30 września, 2018

30 września, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 29 września – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
18: 00 – + Michał Cozak

Niedziela, 30 września – XXVI Niedziela zwykła
8: 30 – + Teresa Skóra oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny
10: 30 – ++ Stanisława i Stanisław Bednarczyk i Maria i Piotr Bakon
12:30 – + Jerzy Pietrzak ( 8 rocz) – żona
12: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Adama Kościańskich w 40 rocz. Sakramentu małżeństwa, oraz zdrowie i łaski Ducha św. dla dzieci i wnuków
19: 00 – + Alicja Rudy – rodzina

Poniedziałek, 1 października – Wspomnienie św Teresy od dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Sr. Teresy z okazji imienin
19: 00 – ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny oraz za Dusze w czyśćcu cierpiące – żona z dziećmi

Wtorek, 2 października – Wspomnienie św. Aniołów Stróżów
19: 00 – O Bożą opiekę nad całą rodziną i zdrowie dla Ryszarda

Środa, 3 październik – Dzień powszedni
19: 00 – + Grażyna Lisińska i zmarli z rodziny
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza Borecki z okazji Urodzin – mama

Czwartek, 4 października – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
19: 00 – Za parafian

Piątek, 5 października – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
9: 00 – ++ Barbara i Ludwik Bajan oraz Douglas Ross
19: 00 – + Bronisław Żuk ( 28 rocz) – córka z rodziną

Sobota, 6 października – Dzień powszedni
8: 30 – ++ Józefa i Józef i zmarli z ich rodzin
18: 00 – + Teresa Ebel (13 rocz) – córka

Niedziela, 7 października – XXVII Niedziela zwykła
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków Grupy Różańcowej
10: 30 – ++ Józef i Cecylia Żelazowski – córka z rodziną
12: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
19: 00 – + Katarzyna Wardzała (6 rocz) – syn z rodziną

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Lb 11, 25-29; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Ref: Nakazy Pana są radością serca
Zdanie: „Prawda jest tylko w Kościele Chrystusa”, jest do przyjęcia jedynie wówczas, gdy się uznaje, że Kościół Chrystusa jest wszędzie tam, gdzie jest prawda. Zbyt wielu ludzi chciałoby zmonopolizować łaskę Bożą i zamknąć ją w instytucji. Kościół Apostolski jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii na ziemi i za wiarygodność słowa przepowiadanego, ale mając jasne upomnienie zarówno Mojżesza jak Jezusa, bynajmniej nie chce ograniczyć działania Bożego wyłącznie do zasięgu swego instytucjonalnego działania. Warto zatrzymać się nad wymownymi tekstami Biblii. Oto w Księdze Liczb czytamy, iż Mojżesz sterujący życiem narodu wybranego, przez radę siedemdziesięciu starszych, przekazał im ducha prorockiego. Dwu z nich nie było na zebraniu, a przebywali w obozie, ale Duch wypełnił również ich. Jozue z zazdrości prosi Mojżesza, by im zabronił prorokowania. Mojżesz wytyka zazdrość synowi Nuna i wyraża swoją radość z Bożego działania wykraczającego poza ludzkie obliczenia. Chciałby, by cały lud prorokował. Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, on wiedział, że nikt nie może mieć monopolu na działanie Boga, wiedział, że trzeba się radować każdym znakiem tego działania w świecie.Historia się powtarza w życiu Jezusa. Oto uczniowie donoszą Mu, że ktoś nienależący do ich grona, w imię Jezusa wyrzucał złe duchy i zabronili mu. Mistrz prostuje ich poglądy i domaga się, by nie przeszkadzali tym, którzy czynią cuda w Jego imię. Co więcej, Jezus stara się podprowadzić uczniów do bardzo pozytywnego oceniania ludzi. Jego zdaniem:, „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Jest to istotny element apostolskiego działania. Traktować wszystkich, którzy nie są wrogami, jako swoich sprzymierzeńców potrafi jedynie ten, kto nie jest ciasny, nie domaga się zawsze i wszędzie zdecydowanego opowiedzenia się „za” i „przeciw”. Wielkie decyzje dojrzewają czasem latami. Każdy nacisk na ich przyspieszenie może okazać się na dłuższą metę zgubny. Do takich decyzji należy opowiedzenie się po stronie Jezusa. Mistrz radzi, by wszystkich, którzy nie są przeciwnikami traktować, jako swoich. Łaska do nich trafi, gdy nadejdzie ich godzina. Te dwa wydarzenia — jedno ze Starego Testamentu, drugie z Ewangelii — należy dokładnie przemyśleć i przenieść we własne życie. Nie dziwmy się, gdy Duch Święty działa daleko poza granicami, w których widzialnie Kościół organizuje życie. Miejmy odwagę zaufać Bogu wtedy, gdy nawet nasi bliscy nie dorastają jeszcze do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie Kościoła. Czasem trzeba czekać na taką decyzję całymi latami.

