4 marca, 2018

4 marca, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 3 marca – Dzień powszedni
18: 00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla córki oraz o zdrowie dla matki i dziecka
18: 00 – ++ Matthew i Natalie (3 rocz)

Niedziela, 4 marca – III Niedziela Wielkiego Postu
8: 30 – ++ Zmarli z rodziny Meir i Miś
10: 30 –Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Rrwam
12:30 – Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych  -SPK#18
19: 00 – + Maria Sztemberg            – córki z rodziną

Poniedziałek, 5 marca – Dzień powszedni
19: 00 – + Emilia i dusze w czyśćcu cierpiące  – przyjaciele
19: 00 – + Janusz Sokulski (33 rocz)
19: 00 – ++ Kazimierz, Henryk i Romuald i zmarli z rodziny Sujata oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 6 marca – Dzień powszedni 
19: 00 – + Kazimierz Machula i dusze w czyśćcu cierpiące oraz zmarli z rodziny
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Viktorii z okazji 15 Urodzin    – dziadkowie
19: 00 – + Jan Kułach     – rodz. Kapel

Środa, 7 marca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Zofia, Stanisław i Irena
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, o światło Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Dawida z okazji Urodzin
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Dawida z okazji Urodzin

Czwartek, 8 marca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji  Urodzin – mąż z synem
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Magdy w dniu Urodzin      – mama
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Alana z okazji Urodzin

Piątek, 9 marca – Dzień powszedni
9: 00 – + Aniela
19: 00 – + Józef Różnicki

Sobota, 10 marca – Dzień powszedni
8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Wandy Sujata   – R. Piekut
18: 00 – ++ Józefa, Helena i Antonina
18: 00 – ++ Emilia i Józef Teleńczuk

Niedziela, 11 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu 
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mateusza z okazji Urodzin
10: 30 – ++ Stefan, Danuta i Ewa i zmarli z rodziny Cichowlas i Korona
12: 30 – + Zbigniew Łabinowicz
12:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Jacka z okazji Urodzin
19: 00 – ++ Anna Miśkiewicz i Andrzej Kozłowski

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wj 20, 1-17; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25
Ref: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Jezus przybył do Jerozolimy na święto Paschy, prawdopodobnie pierwszy raz od czasu swojego chrztu w Jordanie. Jezus postąpił w ten sposób zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Niezgodnie z Prawem postępowali ci wszyscy, którzy zmienili rolę Świątyni jerozolimskiej, jako Domu Bożego. Sztuczne utworzenie części handlowej na terenie świątynnym spowodowało, że panowała tam bardziej atmosfera rynku niż świątyni.  W świątyni miano składać ofiary sprawiedliwe i miłe Panu, a nie ofiary oszukane i niepełnowartościowe. Prawo Mojżeszowe dokładnie określało, co powinien zrobić składający ofiarę. Z przygotowaniem ofiary związany był jakiś wysiłek fizyczny lub jakaś trudność na przykład wymiana pieniędzy potrzebnych na zakup wołu, owcy lub gołębia. Handel można było zorganizować poza terenem świątyni. Handel w świątyni zmniejszał wysiłek składających ofiarę, sprzyjał lenistwu i wygodzie.  Handel świątynny przyczyniał się do wzrostu legalizmu religijnego, który zajął miejsce właściwej czci Bogu pochodzącej z wiary i posłuszeństwa Bogu. Jezus dokonał oczyszczenia świątyni. W ten sposób pokazał, na czym może polegać odnowienie duchowe i religijne ludu izraelskiego – na usunięciu tego, co przeszkadza w prawidłowym oddawaniu czci Bogu. Uczestnicy zrozumieli to, co robi, ale zażądali dowodu na to, że jest Mesjaszem.  Jezus, mówiąc o zburzeniu i odbudowaniu świątyni w ciągu trzech dni, nie mógł być wtedy zrozumianym przez nikogo. Jeszcze nie zakończyła się budowa świątyni, w której się znajdują. Herod Wielki rozpoczął budowę Świątyni w latach 20-19 przed Chrystusem, prace trwały aż do roku 64 po Chrystusie. Świątynia została zniszczona przez Rzymian w roku 70. Uczniowie Jezusa przypomnieli sobie i zrozumieli słowa o zburzeniu i odbudowaniu świątyni po Jego zmartwychwstaniu. Wtedy przekonali się, że całe Pismo i wszystkie słowa Jezusa są prawdziwe. Służba Jezusa w Jerozolimie podczas pobytów świątecznych była owocna podobnie jak w Galilei. Wielu ludzi uwierzyło w Niego. Okazją do zrozumienia, kim jest Jezus były różne rozmowy z ludźmi. Takimi osobami będą Nikodem i Samarytanka. Jezus zna ich ukryte myśli. Bóg był nazywany „Badającym serca”, czyli znający zamysły wszystkich ludzi. Prawdziwym Bogiem obecnym na ziemi jest teraz On sam, Jezus Chrystus, Syn Boży. Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zostanie posłany Duch Święty, a wierzący napełnieni Duchem staną się świątynią Bożą – każdy oddzielnie i wszyscy razem, jako Kościół, będą oddawali cześć Bogu w Duchu i prawdzie.

