8 kwietnia, 2018

8 kwietnia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 7 kwietnia
18: 00 – + Zofia Krzywański
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy z okazji Urodzin – mama

Niedziela, 8 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
8: 30 – + Józef Czarnecki (22 rocz)
10: 30 – ++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk
12: 30 – ++ Marian Błach i zmarli z rodziny Błachów, Tarabaszów, Piętaków i Potrzeszczów
19: 00 – ++ Mieczysław, Marianna i Kazimierz Kiźlin

Poniedziałek, 9 kwietnia – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
19: 00 – ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Małgorzata Burek (1 rocz) – mąż i dzieci

Wtorek, 10 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy Galas z okazji 80 Urodzin – dzieci
19: 00 – W intencji poległych w katastrofie Smoleńskiej, w intencji ich rodzin i o wyjaśnienie przyczyny
19: 00 – + William Hanus

Środa, 11 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – W intencji Ojczyzny i Polonii
19: 00 – + Marian Kuczaj (2 rocz)
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla syna i córki – A. G.

Czwartek, 12 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – + Irena Rudy
19:00 – ++ Jan i Regina Lubicki i zmarli z rodziny

Piątek, 13 kwietnia – Dzień powszedni
9: 00 – + Katarzyna – córka
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i Dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 14 kwietnia – Dzień powszedni
8: 30 – ++ Zygmunt, Katarzyna i Maria – córka
18: 00 – ++ Wacława (8 rocz) i Ignacy (10 rocz) Rybak

Niedziela, 15 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
8: 30 – ++ Ryszard i Artur Fugiel – rodzina
10: 30 – + Dariusz Ciok – żona z dziećmi
12: 30 – ++ Amelia i Leon Kosiński i zmarli z rodziny
19: 00 – + Janusz Wysocki – chrześniak

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8 kwietnia, 2018
Dz 4, 32-35; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31
Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Krótko przed aresztowaniem Jezus uprzedził uczniów, że nie będzie dostępny przez jakiś czas, potem jednak znowu Go zobaczą. Oni będą się smucić w tym czasie, a świat będzie się cieszył. Wkrótce i oni się rozradują. Przywódcy religijni, którzy wymusili na prokuratorze rzymskim Piłacie skazanie Jezusa na ukrzyżowanie, triumfują. Ale trzeciego dnia od ukrzyżowania, Maria Magdalena pierwsza spotkała żywego Jezusa. Tego samego dnia Jezus odwiedza uczniów i potwierdza misję, do której przygotowywał ich przez trzy lata. Jezus powiedział uczniom przed ich pierwszym rozesłaniem:, “Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: “Pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasz „Pokój” spocznie na nim; jeśli nie, wróci do was. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was, wyjdźcie na jego główne ulice i powiedzcie: „Nawet proch z waszego miasta, który przylgnął do naszych stóp, strząsamy wam; jednak to wiedzcie, że bliskie już jest królestwo Boże”. W kontekście ewangelii Jana pokój powracający do uczniów oznacza niewiarę, a pokój przyjęty wiarę. Wiara w Jezusa jest źródłem przebaczenia wszystkich grzechów, niewiara powoduje, że nie zostało odpuszczone to wszystko, co człowieka oskarża przed Bogiem.Treścią ewangelii według św. Jana jest życie, życie wieczne. Wyznanie wiary w Jezusa decyduje o odpuszczeniu tego grzechu. Uczniowie Jezusa będą rozstrzygać wszystko zgodnie z Bożą wolą. Uczniowie będą musieli rozpoznać wiarę, zanim potwierdzą komuś, że ma udział w królestwie, że ma życie wieczne. Temu, kto nie uwierzy mogą powiedzieć: ”Bóg miłuje ciebie i czeka na ciebie”Tomasz nie przyjął do wiadomości informacji o spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Tomasz podobnie jak pozostali uczniowie i apostołowie dochodzi do wiary etapami. Najpierw odkrył, że Jezus jest Mesjaszem, potem, że jest jego Bogiem. Pełną wiarę osiągnęli wszyscy dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Tomasz niewiele różni się od pozostałych uczniów. Wszyscy w jakimś stopniu „sprawdzali” wiarygodność pierwszych informacji o zmartwychwstaniu Jezusa. Okazane rany poświadczają, że jest to ten sam Jezus, który umarł. Kiedy apostoł Tomasz będzie głosił ewangelię i mówił ludziom o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zrozumie tych, którzy mają wątpliwości, którzy szukają dowodów lub czegoś nie rozumieją. Jan jest pewny, że wszystko, co napisał wystarczy, aby każdy człowiek mógł uwierzyć, że „Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga”; a każdy człowiek wierzący miał „życie w Jego imieniu”, czyli zbawienie wieczne oparte na Imieniu Zbawiciela i Boga, Jezusa Chrystusa. Nikt nie był większy od Niego przed Nim, i nikt nie jest większy po Nim.