LEKTORZY – 29-30 września
18: 00 – M. Domaradzki, S. Teresa, M. Domaradzki
8: 30 – O. Pepłowski, M. Iskra, O. Pepłowski
10: 30 – Z. Topor, S. Topor, G. Kamon
12: 30 – T. Miazga, O. Zyro, O. Pietras
19: 00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
„STUDY DAYS” KSIĘŻY DIECEZJI CALGARY
W dniach od 1 do 4 października (poniedziałek – czwartek) Ks. Jacek Walkiewicz i Ks. Marcin Dziliński wezmą udział w dorocznym szkoleniu dla kapłanów w Banff. Na mocy zarządzenia Biskupa W. McGrattan „Study Days” są obowiązkowe dla wszystkich księży posługujących na terenie diecezji Calgary. W tym czasie 1 – 4 X (pon. – czw) ks. Stefan Ganowicz będzie sprawował liturgię Mszy św. w naszej parafii. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w godzinach urzędowania biura parafialnego od 9: 00 am – 1: 00 pm.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 5 października zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 6 października zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 20,433.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

KONCERT CHARYTATYWNY – JUBILEUSZOWY
„ZAUFAJ MARYI”
W niedzielę, 14 października odbędzie się w Domu Polskim o godzinie 15:30 Koncert Charytatywny ku czci Św. Jana Pawła II pt. ZAUFAJ MARYI. Serdecznie zapraszamy całą Polonię na ten szczególny Koncert Charytatywny – Jubileuszowy związany z 40. Rocznicą wyboru Papieża – Polaka oraz 50. Rocznicą poświęcenia kościoła polskiego p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Gościem honorowym Koncertu będzie J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek z Polski. W Koncercie usłyszymy pieśni w wykonaniu chóru Vox Populi, słowa Św. Jana Pawła II, poezję w wykonaniu dzieci i młodzieży, śpiew Górali oraz zobaczymy piękne tańce w wykonaniu Zespołów: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MAZOVIA, MŁODZI DUCHEM. Celem Koncertu jest wsparcie działalności ruchu pro-life w Polsce oraz pomoc opuszczonym dzieciom i młodzieży na Kresach i dzieciom specjalnej troski. Wstęp wolny – DAR SERCA.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Koncercie i poparcie tak ważnych celów. Niech Maryja, ku czci, której Koncert jest dedykowany, wynagrodzi dobroć serc, wypraszając wszelkie potrzebne łaski.

50. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY: 1968 -2018
W niedzielę, 14 października zostanie odprawiona Jubileuszowa Msza św. dziękczynna w 50. Rocznicę poświęcenia kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył będzie Jego Eksclencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, który specjalnie przybędzie z Polski i poświęci nowy Sztandar Parafialny podczas Jubileuszowej Mszy św. Serdecznie zapraszamy wszystkich Polaków, a zwłaszcza Parafian na tę szczególną Mszę św. Prosimy również wszystkie Poczty Sztandarowe o przybycie, by godnie podziękować Panu Bogu za poświęcenie kościoła, w którym możemy uczestniczyć we Mszy św., modlić się i przyjmować Sakramenty Święte w języku ojczystym oraz obchodzić uroczystości patriotyczno-religijne. Prosimy także przedstawicieli wszystkich Zespołów Tanecznych o przybycie w ludowych strojach oraz Górali. Niech z naszych serc popłynie pełne wdzięczności, radosne TE DEUM LAUDAMUS („Ciebie, Boga, wysławiamy”) oraz AVE MARIA, wyrażające naszą miłość Bogu i Królowej Pokoju, Pani Jasnogórskiej, Która patronuje polskiej parafii. Za wszelkie ofiary złożone na nowy Sztandar Parafialny składamy serdeczne dzięki. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzi szczególnymi łaskami Ofiarodawców. BÓG ZAPŁAĆ.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od niedzieli 30 września do końca października rodzina Wandy Sujata będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Dzisiaj w niedzielę, 30 września, po Mszy św. o godzinie 11: 30 odbędzie się w kościele zebranie Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców na to pierwsze zebranie po wakacjach.