LEKTORZY – 3-4 marca
18: 00 – M. Edgar, S. Teresa, J. Bogusławska
8: 30 – O. Pepłowski, M. Iskra, D. Adamski
10: 30 – Szkoła Polska, S. Salome, T. Nowak
12: 30 – P. Wieleżyński, M. Kulaga, E. Kiegler
18: 00 – T. Kot, M. Sobczak, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA KS. PROBOSZCZA
07 marca swoją rocznicę urodzin obchodzi ks. Jacek Walkiewicz. Dziękując za posługę ks proboszczowi w naszej parafii życzymy obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Księże Jacku niech Duch Święty opromienia Swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.
„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 4 do 11 marca rodzina Tarkowskich będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Zapraszam na spotkanie rodziców ministrantów, które odbędzie się w poniedziałek 5 marca, po Mszy św wieczornej w sali parafialnej. ks. Marcin.
Spotkanie dla wszystkich ministrantów w poniedziałek 12 marca po Mszy św wieczornej.

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
W naszej parafii rozpoczynamy nowy nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rodzice chłopców pragnący zostać ministrantami proszeni są o skontaktowanie się z ks. Marcinem.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Spotkanie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w najbliższą środę 7 marca po Mszy św wieczornej.
Katecheza sakramentalna dla kandydatów – sobota, 24 marca, po Mszy św. wieczornej.
Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 27 maja o godzinie 19:00

TOGETHER IN ACTION – 2018
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,258.00. Przez pierwsze dwie niedziele zostały złożone ofiary na sumę $ 570.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w raziepotrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 11 marca po Mszy św. o godzinie 11: 30 odbędzie sie w kościele zebranie Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców na to wielkopostne zebranie.

