15 kwietnia, 2018

15 kwietnia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 14 kwietnia – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Wacława (8 rocz) i Ignacy (10 rocz) Rybak

Niedziela, 15 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
8: 30 – ++ Ryszard i Artur Fugiel – rodzina
10: 30 – + Dariusz Ciok – żona z dziećmi
12: 30 – ++ Amelia i Leon Kosiński i zmarli z rodziny
19: 00 – + Janusz Wysocki – chrześniak

Poniedziałek, 16 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry i Stanisława Korczewskich
19: 00 – + Krystyna Kistelska

Wtorek, 17 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Helena, Wacław i Bogdan Przędzelewscy i zmarli z rodziny
19: 00 – + Janusz Panikowski

Środa, 18 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Marty Chorvat w dniu jej Urodzin – rodzice
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Aleksandry i Stanisława Korczewskich

Czwartek, 19 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sióstr Dominikanek z okazji Złotego Jubileuszu i Sr. Przełożonej Salome z okaji 25 rocz. Pierwszej profesji
19: 00 – ++ Józef i Anna Frankowscy i zmarli z rodziny
19:00 – O łaski Ducha św. dla córki z rodziną – mama

Piątek, 20 kwietnia – Dzień powszedni
9: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marka, Aliny i Julii Dziech
19: 00 – ++ Jan, Maria, Jan, Katarzyna, Jan, Mikołaj, William i Leon

Sobota, 21 kwietnia – Dzień powszedni
8: 30 – Dziękczynna, z prośbą o Dary Ducha św., o Boże miłosierdzie i błogsławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Mateusza w dniu Urodzin
18: 00 – ++ Maria i Józef Korbacz – brat z rodziną
18: 00 – O Boże błogosławieństw dla Józefa Kłącz z okazji 13 Urodzin

Niedziela, 22 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna
8: 30 – + Stanisław Kula
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach w dniu Urodzin
12: 30 – Pamięć ofiar Katynia
12: 30 – + Stanisław Olszowy (3 rocz)
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Jana z okazji 70 Urodzin
– Krysia z rodziną i Jasia z rodziną

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dz 3, 13-15. 17-19; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48
Ref: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Jednym z pierwszych darów, jakich zmartwychwstały Chrystus udzielił Apostołom, był dar rozumienia Pisma Świętego. Chodziło, rzecz jasna, o teksty Starego Testamentu, bo Nowego jeszcze nikt nie napisał. Dziwny to dar. Wydawać by się mogło, że po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia już niepotrzebny. Stoimy jednak wobec faktu. Pozostaje, zatem postawić pytanie, dlaczego zmartwychwstały Jezus takim, a nie innym darem ubogacił swoich uczniów. Św. Jan Ewangelista relacjonując dyskusję Chrystusa z Żydami, podaje Jego słowa: „Gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie, bowiem on pisał. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli” Wynika z tego, że rozumienie Starego Testamentu jest potrzebne do poznania i zawierzenia Chrystusowi. Ten, kto chce wejść w tajemnicę Zbawiciela, wcześniej czy później otworzy Księgi Starego Testamentu, by dotrzeć do bogactwa, jakie jest w nich zawarte. Właściwe jednak odczytanie Biblii przerasta zdolności człowieka i jest możliwe jedynie w oparciu o łaskę rozumienia Pism natchnionych. Tej to właśnie łaski udzielił zmartwychwstały Mistrz Apostołom. Dar rozumienia Biblii jest potrzebny nie tylko do odkrycia ukrytych w niej prawd o Chrystusie, lecz i do spokojnego wysłuchania Słowa Bożego przekazującego bolesną, a nawet gorszącą, prawdę o człowieku. Wielu ludzi z dużą gorliwością zabiera się do czytania ksiąg Starego Testamentu, by po kilku dniach zamknąć Biblię na zawsze. Okazuje się, bowiem, że nie tylko nie są w stanie wyczytać z niej nic budującego, ale wręcz przeciwnie zaczynają się nią gorszyć. I nie jest łatwo wytłumaczyć takim ludziom, że to sam Bóg swoim Słowem chce człowieka „zgorszyć”. Jeśli Bóg na kartach Starego Testamentu opowiada człowiekowi o wszystkich możliwych grzechach, to czyni to nie po to, by uczyć, jak należy grzech popełniać, ale by otworzyć nam oczy na grozę grzechu i przestrzec przed możliwością jego popełnienia. Człowiek pouczony przez Boga nie zostanie tak łatwo przez grzech zaskoczony i nie straci głowy, kiedy się z nim spotka oko w oko. Bóg celowo „gorszy” człowieka swoim Słowem, by ten nie zgorszył się życiem. Oto niezwykle ważny wymiar lektury Starego Testamentu. Niejeden może być zaszokowany takim podejściem do lektury Biblii. Jak to możliwe, by Bóg „gorszył” człowieka? A czyż mądrzy rodzice nie chcą rozmawiać z dzieckiem na temat zła i metod jego działania? Czyż w tym otwarciu oczu na mroczną prawdę o człowieku i jego grzechu nie jest zawarta ich autentyczna miłość?