LEKTORZY – 8 kwietnia
18: 00 – M. Edgar, D. Topor, Z. Topor
8: 30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, O. Pepłowski
10: 30 – Szkoła, S. Salome, M. Kaczan
12: 30 – J. Miazga, S. Teresa, T. Miazga
19: 00 – W. Grabowski, M. Iskra, U. Lul

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
Z homilii papieża Jana Pawła II
/…/ „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata; (…) dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ” – słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny (n. 476) . Dla nas i świata całego… Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732).
Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! /…/

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!*

MATKA GENERALNA ZGROMADZENIA SIÓSTR DOMINIKANEK W CALGARY
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej Matkę Generalną Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Aleksandrę Zarębę, która przebywa w dniach od 4 do 9 kwietnia br. z wizytą w Domu Zakonnym naszych Sióstr w Calgary. Życzymy Matce Aleksandrze miłego pobytu na ziemi kanadyjskiej, obdarowanej niezwykłym pięknem natury. Szczęść Boże.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 8,930.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PODZIĘKOWANIE
Siostry Dominikanki serdecznie dziękują Wszystkim Osobom przygotowującym Złoty Jubileusz Sióstr i 25-lecie Pierwszej Profesji Zakonnej Sr. Przełożonej Salome Kociuby oraz Wszystkim Uczestnikom Uroczystości Jubileuszowych, zarówno w kościele, jak i w Sali Parafialnej. Niech Dobry Bóg będzie nagrodą za wspólną modlitwę, trud, poświęcenie, dobroć serc, a Matka Najświętsza wyprasza wszelkie potrzebne łaski i otacza najlepszą opieką. Posługa Sióstr trwa już 50 lat: 1968 -17 marca – 2018 i za ten Dar pracy, służby wśród Polaków na Emigracji, Siostry wyrażają Panu Bogu codziennie wdzięczność w modlitwie, polecając Wszystkich, wśród których dane im jest pracować: dzieci, młodzież, starszych, całe rodziny, osoby cierpiące i samotne. Polecamy Bogu Organizacje Polonijne, które są jakże ważne w życiu Poloni,i wśród której działają, będąc wyrazem uczuć patriotyczno-religijnych. Złoty Jubileusz trwa i zakończy się 17 marca 2019 roku. W tym czasie, w Roku Jubileuszowym, Bóg zsyła szczególne łaski na wiernych, modlących się w różnych intencjach, problemach, sprawach. Siostry Dominikanki modlą się, aby Dobry Bóg wysłuchał próśb zanoszonych w tym szczególnym czasie. Niech przeżywanie kolejnych tygodni i miesięcy Roku Jubileuszowego zaowocuje wzmocnieniem modlitwy za siebie nawzajem w pokoju i radości.

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
W naszej parafii rozpoczynamy nowy nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rodzice chłopców pragnący zostać ministrantami proszeni są o skontaktowanie się z ks. Marcinem. Powołanie chłopców na kandydatów do LSO odbędzie się przed I Komunią świętą.

