1 kwietnia, 2018

1 kwietnia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 31 marca – Wigilia Paschalna

20: 00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

 

Niedziela, 1 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego                  

7: 00 – + Kazimierz Burghardt

– żona, córka i syn z rodzinami

10: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

12: 30 – ++ Alicja, Leszek, Mieczysław i Roman Szymoniak

19: 00 – Za parafian

 

Poniedziałek, 2 kwietnia

10: 30 – ++ Michał Cozak, Tadeusz, Eugenia i Bronisław Molińscy

10: 30 – + Jacek Kuczaj (8 rocz)                       – żona i córki

12: 30 – O dar Bożego błogosławieństwa dla Blanki Marii Guzek z okazji Chrztu św.

19: 00 – + Maria Pieprzyca i Józef Sendorek         – rodzina

 

Wtorek, 3 kwietnia

19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Alksandry i Stanisława Korczewskich

19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi Różnickiej z okazji Urodzin

19: 00 – O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla Iwony

 

Środa, 4 kwietnia

19: 00 – ++ Janusz (33 rocz) i Zofia (6 rocz) Jarmoc

– syn z rodziną

19: 00 – + Stanisław                                    – Zofia z rodziną

19: 00 + Siostra Domicella

 

Czwartek, 5 kwietnia

19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Dominiki z okazji 10 Urodzin                                                         – dziadkowie

19:00 – + Józef Kozielec                                             – Anna

 

Piątek, 6 kwietnia

9: 00 – + Władysław Sereda

19: 00 – ++ Wiktor i Marianna Kustra i zmarli z rodziny

 

Sobota, 7 kwietnia

8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana i Józefa

18: 00 – + Zofia Krzywański

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy z okazji Urodzin                                                                        – mama

 

Niedziela, 8 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego                 

8: 30 – + Józef Czarnecki (22 rocz)

10: 30 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk

12: 30 – ++ Marian Błach i zmarli z rodziny Błachów, Tarabaszów, Piętaków i Potrzeszczów

19: 00 – ++ Mieczysław, Marianna i Kazimierz Kiźlin

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

1 kwietnia, 2018

Mk 11,1-19 ; Iz 50,4-7:  Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47

 

Ref: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

Wszystkie cztery ewangelie opisują, że pierwszymi świadkami pustego grobu, były wierzące kobiety, uczniowie Jezusa. Wszyscy wymieniają Marię Magdalenę. Trzy dni wcześniej stały w pobliżu krzyża i przy grobowcu. One pierwsze odkrywają fakt otwarcia grobu i brak w nim ciała Jezusa. One nie zwątpiły i nie zaparły się. Teraz wcześnie rano, Maria Magdalena kilka godzin po zakończeniu szabatu przyszła do grobowca.  Piotr wszedł do grobowca i znalazł dowody na zmartwychwstanie Jezusa. Ciała nie usunęli złodzieje, ciała nie usunęli żołnierze Piłata, ciała nie usunęli ludzie arcykapłanów. Gdyby złodzieje wykradli ciało, zabraliby je razem z płótnami, a gdyby nawet je pozostawili, leżałyby w nieładzie. Nic nie uzasadnia ułożenia pasów i złożenia chusty jak tylko ład i piękno Bożej mocy. Gdyby Jezus jedynie utracił przytomność, później zaś ją odzyskał, to nie wyjaśniałoby to, w jaki sposób uwolnił się z płócien, w które Go zawinięto i jak wyszedł z zapieczętowanego grobu. Kamień zamykający wejście do grobu był tak ciężki, że trzeba by było kilku mężczyzn, by go odsunąć. Jan, drugi uczeń, zobaczył to samo, co Piotr i czytamy, że uwierzył. Słowo wiara oznacza tu pewność czegoś, przejście od niepewności do pewności. Uwierzył, więc upewnił się o wskrzeszeniu Mesjasza. Dzieło zbawienia zostało dokonane. Zmartwychwstanie Jezusa, Syna Bożego otworzyło dostęp do skutków Jego ofiary na krzyżu. Nowy Testament opisuje je, jako przebłaganie, odkupienie, pojednanie, usprawiedliwienie oraz zbawienie. Wiara obejmująca przekonanie, że Jezus umierał również za mnie, pozwala na przyjęcie w darze od Boga wszystkich skutków śmierci Jezusa na krzyżu. Ta wiara pozwala nam wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Syn Boży może wrócić do Boga Ojca. Bóg staje się Ojcem wszystkich wierzących – wszystkich Bożych dzieci. Zbawienie staje się dostępne dla ludzi z wszystkich narodów świata. Piotr i Jan wrócili do domu. Maria pozostała przy grobie. Wkrótce Jezus stanie przed nią żywy. Uczniowie jeszcze nie zobaczą Jezusa. Piotr zaparł się Go. Uczniowie nie dali wiary wierzącym kobietom, uczestniczącym wraz z nimi w służbie misyjnej przed śmiercią Jezusa. Piotr często słyszał świadectwo Marii o uwolnieniu jej przez Jezusa z mocy siedmiu demonów. Piotr i inni uczniowie zobaczą Jezusa w drugiej kolejności. Jezus miłuje ich nadal. Później zapyta o ich miłość do Niego.

