26 sierpnia, 2018

26 sierpnia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 25 sierpnia – Dzień powszedni
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marka i Magdaleny Gajewskich z okazji 23 rocz. Sakramentu małżeństwa
18: 00 – + Aniela i Andrzej Bzdyk – córka z rodziną

Niedziela, 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej
8: 30 – + Maria Glawdel (5 rocz)
10: 30 – + Maria Glawdel i zmarli z rodziny
12: 30 – ++ Jan i Renata Kułach – rodzina
19: 00 – ++ Wacław Baranowski i zmarli z rodzice Stefania i Stanisław

Poniedziałek, 27 sierpnia – Wspomnienie św. Moniki
19: 00 – + Maria Glawdel (5 rocz) – R. Piekut
19:00 – + Stanisław Starczyk (15 rocz)

Wtorek, 28 sierpnia – Wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła
19: 00 – + Marian Pisarz i zmarli z rodziny

Środa, 29 sierpnia – Wspomnienie męczeństwa św Jana Chrzciciela
19: 00 – + Maria Glawdel i zmarli z rodziny

Czwartek, 30 sierpnia – Dzień powszedni
19:00 – ++ Stanisława i Stanisław Urbanowicz – Adam
19: 00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Edyty i Stanisława Pieczara w 15 rocz sakramentu małżeństwa – rodzice

Piątek, 31 sierpnia – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i wzmocnienie w wierze dla całej rodziny

Sobota, 1 września – Dzień powszedni
8:30 – Za parafian
18: 00 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
18:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Kobiak i Stapor

Niedziela, 2 września – XXII Niedziela zwykła
8: 30 – Za parafian
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Ireny z okazji Urodzin
12: 30 – + Erik Nowicki (11 rocz) – żona
19: 00 – + Jan Kułach – Rodzina Radia Maryja

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
26 sierpnia, 2018
Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32 ;J 6,55.60-69
Ref: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Rozpaczliwe, a zarazem pełne nadziei słowa padły w dzisiejszej Ewangelii z ust św. Piotra: „Panie! do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Św. Piotr nie wyobrażał sobie życia bez Chrystusa. Tylko w trwaniu przy Chrystusie widział sens dla swego życia.
Podobnie patrzył na Chrystusa Dietrich Bonhoefer, protestancki teolog, zamordowany przez hitlerowców w 1945 roku. Oto jego słowa: „Sądzimy, że nasze życie ma sens, dlatego, że żyje ta lub inna osoba. W rzeczywistości nie jest tak. Dlatego i tylko, dlatego nasze ludzkie życie ma sens, że ziemia pewnego dnia stała się godna nosić człowieka! Jezusa Chrystusa! że żył taki człowiek jak Jezus. Gdyby nie żył Jezus, nasze życie nie miałoby sensu mimo wszystkich istot ludzkich, które znamy, czcimy i kochamy”.„Panie, do kogóż pójdziemy?”. Jest to pytanie powtarzane dzisiaj coraz częściej. Jedni zadają go w chwilach rozpaczy, zniechęcenia, inni, – gdy są radośni, szczęśliwi. Jeśli wybiorą Chrystusa, umacniają się w wierze, oddaniu i zaufaniu wobec Niego. Pomimo bólu, samotności, czy porzucenia przez najbliższych. Czego wymagał Pan Jezus od swoich uczniów, czego wymaga od nas? Mówiąc krótko, wierności, czystości serca, zdolności pokonywania przeszkód życiowych. Wierność małżeńska pryska przy byle, jakich potknięciach, nie ma sił na wzajemne wybaczenie sobie jakichś upokorzeń, ambicje biorą górę nad rozsądkiem. W powiatowym sądzie odbywała się rozprawa rozwodowa. Na sali słychać było wzajemne krzykliwe oskarżenia. Ludzie kiwali głowami z politowaniem. Na rozprawę niepostrzeżenie przyszła także 12–letnia córka rozwodzących się małżonków. Wszystko słyszała i chyba tylko na jej twarzy malował się wstyd. Kiedy padały słowa wyroku, dziecko głośno krzyknęło: „A ja, do kogo pójdę?”. Podszedł do niej biedny, emerytowany kolejarz i powiedział: „Dziecko, ja cię przygarnę, będziemy razem… Sędzia, patrząc na to, co się dzieje, dopowiedziała: „W tym domu zabrakło jednego mebla – zabrakło klęcznika. Gdyby w tym domu, choć jedno z rodziców klękało do modlitwy, to biedne dziecko miałoby dom!”. „„Panie, do kogóż pójdziemy?”.Ludzie coraz częściej odchodzą od Boga, od Mszy świętej i od modlitwy. Grozi nam nie tyle wrogość, ile obojętność wobec zasad religii. Czy Pierwsza Komunia Święta ma być ostat¬nią? Czy życie religijne ograniczy się do tradycji i zwyczajów? Do kogo więc będzie należało królestwo niebieskie? Do tych, którzy z przekonaniem opowiedzą się za Chrystusem.

