20 maja, 2018

20 maja, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 19 maja – Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha św.
18: 00 – O Boże błogosławieństwo, udaną operację i szybki powrót do zdrowia dla Jadwigi Surowiec
– dzieci i wnuki
Niedziela, 20 maja – Uroczystość Zesłania Ducha św.
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja z okazji Urodzin
10: 30 – + Zdzisław Mazur (5 rocz) – żona z dziećmi
12: 30 – + Wacław Kwartek
14: 00 – W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.
19: 00 – + Irena Rudy – rodzina

Poniedziałek, 21 maja – Święto NMP Matki Kościoła
19: 00 – + Stanisława Łakomska (10 rocz) – córki z rodzinami
19: 00 – + Stanisława Sawińska

Wtorek, 22 maja – Dzień powszedni
19: 00 – O szybki powrót do zdrowia dla mamy po operacji – córki
19: 00 – Z podziękowaniem za opiekę Najświętszej Marii Panny nad córkami

Środa, 23 maja – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i Dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – ++ Janina Wapiennik i zmarli z rodziny

Czwartek, 24 maja – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
19: 00 –Z podziękowaniem za udaną operację i dalsze błogosławieństwo Boże dla Marysi
19: 00 – O łaskę wiary dla Linsey i Krystiana

Piątek, 25 maja – Dzień powszedni
9: 00 – + Stanisław Bażant – Josie Bażant
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marka Machula

Sobota, 26 maja – Św. Filipa Nereusza, prezbitera
8: 30 – + Józef Wójcik
18: 00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św. dla Ks. Jacka w 25 rocz Kapłaństwa
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Ks. Jacka z okazji 25 Jubileuszu Kapłaństwa – Grupa Różańcowa

Niedziela, 27 maja – Uroczystość Najświętszej Trójcy
8: 30 – W pewnej intencji
10: 30 – + Dariusz Ciok – żona z dziećmi
12: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty Boreckiej z okazji Urodzin
19: 00 – W intencji młodzieży przystępujących do sakramentu bierzmowania

Uroczystość Zesłania Ducha św.
Dz 2,1–11; Ga 5, 16-25; J 20,19–23
Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Gdyby postawić pytanie, gdzie należy szukać głównego źródła nieszczęść na ziemi, wcześniej czy później musielibyśmy stwierdzić, że jest nim brak mądrości, a mówiąc prościej, ludzka głupota. Iluż to ludzi w dojrzałych latach przyznaje, że w życiu popełnili wiele błędów, których się wstydzić będą aż do śmierci, i ze smutkiem pytają:, dlaczego człowiek tak długo uczy się mądrości. Jest to jedna z największych tajemnic ludzkiej egzystencji. Grzech jest zawsze niemądrym postępowaniem, ale stanowi nieodłączny element na drodze wiodącej do pełni dojrzałości. Tylko nadzwyczajna łaska Boga może go wykluczyć z ludzkiego życia. Jego zagrożenie maleje, gdy człowiek doskonali swą mądrość. Grzech, bowiem na początku jawi się przed nami, jako kuszące dobro, a dopiero w skutkach ujawnia swe prawdziwe oblicze. Ten zaś, kto go popełnia, odkrywa, że został oszukany. Mądrość przewiduje i dostrzega przyszłe owoce każdej decyzji i każdego czynu. Wie, co sieje i co będzie zbierać. Gdy Bóg przez Objawienie otworzył przed nami perspektywę życia wiecznego, potrzebne było udoskonalenie mądrości nabytej przez ludzi, by wiedzieli, co należy siać w doczesności, jeśli chcą zbierać piękne owoce w wieczności. To udoskonalenie dokonuje się przez dar mądrości. Dar ten stanowi cenne wyposażenie duchowe każdego dojrzałego chrześcijanina. Szczególnie zaś ten dar potrzebny jest przy dawaniu świadectwa wierze. Mądrość postawy, decyzji, wypowiedzi stanowi argument, któremu nie można się oprzeć. Doskonale to można obserwować w dyskusjach, jakie prowadził Sanhedryn z Apostołami. Po Zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr i św. Jan, ludzie prości bez wykształcenia, odpowiadają na stawiane im zarzuty tak celnie i zdecydowanie, że całe gremium uczonych w Piśmie nie jest w stanie obalić ich argumentacji. Podobnie jest ze św. Szczepanem, który życiem przypłacił swój zbyt jasny i mocny wywód na temat zatwardziałości serc Izraelitów. Mocy jego mądrości przeciwnicy mogli przeciwstawić jedynie ciężar rzucanych w niego kamieni. Jezus w Wieczerniku oświadczył, że świat pozna Jego uczniów po ich wzajemnej miłości. Chcąc, by ta miłość miała moc świadectwa i ujawniała wartość chrześcijaństwa, musi promieniować mądrością. Każdy chrześcijanin po bierzmowaniu dysponuje darem mądrości. Jeśli potrafi doskonalić nabytą przez doświadczenie cnotę mądrości i harmonizować ją z tym Bożym darem, jego świadectwo będzie zawsze promieniowało wartością najwyższą. Mądrość pochodząca od Boga waży słowa i ceni milczenie, wie, bowiem, że tego, co najcenniejsze nie przekazuje się innym przez długie wykłady, lecz przez świadectwo.
W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończymy refleksje nad wyposażeniem duchowym, jakie w sakramencie bierzmowania otrzymuje uczeń Jezusa, by mógł dawać świadectwo swej wierze w zmartwychwstanie Mistrza i w nieodwołalność Bożej miłości. Tym wyposażeniem — obok cnoty wiary, nadziei i miłości — jest siedem darów Ducha Świętego. Dar mądrości obejmuje je wszystkie i pomaga w twórczym wykorzystaniu każdego. Dary te są jak talenty. Trzeba je wydobyć i nimi się posługiwać, by miał z nich pożytek i radość Bóg, Kościół i ich posiadacz.