MINISTRANCI
Zapraszamy młodszych i starszych ministrantów wraz z rodzicami na spotkanie rozpoczynające nowy rok formacyjny. Zebranie odbędzie się 7 października w niedzielę po Mszy św o godz. 10: 30 w sali parafialnej.Ks. Marcin

BIERZMOWANIE 2019
Młodzież klas 8 i starszych, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania zachęcamy do zapisów w naszej parafii. Zapisy trwać będą do 4 listopada. Pierwsze organizacyjne spotkanie wraz z rodzicami odbędzie się w niedzielę 7 października bezpośrednio po Mszy św o godz. 19: 00 w Kościele.

KAWIARENKA
We wrześniu panie z grupy„Młodzi Duchem zapraszają do kawiarenki.

CHÓREK „LAETARE”.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkie chętne dzeci, które lubią śpiewać- chłopców i dziewczynki, zapraszamy do chórku „Laetare”. Chórek bedzie śpiewał w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 10:30. Próby Chórku będą w niedzielę, kiedy Chórek śpiewa, czyli w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 9:30. W tym roku chórek ubogaci akompaniamentem na pianinie, pani Aleksandra Zyro, organistka. Przyjmujemy dzieci od lat 6 do klasy 7. Zapisy u sióstr- sr.salome@shaw.ca lub można dzwonić 403-282-5077 lub cell:587-896-5575.

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w Polskiej Szkole imienia Jana Pawła II, w każdą sobotę. Wszystkich zainteresowanych, których dzieci nie uczęszczają do Szkoły Polskiej, a pragną, aby ich dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świetej w Polskim Kościele, proszę o kontakt z siostrą Salome, cell: 587-896-5575 lub 403-282-5077. Zebranie rodziców dzieci Komunijnych, klasy 3- odbędzie się w Szkole Polskiej 29 września o godzinie 9:45.

” POLANIE zapraszaja wszystkich na tradycyjny Bal Maskowy, który odbędzie się 13 października 2018 w Domu Polskim o godzinie 18:30. Jak co roku Polanie szczególnie serdecznie zapraszają wszystkich popierających naszą dorosłą młodzież w kultywowaniu polskości poza granicami ojczyzny. Świetna kuchnia polska, występy zespołu Polan i atrakcyjna muzyka gwarantują niezapomniane przeżycia wśród przyjaciół Do zobaczenia na parkiecie!!!! ”

ZESPÓŁ „KRAKUSY” poszukuje instruktora tańca – osoby ze znajomością polskich tańców ludowych i narodowych, najchętniej z przygotowaniem choreograficznym i wokalnym, lubiącej pracę z dziećmi.
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem do 20 października pod adres krakusycalgary@gmail.com

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018
Od środy 26 września do niedzieli 4 listopada katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień 19 października od godziny 7: 00 rano do 13:00. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

CELEBRATING POLAND. Dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, koło #18 organizują 3-dniowe wydarzenie pod nazwą CELEBRATING POLAND. Wydarzenie będzie miało miejsce w Domu Polskim w dniach 26-28 października 2018 (piątek-sobota-niedziela). Planowany program można znaleźć na witrynie www. celebrating poland.ca. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia Domu Polskiego w ostatni weekend października. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców Calgary i Alberty. Jednym z projektów związanych z tym wydarzeniem jest wspólna fotografia naszej społeczności polonijnej w Calgary. Taką ‘rodzinną’ fotografię Polonii w Calgary pragniemy wykonać w niedzielę, 30 września, o godz.11.45, pomiędzy Mszami Św. Prosimy wszystkich będących na Mszy o 10.30 o pozostanie nieco dłużej, a tych planujących obecność na Mszy o 12.30 o przybycie nieco wcześniej, aby była nas spora polonijna grupa na wspólnej fotografii na tle naszego kościoła. Uwaga: obecność w czasie robienia zdjęć upoważnia organizatorów CELEBRATING POLAND do wykorzystania fotografii z wizerunkami sfotografowanych osób w celach wystawowych w ramach wydarzenia CELEBRATING POLAND.