LEKTORZY – 15 kwietnia
18: 00 – R. Kohnke, S. Salome, R. Kohnke
8: 30 – P. Adamski, M. Iskra, A. Rudzińska
10: 30 – K. Kamieniak, S. Teresa, A. Kamieniak
12: 30 – E. Kiegler, O. Żyro, O. Pietras
19: 00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
MYŚL TYGODNIA
„Ten sam nieskończenie dobry miłosierny Bóg, który opiekuje się tobą dzisiaj, będzie się tobą opiekował także jutro i każdego następnego dnia. Albo odwróci od ciebie cierpienie, albo da ci siłę do jego przetrwania. Dlatego zachowaj spokój i odrzuć od siebie cały strach, bojaźń i niepokój, który podpowiada ci twoja wyobraźnia”

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 9,960.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ
Zapraszamy wszystkich członków Rady na spotkanie w środę 18 kwietnia bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
W naszej parafii rozpoczynamy nowy nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rodzice chłopców pragnący zostać ministrantami proszeni są o skontaktowanie się z ks. Marcinem. Powołanie chłopców na kandydatów do LSO odbędzie się przed I Komunią świętą.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Do końca kwietnia i w miesiącu maja nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

KAWIARENKA
W miesiącu kwietnia kawiaręnkę prowadzi Komitet Rodzicielski Szkoły Polskiej. Zapraszamy!

CZASOPISMA KATOLICKIE W BIBLIOTECE PARAFIALNEJ
W naszej Bibliotece Parafialnej są dostępne katolickie tygodniki: „Niedziela”, „Źródło” oraz „Gość Niedzielny”. Zachęcamy do czytania tych czasopism, które przekazują treści, mówiące zarówno o Bogu, jak i o miłości do Ojczyzny oraz wydarzenia historyczne i aktualne oraz refleksje na różne, bieżące tematy.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL-U.
Witam, Chciałbym poinformować zainteresowanych, iż organizujemy spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy polskiej parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. Poprzedni zarząd zakończył swoją kadencję, więc chcemy kontynuować dalszą działalność koła Towarzystwa Przyjaciół KUL-u w Calgary. Planowane zebranie odbędzie się w piątek, 27 kwietnia, po Mszy św. wieczornej ( ok.godz.19:30).Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rolą KUL-u w polskiej myśli, nauce i tradycji katolickiej w funkcjonowaniu polskiego narodu i polskiej państwowości, szczególnie, iż powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 100 lat temu zbiegło się z narodzinami II Rzeczypospolitej Polski. Historia KUL-u była i jest związana z losami Ojczyzny – tej wolnej, jak i zniewolonej. Z serdecznym pozdrowieniem, zapraszam na spotkanie. Szczęść Boże
Szymon Apanowicz, absolwent KUL-u.