JUBILEUSZOWA NOWENNA za Ojczyznę
w 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości
Jubileuszowa Nowenna, której autorem jest Abp Marek Jędraszewski, to szczególna modlitwa za Ojczyznę w roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Nowenna rozpoczęła się w niedzielę, 11 lutego i potrwa przez 9 miesięcy (do października): jedenastego dnia każdego miesiąca bedzie odprawiana Msza św. w intencji Ojczyzny oraz będą też odmawiane inne modlitwy, np. różaniec, modlitwa dziękczynna za świadków wiary w okresie walki o niepodległość Ojczyzny. Jubileuszowa Nowenna zakłada duchową odnowę polskiego Narodu, modlitwą obejmuje również Polaków poza Ojczyzną.„Musimy czuć się odpowiedzialni za wiarę chrześcijańską, która jest tkanką duchową naszego Narodu od momentu przyjęcia Chrztu w 966 roku przez księcia Mieszka I. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę, za jej byt dzisiaj i jutro. Pragniemy wspólnie prosić Boga, abyśmy skarb wolności, którym dane jest nam obecnie się radować, potrafili zachować w sobie i przekazać go przyszłym pokoleniom Polaków. Stajemy przed wielkm dziełem miłości do Chrystusa i do Polski, aby myśląc o własnej tożsamości, nie zatracić tego, że w polską historię od samego początku jest wpisany krzyż. Stąd też ten błogosławiony pomysł, aby wierni przez 9 miesięcy gromadzili się na modlitwie za Polskę, omadlając i poruszając najbardziej żywotne sprawy życia społecznego i narodowego, które muszą być przenikniete prawdą o Chrystusowym Krzyżu i Zmartwychwstaniu” – powiedział Abp M. Jędraszewski. Nasza Parafia podejmuje modlitwę Jubileuszowej Nowenny za Polskę i Polaków na świecie. W jedenastym dniu każdego miesiąca będzie odprawiona Msza św. i intencji Ojczyzny i Polonii, na którą zapraszamy wszystkich, aby wspólnie dziękować Bogu za odzyskaną wolność i modlić się o wzrost wiary w Narodzie polskim, o ład moralny, pokój oraz w intencjach Polaków poza Ojczyzną. Najbliższe cztery terminy Mszy św. za Ojczyznę: niedziela, 11 marca, godzina 12:30; środa, 11 kwietnia, godzina 19:00; piątek, 11 maja, godzina 19:00; poniedziałek, 11 czerwca, godzina 19:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby wypraszać łaski Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Ojczyzny, dla nas samych i naszych rodzin.

ZŁOTY JUBILEUSZ SIÓSTR DOMINIKANEK: 1968 – 2018
50 LAT posługi w polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju i Polonii w Calgary oraz 25 lat I Profesji Zakonnej Siostry Przełożonej Salome, OP
Rok 2018 – to Rok Złotego Jubileuszu Sióstr Dominikanek: 50 – lecia posługi w Parafii i Polonii w Calgary. Wdzięczne Panu Bogu i Matce Najświętszej za ten wzruszający Jubileusz oraz ludziom za życzliwość i dobroć serc, Siostry Dominikanki serdecznie zapraszają Polaków, zwłaszcza wiernych z Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową z okazji 50-lecia posługi Sióstr Dominikanek oraz 25-lecia Pierwszej Profesji zakonnej Siostry Przełożonej Salome Kociuby. Msza św. Jubileuszowa, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja William McGrattan, Biskup Diecezji Calgary, sprawowana będzie w sobotę, 17 marca 2018 roku o godzinie 18: 00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Po Mszy św. odbędzie się uroczyste spotkanie ( m. in. power- point z pobytu i działalności sióstr w Calgary, wspólny śpiew) oraz obiad w Sali Parafialnej.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W niedzielę 25 lutego zmarł ś.p. Joseph Kozielec w wieku 94 lat. Pogrzeb ś.p. Josepha odbył się w naszym Kościele w piątek 2 marca. Zmarłego ś.p. Josepha polecamy Miłosierdziu Bożemu, a rodzinie składamy wyrazy współczucia.

BIBLIOTEKA- WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK
Do końca marca biblioteka prowadzi wyprzedaż książek w cenie $1.00. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

ZEBRANIE RODZINY RADIA MARYJA
18 marca 2018 r. odbędzie się zebranie wyborcze Koła Rodziny Radia Maryja. Spotykamy sie na sali parafialnej zaraz po Mszy o 12:30. W zebraniu bedzie uczestniczyl nasz opiekun, ksiadz Jacek Walkiewicz. Zapraszamy nie tylko członków, Koła ale wszystkich chetnych parafian.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 4-go marca 2018 po dziennych Mszach świętych. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)
Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 25 marca 2018r. w Domu Polskim. Początek o godzinie 14:30.
Natomiast Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia w Domu Polskim.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18 W CALGARY.
Zarząd SPK Koła nr 18 w Calgary uprzejmie informuje wszystkich członków o Walnym Sprawozdawczo-informacyjnym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 18 marca 2018 r. w Domu Polskim o godz.14: 30. Prosimy o przybycie wszystkich członków oraz opłacenie składek członkowskich na 2018 r. przed zebraniem.

