20 stycznia, 2019

20 stycznia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 19 stycznia
18:00 – ++ Jadwiga i Witold Rosiak oraz Krystyna Gałat-Grzywa – Maria Oleszak z rodziną

Niedziela, 20 stycznia
8:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julii – rodzice
10:30 – + William Hanus
12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Rudzińskiej z okazji Urodzin
12:30 – + Teresa Łabinowicz
19:00 – O łąskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Pawła Mazur – rodzina Magaj

Poniedziałek, 21 stycznia
19:00– ++ Marian, Kazimierz, Zdzisław i zmarli z rodziny
19:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka – rodzice i dziadkowie

Wtorek, 22 stycznia
19:00 – + Ks. Józef Furman
19:00 – Dziękczynna za Jasełka i Koncert charytatywny i o łaski dla aktorów i ofiarodawców – Sr Dominikanki

Środa, 23 stycznia
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Jacka i Beaty Pajewskich z okazji 31 rocz sakramentu małżeństwa
19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik, Borecki i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 24 stycznia
19:00 – O Boże Dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Doroty z okazji Urodzin – babcia i rodzina
19:00 – Dziękczynna za otrzymaną pracę z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo
Piątek, 25 stycznia
9:00 – Za Parafian
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Vanesy i Julii

Sobota, 26 stycznia
8:30 – Za parafian
18:00 – W intencji maturzystów i ich rodzin o wierność Bożym przykazaniom
18:00 – ++ Piotr Albertin i Matka Serafina, OP, założycielka klas kredytowych

Niedziela, 27 stycznia
8:30 – ++ Władysław i Halina Karpińscy
10:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Mazur z okazji Urodzin – Magda
12:30 – ++ Zofia Zasadniewska, Józef Lawenda i zmarli z rodziny
19:00 – + Stefania Kosut (13 rocz)

II NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-11
Ref: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Kimkolwiek byś nie był, czegokolwiek byś nie robił, jakiego byś nie miał powołania, jeśli będziesz z Bogiem, to otrzymasz błogosławieństwo i łaskę. Tak można by dzisiaj streścić jedno z czytań. Przez całe swoje życie szukamy prawdy o sobie, szukamy swojego miejsca na ziemi. Czy to w pracy, czy uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach, zawsze zastanawiamy się, czy to, co robimy, jest słuszne, czy godne nas i naszej postawy. A przecież wystarczy się wsłuchać w to, co nam przekazuje Bóg poprzez nas samych, poprzez bliźnich, poprzez czynności, które wykonujemy, by zorientować się, co powinniśmy robić. Jedynie Chrystus – Bóg Wcielony – znał swoje posłannictwo i swoje zadania. W Ewangelicznym przekazie, nierzadko do dzisiaj w niektórych kręgach wykpiwanym i traktowanym, jako anegdota, przekazał tak wiele treści, które są nadal ważne dla nas wszystkich. Słowa Chrystusa powinny nam zapaść głęboko w serce. Matka Jezusa, zarazem Matka Kościoła Chrystusowego, mówi do nas: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5). Ten pierwszy znak uczyniony przez Chrystusa podbudował wiarę uczniów, ale równocześnie buduje i będzie budował w nas wiarę i gotowość do wykonania zadań, które nam wskazuje sam Bóg. Pamiętać musimy, iż otrzymujemy różne dary, które inni nazywają talentami lub umiejętnościami, ale – niezależnie od nazwy – o to samo przecież chodzi. Trzeba umieć wsłuchać się w siebie i w bliźnich, bo i w nas, i w bliźnich przemawia do nas Bóg. Tak, wiem, że się powtarzam, ale powiem to jeszcze i trzykroć, bym sam mógł to zrozumieć. W jednym musimy być silni: w rozumieniu tego, Kto do nas mówi i co nam chce przekazać. Jeśli w tym będziemy silni, zwarci i gotowi, to na pewno nam się uda, przecież Bóg w swej dobroci każdego z nas czymś obdarzy. Bo „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” (1 Kor 2,8-11). A dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.

BOŻE, który posłałeś na świat Swego Syna, Światłość Prawdziwą, prosimy, obdarz nas duchem wytrwałości, abyśmy żyjąc prawdą i miłością dali odpowiedź wiary.