1% Z PODATKU! Każdy z państwa, kto otrzymuje emeryturę w Polsce otrzymuje z ZUS-u dokument PIT-40 to jest roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Każdy, kto płaci podatek w Polsce ma prawo przekazać 1% z podatku na organizację Pożytku Publicznego. W tym celu należy wypełnić Formularz PIT-OP (dla Radio Maryja numer KRS jest ‘0000091141’) i wysłać pocztą na adres ZUS-u umieszczony w PIT-40 lub zeskanowany emailem na us1013@ld.mofnet.gov.pl. PIT-OP najłatwiej jest wypełnić i wysłać korzystając z programu, który jest na stronie Radia Maryja http://www.radiomaryja.pl/informacje/program-pit-format-2017-wypelniania-pit-ow/ lub na stronie internetowej banku gdzie przekazywana jest emerytura. W SKOK-u, pod zakładką eUrząd, jest opcja „Zeznania podatkowe (PIT); w innych bankach jest pewnie podobnie. Ten 1% z podatku jest zawsze odciągany przez państwo i przekazywane na wybraną przez nich instytucję. Dodatkowe informacje: Bonifacy 403-289-9033.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE
Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia o godz.14.30 w Domu Polskim. Prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Zaległą składkę członkowską na rok 2018 będzie można zapłacić przed Zebraniem. Prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Zaległą składkę członkowską na rok 2018 będzie można zapłacić przed Zebraniem.

ZABAWA WIOSENNA KLUBU PIŁKARSKIEGO
Klub piłkarski „White Eagles” oraz Dom Polski zapraszają na ZABAWĘ WIOSENNĄ w sobotę 5 maja, 2018 r. Muzyka DJ DUDI. Wstęp $50 od osoby. Bilety rozprowadzają: Franek Wójcik 403.888.0384
Dom Polski 403.291.3757 info@dompolski.ca

BIAŁE ORŁY DLA NAJMŁODSZYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 6-12 lat! Prawie dwie godziny aktywnego ruchu z naszymi wykwalifikowanymi trenerami, specjalistami od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trening, wspaniała zabawa, ruch na dworze, zdrowie i dyscyplina. Zapisy na letni season piłkarski: Daty: Od kwietnia do lipca (daty bedą uzależnione od grafiku ułożonego przez CMSA). Koszt za jednego zawodnika na sezon: $360 (drugie dziecko $180, a trzecie gratis). W cenę wliczone są mecze ligowe oraz 2 treningi w tygodniu. Lokacja: 1/ Vista Heights soccer field 2616 – 16 St. N.E. 2/ Lokalizacja na SW będzie podana w poźniejszym terminie Kierownik drużyny skontaktuje się ze wszystkimi zarejestrowanymi zawodnikami odnośnie grafiku treningów i meczy. Po informacje odnośnie grafiku treningów i meczy prosimy udać się na naszą stronę internetową youth.whiteeaglescalgary.net lub dzwonić pod telefon 587-998-7077.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18. W CALGARY.
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 w Calgary informuje, że ze względów organizacyjnych najbliższe miesięczne zebranie członków Koła odbędzie się w w dniu 29 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 (2: 30 pm) w Domu Polskim. Odwołuje się, zatem zebranie planowane w dniu 22 kwietnia br. Planowana Msza św.mundurowa poświecona Ofiarom Katynia odbędzie się bez zmian tj. w dniu 22 kwietnia br. o godz. 12: 30. Prosimy o liczny udział wszystkich członków oraz Poczet Sztandarowy.

