11 marca, 2018

11 marca, 2018

 INTENCJE MSZALNE

Sobota, 10 marca – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Józefa, Helena i Antonina
18: 00 – ++ Emilia i Józef Teleńczuk

Niedziela, 11 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mateusza z okazji Urodzin
10: 30 – ++ Stefan, Danuta i Ewa i zmarli z rodziny Cichowlas i Korona
12: 30 – W intencji Ojczyzny i Polonii
12: 30 – + Zbigniew Łabinowicz
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Jacka z okazji Urodzin
19: 00 – ++ Anna Miśkiewicz i Andrzej Kozłowski

Poniedziałek, 12 marca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Aleksandry i Stanisława Korczewskich
19: 00 – O zdrowie dla mamy i całej rodziny
19: 00 – + Józefa Łotysz       – córki

Wtorek, 13 marca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Wacław Bożek i zmarli z rodziny      – rodzina
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Elżbiety w dniu Urodzin

Środa, 14 marca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Teofilia i Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny         – córka z rodziną
19: 00 – ++ Zofia i Zygmunt Marzeccy oraz Czesława i Edward Szubierajscy
19: 00 – + Stanisław          – Zofia z rodziną

Czwartek, 15 marca – Dzień powszedni
19: 00 – + Claudia Rudy                                          – rodzina
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy Barosz z okazji Urodzin
19: 00 – + Janina Krysiak                              – syn z rodziną

Piątek, 16 marca – Dzień powszedni
9: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Łukasza z okazji Urodzin
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i Dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 17 marca – Dzień powszedni
8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii Kuźniar z okazji 90 Urodzin
18: 00 – Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo N.M.P z podziękowaniem za odebrane łaski błogosławieństwo Boże i zdrowie z prośbą o dalsze dla sióstr Dominikanek z okazji 50 rocz. Jubileuszu

Niedziela, 18 marca – V Niedziela Wielkiego Postu
8: 30 – + Józef Nowak                             – siostra z rodziną
10: 30 – + Józef Kłącz (13 rocz)
12: 30 – O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Dominikanek z okazji 50 rocz przyjazdu do Calgary, dziękczynna za pracę wykonywaną w naszej parafii         – parafianie
19: 00 – ++ Bronisław i Helena Skałka i Józef Majewski
19:00 – + Kazimierz Sałtanowicz

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21
Ref: Kościele święty, nie zapomnę ciebie
Nikodem obserwował działalność Jezusa, pilnie słuchał tego, co Mistrz z Nazaretu mówił. Był przekonany, że ma do czynienia z prorokiem. Chciał przeprowadzić z Jezusem osobistą rozmowę. Wybrał się nocą i Jezus poświęcił Mu czas na spotkanie, na spokojną wymianę zdań. Celem tej rozmowy ze strony Jezusa było wezwanie Nikodema do szukania wartości wyższych niż doczesne. Chodziło o to, by skorzystał z tej niepowtarzalnej szansy spotkania z Synem Boga, który znał drogę do pełnego szczęścia. Warunkiem zaś skorzystnia z tej szansy była wiara w dwie prawdy. Po pierwsze, należało uwierzyć w Chrystusa wywyższonego na krzyżu. Jezus chcąc pomóc Nikodemowi w zrozumieniu tej tajemnicy, odwołał się do miedzianego węża, jakiego sporządził Mojżesz na pustyni, chcąc ratować ludzi atakowanych przez jadowite węże. Spojrzenie na miedzianego węża, z woli Boga, zachowywało przy życiu Izraelitów. Nikodem, jako nauczyciel żydowski, znał dobrze relacje o tym wydarzeniu zamieszczonym w Księdze Liczb i w oparciu o nie mógł zrozumieć sens „wywyższenia” Jezusa na krzyżu. Jest faktem, że Nikodem był lepiej przygotowany do przyjęcia śmierci Chrystusa na krzyżu niż Apostołowie. Będąc nauczycielem w Izraelu pierwszy dostrzegł sens zbawczej śmierci Chrystusa i dlatego w Wielki Piątek z niezwykłą odwagą stanął po stronie Skazańca, biorąc udział w Jego pogrzebie. Druga prawda, którą Jezus przedstawia Nikodemowi, jako warunek zbawienia dotyczy miłości Boga. Dostojnik żydowski dobrze zapamięta słowa Mistrza: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. W tym zdaniu Jezus ukazuje sam fundament chrześcijańskiej wiary, którym jest prawda o niepojętej miłości Boga. Ojciec dał Jednorodzonego Syna, Syn z kolei da swoje życie, a wszystko, dlatego, że Bóg kocha świat. Nikodem dostrzegł w zbawieniu ofiarowaną przez Boga w Chrystusie Jego Miłość. Na twarzy Jahwe, Sprawiedliwego Sędziego, o którym mówią karty Starego Testamentu, Jezus ukazał uśmiech kochającego Ojca, pełnego miłosierdzia, który nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat przez Niego został zbawiony. Nikodem miał odwagę samodzielnego myślenia. Potrafił się przeciwstawić presji opinii publicznej. Szukał prawdy. Jest to jedna z pięknych postaci Ewangelii. Kochał prawdę i „spełniając jej wymagania, zbliżył się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. Ktokolwiek szuka prawdy i ma odwagę samodzielnie myśleć, wcześniej czy później spotka człowieka, który mu pomoże odnaleźć właściwe miejsce w życiu.