LEKTORZY – 19-20 STYCZNIA
18:00 – R. Kohnke, S. Salome, R. Kohnke
8:30 – O. Pepłowski, A. Rudzińska, P. Adamski
10:30 – G. Kamon, M. Kulaga, M. Kaczan
12:30 – T. Miazga, S. Teresa, O. Pietras
19:00 – J. Pajewski, B. Pajewska, K. Pietrzak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2019 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 24,228.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 20 do 27 stycznia rodzina Franciszki Magaj będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy tegorocznych JASEŁEK: „Wsród nocnej ciszy…” dziękują Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i wykonanie Jasełek: Aktorom, Zespołom Tanecznym, Choreografom, Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wyrażenia piękna Bożonarodzeniowych treści oraz Wszystkim, którzy przybyli tak licznie na Jasełka. Niech Dziecię Boże hojnie błogosławi w rozpoczętym Nowym Roku, a Matka Najświętsza otacza najlepszą opieką. Msza św w intencji Wszystkich zaangażowanych w organizowanie i przebieg Jasełek oraz Koncertu Charytatywnego, który odbył się w październiku 2018r. oraz wszystkich Ofiarodawców odbędzie się we wtorek, 22 stycznia o godzinie 19:00 w polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju. Serdecznie zapraszamy.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Dzisiaj w niedzielę, 20 stycznia w kościele, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I. na to spotkanie, szczególnie nowoprzyjętych osób do Rycerstwa Niepokalanej. Pragniemy przypomnieć, że członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie. Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

KOPERTY NA OFIARY NA 2019 ROK
UWAGA! Osoba, która używa kopert z numerem #138 proszona jest o kontakt z biurem.Koperty są odebrane i donacja jest dana w zeszłym tygodniu, a nie wiemy, kto używa tych kopert.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO
Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w środę 23 stycznia na godz. 19:00.

KAWIARENKA Z KRAKUSAMI
W styczniu, zespół „Krakusy” ma przyjemność prowadzić dla Państwa Kawiarenkę na Sali Parafialnej. Zapraszamy wszystkich na cieple obiady po Mszach św. o godz. 10:30 i 12:30 oraz na pyszne wypieki po każdej Mszy św. niedzielnej (również wieczornych w soboty i niedziele).

OPŁATEK WIGILIJNY RODZINY RADIA MARYJA
Serdecznie zachęcamy sympatyków i członków Rodziny Radia Maryja do współudziału w opłatku wigilijnym Rodziny Radia Maryja, który odbędzie się w niedzielę 20. stycznia, 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 12:30.Bilety można nabywać u pani Ireny Miazga – tel. 403-248-6851.
Cena biletu $20 dla osób dorosłych i $15 dla dzieci (do lat 12). Bardzo serdecznie zapraszamy!

ZABAWA WALENTYKOWA Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 9 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 60.00 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. Zapraszamy również wszystkich do wzięcia udziału w loterii WestJet. Do wygrania: dwa bilety lotnicze! Bilety na tą loterie w cenie $10.00, dostępne na sali parafialnej w każdą niedzielę. Losowanie będzie podczas zabawy Walentynkowej. W sprawie biletów, sponsorstwa i fundowania nagród rzeczowych na loterię fantową prosimy o kontakt: Maria 403-874-0217. Z góry serdecznie dziękujemy za poparcie tej akcji.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18.
Uprzejmie informujemy, że pierwsze w tym roku miesięczne Zebranie członków SPK Koła nr 18 odbędzie się w dniu 20- go stycznia br. o godz. 14.30 (2: 30 pm) w Domu Polskim. Serdecznie zapraszamy na zebranie członków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY
Zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 27 stycznia 2019r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

PIELGRZYMKA do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
COLDEST NIGHT OF THE YEAR – SAVE THE DATE When: Saturday, Feb. 23, 2019 at 4 pm. Where: Eau Claire Market. If you are looking for something meaningful to do as a whole family, this is your event! Join us for a walk along the Bow River Pathways, a chance to experience the cold as our less fortunate neighbours do, and the camaraderie of sharing a cause with your fellow participants in more than 100 locations across Canada. End the night with a warm meal and share your experiences with those around your table.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES – ASSISTANT COORDINATOR | FEED THE HUNGRY. Feed the Hungry is a Diocesan program, which serves a weekly nutritious Sunday dinner at St. Mary’s Cathedral Hall to approximately 500 men, women, children, seniors and people with disabilities living in poverty.

COLLEGIAL PART TIME SACRAMENT COORDINATOR | HOLY NAME. The individual will share in the Church’s teaching on the Sacraments by preparing for the gathering, leading the preparation sessions and providing a hospitable and welcoming environment. For more information about these positions, qualifications and application details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca ATTEND TRANSITIONS PROGRAM This is a 15-week peer support program for those recently separated or divorced that teaches communication skills to help raise children. The next program will begin on Wednesday, Feb. 20, 2019. Call 403-218-5505 | lifeandfamily@calgarydiocese.ca

NOCĄ DO ŚWIĘTEGO PIO

Modlitwa o wstawiennictwo Ojca Pio powiązana z nowenną. Dla tych, którzy przyzywają świętego z prośbą o interwencję w sytuacji szczególnej udręki lub trudności.
Tę specjalną modlitwę odmawia się każdego dnia przed spoczynkiem. Zaczynamy od wezwania: „O, Boże, przyjdź, aby mnie zbawić. Panie, pospiesz mi z pomocą.”
Następnie, przez dziewięć dni, odmawiamy wezwania do najmilszego brata kapucyńskiego, a na końcu recytujemy Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu i wezwanie kończące.