W sobotę, 28 kwietnia 2018 po Mszy Świętej o godz. 18: 00 będzie wyświetlony w Sali Parafialnej film pt. „Zerwany kłos”.
Jest to poruszająca, pokazana w obrazach polskiej przyrody, oprawiona zachwycającą muzyką historia dziewczyny, dziś już błogosławionej Karoliny Kózkównej, zamordowanej przez ludzką kreaturę w rosyjskim mundurze. Ale film opowiada nie tylko o tym. Jest w nim znacznie więcej treści, które zmuszają do głębokich refleksji. Film jest debiutem 27-letniego
Witolda Ludwiga, który jest też autorem tekstu piosenki promującej film, zatytułowanej „Warto jest wierzyć”, pięknie wykonanej przez Zofię Nowakowską. Jednym z powodów powstania filmu, było podziękowanie św. Janowi Pawłowi II za dziedzictwo Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbyły się w jego umiłowanym Krakowie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

PIELGRZYMKA DO WłOCH śladami św. Ojca Pio w Roku Jubileuszowym 100-lecia stygmatów i 50-tej rocznicy jego śmierci połączona ze zwiedzaniem Sanktuariów ziemi włoskiej: Watykan, Asyż, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo z rekolekcjami u księży Michalitów, Neapol z grobem Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo, Cascia. Inne miejsca, które zobaczymy to Castel Gandolfo, Monte Cassino, Pompeje, wybrzeże Amalfi z Sorrento, Positano, Ravello, Wyspa Capri, Matera, Alberobello, Lecce, Bari i dodatkowo Rzym z jego największymi bazylikami i atrakcjami (dla chętnych na zakończenie). Wylot 16 Września do 1 Października + 3 dni Rzym (dla chętnych) – możliwość skoordynowania podróży z wyjazdem do Polski lub innych części Europy. Duchowe przewodnictwo księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza i opieka nad grupą Urszula Gut. Polski przewodnik, hotele 4*, komfortowy autokar, codzienne śniadanie i 8 kolacji. Zapisy i więcej informacji będzie można zasięgnąć 7 i 8 Kwietnia w Sali Parafialnej po Mszach świętych u Pani Urszuli Gut z biura The Travel Agent Next Door, lub dodatkowo od 9 Kwietnia pod numerem 403-407-0177 lub wysyłając email na ugut@ttand.com. Zapraszamy!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

DOMOWE PRZEDSZKOLE!!! Domowe przedszkole zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy! Profesjonalna opieka z możliwością polskich, organicznych posiłków. Wieloletnie doświadczenie, dostępne referencje oraz Early Childhood Education Certificate, First Aide Certificate i Criminal Record Check. Lokalizacja na NW. Więcej informacji pod numerem telefonu 587-892-6370 (1x)

PART -TIME BOOKKEEPER NEEDED.
Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week)
Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must. This is an ideal position for those involved in level 2-3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidates shall email a brief resume (max. 1 page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca( 2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (7x)

SUITE DO WYNAJECIA W WEST KELOWNA, BC
2 sypialnie, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, blisko jeziora. Wynajmę od maja do sierpnia na pojedyncze dni lub na dłuższy okres. Opłata $70.00 od jednej sypialni. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (16x)

PRACA Zatrudnie Panie do sprzatania domków. Praca wymagająca fizycznie, w szybkim tempie. Stawka za godzinę $15- $17. Wymagane prawo jazdy oraz pozwolenie na pracę. CV prosze przeslac na adres pracacalgary@gmail.com (4x)

PRACA Firma Novel Cleaning zatrudni Panie do szprzątania domków. Poszukujemy Team Leader’a (wymagany własny samochód). Praca w północno – zachodniej części miasta. Przejazdy miedzy domami płatne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: office@novelcleaning.ca / 587-432-6363 (3x)

HIKE FOR LIFE
THE HIKE FOR LIFE financially supports our “Respect
Life” programs. Enjoy a 10K walk while taking in the beautiful scenery at Prince’s Island Park. Join us after the HIKE for a complimentary lunch, music and prizes! WHY WALK? Walking is a healthy part of the physical aspect that we promote in our Respect You: You Matter self-esteem presentation. We walk because life is a gift to
cherish from conception until natural death, as we highlight in the Respect Life: Fetal Development presentation! EVERYONE CAN ATTEND! Bring your family and friends! PLEASE REGISTER at www.calgaryprolife.com to let us know that you are coming. Print and fill in the pledge form and we’ll see you at the registration area on Hike Day, May 12, 2018 at 8:30 a.m. Call (403) 243-0691 for more information.