LEKTORZY – 19-20 maja
18: 00 – A. Gurgul, A. Wojciechowska, V. Kanaszyc
8: 30 – A. Rudzińska, M. Sobczak, A. Rudzińska
10: 30 – M. Łabinowicz, M. Iskra, J. Bogusławki
12: 30 – E. Kiegler, A. Zyro, O. Pietras
19: 00 – T. Kot, A. Wojciechowska, T. Kot

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIĘKOWANIE
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości jubileuszu 25 lecia święceń kapłańskich. Serdeczne Bóg zapłać kapłanom, siostrom zakonnym oraz wszystkim, którzy mieli czynny udział w zorganizowaniu tego wydarzenia, zarówno od strony liturgicznej w kościele, jak i bankietu w sali poarafialnej. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za wszystko. Pamiętając o Was w modlitwie, sam także polecam się Waszej pamięci modlitwnej. Szczęść Boże. Fr. Jacek Walkiewicz SChr

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.
Dzisiaj w niedzielę o godzinie 14: 00 Uroczystość Pierwszej Komunii św. dla 24 dzieci z naszej parafii.
Zuzanna Bielec
Blanka Dorota Bilska
Susanne Brzozowski
Maximiliano Enrique Calatayud
Veronika Cichowlas
Oliver Ciupinski
Daria Aldona Guc
Wiktor Kopczynski
Dominik Kaczan
Oliver Ksiazek
Patryk Lasota
Gabriella Katherine McGrath
Maya Mazur
Julia Marlena Michalewicz
Daniel Mika
Luka Moscibrodzki
Natalie Ann Nowak
Alan Pasko
Beniamin Karol Slapa
Patrick Paul Stefanczyk
Dominik Wawrzyniak
Gabriel Rigby
Nicolas Jan Sansregret
Patrick Wojciechowski
Od poniedziałku 21 maja do czwartku 24 maja tzw. „Biały Tydzień” dla dzieci pierwszokomunijnych, dlatego zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwa majowe.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy na nabożeństwo majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE DLA DZIECI w każdą środę maja zapraszamy wszystkie dzieci na godz.19:00.

BIERZMOWANIE 27 MAJA
Serdecznie prosimy młodzież o udział w spotkaniach do duchowego przygotowania się do Sakramentu Bierzmowania.
Próby odbędą się w następujących terminach:
– Wtorek 22 maja, godz. 19: 00 Msza św. Po Mszy św. próba dla kandydatów do bierzmowania.
– Środa 23 maja, godz. 19: 00. Msza św. Po Mszy św. próba dla kandydatów i dla świadków.
– Czwartek 24 maja, o godz. 19: 00 Msza św. Po Mszy św Sakrament Pojednania dla kandydatów, rodziców, świadków i odbiór szat.
– Niedziela 27 maja, o godz. 19: 00 Ksiądz Biskup William T. McGrattan będzie przewodniczył Mszy św. i udzieli Sakramentu Bierzmowania 25 kandydatom.

50. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY: 1968-2018
Sztandar Jubileuszowy
W październiku obecnego 2018 roku będziemy szczególnie świętować 50. Rocznicę poświęcenia naszego polskiego kościoła. Z tej okazji przybędzie do nas J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek SCH i odprawi uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową w niedzielę, 14 października o godzinie 12: 30 w kościele polskim. Z tej okazji, jako wyraz naszego dziękczynienia Bogu i radości z posiadania świątyni, w której Polacy modlą się od lat w języku ojczystym, przyjmują Sakramenty Święte i są odprowadzani na odpoczynek wieczny – pragniemy ufundować Sztandar ku czci Chrystusa Króla Wszechświata, Który szczególnie patronuje Księżom, prowadzącym naszą parafię, Księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej. Sztandar Jubileuszowy ma być poświęcony w niedzielę, 14 października br. Pragniemy, aby każdy parafianin, każdy wierny i każda Organizacja Polonijna włączyła się – w miarę swoich możliwości – do ufundowania tego Sztandaru Jubileuszowego, gdyż każdy z nas pragnie złożyć hołd i wyrazić swą miłość Chrystusowi Królowi oraz wdzięczność za polską parafię i kościół, gdzie możemy modlić się w j. ojczystym. Z góry dziękujemy za poparcie tej ważnej inicjatywy. Niech Chrystus Król obdarza wszelkimi łaskami. Ofiary, czeki można wystawiać na adres parafii z dopiskiem: Sztandar Jubileuszowy.- Rada Parafialna

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 15,825.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 20 do 27 maja rodzina Grażyny Miazga będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (III)
Do zawarcia sakramentalnego związku małażeńskiego w Polsce przygotowują się:
Sebastian Leszczyński, Calgary oraz Marta Tomaszewska, Wejherowo, Polska.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących pomiędzy w/w jest proszony o kontakt z księdzem proboszczem.

KAWIARENKA W tym miesiącu zespół „Polanie” zaprasza do kawiarenki parafialnej. Gwarantujemy świetną kawę, pyszne ciasta.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Ze względu na długi weekend dzisiaj w niedzielę 20 maja biblioteka nie będzie otwarta dla czytelników.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Szkoła św. Anny ( w godzinach zajęć)
Piątek – 25 maja, Sobota – 26 maja, Piątek – 1 czerwca, Sobota – 2 czerwca.
Sala Parafialna Od godziny 10:00-14:00
Niedziela 3 czerwca, Niedziela 26 sierpnia.
Do: 26 sierpnia, 2018 opłata za jedno dziecko – $400.00, Dwoje $500.00, Troje lub więcej $560.00. Depozyt za dyżur $120.00. Po 26 sierpnia opłata za szkołę wzrasta o $80.00.

ZARZĄD FUNDACJI SW. BRATA ALBERTA Zawiadamia naszych ofiarodawców o Walnym Zebraniu, które odbędzie się 8-go czerwca 2018 w Domu Polskim o godzinie 19:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ZESPÓŁ KRAKUSY
Sezon 2017/2018 z zespołem „Krakusy” dobiega końca. Przed nami jeszcze warsztaty z zespołem „Sląsk” w Koszęcine i Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju. Nasi tancerze z dumą będą reprezentować nasze miasto i społeczność na festiwalu w Polsce. Wyjazd ten będzie można śledzić na naszej stronie facebook’owej. Już od września zapisujemy nowych tancerzy na rok 2018/19. Jeżeli lubisz przygodę, ruch, taniec, śpiew i chcesz poznać nowych przyjaciół, zwiedzić nowe miejsca, poszerzyć wiedzę o kraju pochodzenia Twoich rodziców to „Krakusy” są dla Ciebie. Zapraszamy dzieci i młodzież do grup wiekowych: młodszej 10-12 lat i starszej 13-16 lat. Szczegóły dotyczące terminów zapisów będą podane w biuletynie pod koniec sierpnia. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres email’owy: krakusycalgary@gmail.com.
Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji! Zespol Krakusy

RYCERZE KOLUMBA
W ciagu weekendu Dnia Matki, Rycerze Kolumba na Pro-Life Programs zebrali kwote $ 675 na „Róże do Życia”. Kwota ta będzie przekazana na wsparcie Programów pomocy Pro-Life. Serdeczne Bóg zapłać za tak wspaniałe poparcie. Dziękujemy również Ksiedzu Proboszczowi za poparcie naszej inicjatywy.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA POLANIE zaprasza wszystkich serdecznie na Obiad z okazji Dnia Matki
“ Kraj Rodzinny Matki Mej “
Który odbędzie się w sali Parafialnej, w dniu 26 Maja o godzinie 16:30. Cena biletu $ 35.00 od osoby. W cenie biletu – wstęp, kolacja, występ Zespołu.Do wygrania Door Price.Zebrane pieniądze przeznaczone będą na Festiwal „Taste of Polonia” z udziałem zespołu Polanie, który odbędzie się w Chicago.Bilety dostępne będą w każdą niedzielę w maju w sali Parafialnej w godzinach od 9: 00 do 14: 00. Serdecznie wszystkich zapraszamy i jesteśmy wdzięczni za wsparcie.
KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY Uprzejmie informuje, że w dniu 6-7 czerwca 2018 r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe. Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE. W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-3530. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na nastepujacy adres: Rejestracja paszportowa on-line pod adresem :https://secure.e-konsulat.gov.pl ( Kraj: Kanada; Placówka Vancouver; Sprawy paszportowe; Prosimy wybrać lokalizacje: Calgary – dyżur konsularny Zygmunt Potocki Konsul Honorowy RP w Calgary.