LEKTORZY – 11-12 marca
18: 00 – R. Kohnke, S. Salome, L.  Shelly
8: 30 – A. Rudzińska, M. Sobczak, P. Adamski
10: 30 – K. Kamieniak, S. Teresa A. Kamieniak
12: 30 – T. Miazga, M. Kulaga, J. Miazga
18: 00 – T. Kot M. Iskra, U. Lul

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

JUBILEUSZ SIÓSTR DOMINIKANEK
Za kilka dni będziemy świętować okrągłą rocznicę 50. Lat posługi Sióstr Dominikanek w naszej parafii oraz 25. lecie pierwszej profesji zakonnej naszej przełożonej Sr. Salome. Siostry w ciągu tych pięćdziesięciu lat były i są bardzo aktywnie zaangażowane w życie tutejszej społeczności, nie tylko parafialnej. Ich wkład w rozwój naszej wspólnoty jest ogromny: przedszkole, Szkoła Polska, posługa w zakrystii i liturgii, katecheza, duszpasterstwo dzieci, przygotowanie do I Komunii św. itd. Nie jest możliwe wymienienie wszystkich inicjatyw i przedsięwzięć, w które były i są zaangażowane Siostry Dominikanki. Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie za to olbrzymie dobro, jakiego nasza parafia doświadcza przez posługę Sióstr. Zapewniając o codziennej pamięci w modlitwie życzymy wielu łask Bożych i błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej na dalsze lata posługi.
Z okazji wspomnianego jubileuszu na wszystkich Mszach świętych 17 i 18 marca będzie zebrana druga kolekta na potrzeby dzieł prowadzonych przez Siostry Dominikanki w różnych częściach świata.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej parafii w dniach 25 – 28 marca. Poprowadzi je ks dr hab. Piotr Roszak.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.
„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 11 do 18 marca rodzina Grażyny i Ryszarda Lukwińskich będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Spotkanie dla wszystkich ministrantów w poniedziałek 12 marca po Mszy św wieczornej.
W dniach od 15 do 17 czerwca 2018 (weekend) planujemy wspólny wyjazd ministrantów z rodziną do Pincher Creek. Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się u ks. Marcina, natomiast wszelkich informacji na temat wyjazdu udziela Grzegorz Kamon.

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
W naszej parafii rozpoczynamy nowy nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rodzice chłopców pragnący zostać ministrantami proszeni są o skontaktowanie się z ks. Marcinem. Powołanie chłopców na kandydatów do LSO odbędzie się przed I Komunią świętą.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Katecheza sakramentalna dla kandydatów – sobota, 24 marca, po Mszy św. wieczornej.
Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 27 maja o godzinie 19:00

TOGETHER IN ACTION – 2018
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,258.00. Przez pierwsze dwie niedziele zostały złożone ofiary na sumę $ 3,920.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 11 marca po Mszy św. o godzinie 11: 30 odbędzie sie w kościele zebranie Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców na to wielkopostne zebranie.

ZAPRASZAMY KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA
Zapraszamy grupę TOTUS TUUS oraz wszystkich chętnych na wieczorną Mszę św. wynagradzającą oraz modlitwę różańcową przed Mszą św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy Zakrystii.

JUBILEUSZOWA NOWENNA za Ojczyznę
w 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości
Jubileuszowa Nowenna, której autorem jest Abp Marek Jędraszewski, to szczególna modlitwa za Ojczyznę w roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Nowenna rozpoczęła się w niedzielę, 11 lutego i potrwa przez 9 miesięcy (do października): jedenastego dnia każdego miesiąca bedzie odprawiana Msza św. w intencji Ojczyzny oraz będą też odmawiane inne modlitwy, np. różaniec, modlitwa dziękczynna za świadków wiary w okresie walki o niepodległość Ojczyzny. Jubileuszowa Nowenna zakłada duchową odnowę polskiego Narodu, modlitwą obejmuje również Polaków poza Ojczyzną.
„Musimy czuć się odpowiedzialni za wiarę chrześcijańską, która jest tkanką duchową naszego Narodu od momentu przyjęcia Chrztu w 966 roku przez księcia Mieszka I. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę, za jej byt dzisiaj i jutro. Pragniemy wspólnie prosić Boga, abyśmy skarb wolności, którym dane jest nam obecnie się radować, potrafili zachować w sobie i przekazać go przyszłym pokoleniom Polaków. Stajemy przed wielkm dziełem miłości do Chrystusa i do Polski, aby myśląc o własnej tożsamości, nie zatracić tego, że w polską historię od samego początku jest wpisany krzyż. Stąd też ten błogosławiony pomysł, aby wierni przez 9 miesięcy gromadzili się na modlitwie za Polskę, omadlając i poruszając najbardziej żywotne sprawy życia społecznego i narodowego, które muszą być przenikniete prawdą o Chrystusowym Krzyżu i Zmartwychwstaniu” – powiedział Abp M. Jędraszewski.
Nasza Parafia podejmuje modlitwę Jubileuszowej Nowenny za Polskę i Polaków na świecie. W jedenastym dniu każdego miesiąca będzie odprawiona Msza św. i intencji Ojczyzny i Polonii, na którą zapraszamy wszystkich, aby wspólnie dziękować Bogu za odzyskaną wolność i modlić się o wzrost wiary w Narodzie polskim, o ład moralny, pokój oraz w intencjach Polaków poza Ojczyzną. Najbliższe cztery terminy Mszy św. za Ojczyznę: niedziela, 11 marca, godzina 12: 30; środa, 11 kwietnia, godzina 19: 00; piątek, 11 maja, godzina 19: 00; poniedziałek, 11 czerwca, godzina 19:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby wypraszać łaski Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Ojczyzny, dla nas samych i naszych rodzin.

WYPRZEDAŻ CIAST ŚWIĄTECZNYCH
Panie z grupy parafialnej serdecznie zapraszają na wyprzedaż ciast świątecznych w sobotę 24 marca po Mszy św. wieczornej i w niedzielę 25 marca po każdej Mszy św.

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK
Do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

JUBILEUSZOWA NOWENNA: ŚW. JACEK ODROWĄŻ
Patronem drugiej Mszy Św. w intencji Ojczyzny – w ramach Jubileuszowej Nowenny – jest św. Jacek Odrowąż, znany poza granicami Polski pod imieniem Hiacynt. Urodził sie w Kamieniu Śląskim w 1183 roku, a zmarł w Krakowie 15 sierpnia 1257 roku. Św. Jacek – to polski duchowny, dominikanin, misjonarz, kaznodzieja, Święty Kościoła Katolickiego oraz historyczny Patron Polski. Był pierwszym Polakiem, który wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikańskiego). Św. Jacek Odrowąż i jego towarzysze byli pierwszymi dominikaninami w Polsce. Św. Jacek ewangelizował ludność Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Był wybitnym kaznodzieją, nazwany był Apostołem Słowian. Wywodził się z możnej rodziny o tradycjach chrześcijańskich. Przyjął habit dominikański w Rzymie – wraz ze swoim bratem, Bł. Czesławem – od Założyciela Zakonu, św. Dominika. Wracając do Polski, założył, wraz z towarzyszami, klasztory we Friesach, Pradze, Wrocławiu i Kamieniu. Osiadłszy w Krakowie, zorganizował klasztor w kościele św. Trójcy, a następnie założył placówkęw Gdańsku. W 1228 roku podążył na Ruś i spędził tam około 5 lat. Z Rusi ponownie udał się na Pomorze, aby nawracać Prusów. Ostatnie lata życia spędził w Krakowie. Prowadził życie aktywne, kilkakrotnie przemierzył Polskę pieszo. Już za życia otaczała go sława cudotwórcy, np. św. Jacek uratował z płonącego kościoła, zaatakowanego w Kijowie przez Tatarów Najświętszy Sakrament oraz ciężki, duży posąg Madonny, który w jego ręku stał się bardzo lekki i przeniósł go do Halicza; w Kijowie też przywrócił wzrok ociemniałej córce księcia kijowskiego. Św. Jacek przyczynił się bardzo do ustanowienia Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce oraz podniesienia poziomu życia religijnego ludności polskiej. Został ogłoszony Świętym przez Papieża Klemensa VIII w 1594 roku.
Św. Jacek Odrowąż – to wzór modlitwy i umartwienia, odznaczał się umiłowaniem i głęboką czcią Matki Zbawiciela, żywił kult eucharystyczny, kładł nacisk na Sakrament Pokuty. Św. Jacku, gorliwy dominikaninie, naucz nas coraz większej miłości do Boga i Matki Najświętszej, utwierdzaj wiarę w narodzie polskim i módl się za nami.

ZEBRANIE RODZINY RADIA MARYJA
18 marca 2018 r. odbędzie się zebranie wyborcze Koła Rodziny Radia Maryja. Spotykamy sie na sali parafialnej zaraz po Mszy o 12:30. W zebraniu bedzie uczestniczył nasz opiekun, ksiadz Jacek Walkiewicz. Zapraszamy nie tylko członków, Koła ale wszystkich chetnych parafian.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)
Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 25 marca 2018r. w Domu Polskim. Początek o godzinie 14:30. Natomiast Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia w Domu Polskim.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18 W CALGARY.
Zarząd SPK Koła nr 18 w Calgary uprzejmie informuje wszystkich członków o Walnym Sprawozdawczo-informacyjnym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 18 marca 2018 r. w Domu Polskim o godz.14: 30. Prosimy o przybycie wszystkich członków oraz opłacenie składek członkowskich na 2018 r. przed zebraniem.

BIAŁE ORŁY DLA NAJMŁODSZYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 6-12 lat! Prawie dwie godziny aktywnego ruchu z naszymi wykwalifikowanymi trenerami, specjalistami od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trening, wspaniała zabawa, ruch na dworze, zdrowie i dyscyplina. Zapisy na letni season piłkarski: Daty: Od kwietnia do lipca (daty bedą uzależnione od grafiku ułożonego przez CMSA). Koszt za jednego zawodnika na sezon: $360 (drugie dziecko $180, a trzecie gratis). W cenę wliczone są mecze ligowe oraz 2 treningi w
tygodniu. Lokacja: 1/ Vista Heights soccer field 2616 – 16 St. N.E. 2/ Lokalizacja na SW będzie podana w poźniejszym terminie Kierownik drużyny skontaktuje się ze wszystkimi zarejestrowanymi zawodnikami odnośnie grafiku treningów i meczy. Po informacje odnośnie grafiku treningów i meczy prosimy udać się na naszą stronę internetową youth.whiteeaglescalgary.net lub dzwonić pod telefon 587-998-7077.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (5x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW
Praca na pełny etat na stanowisko: Team Leader – wymagany samochód Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary). Wolne wieczory i weekendy Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie (doświadczenie niewymagane). Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (1x)

PRACA Przyjmę panią do sprzątania budynków mieszkalnych. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-478-6073 (2x)

OFERTA
Za darmo oferuję Costco membership na 6 miesięcy. Zainteresowanych prosze dzwonić 403-863-6666 (1x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
A PROJECT FUNDED BY TIA
Salvation Army, Medicine Hat Resource Centre
Lisa- Lisa came to access our computers in the hope to better her education. Over a period of 4 months she has completed and received her certificates for various Occupational Health and Safety courses.
Sandy -Sandy has been a program recipient who has given his time to volunteer in organizing and serving at our „coffee bar” to our community here at the Resource Centre.
Nursing Students- We had a group of nursing students, who came to the Resource Centre, not only to volunteer at our „Hot Meal”, but also to teach and participate in various games with our guests who utilize our programs/service.
Taxation Program
We have a committed volunteer who continues to be an ongoing blessing to many people who are in need of income tax assistance. This is a free service offered through the Resource Centre where our volunteer Robin receives and prepares/files individual income taxes.

ST. GERARDS PARISH, 8944 ELBOW DR SW, Calgary is seeking a music director for our 11am mass. The successful candidate will have the desire and enthusiasm to learn to source and select liturgically appropriate music, direct a choir, cantor psalms, and participate in our faith community. We are a welcoming community and are well worth having a conversation with. Please send in your resume to our parish liaison, Denise Webber dhwebber6@gmail.com, as soon as possible. We are hoping to fill this position by April.