Dzień pierwszy
O, święty Pio, przez twą żarliwą miłość, jaką żywiłeś do Jezusa, przez twą niestrudzoną walkę, dzięki której widziałeś zwycięstwo dobra nad złem, przez twoja pogardę dla rzeczy tego świata, umiłowanie biedy bardziej od bogactw, bólu od przyjemności, upokorzenia dla chwały Bożej, pomóż nam kochać innych, jak ty ich kochałeś, nawet, gdy cię oczerniali i prześladowali. Pomóż nam żyć pokornie, bezinteresownie, w czystości, pracowicie i z zaangażowaniem w nasze chrześcijańskie obowiązki. Niech tak się stanie. Ojcze nasz….

Dzień drugi
O, święty Pio, przez twoją czułą miłość, jaką zawsze okazywałeś Matce Bożej, spraw, aby nasze oddanie słodkiej Matce Boga było jeszcze bardzie szczere i głębokie, abyśmy mogli cieszyć się jej obroną w całym naszym życiu, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Dzień trzeci
O, święty Pio, który w życiu doświadczyłeś tylu ataków szatana, wychodząc z nich, dzięki ufności złożonej w Bogu i pomocy Archanioła Michała, zawsze zwycięsko, pomóż nam, abyśmy nigdy nie poddawali się obrzydliwym pokusom szatana, ale zawsze walczyli ze złem coraz bardziej wzmacniali się i ufali Bogu. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Dzień czwarty
O, święty Pio, który poznałeś cierpienie ciała, a mimo to pracowałeś bez ustanku, by innym pomóc znosić ból, spraw, abyśmy i my, napełnieni twoim duchem, potrafili stawić czoła wszelkim przeciwnościom i nauczyli się naśladować twoje heroiczne cnoty. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Dzień piąty
O, święty Pio, który kochałeś wszystkie dusze niewysłowioną miłością, który byłeś przykładem apostolstwa miłości, spraw, byśmy i my kochali naszych bliźnich miłością wspaniałomyślną i w ten sposób okazali się godnymi dziećmi Świętego Kościoła Katolickiego. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Dzień szósty
O, święty Pio, który swoim przykładem, słowem i pismami wykazałeś się w szczególny sposób praktykowaniem cnoty czystości, pomóż także nam żyć nią i dawać jej przykład z całą mocą. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Dzień siódmy
O, Święty Pio, przez którego Bóg udzielał łaski pocieszenia i pokoju, racz pocieszyć nasz zasmucony umysł. Ty, który zawsze miałeś tyle współczucia dla ludzkiego cierpienia i pocieszałeś tak wielu dotkniętych smutkiem, pociesz również nas i udziel łaski, o którą prosimy. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Dzień ósmy
O, święty Pio, ty, który byłeś wsparciem dla chorych, uciskanych, zniesławionych, porzuconych, o czym świadczą tysiące pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo i na całym świecie, wstaw się także za nami do Pana, aby spełnić nasze prośby. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Dzień dziewiąty
O, święty Pio, który zawsze pocieszałeś ludzi w ich nędzy, racz zwrócić swe oczy ku nam, tak bardzo potrzebujących twojej pomocy. Spraw, abyśmy w naszych rodzinach doświadczyli opieki Matki Bożej oraz posiedli wszystkie duchowe i doczesne laski, jakich potrzebujemy. wstawiaj się za nami przez całe nasze życie i w chwili naszej śmierci. Niech tak się stanie. Ojcze nasz…

Modlitwa na zakończenie (każdego dnia)
O, Jezu, pełen łaski i miłości, ofiaro za nasze grzechy, który kierując się miłością do naszych dusz chciałeś umrzeć na krzyżu, wychwalając Cię pokornie błagam: Ty na ziemi wsławiłeś sługę Twego, Świętego Pio z Pietrelciny, który z taką miłością uczestniczył w Twoich cierpieniach, tak bardzo Cię kochał i tak wiele uczynił dla chwały Twojego Ojca, abyś za jego wstawiennictwem udzielił mi łaski …….., której tak gorąco pragnę.
««