 

WIELKA SOBOTA – 31 marca

Komentarze: T. Kot

Lektorzy: O. Pietras, M. Iskra, T. Miazga, A. Rudzińska, M. Kaczan, M. Sobczak, A. Gurgul, S. Salome.

LEKTORZY – 1 kwietnia

7: 00 – M. Podgórny, S. Teresa, P. Podgórny

10: 30 – A. Kamieniak, M. Sobczak, K. Kamieniak

12: 30 – Z. Topor, D. Topor, M. Iskra

19: 00 – N/A

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

10: 30 – J. Kraska, A. Rudzińska, T. Nowak

12: 30 – V. Kanaszyc, M. Kulaga, A. Gurgul

19: 00 – T. Kot, M. Iskra, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego –
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,
piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia.
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.
Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

Wszelkich łask i błogosławieństwa dla wszystkich parafian i gości życzą kapłani:

Ks Jacek Walkiewicz- SChr – Proboszcz

Ks Marcin Binkowski – SChr – Wikariusz

Ks dr hab. Piotr Roszak – Rekolekcjonista

********************************************************

 

Drodzy Księża, Siostry Dominikanki, Parafianie i Goście!

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus, bowiem zmartwychwstał!  Radujmy się, więc i z ufnością patrzmy w przyszłość. Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego a  rodzinom niech wnosi szczęście do naszego rodzinnego życia.

Życzy Rodzina Radia Maryja.

 

Zmartwychwstały Pan, mocą swojego Ducha niech rozprasza mroki serc i uzdalnia do trwania w nieskończonej miłości Boga. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania naszego Pana.

Życzą Rycerze Kolumba

***************************************************************

Życzenia od SPK Koła nr 18 w Calgary.

W imieniu Zarządu oraz własnym składam świąteczne życzenia radości i wszelkich łask Zmartwychwstałego Chrystusa Księżom w naszej Parafii, Siostrom Dominikankom, członkom wszystkich organizacji, członkom naszego Koła wraz z Rodzinami oraz całej Polonii. Niechaj Święta Wielkiej Nocy napełnią wszystkich radością, miłością i pokojem. Wesołego Alleluja! Zbigniew Starczyk

****************************************************************

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Życzymy wszystkim naszym sponsorom oraz całej polonii aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością. Zespół „Mazovia”

****************************************************************

Świętując Zmartwywstanie Chrystusa, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie składa całej Polonii Wielkanocne życzenia radości i pełni łask. Niechaj Boży pokój i nadzieja będą umocnieniem i światłem na ziemskie pielgrzymowanie. Wesołego Alleluja!

****************************************************************

W imieniu Zarządu Fundacji im. św. Brata Alberta w Calgary i naszych podopiecznych składamy wszystkim życzenia radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  Wesołego Alleluja!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W pierwszy piątek miesiąca 6 kwietnia po porannej Mszy św. od godz. 9: 30 rozpocznie się całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele, która będzie trwać do godziny 18:30.  Prosimy wszystkich, którzy chcą modlić się w tym dniu o zapisanie się do zeszytu, aby nieustannie były osoby czuwające w kościele. Również w pierwszy piątek z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Zapraszamy w najbliższą sobotę 7 kwietnia na nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu z rozważaniami tajemnic różańcowych o godz. 17: 15 przed wieczorną Mszą św. o 18:00. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy różańcowej