11 KWIETNIA – MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY O DUCHOWĄ ODNOWĘ ŻYCIA NARODU POLSKIEGO.
NOWENNA JUBILEUSZOWA.
Patron tego dnia Nowenny: Św. St. Kaźmierczyk.
Temat: Świętowanie Niedzieli.
Św. Stanisław Kaźmierczyk (1433 – 1489) – polski duchowny, kaznodzieja i duszpasterz krakowski, święty Kościoła Katolickiego. Słynne zdanie św. Stanisława: ”Ty, który słuchasz Mszy św. i wychodzisz przed jej zakończeniem, nie otrzymasz żadnej nagrody, gdyż ważność obowiązku Mszy św. stwierdza się na końcu”. Postawa św. Stanisława Kaźmierczyka budziła w wiernych zaufanie, zwracali się, więc do niego o radę i pomoc ludzie wszystkich stanów. Troszczył się o ubogich i chorych. Jak podają przekazy, zmarł w klasztorze w postawie klęczącej. Do rozpowszechnienia kultu Stanisława przyczyniła się pamięć o jego stosunku do Eucharystii, modlitwy, pracy i wypełnianiu swoich obowiązków kaołańskich. Za życia cieszył się opinią świętości. Został beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II 18 kwietnia 1993 roku, a kanonizowany przez Papieża Benedykta XVI, 17 maja 2010 roku. Św. Stanisławie Kaźmierczyku, módl się za nami, abyśmy zawsze pobożnie uczestniczyli we Mszy św. i pamiętali o codziennej modlitwie.

DUCHOWA ADOPCAJ DZIECKA POCZĘTEGO
Jak co roku tak i w tym, 2018 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W poniedziałek 9 kwietnia podczas Mszy św. o godzinie 19 wieczorem odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy-(będą wyłożone przed ołtarzem), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Listy do zapisania będą dodatkowo wyłożone na stolikach przed ławkami w dzień przyżeczenia. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcjią.

FUNDACJA ŚW. BRATA ALBERTA
Nasza zbiórka na pomoc ośrodkom, którym pomagamy w Polsce odbędzie się w dzisiejszą niedzielę po wszystkich dziennych Mszach św. Serdecznie prosimy o poparcie naszej akcji. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 8 kwietnia do końca miesiąca nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL-U.
Witam, Chciałbym poinformować zainteresowanych, iż organizujemy spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy polskiej parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. Poprzedni zarząd zakończył swoją kadencję, więc chcemy kontynuować dalszą działalność koła Towarzystwa Przyjaciół KUL-u w Calgary. Planowane zebranie odbędzie się w piątek, 27 kwietnia, po Mszy św. wieczornej ( ok.godz.19:30).
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rolą KUL-u w polskiej myśli, nauce i tradycji katolickiej w funkcjonowaniu polskiego narodu i polskiej państwowości, szczególnie, iż powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 100 lat temu zbiegło się z narodzinami II Rzeczypospolitej Polski. Historia KUL-u była i jest związana z losami Ojczyzny – tej wolnej, jak i zniewolonej. Z serdecznym pozdrowieniem, zapraszam na spotkanie. Szczęść Boże
Szymon Apanowicz, absolwent KUL-u.

1% Z PODATKU! Każdy z państwa, kto otrzymuje emeryturę w Polsce otrzymuje z ZUS-u dokument PIT-40 to jest roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Każdy, kto płaci podatek w Polsce ma prawo przekazać 1% z podatku na organizację Pożytku Publicznego. W tym celu należy wypełnić Formularz PIT-OP (dla Radio Maryja numer KRS jest ‘0000091141’) i wysłać pocztą na adres ZUS-u umieszczony w PIT-40 lub zeskanowany emailem na us1013@ld.mofnet.gov.pl. PIT-OP najłatwiej jest wypełnić i wysłać korzystając z programu, który jest na stronie Radia Maryja
http://www.radiomaryja.pl/informacje/program-pit-format-2017-wypelniania-pit-ow/ lub na stronie internetowej banku gdzie przekazywana jest emerytura. W SKOK-u, pod zakładką eUrząd, jest opcja „Zeznania podatkowe (PIT); w innych bankach jest pewnie podobnie. Ten 1% z podatku jest zawsze odciągany przez państwo i przekazywane na wybraną przez nich instytucję. Dodatkowe informacje: Bonifacy 403-289-9033.