LEKTORZY –25-26 sierpnia
18: 00 – R. Kohnke, M. Iskra, R. Kohnke
8: 30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, O. Peplowski
10: 30 – M. Domaradzki, M.Kulaga, M.Łabinowicz
12: 30 – J. Miazga, S. Teresa, T. Miazga
19: 00 – M. Edgar, A. Wojciechowski, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
PAPIEŻ WZYWA DO POKUTY ZA GRZECHY LUDZI KOŚCIOŁA
(The Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territory’s z prośbą o umieszczenie tego artykułu do wiadomości wszystkich parafian)
„Konieczne jest, abyśmy, jako Kościół mogli rozpoznać i z bólem oraz wstydem wziąć odpowiedzialność za te potworności popełnione przez osoby konsekrowane, duchownych, a także przez tych wszystkich, którzy mieli misję czuwania, oraz grzechy innych osób – napisał Ojciec Święty w liście do ludu Bożego. W ten sposób Franciszek zareagował na opublikowany przed tygodniem raport na temat przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych i tuszowania tego faktu w diecezjach amerykańskiego stanu Pensylwania. Podkreślił, że walka z tym złem wymaga także wyeliminowania różnych postaci klerykalizmu. Już na wstępie papież podkreśla rany, jakie wywołuje to przestępstwo w ofiarach, ich rodzinach i całej wspólnocie wierzących. „Patrząc w przeszłość, nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód. Patrząc w przyszłość, nigdy nie będzie dość tego, co się czyni, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania takim sytuacjom, nie tylko, aby się nie powtarzały, lecz także nie znajdowały miejsca na ukrywanie i utrwalanie” – stwierdza Ojciec Święty. Zauważa, że chociaż większość przypadków dotyczy przeszłości, to jednak „rany nigdy nie ulegają przedawnieniu i zmuszają nas do zdecydowanego potępienia tych potworności, jak również do skoncentrowania wysiłków, aby wykorzenić tę kulturę śmierci”. Następnie Franciszek cytuje dramatyczne słowa wypowiedziane przez ówczesnego kardynała Josepha Ratzingera w rozważaniu dziewiątej stacji Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum w 2005 roku, krytykującego obecność różnych postaci brudu w Kościele.
Papież apeluje do ludu Bożego o solidarność z ofiarami tych przestępstw. Każe ona „ujawniać wszystko, co może zagrozić integralności każdej osoby. Jest to solidarność domagająca się zwalczania wszelkich form zepsucia, zwłaszcza duchowego” – podkreśla Ojciec Święty. Franciszek wzywa wszystkich ochrzczonych do nawrócenia osobistego i wspólnotowego, do modlitwy pokutnej i postu, aby nigdy więcej nie dochodziło do wszelkiego rodzaju i postaci nadużyć. Papież zwraca uwagę, że jedną z ich przyczyn jest klerykalizm. „Powiedzenie «nie» wobec nadużycia oznacza stanowcze odrzucenie wszelkich form klerykalizmu” – podkreśla Ojciec Święty. Franciszek wskazuje także na konieczność wspólnotowej reakcji na to zło całego ludu Bożego. „Konieczne jest, abyśmy, jako Kościół mogli rozpoznać i z bólem oraz wstydem wziąć odpowiedzialność za te potworności popełnione przez osoby konsekrowane, duchownych, a także przez tych wszystkich, którzy mieli misję czuwania, oraz grzechy innych osób. Świadomość grzechu pomaga nam uznać błędy, przestępstwa i rany zadane w przeszłości i pozwala nam otworzyć się i zaangażować obecnie bardziej w proces ponownego nawrócenia” – stwierdza papież. „Niech post i modlitwa otwierają nasze uszy na milczące cierpienie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Niech post, obdarzy nas głodem i pragnieniem sprawiedliwości i skłoni nas do podążania w prawdzie, wspierając wszystkie postępowania sądowe, które byłyby niezbędne. Chodzi o post, który nami wstrząśnie i poprowadzi nas do zaangażowania się w prawdę i miłość ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z całym społeczeństwem, aby walczyć z wszelkiego rodzaju nadużyciami władzy, seksualnymi i sumienia” – pisze Ojciec Święty do Kościoła na całym świecie. Zaznacza, że istotne jest, abyśmy w obliczu tego przestępstwa nadużyć mogli wyrazić naszą skruchę i naszą stanowczość, by odważnie z nimi walczyć.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 1 września zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.
TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 20,064.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 26 sierpnia do 2 września rodzina Grażyny Miazga będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