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW

W naszej parafii rozpoczynamy nowy nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rodzice chłopców pragnący zostać ministrantami proszeni są o skontaktowanie się z ks. Marcinem. Powołanie chłopców na kandydatów do LSO odbędzie się przed I Komunią świętą.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 27 maja o godzinie 19:00

Katecheza sakramentalna dla kandydatów – sobota 7 kwietnia, po Mszy św wieczornej.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od 28 marca do 8 kwietnia rodzina Małgorzaty i Wacława Iskra będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

TOGETHER IN ACTION – 2018

W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 8,740.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy wszystkim Parafianom za udział w wielkopostnych rekolekcjach i złożone ofiary na pokrycie kosztów podróży rekolekcjonisty ks dr hab. Piotra Roszaka, który wygłosił rekolekcje w naszej wspólnocie. Dziękujemy Paniom z „Grupy parafialnej”, które przygotowały wypieki świąteczne i poczęstunek dla chorych i starszych parafian w niedzielę 25 marca po Mszy św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Dziękujemy członkom Chóru „Vox Populi” za ubogacenie naszej liturgii śpiewem pieśni, organistom, lektorom, ministrantom i wszystkim uczestnikom Triduum Paschalnego. Dziękujemy Pani Edycie Pieczara i Ks. Marcinowi oraz Sr. Lucynie za wspólne udekorowanie Grobu Bożego oraz wystroju kościoła. Dziękujemy także Kołu Żywego Różańca, Szkole Polskiej, Grupie Młodzi Duchem, Rycerstwu Niepokalanej, Rodzinie Radia Maryja Rycerzom Kolumba, Kombatantom, Związkowi Podhalan, Harcerzom, Grupom: Polanie, Krakusy i Mazovia za straż i adorację przy Bożym Grobie – wszystkim składamy serdeczne – Bóg zapłać!

FUNDACJA ŚW. BRATA ALBERTA

W związku z tym, że pierwsza niedziela miesiąca wypada w Niedzielę Wielkanocną nasza zbiórka na pomoc ośrodkom, którym pomagamy w Polsce odbędzie się w drugą niedzielę miesiąca, 8-go kwietnia po wszystkich dziennych Mszach św.  Serdecznie prosimy o poparcie naszej akcji.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać

DUCHOWA ADOPCAJ DZIECKA POCZĘTEGO

Jak co roku tak i w tym, 2018 w uroczystość Zwiastowania Najświetrzej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W poniedziałek 9 kwietnia podczas Mszy św. o godzinie 19 wieczorem odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy-(będą wyłożone przed ołtarzem), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Listy do zapisania będą dodatkowo wyłożone na stolikach przed ławkami w dzień przyżeczenia. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcjią.

 

1% Z PODATKU!

Każdy z państwa, kto otrzymuje emeryturę w Polsce otrzymuje z ZUS-u dokument PIT-40 to jest roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Każdy, kto płaci podatek w Polsce ma prawo przekazać 1% z podatku na organizację Pożytku Publicznego. W tym celu należy wypełnić Formularz PIT-OP (dla Radio Maryja numer KRS jest ‘0000091141’) i wysłać pocztą na adres ZUS-u umieszczony w PIT-40 lub zeskanowany
emailem na us1013@ld.mofnet.gov.pl. PIT-OP najłatwiej jest wypełnić i wysłać korzystając z programu, który jest na stronie Radia Maryja
http://www.radiomaryja.pl/informacje/program-pit-format-2017-wypelniania-pit-ow/ lub  na stronie internetowej banku gdzie przekazywana jest emerytura. W SKOK-u, pod zakładką eUrząd, jest opcja „Zeznania podatkowe (PIT); w innych bankach jest pewnie podobnie. Ten 1% z podatku jest zawsze odciągany przez państwo i przekazywane na wybraną przez nich instytucję. Dodatkowe informacje: Bonifacy 403-289-9033.

 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia o godz.14.30 w Domu Polskim.

Prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Zaległą składkę członkowską na rok 2018 będzie można zapłacić przed Zebraniem.

 

ZAPROSZENIE KOŁA SPK Z okazji 70. Rocznicy powstania Koła SPK nr 18 w Calgary jest organizowany uroczysty bankiet, na który serdecznie zapraszamy. Bankiet odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku w dużej Hali Domu Polskiego, początek – coctaile od godz.17: 30, następnie smaczny obiad, a od godz.20: 15 bawimy się wspólnie przy taktach muzycznego Zespołu „Progress”.  Bilety w cenie $ 50.00 dostępne są w Domu Polskim tel. 403-291-3757 Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich w tak dostojnym Jubileuszu jak również tych, którzy lubią tańce i muzykę.

