25 marca, 2018

25 marca, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 24 marca – Dzień powszedni

18: 00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Mariana z okazji Urodzin

18:00 – + Grażyna Szymańska                     – brat z rodziną

 

Niedziela, 25 marca –  Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej                  

8: 30 – + Wiktor Zdanowicz                                   – rodzina

10: 30 – + Ks. Janusz Drzazga ( 2 rocz)           – przyjaciele

12: 30 – + Ks Janusz Drzazga

12: 30 – O zdrowie dla Jacka Dudkowskiego

19: 00 – + Dariusz Ciok                               – żona z dziećmi

 

Poniedziałek, 26 marca – Wielki Poniedziałek

9: 00 – Za parafian

19: 00 – ++ Janina i Józef Ogłoza

19: 00 – Dziękczynna za pomoc w sprawach życiowych dla A.G.

19: 00 – ++ Jadwiga i Henryk Kołeccy

 

Wtorek, 27 marca – Wielki Wtorek

9: 00 – Za parafian

19: 00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Demchyshyn                                                                – Zofia

19: 00 – + Aurelia Kalinowska

19:00 – O Boże błogosławieństwo z podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o dalszą przyszłość i zdrowie dla Moniki z okazji 30 Urodzin              – rodzina

 

Środa, 28 marca – Wielka Środa

9: 00 – Za parafian

19: 00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Jakuba Chorvath

19: 00 – + Jan Kułach                                     – Radio Maryja

19: 00 + Siostra Wacława

 

Czwartek, 29 marca – Wielki Czwartek

19: 00 – Za parafian

 

Piątek, 30 marca – Liturgia Męki Pańskiej

15: 00 – Droga Krzyżowa

19: 00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

 

Sobota, 31 marca – Wigilia Paschalna

10: 00 – 16: 00 – Poświęcenie pokarmów

20: 00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

 

Niedziela, 1 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego                  

7: 00 – + Kazimierz Burghardt

– żona, córka i syn z rodzinami

10: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

12: 30 – ++ Alicja, Leszek, Mieczysław i Roman Szymoniak

19: 00 – Za parafian

 

NIEDZIELA PALMOWA

25 marca, 2018

Mk 11,1-19 ; Iz 50,4-7:  Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47

Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Liturgia Niedzieli Palmowej, zwanej Niedzielą Męki Pańskiej, przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa. Przypomina uroczysty wjazd Króla izraelskiego do Jerozolimy. To wydarzenie stanowi bezpośrednie przygotowanie do Jego męki i śmierci na Krzyżu. Dzisiejsza niedziela jest, więc pełna dostojeństwa i zadumy, a entuzjazm i euforia wiwatującego tłumu zwiastuje bliską już zdradę. Tłum witający wkraczającego do Jerozolimy Pana, zapowiadanego przez proroków Mesjasza, rzuca na drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim i chrześcijańskim losem. Nasza codzienność jest uczestnictwem w życiu Boskiego Mistrza. Patrząc na zapowiedź zbawczych wydarzeń, możemy odnaleźć w sobie zarówno porywczego Piotra, zrozpaczonego Judasza czy wykrzykujący tłum. Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową zatrzymać się na nowo nad historią Jezusa, który „ogołocił samego siebie” i w ten sposób stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. To On siłą miłości do końca pokonał zło i wziął na siebie całą tajemnicę nieprawości, o której tak mówił Św. Jan Paweł II „Człowiek uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej świadomości narodów. ‘Tajemnica nieprawości’ wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. Doświadczając przejawów „tajemnicy nieprawości” w naszym codziennym życiu, z lękiem spoglądamy w przyszłość, pełni obaw przed pustką, cierpieniem i unicestwieniem. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, by stać się towarzyszem naszej drogi życia, to musimy spojrzeć na Chrystusa na krzyż. To dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu zbawienie stało się udziałem nas wszystkich. Historia męki i śmierci Jezusa pogłębia naszą świadomość, że w trudach zmagania się o ewangeliczny kształt naszej codzienności nie jesteśmy sami. Bóg nas wspomaga. Ukazuje nam konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła. To droga pięknej i konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą. Chrystus pokazuje, jak zwyciężać zło siłą dobra, piękna i prawdy. Nasza miłość i jej siła wynika z naszego zawierzenia Bogu.

 

LEKTORZY – 24-25 marca

18: 00 – Z. Topor, D. Topor, R. Kohnke

8: 30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, P. Podgórny

10: 30 – P. Wieleżyński, M. Iskra, M. Łabinowicz

12: 30 – M. Domaradzki, M. Kułaga, A. Gurgul

19: 00 – T. Kot, A.Wojciechowski, W. Grabowski

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Dzisiaj w Niedzielę Palmową podczas Mszy św. o godz. 12: 30 udzielimy Sakramentu Namaszczenia chorym i starszym parafianom. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek do Sali parafialnej.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej parafii od dzisiejszej niedzieli do środy 28 marca. Poprowadzi je ks dr hab. Piotr Roszak. Msze św. podczas rekolekcji odbędą się o godzinie 9: 00 rano i o 19: 00 wieczorem.