CZASOPISMA RELIGIJNE
Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Miłujcie się” oraz Katolicke czasopismo w wydaniu angielskim „Love One Another” wyłożone są z tyłu Kościoła obok biuletynów. Zachęcamy do czytania tych czasopism, w których można znaleźć bardzo interesujące artykuły.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
Po wakacyjnej przerwie biblioteka wznowi swą działalność w niedzielę 9 września. Bibliotekę prowadzić będzie Elżbieta Malinowska. Dziękujemy Marii Potockiej za lata rzetelnej pracy, w którą włożyła wielkie zaangażowanie i jeszcze więcej serca na korzyść naszej parafii. Bóg zapłać!
KAWIARENKA
We wrześniu panie z grupy„Młodzi Duchem zapraszają do kawiarenki

50. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY: 1968-2018 Sztandar Jubileuszowy W październiku obecnego 2018 roku będziemy szczególnie świętować 50. Rocznicę poświęcenia naszego polskiego kościoła. Z tej okazji przybędzie do nas J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek SCH i odprawi uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową w niedzielę, 14 października o godzinie 12: 30 w kościele polskim. Z tej okazji, jako wyraz naszego dziękczynienia Bogu i radości z posiadania świątyni, w której Polacy modlą się od lat w języku ojczystym, przyjmują Sakramenty Święte i są odprowadzani na odpoczynek wieczny – pragniemy ufundować Sztandar ku czci Chrystusa Króla Wszechświata, Który szczególnie patronuje Księżom, prowadzącym naszą parafię, Księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej. Sztandar Jubileuszowy ma być poświęcony w niedzielę, 14 października br. Pragniemy, aby każdy parafianin, każdy wierny i każda Organizacja Polonijna włączyła się – w miarę swoich możliwości – do ufundowania tego Sztandaru Jubileuszowego, gdyż każdy z nas pragnie złożyć hołd i wyrazić swą miłość Chrystusowi Królowi oraz wdzięczność za polską parafię i kościół, gdzie możemy modlić się w j. ojczystym. Z góry dziękujemy za poparcie tej ważnej inicjatywy. Niech Chrystus Król obdarza wszelkimi łaskami. Ofiary, czeki można wystawiać na adres parafii z dopiskiem: Sztandar Jubileuszowy.- Rada Parafialna

SZKOŁA POLSKA
Zapisy do Szkoły Polskiej odbędą się w niedzielę, 26 sierpnia, w godzinach od 10: 00 do 14: 00 w Sali Parafialnej. Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje $500.00, troje i więcej – $560.00. Depozyt za dyżur – $120.00. Po 26 sierpnia, opłata za szkołe wzrasta o $80.00. Zajęcia w szkole rozpoczynają się:
w piątek, 14 września – kl. 7 -12 ( godz.17:30)
w sobotę 15 września – kl. 0 – 6 ( godz.9:45)

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA)
Zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 9 września w Domu Polskim. Początek o godz.14.3

Polski Zespół Pieśni i Tańca Ludowego “POLANIE” zaprasza chłopców od 16 – roku życia wzwyż do tańca w naszym zespole. Edyszyn odbędzie sie dnia 9 & 12 wrzesnia 2018 od godziny 4: 30 do godziny 6: 00 w sali w Domu Polskim przy 3015-15 St.NE Calgary.
Lista tancerek na rok 2018/2019 jest już zamknięta. Proszę przygotwać buty do tańca i sportowe ubrania.
Po wiecej informacji proszę pisać na email; artisticdirectorpolanie@gmail.com>

