13 stycznia, 2019

13 stycznia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 12 stycznia
18:00 – + Wiesław (4 rocz)
18:00 – Dziękczynna za pomyślną operację

Niedziela, 13 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego
8:30 – + Krystyna Białowąs – rodzina
8:30 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dominika Bogusławskiego
10:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – ++ Marian Gąska i Teresa i Zygmunt Sondej oraz zmarli z rodziny
19:00 – + Alksandra i Kazimierz Rybotyccy – dzieci

Poniedziałek, 14 stycznia
19:00 – + Małgorzata Owoc (11 rocz)

Wtorek, 15 stycznia
19:00 – Za parafian

Środa, 16 stycznia
19:00 – ++ Antoni, Anna i Henryk Różnicki
19:00 – ++ Krystyna Pawlicka i Janina Strerzyński

Czwartek, 17 stycznia
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana z okazji 6 Urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla Niego i jego rodziców
19:00 – + Edward Marciniak – rodzina

Piątek, 18 stycznia
9:00 – Za Parafian
19:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzeństwa i krewnych

Sobota, 19 stycznia
8:30 – Za parafian
18:00 – ++ Jadwiga i Witold Rosiak oraz Krystyna Gałat-Grzywa – Maria Oleszak z rodziną

Niedziela, 20 stycznia
8:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julii – rodzice
10:30 – + William Hanus
12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Rudzińskiej z okazji Urodzin
12:30 – + Teresa Łabinowicz
19:00 – O łąskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Pawła Mazur – rodzina Magaj

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Iz 40, 1-5. 9-11;Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3,15-16.21-22
Ref: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

W Święto Chrztu Pańskiego wpatrujemy się w pokornego Jezusa, który wraz z całym ludem przystąpił do chrztu, którego udzielał Jan w Jordanie. W trakcie modlitwy dochodzi do niecodziennej sytuacji: na Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba słychać głos Ojca: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Jezus objawia się w tej scenie, jako wzór człowieka modlitwy. Od tego momentu Jezus z Nazaretu staje się osobą publiczną. Pokazuje, że łączy się solidarnie z grzesznikami, choć sam nie jest grzesznikiem. Królowie, kapłani i prorocy bywali namaszczani olejem. Jezus przewyższa ich wszystkich, ponieważ jest „namaszczony” Duchem Świętym, który Go najściślej łączy z Bogiem. Jezus wstępując do Jordanu uświęcił wodę, która stała się symbolem oczyszczenia i udziału w Jego tajemnicy. Jak naucza papież Franciszek, „Urodziliśmy się dwukrotnie: najpierw do życia naturalnego, a po raz drugi, dzięki spotkaniu z Chrystusem w źródle chrzcielnym. Tam umarliśmy dla śmierci, aby żyć, jako dzieci Boże na tym świecie. Tam staliśmy się ludźmi, tak jak sobie tego nigdy nie wyobrażaliśmy. Właśnie, dlatego wszyscy musimy szerzyć woń krzyżma, którym zostaliśmy namaszczeni w dniu naszego chrztu”.Krzyżmo święte jest oliwą zmieszaną z balsamem i poświęconą uroczyście przez biskupa we Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa Krzyżmo wywodzi się z Imienia: Chrystus (Christus – Chrisma – Krzyżmo). Symbolizuje Chrystusa, w którym człowieczeństwo jest złączone z Bóstwem. Przy poświęceniu wypowiada się długą modlitwę. W pierwszej części nawiązuje ona do gałązki oliwnej, niesionej Noemu po potopie, namaszczenia Aarona i Dawida, przede wszystkim zaś do namaszczenia Jezusa Chrystusa po chrzcie w Jordanie. W drugiej części modlitwa uprasza o to, by namaszczeni krzyżmem, oczyszczeni od zepsucia, stali się świątynią Bożego majestatu i byli wonnością Chrystusa, od którego wywodzi się nazwa chryzmy. Dzisiaj krzyżma używa się w namaszczeniu po chrzcie, przy bierzmowaniu, święceniach kapłańskich (biskup i prezbiter), poświęceniu ołtarza i kościoła.Woń krzyżma jest wezwaniem, byśmy roznosili w naszym życiu „woń Chrystusa”. Chodzi o to, byśmy przez bliskość z Chrystusem, zjednoczenie z Nim w miłości, mogli rozwijać podstawowe powołanie, które otrzymaliśmy na chrzcie – chodzi o powołanie do świętości. Dokonuje się to przez wytrwałą modlitwę, która ma stawać się miłą Bogu jak woń kadzidła. Stawanie się człowiekiem modlitwy sprawia, że w swoim życiu, dzięki obecności Ducha Świętego, upodabniamy się do Chrystusa i pełnimy wolę Bożą.

LEKTORZY – 12-13 STYCZNIA
18:00 – Z. Topor, D. Topor, M. Edgar
8:30 – B. Pulwicki, M. Sobczak, A. Rudzińska
10:30 – K. Kamieniak, S. Teresa, A. Kamieniak
12:30 – A. Gurgul, O. Zyro, W. Potocka
19:00 – W. Grabowski, M. Iskra, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
ZMARŁ KS JÓZEF FURMAN SCHR
Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że dnia 8 stycznia 2019 r. w domu zakonnym w Puszczykowie odszedł do Pana śp. ks. Józef Furman, chrystusowiec.
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Furmana SChr odbyły się 11 stycznia (piątek) w Puszczykowie. w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej. Bezpośrednio po Eucharystii ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie. Ks. Józef Furman urodził 11 września 1933 r. w Dąbrowie (powiat poznański). Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1950 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 1 września 1951 r. w Bydgoszczy, zaś dozgonną 1 września 1955 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1958 r. z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie (1958-1959) oraz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1963). W latach 1959-1963 był sekretarzem Kurii Towarzystwa w Puszczykowie. W latach 1964-1966 pełnił posługę wśród Polaków w Australii (Bankstown). W latach 1966-2014 był duszpasterzem polonijnym w Ameryce Północnej: Bay City, Central Falls, San Antonio, Worcester, Wyandotte, Oshawa, Toledo, Sterling Heights, Chicago. Uczestniczył w Kapitułach Generalnych Towarzystwa w 1968 i 1983 roku. Był radnym Wice-Prowincji w USA, wiceprowincjałem, ekonomem prowincji. W latach 2002-2014 duszpasterzował w parafi pw. MB Królowej Pokoju w Calgary. Od 2014 r. pełnił misję Towarzystwa w domu zakonnym w Puszczykowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2019 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 23,918.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 13 stycznia do 20 stycznia rodzina Eli Krawiec będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

JASEŁKA 2019 WŚRÓD NOCNEJ CISZY, BÓG SIĘ WAM RODZI…
W niedzielę, 13 stycznia w Domu Polskim o godzinie 15: 30 odbędą się tradycyjne JASEŁKA, na które zapraszamy całą Polonię. Tytuł tegorocznych Jasełek pragnie zwrócić naszą uwagę na sprawę bardzo ważną, a często zapomnianą w naszym życiu: potrzebę wyciszenia, zwolnienia w zagonieniu, hałasie dnia, odejścia – choćby na chwilę – od zajęć, potrzebę ciszy i refleksji nad swoim życiem – a wtedy – Bóg narodzi się w naszym sercu, przyjdzie ze swoją Łaską, aby nas pokrzepić, umocnić, dodać sił do dobrego życia według Jego Przykazań, które jedynie nadają sens ludzkiemu życiu i szczęście ludzkiemu sercu – w zagubionym dzisiejszym świecie. W Jasełkach wystąpią dorośli, młodzież i dzieci. Zatańczą Zespoły: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MAZOVIA, MŁODZI DUCHEM. Zobaczymy Górali w pięknych strojach i usłyszymy Kolędę góralską. Serdecznie zapraszamy. Bilety: Dzieci $5, Dorośli $10

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 20 stycznia w kościele, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I. na to spotkanie, szczególnie nowoprzyjętych osób do Rycerstwa Niepokalanej. Pragniemy przypomnieć, że członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie. Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

KOPERTY NA OFIARY NA 2019 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty w tym roku są ułożone alfabetycznie ze zmienionym numerem kopert, dlatego prosimy zabierać swoje koperty z imieniem i nazwiskiem, a nie kierować się numerem koperty z ubiegłego roku. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary. – Bóg zapłać!
UWAGA! Osoba, która używa kopert z numerem #138 proszona jest o kontakt z biurem.Koperty są odebrane i donacja jest dana w zeszłym tygodniu, a nie wiemy, kto używa tych kopert.

OPŁATEK WIGILIJNY RODZINY RADIA MARYJA
Serdecznie zachęcamy sympatyków i członków Rodziny Radia Maryja do współudziału w opłatku wigilijnym Rodziny Radia Maryja, który odbędzie się w niedzielę 20. stycznia, 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 12:30.Bilety można nabyć w sali parafialnej w kolejne niedziele po każdej Mszy Świętej. Cena biletu $20 dla osób dorosłych i $15 dla dzieci (do lat 12).
Bardzo serdecznie zapraszamy!

PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU Zaprasza na projekcję filmu nt. kanonizowanego w 2018 roku abpa Oscara Romero, nieustraszonego obrońcy biednych i reperesjonowanych ludzi w Salwadorze w latach 1970. Projekcja odbędzie sie na sali parafialnej w dniu 12 stycznia (sobota), godz. 19: 00. Po filmie możliwa będzie dyskusja.

KAWIARENKA Z KRAKUSAMI
W styczniu, zespół „Krakusy” ma przyjemność prowadzić dla Państwa Kawiarenkę na Sali Parafialnej. Zapraszamy wszystkich na cieple obiady po Mszach św. o godz. 10:30 i 12:30 oraz na pyszne wypieki po każdej Mszy św. niedzielnej (również wieczornych w soboty i niedziele).

RYCERZE KOLUMBA
W środę 16 stycznia 2019 r zapraszamy wszystkich Rycerzy Kolumba na miesięczne zebranie. Ze względu na wiele ważnych spraw prosimy wszystkich o obecność.

ZABAWA WALENTYKOWA Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 9 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 60.00 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. Zapraszamy również wszystkich do wzięcia udziału w loterii WestJet. Do wygrania: dwa bilety lotnicze! Bilety na tą loterie w cenie $10.00, dostępne na sali parafialnej w każdą niedzielę. Losowanie będzie podczas zabawy Walentynkowej. W sprawie biletów, sponsorstwa i fundowania nagród rzeczowych na loterię fantową prosimy o kontakt: Maria 403-874-0217. Z góry serdecznie dziękujemy za poparcie tej akcji.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18.
Uprzejmie informujemy, że pierwsze w tym roku miesięczne Zebranie członków SPK Koła nr 18 odbędzie się w dniu 20- go stycznia br. o godz. 14.30 (2: 30 pm) w Domu Polskim. Serdecznie zapraszamy na zebranie członków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY
Zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 27 stycznia 2019r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

PIELGRZYMKA do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Anemia duchowa
Niezdolność do modlitwy (łac. acedia)
Modlitwa stanowi podstawową aktywność w życiu duchowym. Można powiedzieć nawet mocniej:, kto przestanie się modlić, ten bez wątpienia straci wiarę. Dlaczego jednak modlitwa jest aż tak ważna? Jak to zwykle bywa przy tego typu pytaniach, odpowiedź jest stosunkowo prosta. Chodzi o relację. Życie duchowe człowieka to nie tylko samoświadomość, ale także nawiązanie relacji z Bogiem. Tym właśnie różni się duchowość chrześcijańska od duchowości Wschodu. Nie chodzi o to, aby wykrzesywać z siebie duchowe wzruszenia, ale żeby wykonując pewien „ruch” duchowy szukać łączności z osobowym Bogiem. Dlaczego jednak czasami doświadczamy modlitewnej niemocy? Tutaj pytanie jest już bardziej skomplikowane. Od strony duchowej powodem trudności może być grzech ciężki. To on potrafi zablokować człowieka na Boga. Wtedy możliwe jest jedynie modlitewne wołanie w rodzaju lamentacji i psalmów przebłagalnych, które znajdujemy w Biblii. Człowiek obciążony grzechem zawsze będzie miał trudność w nawiązaniu kontaktu z Bogiem. Drugim powodem mogą być problemy emocjonalno-psychologiczne. Tutaj paleta problemów jest już dużo większa. Zdarza się, że ludzie cierpią na dolegliwości psychiczne, takie jak depresja, nerwica czy psychoza, które w sposób bardzo nachalny rzutują na życie modlitewne. W takich przypadkach ludzie nie są w stanie się modlić dopóki nie rozpoczną leczenia. Nie pozostaje wtedy nic innego, jak zgłosić się do lekarza, psychiatry lub psychologa i podjąć leczenie. Działa tutaj Tomaszowa zasada: łaska buduje na naturze. Kiedy uporządkowane zostaną sprawy związane z duszą i ciałem, wtedy łaska będzie miała sposobność do pełnego działania i także w obszarze modlitwy wszystko zacznie funkcjonować zupełnie inaczej. Trzeci powód, który wywołuje niezdolność do modlitwy, to złe przygotowanie. Niestety, modlitwa domaga się pewnego środowiska, w którym może żyć i rozwijać człowieka. W dzisiejszych czasach powód ten wydaje się najpowszechniejszy. Mamy problem z modlitwą, bo brakuje nam czasu na właściwe przygotowanie do niej. Bez wewnętrznego wyciszenia, oderwania od spraw codziennych, a nawet konkretnego miejsca przeznaczonego na modlitwę, wchodzenie w przestrzeń modlitewną będzie nas irytowało i zniechęcało. Modlitwa stanie się wtedy zbędnym balastem, który tylko utrudnia normalne funkcjonowanie i nie przynosi żadnych owoców. Warto przyjrzeć się swoim problemom na modlitwie i właściwie zdiagnozować ich źródło. Jeżeli się to uda, istnieje duża szansa na poprawę.
Osłabienie woli (łac. abulia) Kolejnym objawem anemii duchowej jest abulia, czyli osłabienie woli. Wolna wola, jako największy dar Boga dla człowieka, jest wyrazem miłości Boga i zaufania, jakim Bóg obdarzył ludzkość. Jest to dar tak wyjątkowy, że nawet jego Dawca szanuje go w sposób absolutny. Nigdy nie wpływa na człowieka, ani nie zmusza go do miłości. Przyczyną osłabienia woli może być nałogowy charakter grzechów, które popełniamy. W sytuacji, kiedy nasze przywiązanie do grzechu wymyka się spod kontroli i nie podejmujemy odpowiedniej „terapii”, wchodzimy na prostą drogę do uzależnienia. W takim przypadku człowiek odczuwa przymus grzeszenia i nie jest w stanie wyrwać się z grzechu. Problem ten wymaga konkretnych działań „leczniczych”. Konieczny jest stały spowiednik lub kierownik duchowy, a w wielu wypadkach niezbędna okazuje się również pomoc psychoterapeutyczna. Nałóg to sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie pomóc sobie sami i potrzebujemy pomocy innych. Pierwszym krokiem tutaj jest świadomość istnienia uzależnienia i uznanie, że sam nie mogę sobie pomóc. To poczucie bezradności mocno wpływa na nasza kondycję duchową, dlatego tak ważne jest odniesienie do Boga. W swojej słabości mam, bowiem niepowtarzalną okazję do spotkania się z Bogiem i jego miłosierdziem. Sytuacja przypomina historię człowieka pobitego na drodze do Jerycha, kiedy to miłosierny Samarytanin bezinteresownie wyciąga rękę i przychodzi z konkretną pomocą. Drugim powodem osłabienia woli może być brak ćwiczeń, które ją umacniają. Podstawowym ćwiczeniem duchowym jest asceza chrześcijańska. Dzięki niej człowiek, poprzez kontrolę własnych popędów i pragnień, ukierunkowuje się na Boga i wolność, która wypływa z samokontroli i samoopanowania. Post, zobowiązania wielkopostne czy cierpliwe znoszenie przeciwności, umacniają człowieka wewnętrznie, mimo iż z pozoru wydaje się, że są źródłem cierpienia. Jeżeli zatem chcemy oprzeć się abulii, koniecznie musimy zbadać, czy nie żyjemy w nałogu i jak ćwiczymy naszą wolę.
Pogłębiające się wątpliwości (łac. dubia)
Wątpienie jest naturalnym procesem ludzkiego umysłu. Dzięki niemu człowiek zdolny jest do pogłębionej refleksji i odkrywania prawdy. Jeżeli jednak w sferze życia duchowego dręczą nas ciągłe wątpliwości, z którymi nic nie robimy, to mogą one przyczynić się do osłabienia wiary lub nawet jej utraty. Wątpliwości w odniesieniu do wiary rodzą się najczęściej z dwóch powodów. Po pierwsze, w momencie, kiedy przestajemy prowadzić życie moralne, pojawia się wątpliwość, czy dalsze zmaganie o własną sprawiedliwość i uświęcenie ma sens. Szukamy wtedy usprawiedliwienia dla własnych złych czynów. Na myśl przychodzą sformułowania typu: „wszyscy tak robią”, „Bóg mi tego nie wybaczy”, „dlaczego Bóg na to pozwala?”. W takich przypadkach często objawia się również działanie złego ducha, który podsuwa myśl o bagatelizowaniu grzechu lub potęguje fałszywe poczucie bezwartościowości i beznadziei.
Drugą okolicznością sprzyjającą rodzeniu się wątpliwości jest środowisko, w którym żyjemy. Mam tu na myśli ludzi i zewnętrzne informacje, które do nas docierają. Jeżeli pracujemy wśród ludzi niewierzących lub antyklerykalnych, to zadziałać może zasada:, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Ważne jest wtedy ugruntowywanie swojej wiary poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem wiary z innymi ludźmi wierzącymi i troska o własny stan duchowy.
Innym zagrożeniem mogą być wątpliwości rodzące się z nieodpowiednich zainteresowań. Jeżeli na przykład jestem pasjonatem literatury jawnie antyreligijnej lub słucham, oglądam, uczestniczę w debatach, które z wiarą nie mają nic wspólnego, to mogą zrodzić się we mnie potężne wątpliwości, co do słuszności wiary. Zagrożeniem są tutaj ruchy racjonalistyczne, masońskie i okultystyczne. Poprzez „pranie mózgu” są one w stanie przekonać człowieka, że wiara jest jedynie ludzkim wymysłem i nie ma obiektywnych dowodów na istnienie Boga. Wszystko z pozoru wydaje się w nich dobre i poukładane, ale pod płaszczykiem humanizmu kryje się zagrożenie materializmem i coś, co nazwałbym wykorzystaniem duchowym człowieka oraz odarciem go z jego duchowości i łaski uświecającej.Aby przeciwstawić się wątpliwościom konieczna jest troska o własne życie moralne, poprzez sakrament spowiedzi i rachunek sumienia, a także przyjęcie krytycznego stanowiska wobec wpływów zewnętrznych, które nie służą naszemu duchowi. Przyjmujmy to, co dobre, a odrzucajmy to, co nam szkodzi lub ma tylko pozory dobra.