BIAŁE ORŁY DLA NAJMŁODSZYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 6-12 lat! Prawie dwie godziny aktywnego ruchu z naszymi wykwalifikowanymi trenerami, specjalistami od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trening, wspaniała zabawa, ruch na dworze, zdrowie i dyscyplina. Zapisy na letni season piłkarski: Daty: Od kwietnia do lipca (daty bedą uzależnione od grafiku ułożonego przez CMSA). Koszt za jednego zawodnika na sezon: $360 (drugie dziecko $180, a trzecie gratis). W cenę wliczone są mecze ligowe oraz 2 treningi w tygodniu. Lokacja: 1/ Vista Heights soccer field 2616 – 16 St. N.E. 2/ Lokalizacja na SW będzie podana w poźniejszym terminie Kierownik drużyny skontaktuje się ze wszystkimi zarejestrowanymi zawodnikami odnośnie grafiku treningów i meczy. Po informacje odnośnie grafiku treningów i meczy prosimy udać się na naszą stronę internetową youth.whiteeaglescalgary.net lub dzwonić pod telefon 587-998-7077.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia o godz.14.30 w Domu Polskim.
Prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Zaległą składkę członkowską na rok 2018 będzie można zapłacić przed Zebraniem.

PIELGRZYMKA DO WłOCH śladami św. Ojca Pio w Roku Jubileuszowym 100-lecia stygmatów i 50-tej rocznicy jego śmierci połączona ze zwiedzaniem Sanktuariów ziemi włoskiej: Watykan, Asyż, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo z rekolekcjami u księży Michalitów, Neapol z grobem Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo, Cascia. Inne miejsca, które zobaczymy to Castel Gandolfo, Monte Cassino, Pompeje, wybrzeże Amalfi z Sorrento, Positano, Ravello, Wyspa Capri, Matera, Alberobello, Lecce, Bari i dodatkowo Rzym z jego największymi bazylikami i atrakcjami (dla chętnych na zakończenie). Wylot 16 Września do 1 Października + 3 dni Rzym (dla chętnych) – możliwość skoordynowania podróży z wyjazdem do Polski lub innych części Europy. Duchowe przewodnictwo księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza i opieka nad grupą Urszula Gut. Polski przewodnik, hotele 4*, komfortowy autokar, codzienne śniadanie i 8 kolacji. Prezentacja, zapisy i więcej informacji będzie można zasięgnąć 7 i 8 Kwietnia w Sali Parafialnej po Mszach świętych u Pani Urszuli Gut z biura The Travel Agent Next Door, lub dodatkowo od 9 Kwietnia pod numerem 403-407-0177 lub wysyłając email na ugut@ttand.com. Zapraszamy!

BAL WIOSENNY „KRAKUSÓW” Zespół „Krakusy” serdecznie zaprasza na Bal Wiosenny, który odbędzie się 14 kwietnia, 2018 roku. Koktajl o godz. 18: 00, pierwsza kolacja o godz 19: 30, druga kolacja o 24:00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie Mirka Sypa, czeka na Państwa loteria z główną nagroda BBQ ogrodowym! Bilety, w cenie $55 od osoby do nabycia w Sali Parafialnej po niedzielnych Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pod nr tel. (403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu.

ŻYCZENIA DLA KOŁA SPK NR 18
„Z okazji 70 rocznicy powstania Koła SPK nr 18 w Calgary Zespòł ” MAZOVIA” składa najserdeczniejsze źyczenia. Ròwnocześnie dziękujemy za zaproszenie Zespołu na Uroczystą Galę. Mamy nadzieję, że nasz występ godnie uświetnił ten wspaniały jubileusz. W imieniu tancerzy, rodzicòw i Zarządu Dyrektor Artystyczny Majka Kowalczyk”

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (1x)

PART -TIME BOOKKEEPER NEEDED.
Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week)
Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must. This is an ideal position for those involved in level 2-3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidates shall email a brief resume (max. 1 page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca( 2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE
Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (7x)

SUITE DO WYNAJECIA W WEST KELOWNA, BC
2 sypialnie, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, blisko jeziora. Wynajmę od maja do sierpnia na pojedyncze dni lub na dłuższy okres. Opłata $70.00 od jednej sypialni. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (16x)

PRACA
Zatrudnie Panie do sprzatania domków. Praca wymagająca fizycznie, w szybkim tempie. Stawka za godzinę $15- $17. Wymagane prawo jazdy oraz pozwolenie na pracę.
CV prosze przeslac na adres pracacalgary@gmail.com(4x)