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Wykształcony Pielęgniarz oraz certyfikowany Care Aide z Polski , z długoletnim doświadczeniem poszukuje stałej pracy jako opiekun nad starszą , chorą osobą /osobami . Proszę dzwonić na 587-834-0664. (6x)
PRACA
Zatrudnię pracownika do prac remontowych.
Tel 403-671-0646 (1x)
PRACA Zatrudnię osobę do pracy, jako: Maintenance Person. Zakres obowiązków: Naprawy w mieszkaniach i budynkach, mała budowlanka, koszenie traw, odsnieżanie. Wymagania: Kanadyjskie prawo jazdy, umiejętnośc posługiwania się podstawowymi narzędziami budowlanymi. Prosze o kontakt tel. 403-404-1047 (2x)
PRACA Supervisor przy sprzataniu domków. Praca od zaraz, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na pracę, prawo jazdy, doświadczenie w sprzątaniu oraz język angielski. Oferujemy; stawkę po okresie próbnym od $17/h wzwyż, samóchod służbowy. Podania proszę przesyłać na email pracacalgary@gmail.com (3x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
CALGARY LIFE CHAIN WILL BE SET ALONG MACLEOD TRAIL BETWEEN HERITAGE DRIVE AND SOUTHLAND DRIVE ON THE 30TH OF SEPTEMBER (SUNDAY) FROM 2.30PM TO 4PM.
Let us all take action to unveil the evils & deception perpetrated in our culture and lead our society back to God – it is our duty, our mission.
CHRISTIANS SHOULD ATTEND THE LOCAL LIFE CHAIN: SEVEN REASONS WHY
1) To both receive ministry and to minister (to the public), aided by the Holy Spirit. If we the church accept the ministry God intends for His sons and daughters, He will empower us to witness truth tomotorists and pedestrians and to do so with humility, compassion, and conviction.
2) To provide God a witness to anoint and use to save lives and change hearts in each local area. Life Chain is only a first step into pro-life activism, but it is an important step that tests our hearts and helps prepare us to be willing vessels who aid and protect the defenseless among us. Such is the story of the Good
Samaritan and the story of Christ’s called-out Bride—the humble sheep who meet urgent needs in Matthew 25. Let us rediscover the cardinal virtues mercy and justice. Their defense of our homeland clearly exceeds that of our military arsenal.
3) To join a national prayer chain that seeks God’s forgiveness and intervention. „If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray… [2 Chron. 7:14].” Consider the moral decay today in church, government, academia, and commerce. Consider the attack on traditional (biblical) marriage. Consider the epidemics of pornography, sexual disease, cohabitation, illegitimacy, divorce. All are linked to abortion and the innocent blood of its victims, our fellow citizens. If God used a catastrophic civil war to end institutional slavery in America, what might He use to end the legalized mutilation of our preborn neighbors? Roe v. Wade and Roe v. Bolton have reduced America to one of the world’s most violent nations. Let us who call Christ our Lord confess our destructive, unwitting denial of a holocaust in our homeland and then defend, earnestly “those led away to slaughter.”
4) To better understand the impact abortion is having on our country and why the church must end it. The church can defeat legalized abortion and its spirit allies, but to do so, we must move beyond the “abortion issue” to valuing preborn humanity and their progeny. Our luke-warmness toward their brutal deaths grieves our Lord, who assures us He “avenges blood” and does not forget “the cry of the afflicted [Psalm 9:12].” Of Judah God declared before sending them into captivity, “They do not plead the cause of the fatherless to win it [Jere. 5:28].” Has not Satan stolen our compassion and urgency for the Unborn?
5) To move the church, under pastoral leadership, from the pews to the “city gates” and “marketplace.” For 43 years (since Colorado and California legalized abortion in 1967), we the church have occupied comfortable sanctuaries and welcomed détente, while a small percentage of worshippers labored unsuccessfully for a breakthrough to end the killing. Thus the essentiality of pastoral exhortation and leadership. Wrote Afro-American pastor Clenard Childress, Jr. in No Shepherds Cry: “The pew cannot do what the pulpit is suppose to do.” When King David stayed home from war (2 Sam. 11), Childress explained, evil forces prevailed. Legal abortion will not end until the shepherds resolve to defend the endangered lambs and equip themselves for battle, spiritual and cultural.
6) To honor our youngest fellow citizens who, most often, have perished alone, within blocks of multiple church altars. Let us acknowledge our replication of the failed German church under Nazism. Let us seek and cultivate heart for 55 million surgically aborted U.S. and Canadian Preborns (many others have died from chemical contraceptives) who, like European Jews, had only the church to rely on.
7) To help build a resolute army of Christians who are pro-life in both word and deed. Let us engage the enemy, boldly and unashamed, until the curse of legal abortion is swept from our land and America and Canada again provide security and freedom for every citizen, born and unborn.
LIFE CHAIN CODE OF CONDUCT
1 — Be humble but be bold as you stand today against the greatest injustice our nation has ever faced.
2 — In the spirit of Christian love, commit to being peaceful, prayerful, and polite, in word and deed. Any misconduct from passersby should be met with silence, which will convey your inner peace.
3 — Do not respond to motorists. Please stay silent and prayerful and your response to any situation will be proper. Do not wave or gesture. Do not frown or smile in response to motorists. Our mission is to pray and stand against abortion—with the solemnity our mission deserves.
4 — Help others. Watch for mothers (and dads) who need help with children, and assist the elderly with chairs and other needs.
5 — Pick up any trash near you before leaving your area.
6 — Drive carefully, and park legally. Buddy-up, if possible, to minimize traffic woes. Use crosswalks, and do not hold up traffic. Watch your small children at all times. During the Chain, stand back from the street and do not extend your sign over the curb. Give immediate passage to other pedestrians. Only small children should eat during the LIFE CHAIN.
7 — Thank you for being a strong public witness for Christ and for being an exemplary citizen in our local area.