6 stycznia, 2019

6 stycznia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 5 stycznia
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Grażyny Wojciechowskich z okazji 35 rocz sakramentu małżeństwa

Niedziela, 6 stycznia – Objawienie Pańskie
8:30 – + Regina Żuk (4 rocz)
10:30 – + Eugeniusz Sztupecki (4 rocz) – żona
12:30 – + Marek Machula (2 rocz) – żona z córkami
19:00 – + Alksander Samborski

Poniedziałek, 7 stycznia
19:00 – + Marek Machula (2 rocz) – rodzice
19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Tokarczyk i Szymbara

Wtorek, 8 stycznia
19:00 – Za parafian

Środa, 9 stycznia
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Adeli z okazji Urodzin – Jadwiga
19:00 – ++ Antoni, Anna, Józef i Henry Różnicki

Czwartek, 10 stycznia
19:00 – O łaski i Boże błogosławieństwo oraz szczęśliwą podróż do Quito, Ekwador

Piątek, 11 stycznia
9:00 – Za Parafian
19:00 – + Andrzej Zorawski

Sobota, 12 stycznia
8:30 – Za parafian
18:00 – + Wiesław (4 rocz)
18:00 – Dziękczynna za pomyślną operację

Niedziela, 13 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego
8:30 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dominika Bogusławskiego
10:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – ++ Marian Gąska i Teresa Sondej oraz zmarli z rodziny
19:00 – + Alksandra i Kazimierz Rybotyccy – dzieci

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Ref:Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Dziś Kościół obchodzi epifanię, czyli objawienie się Jezusa światu. W osobach Mędrców są reprezentowane ludy całego świata, wszystkich języków i krajów, które wezwane przez Pana wyruszają w drogę, by adorować Nowo Narodzonego w Betlejem. Kapłani i uczeni w Piśmie, którzy przebywają blisko groty, nie robią ani kroku w jej kierunku. Mędrców wiedzie gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i oświetla im drogę wiodącą do tego szczególnego celu.Kapłani i uczeni w Piśmie znają dobrze Biblię. Stąd wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie potrafią jednak powiedzieć Herodowi niczego ponad zwykłą prorocką informację. Mamy, więc do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej strony widzimy, więc tajemniczą gwiazdę, która jest przewodniczką spotkania trzech pogan ze Zbawcą. Z drugiej zaś mamy Biblię, odczytywaną i nauczaną przez starotestamentalnych kapłanów i uczonych w Piśmie w taki sposób, iż nie można podać Herodowi niczego poza niewyraźną informacją. Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by nauczyć się obserwować w naszej codzienności znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze Jezusowi królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. Oznaczało godność Jezusa, jako króla. Kadzidło było używane w świątyniach podczas składania ofiar, jako symbol modlitwy. Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał je. Taki napój podawano skazańcom. To zapowiedź męki Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał, więc złoto, jako król, kadzidło, jako Bóg i mirrę, jako człowiek. Na pamiątkę tych darów zaczęto święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę, a z czasem wprowadzono także błogosławieństwo kredy.W polskiej tradycji po powrocie z kościoła, kadzidłem okadzano domostwa, by ustrzec je przed wpływami złych sił, a poświęconą kredą wypisywano na drzwiach domu inicjały trzech Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku. Najbardziej trafną interpretacją tych liter jest potraktowanie ich, jako chrześcijańskich noworocznych życzeń: Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi.
Ewangelia uściśla, że Mędrcy po spotkaniu z Jezusem „Inną drogą udali się do swojej ojczyzny”. Taka zmiana trasy może oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami, jakich On pragnie. To pociąga za sobą naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc z siebie „ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną”.

LEKTORZY – 5/6 STYCZNIA
18:00 – J. Bogusławski, S. Teresa, R. Kohnke
8:30 – O. Pepłowski, A. Rudzińska, P. Adamski
10:30 – L. Shelley, S. Salome, K. Shelley
12:30 – E. Kiegler, M. Iskra, E. Kiegler
19:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgarar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2019 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 23,918.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA
6 Stycznia w niedzielę w uroczystość Trzech Króli – w tym dniu Błogosławimy kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech ozdobi wyznanie naszej wiary: Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie C+M+B 2019. Ministranci będą rozprowadzać kredę i kadzidło. Do zestawu dołączony jest samo-rozpalający się węgielek. Prosimy dorosłych o ostrożność i zapoznanie się z instrukcją. Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które przeznaczone będą na zimowisko dla ministrantów.

ZABAWA SYLWESTROWA
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia zabawy sylwestrowej w naszej salai parafialnej. Za poświęcony czas, pracę i wysiłek oraz za uczestnictwo w naszej zabawie noworocznej – serdeczne Bóg zapłać.

