22 kwietnia, 2018

22 kwietnia, 2018

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 21 kwietnia – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Maria i Józef Korbacz – brat z rodziną
18: 00 – O Boże błogosławieństw dla Józefa Kłącz z okazji 13 Urodzin

Niedziela, 22 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna
8: 30 – + Stanisław Kula
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach w dniu Urodzin
10: 30 – O łaskę dźwigania krzyża choroby i cierpienia dla Anny
12: 30 – Pamięć ofiar Katynia oraz wszystkich, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem
12: 30 – + Stanisław Olszowy (3 rocz)
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Jana Koperczak z okazji 90 Urodzin oraz zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mamy – Krysia z rodziną i Jasia z rodziną

Poniedziałek, 23 kwietnia – Św. Wojciecha, Bp M – Głównego Patrona Polski
19: 00 – + Aniela Kohnke (2 rocz)
19: 00 – + Genowefa Bielecki – przyjaciele

Wtorek, 24 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – + Wanda Peryt (11 rocz) – córka z rodziną
19: 00 – + Józef Sienkiewicz

Środa, 25 kwietnia – Św. Marka Ewangelisty
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Raczyński i Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Frank Hyciek – rodzina i przyjaciele

Czwartek, 26 kwietnia – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Jakuba i Emilki z okazji Urodzin
19: 00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 27 kwietnia – Dzień powszedni
9: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Zygmuta i Małgorzaty Hryc z okazji 35 rocz. sakramentu małżeństwa
19: 00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka – rodzice i dziadkowie

Sobota, 28 kwietnia – Dzień powszedni
8: 30 – + Jadwiga Król
18: 00 – + Teresa Wawrzyniak
18: 00 – ++ Maria i Bronisław Lange i Wanda Adamska- Bronowicz – rodzina

Niedziela, 29 kwietnia – V Niedziela Wielkanocna
8: 30 – ++ Agnieszka, Franciszek, Alina i Józef – dzieci
10: 30 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach – R. Piekut
12: 30 – ++ Stanisława, Mateusz, Kazimierz, Wacław i zmarli z rodziny Czeczko
19: 00 – + Wiesław Trajński – rodz. Wardzała

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dz 4, 8-12; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18
Ref: Kamień wzgardzony stał się fundamentem

W Jerozolimie podczas Święta Namiotów – po uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia – przywódcy religijni nazwali Jezusa grzesznikiem oraz zagrozili wyłączeniem z synagogi osób uznających Jezusa za Mesjasza. Tym przywódcom religijnym Bóg zlecił opiekę nad swoim ludem. W sensie pozytywnym, uczynił ich swoimi najemnikami. Otrzymywali z tego tytułu “wynagrodzenie” w postaci dziesięciny. Przywódcy religijni mieli ogromny wpływ na poglądy mieszkańców Jerozolimy i Judei – mieli się troszczyć o lud izraelski, lecz postępują jak najemnicy, którzy nie sprostali Bożym wymaganiom, ponieważ nie zależało im na tym, na czym zależało Jezusowi. Zwracając się do oskarżycieli Jezus mówi o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem”. Greckie kalos oznacza „dobry pod każdym względem, szlachetny, nienaganny, bez zarzutu”. Jezus jest doskonałym pasterzem. Jego owce to ci Judejczycy, którzy uwierzyli w Niego. Oni odkryli w Nim Boga, rozradowali się, bo okazał się ich Zbawicielem. Miłość najlepiej opisuje dobrego pasterza ludu Bożego. Jezus odda swoje życie za każdego, kto w Niego uwierzy. Owocem tej dobrowolnej i bezwarunkowej ofiary jest zbawienie wierzących. Przeciwnikom Jezusa trudno byłoby się, zatem utożsamić z bohaterem przypowieści. Faryzeusze uważali zawód pasterski za nieczysty, arystokraci judejscy gardzili pasterzami, jako pospolitymi robotnikami należącymi do warstwy niższej. Faryzeusze nadal nie rozumieją, dlaczego są ślepi i trwają w grzechu. Jezus uzdrawia ludzi, którym oni nie mogli i nie chcieli pomagać. A gdy Jezus ich uzdrawia mocą Boga, mówią, że jest On grzesznikiem, bo przekroczył ich zwyczaje. Źródłem grzechu jest dla nich ich swobodna interpretacja Prawa Mojżeszowego. Są ślepi, dlatego nie rozumieją, że pod presją swoich nakazów wykradają Jezusowi jego ludzi i napadają na nich na drodze do Niego. Jezus jest jednak przekonany, że uwierzą w Niego ludzie z innych narodów i wielu Judejczyków. Wszyscy ludzie wierzący w Niego razem z Nim tworzą jeden lud Boży. A On jest ich Pasterzem – Bogiem. Jezus postawił przywódcom i nauczycielom religijnym pytanie: Czy chcą pozostać złymi pasterzami? Jezus postawił swoich słuchaczy przed wyborem, czy pójdą za przywódcami i nauczycielami religijnymi drogą niewiary, czy pójdą do Ojca za Nim drogą wiary?

LEKTORZY – 22 kwietnia
18: 00 – L. Shelley, A. Wojciechowska, P. Wieleżyński
8: 30 – M. Podgórny, A. Rudzińska, P. Podgórny
10: 30 – Z. Topor, D. Topor, M. Łabinowicz
12: 30 – M. Domaradzki, M. Kulaga, W. Potocka
19: 00 – T. Kot, M. Iskra, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. (Łk 12:34). Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 10,290.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

25. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KŚ. JACKA WALKIEWICZA
Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą, która będzie celebrowana 12 maja o godz. 18: 00. Po Mszy św. , zapraszamy do Sali Parafialnej im. Jana Pawła II na Uroczysty Bankiet. Bilety w cenie 35.00 dol. od osoby można nabywać w każdą niedzielę po Mszach Świętych.
Zachęcamy do licznego udziału w tych uroczystościach i Szczęść Boże. Rada Parafialna.

SPOTKANIE GRUPY MODLITEWNEJ OJCA PIO
Zapraszamy wszystkich na spotkanie grupy modlitewnej Ojca Pio w poniedziałek 23 kwietnia na Mszę św. wieczorną

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
W naszej parafii rozpoczynamy nowy nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rodzice chłopców pragnący zostać ministrantami proszeni są o skontaktowanie się z ks. Marcinem. Powołanie chłopców na kandydatów do LSO odbędzie się przed I Komunią świętą.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Na najbliższy tydzień nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

KAWIARENKA
W miesiącu kwietnia kawiaręnkę prowadzi Komitet Rodzicielski Szkoły Polskiej. Zapraszamy!
CZASOPISMA KATOLICKIE W BIBLIOTECE PARAFIALNEJ
W naszej Bibliotece Parafialnej są dostępne katolickie tygodniki: „Niedziela”, „Źródło” oraz „Gość Niedzielny”. Zachęcamy do czytania tych czasopism, które przekazują treści, mówiące zarówno o Bogu, jak i o miłości do Ojczyzny oraz wydarzenia historyczne i aktualne oraz refleksje na różne, bieżące tematy.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
W niedzielę 15 kwietnia odszedł do wieczności ś.p. Józef Żuk wieku 98 lat. Pogrzeb w naszym kościele odbył się w piątek 20 kwietnia.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL-U.
Chciałbym poinformować zainteresowanych, iż organizujemy spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy polskiej parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. Poprzedni zarząd zakończył swoją kadencję, więc chcemy kontynuować dalszą działalność koła Towarzystwa Przyjaciół KUL-u w Calgary. Planowane zebranie odbędzie się w piątek, 27 kwietnia, po Mszy św. wieczornej ( ok.godz.19:30).Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rolą KUL-u w polskiej myśli, nauce i tradycji katolickiej w funkcjonowaniu polskiego narodu i polskiej państwowości, szczególnie, iż powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 100 lat temu zbiegło się z narodzinami II Rzeczypospolitej Polski. Historia KUL-u była i jest związana z losami Ojczyzny – tej wolnej, jak i zniewolonej. Z serdecznym pozdrowieniem, zapraszam na spotkanie. Szczęść Boże
Szymon Apanowicz, absolwent KUL-u.

1% Z PODATKU! Każdy z państwa, kto otrzymuje emeryturę w Polsce otrzymuje z ZUS-u dokument PIT-40 to jest roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Każdy, kto płaci podatek w Polsce ma prawo przekazać 1% z podatku na organizację Pożytku Publicznego. W tym celu należy wypełnić Formularz PIT-OP (dla Radio Maryja numer KRS jest ‘0000091141’) i wysłać pocztą na adres ZUS-u umieszczony w PIT-40 lub zeskanowany emailem na us1013@ld.mofnet.gov.pl. PIT-OP najłatwiej jest wypełnić i wysłać korzystając z programu, który jest na stronie Radia Maryja
http://www.radiomaryja.pl/informacje/program-pit-format-2017-wypelniania-pit-ow/ lub na stronie internetowej banku gdzie przekazywana jest emerytura. W SKOK-u, pod zakładką eUrząd, jest opcja „Zeznania podatkowe (PIT); w innych bankach jest pewnie podobnie. Ten 1% z podatku jest zawsze odciągany przez państwo i przekazywane na wybraną przez nich instytucję. Dodatkowe informacje: Bonifacy 403-289-9033.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE
Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia o godz.14.30 w Domu Polskim. Prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Zaległą składkę członkowską na rok 2018 będzie można zapłacić przed zebraniem. Prosimy wszystkich członków o niezawodne przybycie. Zaległą składkę członkowską na rok 2018 będzie można zapłacić przed Zebraniem. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

W sobotę, 28 kwietnia 2018 po Mszy Świętej o godz. 18: 00 będzie wyświetlony w Sali Parafialnej film pt. „Zerwany kłos”.
Jest to poruszająca, pokazana w obrazach polskiej przyrody, oprawiona zachwycającą muzyką historia dziewczyny, dziś już błogosławionej Karoliny Kózkównej, zamordowanej przez ludzką kreaturę w rosyjskim mundurze. Ale film opowiada nie tylko o tym. Jest w nim znacznie więcej treści, które zmuszają do głębokich refleksji. Film jest debiutem 27-letniego
Witolda Ludwiga, który jest też autorem tekstu piosenki promującej film, zatytułowanej „Warto jest wierzyć”, pięknie wykonanej przez Zofię Nowakowską. Jednym z powodów powstania filmu, było podziękowanie św. Janowi Pawłowi II za dziedzictwo Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbyły się w jego umiłowanym Krakowie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO
#18 zapraszają na Akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja w niedzielę, 6 maja o godz.14.30 w Domu Polskim. W akademii weźmie udział chór „Polonia” z Edmonton, który odbywa tournee po zachodniej Kanadzie. Oczywiście, w programie jest również udział naszych zespołów tanecznych oraz uczniów Szkoły Polskiej im. św.Jana Pawła II. Akademia będzie kolejnym wydarzeniem, wpisującym się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 w naszym środowisku polonijnym i zawierać będzie elementy nawiązujące do tej rocznicy, jak również do święta
Matki Bożej Królowej Polski, Patronki Emigracji.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE ORAZ STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW,
Koło #18 zapraszają również w sobotę, 5 maja o godz.11 na uroczystość podniesienia polskiej flagi narodowej na maszt City of Calgary. Uroczystość odbędzie się przed nowym budynkiem Urzędu Miasta i uhonoruje Święto
Narodowego Polski, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Polskiej i Dzień Emigranta.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18. W CALGARY.
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 w Calgary informuje, że ze względów organizacyjnych najbliższe miesięczne zebranie członków Koła odbędzie się w w dniu 29 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 (2: 30 pm) w Domu Polskim. Odwołuje się, zatem zebranie planowane w dniu 22 kwietnia br. Planowana Msza św.mundurowa poświecona Ofiarom Katynia odbędzie się bez zmian tj. dzisiaj w niedzielę 22 kwietnia o godz. 12: 30. Prosimy o liczny udział wszystkich członków oraz Poczet Sztandarowy.

ZABAWA WIOSENNA KLUBU PIŁKARSKIEGO
Klub piłkarski „White Eagles” oraz Dom Polski zapraszają na ZABAWĘ WIOSENNĄ w sobotę 5 maja, 2018 r. Muzyka DJ DUDI. Wstęp $50 od osoby. Bilety rozprowadzają: Franek Wójcik 403.888.0384
Dom Polski 403.291.3757 info@dompolski.ca

BIAŁE ORŁY DLA NAJMŁODSZYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczynki) w wieku od 6-12 lat! Prawie dwie godziny aktywnego ruchu z naszymi wykwalifikowanymi trenerami, specjalistami od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trening, wspaniała zabawa, ruch na dworze, zdrowie i dyscyplina. Zapisy na letni season piłkarski: Daty: Od kwietnia do lipca (daty bedą uzależnione od grafiku ułożonego przez CMSA). Koszt za jednego zawodnika na sezon: $360 (drugie dziecko $180, a trzecie gratis). W cenę wliczone są mecze ligowe oraz 2 treningi w
tygodniu. Lokacja: 1/ Vista Heights soccer field 2616 – 16 St. N.E. 2/ Lokalizacja na SW będzie podana w poźniejszym terminie Kierownik drużyny skontaktuje się ze wszystkimi zarejestrowanymi zawodnikami odnośnie grafiku treningów i meczy. Po informacje odnośnie grafiku treningów i meczy prosimy udać się na naszą stronę internetową youth.whiteeaglescalgary.net lub dzwonić pod telefon 587-998-7077.

PIELGRZYMKA DO WłOCH śladami św. Ojca Pio w Roku Jubileuszowym 100-lecia stygmatów i 50-tej rocznicy jego śmierci połączona ze zwiedzaniem Sanktuariów ziemi włoskiej: Watykan, Asyż, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo z rekolekcjami u księży Michalitów, Neapol z grobem Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo, Cascia. Inne miejsca, które zobaczymy to Castel Gandolfo, Monte Cassino, Pompeje, wybrzeże Amalfi z Sorrento, Positano, Ravello, Wyspa Capri, Matera, Alberobello, Lecce, Bari i dodatkowo Rzym z jego największymi bazylikami i atrakcjami (dla chętnych na zakończenie). Wylot 16 Września do 1 Października + 3 dni Rzym (dla chętnych) – możliwość skoordynowania podróży z wyjazdem do Polski lub innych części Europy. Duchowe przewodnictwo księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza i opieka nad grupą Urszula Gut. Polski przewodnik, hotele 4*, komfortowy autokar, codzienne śniadanie i 8 kolacji. Prezentacja, zapisy i więcej informacji będzie można zasięgnąć 21, 22 & 29 Kwietnia w Sali Parafialnej po Mszach świętych u Pani Urszuli Gut z biura The Travel Agent Next Door, lub dodatkowo od 23 Kwietnia pod numerem 403-407-0177 lub wysyłając email na ugut@ttand.com. Zapraszamy!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PART -TIME BOOKKEEPER NEEDED.
Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week)
Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must.
This is an ideal position for those involved in level 2-3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidates shall email a brief resume (max. 1 page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca( 1x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (6x)

SUITE DO WYNAJECIA W WEST KELOWNA, BC
2 sypialnie, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, blisko jeziora. Wynajmę od maja do sierpnia na pojedyncze dni lub na dłuższy okres. Opłata $70.00 od jednej sypialni. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (15x)

PRACA Zatrudnie Panie do sprzatania domków. Praca wymagająca fizycznie, w szybkim tempie. Stawka za godzinę $15- $17. Wymagane pozwolenie na pracę. CV prosze przeslac na adres pracacalgary@gmail.com (3x)

PRACA Firma Novel Cleaning zatrudni Panie do szprzątania domków. Poszukujemy Team Leader’a (wymagany własny samochód). Praca w północno – zachodniej części miasta. Przejazdy miedzy domami płatne. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: office@novelcleaning.ca / 587-432-6363 (2x)

PRACA D & M Cleaning Services zatrudni kobiety do sprzątania domów. Wymagany samochód. Bardzo dobre warunki. Płatny czas na przejazdy. Wynagrodzenie do $ 24/h. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt – 403-797-1878, lub 403-278-7740.

HIKE FOR LIFE
THE HIKE FOR LIFE financially supports our “Respect
Life” programs. Enjoy a 10K walk while taking in the beautiful scenery at Prince’s Island Park. Join us after the HIKE for a complimentary lunch, music and prizes! WHY WALK? Walking is a healthy part of the physical aspect that we promote in our Respect You: You Matter self-esteem presentation. We walk because life is a gift to
cherish from conception until natural death, as we highlight in the Respect Life: Fetal Development presentation! EVERYONE CAN ATTEND! Bring your family and friends! PLEASE REGISTER at www.calgaryprolife.com to let us know that you are coming. Print and fill in the pledge form and we’ll see you at the registration area on Hike Day, May 12, 2018 at 8:30 a.m. Call (403) 243-0691 for more information.

A SONG FOR RACHEL CONCERT – APRIL 27
Mark your calendar for “A Song for Rachel” concert, a fun-filled, family fundraising concert and silent auction to support Project Rachel, which is a post-abortion healing, and reconciliation ministry supported by the Diocese of Calgary. Everyone is invited to attend this event.Silent auction opens at 6:00 pm and concert begins at 7:00 pm, Friday April 27 at St. Michael’s Parish, 800 – 85 St. SW. Tickets on sale at $15/person or $35/family. Get online tickets here. Contact the Life & Family Resource Centre at 403-218-5505 for tickets or to donate silent auction items.

DAY OF COMPASSION – MAY 5
Come celebrate a „Day of Compassion” on Saturday May 5, from 9 AM to 3 PM with Fr. Glenn Zimmer, Director of Qu’Appelle House of Prayer. Join in the festivities of this one day event that includes presentations on the topic of Compassion and great food prepared by the ladies of St. Stephen’s Ukrainian Catholic Church, Calgary. To register call: The Diocesan Health Care Office at 403-218=5501 or email us at: healthcareprograms@calgarydiocese.ca