DNI PORADNICTWA DLA POLAKÓW ZAMIESZKUJĄCYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja, 2018 Konsulat Generalny RP w Vancouver we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych planuje zorganizować Dni Poradnictwa dla Polaków zamieszkujących w zachodniej Kanadzie z zakresu ubezpieczenia społecznego. Podczas spotkania ze specjalistami z ZUS omawiana będzie m.in. realizacja umowy dwustronnej pomiędzy Polską i Kanadą o ubezpieczeniu społecznym oraz zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje dla zainteresowanych. Data spotkania; 28 maja, 2018 (poniedziałek godz: 18: 00 Dom Polski 3015 – 15 Str NE)
Z poważaniem, Zygmunt Potocki – Konsul Honorowy RP w Calgary

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY
Zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca 2018r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.Zapraszamy!

DOM POLSKI
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” to cytat z najbardziej znanego, ale nie jedynego wiersza Księdza Jana Twardowskiego. Zapraszamy do Domu Polskiego w niedzielę 3 czerwca o godzinie 18: 00 na spektakl pod tytułem „Nie bój się kochać” oparty na poezji Księdza Jana Twardowskiego prezentowany przez Salon Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto. Scenariusz i reżyseria Maria Nowotarska – była aktorka teatru J. Słowackiego w Krakowie. Wykonawcy: Maria Nowotarska, Agata Pilitowska i Krzysztof Jasiński. Bilety w cenie $20 oraz ulgowe $10 dla uczniów i studentów dostępne są w Domu Polskim oraz w polskich sklepach.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI I CHORYMI W DOMU. Wykwalifikowana osoba (ponad 10 lat) oferuje swoje usługi dla potrzebujących. Posiada samochód, operuje biegle językiem angielskim i polskim. Może pracować w każdej dzielnicy Calgary i Airdrie.
Kontakt: Asia 403-863-8620 (6x)

PRACA
Potrzebne panie do sprzątania biur i domków. Po więcej informacji proszę dzwonić po godzinie 8: 00 wieczorem.Kontakt: 403-663-9886 (8x)

WAKACJE W BC W okolicy Creston, blisko jeziora Kootenay Lake. Można wynająć pół domu na dwie lub trzy noce albo na więcej nocy. Za jedną noc $80.00. Można ze sobą zabrać pieska. Więcej informacji można uzyskać na telefon 403-540-7736 (5x)

PRACA
Poszukuję pomocnika do układania drewnianych podłóg. Osoba zainteresowana musi mieć swój samochód i pozwolenie na pracę w Kanadzie. Praca na długie godziny tygodniowo, i w niektóre soboty. Kontakt Mieczysław 403-990-0757 (4x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (2x)

SUITE DO WYNAJECIA W WEST KELOWNA, BC
2 sypialnie, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, blisko jeziora. Wynajmę od maja do sierpnia na pojedyncze dni lub na dłuższy okres. Opłata $70.00 od jednej sypialni. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (11x)

PRACA
Looking for a European lady to occasionally assist my mother with appointments, shopping, personal care, and companionship. My mother is a Russian/Ukrainian senior with memory problems. Looking for someone caring, reliable, organized, and proactive. Must be fluent in English and have transportation. Please e-mail or call with interest, questions, and hourly rate expectations. Lena Stuart, 858-722-9743, lenastuart@hotmail.com

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

MARY, MOTHER OF THE CHURCH – NEW MARIAN FEAST
Pope Francis has decreed that the Memorial of the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, should be inscribed in the Roman calendar on the Monday after Pentecost and celebrated every year. This year’s Memorial is on Monday, May 21. For more information, visit our Diocesan blog at www.catholicyyc.ca/catholicyyc

MARRIAGE PREPARATION „FOR BETTER & FOR EVER” “For Better & For Ever…” Marriage Preparation, accepts all couples preparing for marriage. The small group setting allows us to focus on couples in one or more of the following circumstances: living together, previously married, beginning marriage with children, couples 45+, or those who wish to have their marriage blessed in the Church. Upcoming dates: May 28 + June 15-16; June 4 + June 22-23. For more information or to register, contact Alida at 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca events.calgarydiocese.ca