ZESPÓŁ MAZOVIA
Zaprasza na zapisy! Dzieci w wieku 7-10 lat, młodzież w wieku 11-16 lat oraz 17-25 lat w każdą niedzielę od godziny 17:00-20:00. Miejsce: W&M Physical Theatre 4005 9 St SE, Calgary, Alberta. Oferujemy naukę tańców i piosenek oraz kultywujemy polskie tradycje. Po przez udział w występach również międzynarodowych nawiązyjemy nowe przyjaźnie, poznajemy ciekawych ludzi, historię i kulturę innych krajów. Chętnych prosimy o kontakt z p.Majka Kowalczyk pod numer telefonu 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY
Pragnie poinformować, że w niedzielę, 30 września, odbędą się oficjalne zapisy dzieci na sezon zimowy. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Rejestracja nowych zawodników odbędzie się w godzinach 12: 30-2: 30pm w Calgary Soccer Centre -budynek Annex. Adres: 7000 48st SE.O godzinie 1: 00pm rozpocznie się również mecz towarzyski dla wszystkich dzieci! W ofercie klubu Białe Orły na rozpoczynający się sezon indoor znajdują się: 2 treningi tygodniowo prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, mecze ligowe w ramach rozgrywek prowadzonych przez Calgary Soccer Minor Association, udział w turniejach, profesjonalny sprzęt treningowy i meczowy. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod poniższym numerem telefonu: Grzegorz 587-998-7077

PROŚBA O POMOC Osoba starsza, nasza parafianka, która jest w domu starców prosi bardzo o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szampony, kremy, chusteczki oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać!

BIURO TURYSTYCZNE URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR zaprasza na pielgrzymkę do Medjugorje i Grecji w dniach 28Maj – 11Czerwiec 2019. Informacje i prezentacja 21 października (niedziela) w Sali Parafialnej. Więcej szczegółów zostanie podanych po 7 października 2018. ZAPRASZAMY”

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Wykształcony Pielęgniarz oraz certyfikowany Care Aide z Polski, z długoletnim doświadczeniem poszukuje stałej pracy, jako opiekun nad starszą, chorą osobą /osobami. Proszę dzwonić na 587-834-0664. (2x)

PRACA
CRACOVIA EUROPEAN MEAT & DELI przyjmie osobę do pracy na cały lub pół etatu. Kontakt: 403-252-0170 (9x)

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
NATIONAL LIFE CHAIN SUNDAY
Life Chain Calgary invites you to a peaceful and prayerful public witness of pro-life, standing in honor of lives lost to abortions on National Life Chain Sunday: Sunday, Sept 30, 2:30 – 4 pm, along MacLeod Trail between Heritage Dr. and Southland Dr. For more information contact lovingthegiftoflife@gmail.com

RED MASS – OCT 10
Inviting those in Legal Profession. Save the date: October 10 at 5:30 PM, at St. Mary’s Cathedral.

GET TICKETS FOR BISHOP’S DINNER 2018
Join us along with Bishop McGrattan for this year’s Bishop’s Dinner on Friday, Oct. 19th, at the Telus Convention Centre in Calgary. Tickets are $185 and can be purchased online by going to the main page of our Diocesan Website. All funds raised at this year’s dinner are dedicated to support students within the five Catholic School Districts of our Diocese. Support Catholic Education and join us for an evening to remember! www.bishopsdinner.ca

MARRIAGE PREPARATION
LIFE & FAMILY RESOURCE CENTRE Marriage Preparation upcoming sessions: Oct. 15 (followed by Nov. 2-3);
Nov. 19 (followed by Dec. 7-8) at the Catholic Pastoral Centre, Calgary. For more information or to register, contact Alida at 403-218-5505 register online at events.calgarydiocese.ca
ST. PIUS X NEEDS A PIANIST
St. Pius is looking for a piano accompanist for the 9 AM Sunday choir. Previous experience is preferred. Good reading skills is an asset. Rehearsals run on Thursdays from 7 – 9 pm. Honorarium will be $75/Mass. For more information, contact the Parish Office at 403-289-3602.