ
Zapraszamy wszystkich członków Rady Parafialnej na spotkanie we wtorek 27 lutego bezpośrednio po Mszy św wieczornej.

REKLAMY BIZNESOWE NA ROK 2018
W biuletynie parafialnym zostały naniesione poprawki w reklamach biznesowych.  Dziękujemy tym wszystkim, którzy odnowili opłatę za reklamę na rok 2018. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu parafialnego i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!!

CZASOPISMO RELIGIJNE „MIŁUJCIE SIĘ”
Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018
Począwszy od 14 lutego (Środa Popielcowa) do 25 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień 1 marca (od 7:00 AM – 7:00 PM). Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

ZŁOTY JUBILEUSZ SIÓSTR DOMINIKANEK: 1968 – 2018
50 LAT posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju i Polonii w Calgary oraz 25 lat I Profesji Zakonnej Siostry Przełożonej Salome, OP Rok 2018 – to Rok Złotego Jubileuszu Sióstr Dominikanek: 50 – lecia posługi w Parafii i Polonii w Calgary. Wdzięczne Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten wzruszający Jubileusz oraz ludziom za życzliwość i dobroć serc, Siostry Dominikanki serdecznie zapraszają Polaków, zwłaszcza wiernych z Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową z okazji 50-lecia posługi Sióstr Dominikanek oraz 25-lecia Pierwszej Profesji zakonnej Siostry Przełożonej Salome Kociuby. Msza św. Jubileuszowa, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja William McGrattan, Biskup Diecezji Calgary, sprawowana będzie w sobotę, 17 marca 2018 roku o godzinie 18: 00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Po Mszy św. odbędzie się uroczyste spotkanie ( m. in. power- point z pobytu i działalności sióstr w Calgary, wspólny śpiew) oraz obiad w Sali Parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

KAWIARENKA Z KRAKUSAMI
W miesiącu lutym, zespól „Krakusy” będzie miał przyjemność prowadzić dla Państwa Kawiarenkę na Sali Parafialnej.  Zapraszamy na pyszne wypieki oraz domowej roboty obiady! Obiady będą sprzedawane w każdą niedziele lutego. Na ciastko i herbatę zapraszamy również po wieczornych, sobotnich i niedzielnych, Mszach Sw. Sprzedajemy również mrożone, domowej roboty, pierogi (ruskie i z mięsem).

JASEŁKA 2018 – przepiękne stroje, muzyka i energiczne tańce, całość filmowego nagrania już jest dostępna w sprzedaży na naszej stronie internetowej: www.mobiusphotography.ca lub poprzez kontakt mailowy: darek@mobiusphotography.ca

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „POLANIE” Zaprasza wszystkich serdecznie na „Wieczór przy kawie z okazji dnia Kobiet”, w stylu – lat 20, lata 30, który odbędzie się w Sali parafialnej, w dniu 10 marca, o godzinie 18:30. W programie: muzyka, wspólny śpiew, występ zespołu, oraz występ gościnny 19-to letniego, utalentowanego pianisty Daniela Szefera. Wstęp $10.00. Menu kawiarni (kawa, herbata, soki, sałatki, desery) płatne. Do wygrania door price. Zebrane pieniądze z wieczoru przy kawie przeznaczone będą na Festiwal „Taste of Polonia” z udziałem zespołu Polanie, który odbędzie się w Chicago. Bilety dostępne będą w niedzielę 11 lutego w Sali parafialnej po Mszy św. o godz. 8: 30, 10: 30 i 12:30. Będzie również możliwość kupienia biletów przy wejściu przed występem u tańcerzy. Daniel Szefer zaprasza 13 marca o 8: 00pm na darmowy koncert do Concert Hall do University of Calgary.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 18 lutego 2018 r. w Domu Polskim o godzinie 14: 30 Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (8x)

PRACA Zatrudnimy szwaczkę. SUM Canada Enterprises Ltd 403-279-9853 (1x)

PRACA
Zatrudnię do pracy szpachlarza płyt gipsowych. Mile widziane doświadczenie w tym zawodzie. Posiadam pozwolenie na zatrudnienie pracownika z zagranicy (LIMA) Im looking to employ a drywall taper. Preferably with experience but it’s not required. I also have the approval to employee immigrants (LIMA) you can contact me through my work email; paweldrywall@gmail.com (2x)

PRACA
Zatrudnię Panie na długi okres do sprzątania domków rodzinnych. Wymagania: Prawo jazdy Class 5, dyspozycyjność, dokładność i rzetelność, zaangażowanie. CV prosimy wysyłać na adres: pracacalgary@gmail.com (2x)

INFORMACJA DLA PACJENTÓW Dr. Brzeskiego
W dniu 1go Marca 2018 roku Dr. Jerzy Brzeski przechodzi na Emeryture i klinike przejmuje Dr. Francis Adeagbo Lakeview Medical Clinic # 5, 3109 Palliser Dr. SW Calgary
T2V 4W5 tel 403 242 4172 Fax 403 242 4296
PRACA
Starsza osoba potrzebuje pomocy przy odśnieżaniu śniegu. Dzilnica Cedarbrae. Tel: 403-251-1508

