Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Furmana SChr

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Furmana SChr

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że dnia 8 stycznia 2019 r. w domu zakonnym w Puszczykowie odszedł do Pana śp. ks. Józef Furman, chrystusowiec. W latach 2002-2014 duszpasterz i gorliwy spowiednik naszej Parafii. Msza św. w intencji śp. ks. Józefa Furmana będzie odprawiona w naszym Kościele we wtorek 15 stycznia o godz. 19:00.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Furmana SChr odbyły się 11 stycznia (piątek) w Puszczykowie. Msza Święta rozpoczęła się o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej (ul. Kościelna 1; kod: 62-040). Bezpośrednio po Eucharystii miało miejsce ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie.

Relacja z pogrzebu na stronie Prowincji Północnoamerykańskiej.

Ks. Józef Furman urodził  11 września 1933 r. w Dąbrowie (powiat krotoszyński). Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1950 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 1 września 1951 r. w Bydgoszczy, zaś dozgonną 1 września 1955 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął  20 kwietnia 1958 r. z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie (1958-1959) oraz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1963). W latach 1959-1963 był sekretarzem Kurii Towarzystwa w Puszczykowie. W latach 1964-1966 pełnił posługę wśród Polaków w Australii (Bankstown). W latach 1966-2014  był duszpasterzem polonijnym w Ameryce Północnej: Bay City, Central Falls, San Antonio, Worcester, Wyandotte, Oshawa, Toledo, Sterling Heights, Chicago. Uczestniczył w Kapitułach Generalnych Towarzystwa w 1968 i 1983 roku. Był radnym Wice-Prowincji w USA, wiceprowincjałem, ekonomem prowincji. W latach 2002-2014  duszpasterzował w parafii pw. MB Królowej Pokoju w Calgary. Od 2014 r. pełnił misję Towarzystwa w domu zakonnym w Puszczykowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!