KOMITET RODZICIELSKI SZKOŁY POLSKIEJ  Serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom tegorocznej akcji Walentynkowej: WestJet, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary, Małgorzata Morley,  Patryk Wysocki, Aleksandra Żyro,  Bright Ideas Electric Ltd., Elżbieta Niemczyk, Elżbieta Rysz, Frank’s European Bakery, Jan’s Meats and Delicatessen, Old Fashioned Meat & Deli, Physiotherapy Centre, Polcan Meat Product & Delicatessen, Prowest Partition Installation Services Ltd., Deer Point Liquor Store, Calgary Rehab Solutions,  www.ploty.com.

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność i poparcie. Dziękujemy rownież niezawodnej grupie wolontariuszy za pomoc i czas w przygotowaniu tego wieczoru. Wszystkim życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych.

BIAŁE ORŁY DLA NAJMŁODSZYCH Zapraszamy wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 6-12 lat! Prawie dwie godziny aktywnego ruchu z naszymi wykwalifikowanymi trenerami, specjalistami od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trening, wspaniała zabawa, ruch na dworze, zdrowie i dyscyplina. Zapisy na letni season piłkarski: Daty: Od kwietnia do lipca (daty bedą uzależnione od grafiku ułożonego przez CMSA). Koszt za jednego zawodnika na sezon: $360 (drugie dziecko $180, a trzecie gratis). W cenę wliczone są mecze ligowe oraz 2 treningi w tygodniu. Lokacja: 1/ Vista Heights soccer field 2616 – 16 St. N.E. 2/ Lokalizacja na SW będzie podana w poźniejszym terminie Kierownik drużyny skontaktuje się ze wszystkimi zarejestrowanymi zawodnikami odnośnie grafiku treningów i meczy. Po informacje odnośnie grafiku treningów i meczy prosimy udać się na naszą stronę internetową youth.whiteeaglescalgary.net lub dzwonić pod telefon 587-998-7077.

BAL WIOSENNY „KRAKUSÓW” Zespół „Krakusy” serdecznie zaprasza na Bal Wiosenny, który odbędzie się 14 kwietnia, 2018 roku.  Koktajl o godz. 18: 00, pierwsza kolacja o godz 19: 30, druga kolacja o 24:00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie Mirka Sypa, czeka na Państwa loteria z główną nagroda BBQ ogrodowym!  Bilety, w cenie $55 od osoby do nabycia w Sali Parafialnej po niedzielnych Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pod nr tel. (403) 829-0687.  Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.

PIELGRZYMKA DO WłOCH śladami św. Ojca Pio w Roku Jubileuszowym 100-lecia stygmatów i 50-tej rocznicy jego śmierci połączona ze zwiedzaniem Sanktuariów ziemi włoskiej: Watykan, Asyż, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo z rekolekcjami u księży Michalitów, Neapol z grobem Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo, Cascia. Inne miejsca, które zobaczymy to Castel Gandolfo, Monte Cassino, Pompeje, wybrzeże Amalfi z Sorrento, Positano, Ravello, Wyspa Capri, Matera, Alberobello, Lecce, Bari i dodatkowo Rzym z jego największymi bazylikami i atrakcjami (dla chętnych na zakończenie).  Wylot 16 Września do 1 Października + 3 dni Rzym (dla chętnych) – możliwość skoordynowania podróży z wyjazdem do Polski lub innych części Europy. Duchowe przewodnictwo księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza i opieka nad grupą Urszula Gut. Polski przewodnik, hotele 4*, komfortowy autokar, codzienne śniadanie i 8 kolacji. Prezentacja, zapisy i więcej informacji będzie można zasięgnąć 7 i 8 Kwietnia w Sali Parafialnej po Mszach świętych u Pani Urszuli Gut z biura The Travel Agent Next Door, lub dodatkowo od 9 Kwietnia pod numerem 403-407-0177 lub wysyłając email na ugut@ttand.com. Zapraszamy!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (2x)

 

PART -TIME BOOKKEEPER NEEDED.

Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week)

Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must.

This is an ideal position for those involved in level 2-3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidates shall email a brief resume (max. 1 page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca( 3x)

 

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (8x)