PODZIĘKOWANIE Zespół MAZOVIA serdecznie dziękuje: Stowarzyszeniu Polsko Kanadyjskiemu, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Rycerzom Kolumba, Pani Małgorzacie Szafranowicz z „Camelot Travel” za otrzymane od Państwa dotacje. Rodzice, Tańcerze oraz Zarząd Zespołu Mazovia.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „POLANIE” Zaprasza wszystkich serdecznie na „Wieczór przy kawie z okazji dnia Kobiet”, w stylu – lat 20, lata 30, który odbędzie się w Sali parafialnej, w dniu 10 marca, o godzinie 18:30. W programie: muzyka, wspólny śpiew, występ zespołu, oraz występ gościnny 19-to letniego, utalentowanego pianisty Daniela Szefera. Wstęp $10.00. Menu kawiarni (kawa, herbata, soki, sałatki, desery) płatne. Do wygrania door price. Zebrane pieniądze z wieczoru przy kawie przeznaczone będą na Festiwal „Taste of Polonia” z udziałem zespołu Polanie, który odbędzie się w Chicago. Możliwość kupienia biletów przy wejściu przed występem u tańcerzy. Daniel Szefer zaprasza 13 marca o 8: 00pm na darmowy koncert do Concert Hall do University of Calgary.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (6x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW
Praca na pełny etat na stanowisko: Team Leader – wymagany samochód Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary). Wolne wieczory i weekendy Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie (doświadczenie niewymagane). Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze  Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista)
Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (2x)

PRACA Przyjmę panią do sprzątania budynków mieszkalnych. Po więcej informacji proszę dzwonić 403-478-6073 (3x)

PUBLIC NOTICE / OGŁOSZENIE Oficjalna informacja dla Polaków mieszkających w Calgary. Posiadamy bogatą ofertę domów wolno stojących oraz bliźniaków na terenie miasta i jego okolic. Zostały one odebrane właścicielom przez kanadyjskie Instytucje finansowe. Domy te dostępne są do zakupu w trybie natychmiastowym. Aby otrzymać DARMOWĄ Liste z Bank Foreclosures lub Distress Sale – Zadzwoń pod numer: 403.680.3090  Grzegorz Szafraniec
www.CalgaryHouseHunters.com

OFERTA
Za darmo oferuję Costco membership na 6 miesięcy. Zainteresowanych prosze dzwonić 403-863-6666 (1x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

SPECIAL NEEDS MINISTRY AND MASS at St. Patrick’s Parish
A message from St. Patrick’s Parish, Calgary: We are forming a new ministry whose mission is: “To create a loving, supportive and compassionate church community that renews and restores faith and hope to families and children living with special needs.” We recognize that for families who have children who live with special needs: physical, cognitive or emotional, bringing them to Mass may be a challenge. Our Special Needs Mass will be a place of understanding, acceptance and welcome for those who live with special needs as well as those who care for them. This Mass will give families the opportunity to celebrate God’s presence in their lives together. Children and adults with special needs will be filling as many liturgy positions as possible.
Next Special Needs Ministry Mass on Sunday 5 PM: March 25, April 22, May 27 and June 24, 2018. For more information, please contact Brenda-Lee-Kearney at 403-835-2749 or email specialneedsministry@stpatrickscalgary.com

LENTEN REFLECTION – REDUCE FOOD WASTE
Laudato Si’ is a call to conversion and action, an invitation to change direction by taking on the task of caring for our common home. Did you know that most households throw away 50% of the food that is purchased? This week as a Lenten „Fast for Creation” commitment, make a list before you go shopping, look in your fridge and cupboards, and make a list of only those items you need. Not only will you save money on your grocery bill, but you will also reduce the amount of food that you throw out that ends up at the landfill.

ST. GERARDS PARISH, 8944 ELBOW DR SW, Calgary is seeking a music director for our 11am mass. The successful candidate will have the desire and enthusiasm to learn to source and select liturgically appropriate music, direct a choir, cantor psalms, and participate in our faith community. We are a welcoming community and are well worth having a conversation with. Please send in your resume to our parish liaison, Denise Webber dhwebber6@gmail.com, as soon as possible. We are hoping to fill this position by April.