PUBLIC NOTICE / OGŁOSZENIE
Oficjalna informacja dla Polaków mieszkających w Calgary. Posiadamy bogatą ofertę domów wolno stojących oraz bliźniaków na terenie miasta i jego okolic.
Zostały one odebrane właścicielom przez kanadyjskie Instytucje finansowe. Domy te dostępne są do zakupu w trybie natychmiastowym. Aby otrzymać DARMOWĄ Liste z Bank Foreclosures lub Distress Sale – Zadzwoń pod numer: 403.680.3090  Grzegorz Szafraniec
www.CalgaryHouseHunters.com

PRZESŁANIE NA WIELKI POST 2018
Papież Franciszek
Za inspirację do napisania tekstu posłużyły słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza:, „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12). Franciszek zaznaczył, że wprowadzać w błąd będą fałszywi prorocy. Ich działanie grozi wygaśnięciem miłości, która jest istotą Ewangelii. Trzeba, więc się zastanowić, kim oni są. Pierwsza grupa fałszywych proroków, przypominająca „zaklinaczy węży” wykorzystuje emocje, aby zniewalać ludzi. Dlatego wielu daje się zwieść powabom trwającej parę chwil przyjemności, ulegając iluzji pieniądza albo myślom o samowystarczalności i wtedy padają ofiarą samotności.Inną grupę fałszywych proroków Papież nazywa „szarlatanami”, którzy proponują łatwe i natychmiastowe sposoby na zaradzenie cierpieniom. Jako przykłady takich działań podaje remedium w postaci narkotyków, relacje „jednorazowego użytku”, łatwe, ale nieuczciwe zarobki. W pułatpkę „szarlatanów” wpadają także ci, którzy wplątują się w sieć życia wirtualnego, gdzie relacje wydają się być łatwiejsze, ale w ostateczności są pozbawione sensu. Potrzeba, więc rozeznawania, które pozwala badać czy nie jesteśmy zagrożeni przez kłamstwa fałszywych proroków. W przesłaniu na tegoroczny Wielki Post Franciszek przestrzegł także przed groźbą oziębienia miłości w ludzkich sercach. Dzieje się tak, gdy człowiek ulega chciwości pieniądza, którego następstwem jest odrzucenie Boga. Wtedy nie przyjmuje się pocieszenia, które daje Bóg, ale wybiera się przygnębienie. Ono zaś przeradza się w przemoc przeciwko tym, których uważa się za zagrożenie naszych „pewników”. Mogą się nimi stać nienarodzone dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec. Papież wskazał także, iż syndromem stygnięcia miłości dotknięty jest także stworzony świat, gdzie zatruwa się ziemię, zanieczyszcza morza, a niebiosa poorane są przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci. Jako antidotum na te zagrożenia Franciszek proponuje klasyczne środki: modlitwę, jałmużnę i post.Kiedy więcej się modlimy, zauważa Ojciec Święty, mamy szansę odkryć kłamstwa, którym ulegamy, a potem szukać pociechy u Boga. Jałmużna wyzwala z chciwości i pozwala zauważyć, że to, co mam, nie jest tylko moje. Papież wyraził życzenie, aby jałmużna stała się autentycznym stylem życia i konkretnym świadectwem komunii. „Każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuję się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojoności?” – czytamy w przeszłaniu.Pisząc o poście Franciszek podkreślił, że odbiera on siłę naszej przemocy. Z jednej strony pozwala doświadczać tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędne do życia, a z drugiej wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Dzięki postowi stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i bliźniego. Na zakończenie przesłania na tegoroczny Wielki Post Papież zachęcił do wzięcia udziału w inicjatywie „24 godziny dla Pana”, która będzie okazją do sakramentu pojednania w kontekście adoracji eucharystycznej. W tym roku odbędzie się ona z piątku na sobotę 9 i 10 marca.

PAPIEŻ OGŁOSIŁ DZIEŃ MODLITWY I POSTU W INTENCJI POKOJU   Papież ogłosił dzień modlitwy i postu w intencji pokoju. Odbędzie się on 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. – Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego – zapowiedział Franciszek. W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju. Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie:, „Co mogę uczynić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

SPECIAL NEEDS MINISTRY AND MASS at St. Patrick’s Parish
A message from St. Patrick’s Parish, Calgary: We are forming a new ministry whose mission is: “To create a loving, supportive and compassionate church community that renews and restores faith and hope to families and children living with special needs.” We recognize that for families who have children who live with special needs: physical, cognitive or emotional, bringing them to Mass may be a challenge. Our Special Needs Mass will be a place of understanding, acceptance and welcome for those who live with special needs as well as those who care for them. This Mass will give families the opportunity to celebrate God’s presence in their lives together. Children and adults with special needs will be filling as many liturgy positions as possible.
Next Special Needs Ministry Mass on Sunday 5 PM: February 25, March 25, April 22, May 27 and June 24, 2018. For more information, please contact Brenda-Lee-Kearney at 403-835-2749 or email specialneedsministry@stpatrickscalgary.com