SPRAWY MATERIALNE
Kryzys finansowy, który dotyka społeczeństwo w Albercie, ma też przełożenie na sytuację Kościoła w naszej diecezji. Dotyczy to praktycznie wszystkich parafii, w tym także naszej polonijnej wspólnoty parafialnej. Wydatki na cele bieżące i utrzymanie całej infrastruktury parafialnej w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły, natomiast przychody naszej parafii od kilkunastu lat są na stałym poziomie, a nawet trochę maleją. Jest to spowodowane wspomnianą trudną sytuacją finansową społeczeństwa oraz malejącą liczbą zarejestrowanych parafian (wyprowadzki w inne miejsca, powroty do Polski itd.). Wszystko to skutkuje tym, iż zaczynają się zmniejszać nasze rezerwy finansowe, odłożone w latach poprzednich. Wszystkich parafian prosimy o wzięcie pod rozwagę tego aspektu funkcjonowania naszej wspólnoty oraz o pamięć modlitewną. W przychodzącym roku czeka nas dodatkowo remont naszego parafialnego parkingu, po akceptacji ze strony Diecezji zostanie otworzony specjalny fundusz remontowy na ten cel. Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie. Dziękując za wszelkie wsparcie naszej wspólnoty parafialnej, zapewniamy o pamięci modlitewnej.

BIERZMOWANIE
6 stycznia (niedziela) po wieczornej Mszy św. o godz. 19: 00 zapraszam przygotowujących się do Bierzmowania oraz Rodziców na spotkanie formacyjne.
`
JASEŁKA 2019 WŚRÓD NOCNEJ CISZY, BÓG SIĘ WAM RODZI…
W niedzielę, 13 stycznia w Domu Polskim o godzinie 15: 30 odbędą się tradycyjne JASEŁKA, na które zapraszamy całą Polonię. Tytuł tegorocznych Jasełek pragnie zwrócić naszą uwagę na sprawę bardzo ważną, a często zapomnianą w naszym życiu: potrzebę wyciszenia, zwolnienia w zagonieniu, hałasie dnia, odejścia – choćby na chwilę – od zajęć, potrzebę ciszy i refleksji nad swoim życiem – a wtedy – Bóg narodzi się w naszym sercu, przyjdzie ze swoją Łaską, aby nas pokrzepić, umocnić, dodać sił do dobrego życia według Jego Przykazań, które jedynie nadają sens ludzkiemu życiu i szczęście ludzkiemu sercu – w zagubionym dzisiejszym świecie. W Jasełkach wystąpią dorośli, młodzież i dzieci. Zatańczą Zespoły: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MAZOVIA, MŁODZI DUCHEM. Zobaczymy Górali w pięknych strojach i usłyszymy Kolędę góralską. Serdecznie zapraszamy. Bilety: Dzieci $5, Dorośli $10.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 30 grudnia do 13 stycznia rodzina Dariusza Skałka będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

POTĘGA MIŁOŚCI 125. Rocznica urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego: 1894 – 8 stycznia – 2019
„Ojciec Maksymilian Kolbe, więzień obozowy, upomniał się w obozie śmierci o prawo do życia niewinnego człowieka – jednego z milionów. Oddając życie swoje za brata, Ojciec Maksymilian, którego Kościoł już od roku 1971 czci, jako Błogosławionego.
Do tej ostatecznej ofiary gotował się Maksymilian, idąc za Chrystusem od najmłodszych lat swojego życia w Polsce. Z tych to lat pochodzi przedziwny znak dwóch koron: białej i czerwonej, sposród, których nasz Święty nie wybiera jednej, ale przyjmuje obydwie. Od młodych, bowiem lat przeniknęła go wielka miłość ku Chrystusowi i pragnienie męczeństwa.
Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana, Której zawierzył swoją miłość do Chrystusa i swoje pragnienie męczeństwa. Rys Maryjny jest w życiu i świętości Ojca Kolbego szczególnie wyrazisty. Maksymilian nie umarł, – ale oddał życie za brata. Była w tej straszliwej po ludzku śmierci, cała ostateczna wielkość ludzkiego czynu i ludzkiego wyboru: sam się dał na śmierć z miłości. I było w tej ludzkiej śmierci przejrzyste świadectwo dane Chrystusowi: świadectwo dane w Chrystusie godności człowieka, świętości jego życia i zbawczej mocy śmierci, w której objawia się potęga miłości. Właśnie, dlatego śmierć Maksymiliana Kolbego stała się znakiem zwycięstwa. Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego, co Boskie w człowieku – zwycięstwo podobne do tego, jakie odniósł na Kalwarii Pan nasz Jezus Chrystus. (Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygloszona 10 października 1982 roku, podczas kanonizacji bł. Maksymiliana Marii Kolbe) Dziękujemy Panu Bogu za św. Maksymiliana, za jego szczególną miłość do Matki Bożej, za Rycerstwo Niepokalanej, zwłaszcza w naszej polskiej parafii, za ludzi, którzy przez szczególne oddanie się Niepokalanej – odważnie świadczą w dzisiejszym, zagubionym świecie, o wartości wiary i życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi.
Św. Maksymilianie, Patronie naszych trudnych czasów, módl się za nami.