 

MSZA KRZYŻMA W Wielki Poniedziałek 26 marca o godz. 19: 30 w Katedrze St. Mary’s Ks. Bp. William McGrattan poświęci oleje podczas uroczystej Mszy św.

 

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 29 marca

Lektorzy: K. Kamieniak, A. Kamieniak, S. Teresa, A. Gurgul.

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19: 00 Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30. Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

Grono dwunastu Apostołów tego roku w naszej wspólnocie reprezentują: Członkowie Rycerzy Kolumba.

 

WIELKI PIĄTEK – 30 marca

Godz. 15: 00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Lektorzy: L. Shelley, M. Iskra, W. Grabowski.

Godz. 19: 00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ –

Podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 21: 30 – 23: 00. Adoracja będzie prowadzona przez młodzież. W tym czasie będą różne formy modlitwy, w których każdy będzie się mógł odnaleźć, serdecznie zapraszamy, aby poświęcić czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

W Wielki Piątek będzie zbierana kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel! Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

Straż przy Grobie Pańskim od 20: 30 do 22: 00 – Rycerze Kolumba

WIELKA SOBOTA – 31 marca

Komentarze: T. Kot

Lektorzy: O. Pietras, M. Iskra, T. Miazga, A. Rudzińska, M. Kaczan, M. Sobczak, A. Gurgul, S. Salome.

Dzień modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Adorację prowadzą poszczególne grupy:

10: 00 – Koło Żywego Różańca

11: 00 – Szkoła Polska

12: 00 – Młodzi Duchem

13: 00 – Rycerstwo Niepokalenej

14: 00 – Lektorzy

15: 00 – Rodzina Radia Maryja

Straż przy grobie Pańskim:

10: 00 – Kombatanci

11: 00 – Rycerze Kolumba

12: 00 – Harcerze – Mazowia

13: 00 – Krakusy

14: 00 – Polanie

15: 00 – Związek Podhalan

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w kościele od godziny, 10: 00 do 16: 00, co godzinę, o pełnej godzinie.

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20: 00. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła – Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu, jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś (żłobiąc pionowe ramię krzyża); Początek i Koniec (żłobiąc poziome ramię krzyża); Alfa (żłobiąc literę alfa); i Omega (żłobiąc literę omega); do Niego należy czas (żłobiąc pierwszą cyfrę bieżącego roku); i wieczność (żłobiąc drugą cyfrę bieżącego roku); Jemu chwała i panowanie (żłobiąc trzecią cyfrę bieżącego roku); przez wszystkie wieki wieków. Amen (żłobiąc ostatnią literę bieżącego roku). Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”

Następnie jest Liturgia Słowa i Liturgia Chrzcielna.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ O GODZINIE 7: 00 RANO – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”.

NASTĘPNE MSZE ŚW. O GODZINIE 10: 30, 12: 30 i o 19:00.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 2 kwietnia

Msza św o godzinie 10: 30, 12: 30 i 19:00

 

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

26 i 27 marca (poniedziałek i wtorek) po Mszy św wieczornej będzie zbiórka dla ministrantów poświęcona Liturgi Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. Zapraszamy tylko tych chłopców, którzy będą służyć w w Wielkim Tygodniu w naszym kościele.

 

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW

W naszej parafii rozpoczynamy nowy nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rodzice chłopców pragnący zostać ministrantami proszeni są o skontaktowanie się z ks. Marcinem. Powołanie chłopców na kandydatów do LSO odbędzie się przed I Komunią świętą.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 27 maja o godzinie 19:00

 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od 25 marca do końca kwietnia nie ma rodziny zapisanej, ktora będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

 

TOGETHER IN ACTION – 2018

W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 5,650.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

 

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

 

WYPRZEDAŻ CIAST ŚWIĄTECZNYCH

Panie z grupy parafialnej serdecznie zapraszają na wyprzedaż ciast świątecznych, które już będzie można nabywać w sobotę 24 marca po Mszy św. wieczornej oraz w niedzielę 25 marca.

 

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

 

MEL GIBSON – PASJA

W sobotę 24 marca po Mszy Świętej o godz. 18: 00 w Sali Parafialnej im. Jana Pawła II będzie wyświetlany film Mela Gibsona „Pasja Jezusa Chrystusa”. W filmie występuje polski aktor Romuald Kłos. Tutaj jest bardzo ciekawy wywiad z tym aktorem: http://koszalin7.pl/st/kos/koszalinianie_004.html

 

1% Z PODATKU!

Każdy z państwa, kto otrzymuje emeryturę w Polsce ( obojętnie czy wysłana jest do Kanady czy składana w Polsce) otrzymuje z ZUS-u dokument PIT-40 to jest roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Na nim jest podana wysokość otrzymanej emerytury i wysokość podatku zapłaconego w Polsce. Każdy, kto płaci podatek w Polsce ma prawo przekazać 1% z podatku na organizację Pożytku Publicznego. Ten 1% z podatku jest zawsze odciągany przez państwo i przekazywane na wybraną przez nich istytucję. Ktokolwiek jest zaintersowany przekazaniem 1% na organizację, prosze dzwonić na telefon: Anna 403-918-3699 lub Bonifacy 403-289-9033.

 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA) Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 25 marca 2018r. w Domu Polskim. Początek o godzinie 14:30. Natomiast Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia w Domu Polskim.

 

ZAPROSZENIE KOŁA SPK

Z okazji 70. Rocznicy powstania Koła SPK nr 18 w Calgary jest organizowany uroczysty bankiet, na który serdecznie zapraszamy. Bankiet odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku w dużej Hali Domu Polskiego, początek – coctaile od godz.17: 30, następnie smaczny obiad, a od godz.20: 15 bawimy się wspólnie przy taktach muzycznego Zespołu „Progress”.  Bilety w cenie $ 50.00 dostępne są w Domu Polskim tel. 403-291-3757 Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich w tak dostojnym Jubileuszu jak również tych, którzy lubią tańce i muzykę.

 

BAL WIOSENNY „KRAKUSÓW” Zespół „Krakusy” serdecznie zaprasza na Bal Wiosenny, który odbędzie się 14 kwietnia, 2018 roku.  Koktajl o godz. 18: 00, pierwsza kolacja o godz 19: 30, druga kolacja o 24:00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie Mirka Sypa, czeka na Państwa loteria z główną nagroda BBQ ogrodowym!  Bilety, w cenie $55 od osoby do nabycia w Sali Parafialnej po niedzielnych Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pod nr tel. (403) 829-0687.  Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.

 

BIAŁE ORŁY DLA NAJMŁODSZYCH Zapraszamy wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 6-12 lat! Prawie dwie godziny aktywnego ruchu z naszymi wykwalifikowanymi trenerami, specjalistami od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trening, wspaniała zabawa, ruch na dworze, zdrowie i dyscyplina. Zapisy na letni season piłkarski: Daty: Od kwietnia do lipca (daty bedą uzależnione od grafiku ułożonego przez CMSA). Koszt za jednego zawodnika na sezon: $360 (drugie dziecko $180, a trzecie gratis). W cenę wliczone są mecze ligowe oraz 2 treningi w tygodniu. Lokacja: 1/ Vista Heights soccer field 2616 – 16 St. N.E. 2/ Lokalizacja na SW będzie podana w poźniejszym terminie Kierownik drużyny skontaktuje się ze wszystkimi zarejestrowanymi zawodnikami odnośnie grafiku treningów i meczy. Po informacje odnośnie grafiku treningów i meczy prosimy udać się na naszą stronę internetową youth.whiteeaglescalgary.net lub dzwonić pod telefon 587-998-7077.

 

PIELGRZYMKA DO WłOCH śladami św. Ojca Pio w Roku Jubileuszowym 100-lecia stygmatów i 50-tej rocznicy jego śmierci połączona ze zwiedzaniem Sanktuariów ziemi włoskiej: Watykan, Asyż, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo z rekolekcjami u księży Michalitów, Neapol z grobem Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo, Cascia. Inne miejsca, które zobaczymy to Castel Gandolfo, Monte Cassino, Pompeje, wybrzeże Amalfi z Sorrento, Positano, Ravello, Wyspa Capri, Matera, Alberobello, Lecce, Bari i dodatkowo Rzym z jego największymi bazylikami i atrakcjami (dla chętnych na zakończenie).  Wylot 16 Września do 1 Października + 3 dni Rzym (dla chętnych) – możliwość skoordynowania podróży z wyjazdem do Polski lub innych części Europy. Duchowe przewodnictwo księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza i opieka nad grupą Urszula Gut. Polski przewodnik, hotele 4*, komfortowy autokar, codzienne śniadanie i 8 kolacji. Prezentacja, zapisy i więcej informacji będzie można zasięgnąć 7 i 8 Kwietnia w Sali Parafialnej po Mszach świętych u Pani Urszuli Gut z biura The Travel Agent Next Door, lub dodatkowo od 9 Kwietnia pod numerem 403-407-0177 lub wysyłając email na ugut@ttand.com. Zapraszamy!

 

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

 

DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (3x)