KOPERTY NA OFIARY NA 2019 ROK
W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty w tym roku są ułożone alfabetycznie ze zmienionym numerem kopert, dlatego prosimy zabierać swoje koperty z imieniem i nazwiskiem, a nie kierować się numerem koperty z ubiegłego roku. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary. – Bóg zapłać!
UWAGA! Zwracamy się z prośą o zwrócenie kopert z numerem #414. Ktokolwiek mógł zabrać te koperty przez pomyłkę, a nie zabrać swojego numeru proszony jest o zwrot tych kopert, bo osoba ta, która będzie składać ofiary pod tym numerem automatycznie ofiara będzie przechodzić na osobę z numerem #414.

OPŁATEK WIGILIJNY RODZINY RADIA MARYJA
Serdecznie zachęcamy sympatyków i członków Rodziny Radia Maryja do współudziału w opłatku wigilijnym Rodziny Radia Maryja, który odbędzie się w niedzielę 20. stycznia, 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 12:30.Bilety można nabyć w sali parafialnej w kolejne niedziele po każdej Mszy Świętej. Cena biletu $20 dla osób dorosłych i $15 dla dzieci (do lat 12).
Bardzo serdecznie zapraszamy!

PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU Zaprasza na projekcję filmu nt. kanonizowanego w 2018 roku abpa Oscara Romero, nieustraszonego obrońcy biednych i reperesjonowanych ludzi w Salwadorze w latach 1970. Projekcja odbędzie sie na sali parafialnej w dniu 12 stycznia (sobota), godz. 19. Sugerujemy zaprosić Kanadyjczyków, szczególnie tych latyno-amerykańskiego pochodzenia. Po filmie możliwa będzie dyskusja.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce. Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 6-go stycznia 2019 po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali parafialnej. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!
Szczęśliwego Nowego Roku!

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
We wtorek 1 stycznia odeszła do wieczności ś.p. Christina Dalkin w wieku 82 lat. Pogrzeg odbędzie się w naszym kościele 10 stycznia o godz. 10: 00am. Zmarłą ś.p. Christine polecamy Miłosierdziu Bożemu, a rodzinie składamy wyrazy współczucia.

KAWIARENKA Z KRAKUSAMI
W styczniu, zespół „Krakusy” ma przyjemność prowadzić dla Państwa Kawiarenkę na Sali Parafialnej. Zapraszamy wszystkich na cieple obiady po Mszach św. o godz. 10:30 i 12:30 oraz na pyszne wypieki po każdej Mszy św. niedzielnej (również wieczornych w soboty i niedziele).

PROŚBA O POMOC
Osoba starsza, nasza parafianka, z progresywnym stwardniem rozsianym (MS), jej mąż z chorobą genetyczną na Muscular Dystrophy, i ich córka z tą samą wrodzoną chorobą, co ojciec oraz z Anorexią proszą bardzo o pomoc dla Marii, która jest w domu starców i nikt z rodziny nie może jej pomóc w nijaki sposób, bo wszyscy w chorobie, a nie mają żadnej rodziny tutaj w Kanadzie. Pani Maria bardzo prosi o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szamponów, kremów, chusteczek higienicznych oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać!

PIELGRZYMKA do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

POLSKIE FIRMY
Poszukujących informacji o polskich firmach działających w Calgary zapraszamy do odwiedzania strony „Orzeł w Swiecie”. Znajdą tam Państwo oferty przodujących biznesów polonijnych oraz ważnych wydarzeń w naszym mieście: https://orzelwswiecie.com/

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child
Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

PRACA
Potrzebna osoba na pełny etat do biura. Kontakt 403-279-9853 (2x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

COLDEST NIGHT OF THE YEAR – SAVE THE DATE When: Saturday, Feb. 23, 2019 at 4 pm. Where: Eau Claire Market. If you are looking for something meaningful to do as a whole family, this is your event! Join us for a walk along the Bow River Pathways, a chance to experience the cold as our less fortunate neighbours do, and the camaraderie of sharing a cause with your fellow participants in more than 100 locations across Canada. End the night with a warm meal and share your experiences with those around your table.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES – ASSISTANT COORDINATOR | FEED THE HUNGRY. Feed the Hungry is a Diocesan program, which serves a weekly nutritious Sunday dinner at St. Mary’s Cathedral Hall to approximately 500 men, women, children, seniors and people with disabilities living in poverty.

COLLEGIAL JUDGE & CANONICAL SERVICES ASSOCIATE | CATHOLIC PASTORAL CENTRE. The individual will participate with a college of Judges in the diocesan ecclesiastical court, adjudicating petitions for declaration of marriage nullity and other matters brought before the tribunal according to canonical laws.

CASEWORKER | ELIZABETH HOUSE. Elizabeth House is a life-skills program and family-oriented home, which welcomes at-risk pregnant and parenting women who need a safe place to live. – PART TIME

SACRAMENT COORDINATOR | HOLY NAME. The individual will share in the Church’s teaching on the Sacraments by preparing for the gathering, leading the preparation sessions and providing a hospitable and welcoming environment. For more information about these positions, qualifications and application details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca