27 stycznia, 2019

27 stycznia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 26 stycznia
18:00– W intencji maturzystów, ich rodzin i o wierność Bożym przykazaniom
18:00-++ Piotr Albertin i Matka Serafina, OP, założycielka klas kredytowych

Niedziela, 27 stycznia – III Niedziela zwykła
8:30–++ Władysław i Halina Karpińscy
10:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny Mazur z okazji Urodzin – Magda
12:30– ++ Zofia Zasadniewska, Józef Lawenda i zmarli z rodziny
19:00– + Stefania Kosut (13 rocz)

Poniedziałek, 28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu
19:00– + Claudia Rudy – rodzina
19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla męża

Wtorek, 29 stycznia
19:00 – O łaski i Boże błogosławieństwo dla synów dniu Urodzin

Środa, 30 stycznia
19:00– O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rafała – rodzice
19:00- O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla żony

Czwartek, 31 stycznia – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
19:00– + Maria Kreutz – syn
19:00- O Boże błogosławieństwo, o wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla Danuty Wójcik

Piątek, 1 luty
9:00– Za Parafian
19:00- + Janina Kaczkowska i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące – córka z rodziną

Sobota, 2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego
8:30– + Aleksander Luzar (9rocz)
18:00 – ++ Józef, Józefa, Czesław i zmarli z rodziny Piotrowskich
18:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii w dniu imienin

Niedziela, 3 luty – IV Niedziela zwykła
8:30– ++ Tadeusz, Maria i Bogdan Bogusławscy
10:30- O Boże błogosławieństwo dla Iwony i Olgi z okazji Urodzin – mama
12:30 – ++ Jacek Szubierajski (26 rocz) i Leszek Szubierajski (7 rocz) – rodzina
19:00 – + Piotr Weissmann – żona i córka
19:00- O opiekę Matki Bożej dla Marii Muszalskiej

III NIEDZIELA ZWYKŁA
Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4;4,14-21
Ref: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
W średniowieczu mnóstwo ludzi było analfabetami, więc budowniczowie katedr zdobywali się na to, by epopeje biblijne tłumaczyć na język obrazów, rzeźb i witraży. Wiemy, że wiara zaczyna się od słuchania, ale czy jest coś wcześniej, czy jest coś przed słuchaniem? Przed słowem jest wizja, niekoniecznie nadprzyrodzone objawienie. Nigdy nie zapomnę słów, które wypowiedział Henri de Lubac, komentując konstytucję soborową „Dei verbum”: „Choć objawienie biblijne jest istotnie objawieniem słowa, jest jednak nie tylko tym. Teofanie Starego Testamentu sugerują nam, że ponad słowem jest jeszcze wizja, a cała Biblia jest wręcz przepełniona tęsknotą i pragnieniem ujrzenia Boga”. Żeby spisać ewangelię, św. Łukasz wysłuchiwał od naocznych świadków wszystkiego, co było smakiem ich oczu, gdy pośród nich przebywał Jezus. Niewykluczone, że wtedy właśnie spotkał też Matkę Jezusa. Zanim cokolwiek spisał, chciał zobaczyć na własne oczy miejsca i ludzi, którzy widzieli i słyszeli Jezusa. Jezus najpierw chciał być widziany na ulicach Nazaretu, jako zwykły człowiek, by nikt później nie miał wątpliwości, że Bóg może stać się człowiekiem. Piłat miał przed sobą tego samego Syna Boga, ale mimo intelektualnego wyrobienia i kultury, niczego poza człowiekiem nie potrafił się dopatrzeć. Chodzi o to, by nie tylko słyszeć o Nim, ale też by w końcu Go zobaczyć, i nie tylko widzieć, ale też dopatrzeć się Boga. Widzenie kogoś czyni go bliższym, niż słyszenie o nim lub słyszenie jego słów. Gdy kogoś widzę, doświadczam go bezpośrednio, mogę do niego przylgnąć, zjednoczyć się z nim, słysząc o kimś, mogę tylko sobie go wyobrazić, a wyobrażenia bywają zwodnicze. Widzenie jest odczuwaniem smaku czyjegoś istnienia. Benedykt XVI komentował Psalm: „»Chodźcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan«, dopiero skosztowanie prowadzi do zobaczenia. Pomyślmy o uczniach z Emaus: dopiero podczas wspólnej biesiady z Jezusem, dopiero podczas przełamywania chleba otwierają im się oczy. Dopiero, gdy rzeczywiście doświadczą jedności z Panem, przejrzą. To dotyczy nas wszystkich: oprócz myślenia i mówienia potrzebujemy doświadczenia wiary, życiowej relacji z Jezusem Chrystusem”.Czytając Biblię, chcę widzieć. Widząc, chcę kosztować, jak słodki jest Pan. Dla człowieka kultury euroamerykańskiej słowo jest nośnikiem informacji intelektualnych, dla człowieka Biblii słowo natchnione jest przestrzenią ukrywającą obecność Boga, możliwością spotkania się z Nim. Czytając Biblię, mam szansę widzieć Chrystusa w każdym słowie, a nie tylko o Nim czegoś się dowiedzieć. W Księdze Wyjścia, tam, gdzie mowa o objawieniu się Boga na Synaju, zapisano, iż Izraelici widzieli dźwięki, a nie, że je słyszeli (Wj 20,18).

LEKTORZY – 26-27 STYCZNIA
18:00 – M. Edgar, M. Iskra, M. Edgar
8:30 – M. Podgórny, M. Sobczak, P. Podgórny
10:30 – M.Łabinowicz, S. Teresa, V. Kanaszyc
12:30 – J. Bogusławski, M.Kulaga, M. Domaradzki
19:00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2019 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach. Kolęda to spotkanie księdza z wiernymi, by modlić się z mieszkańcami i im błogosławić.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 24,228.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 1 lutego zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 2 lutego zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. Szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

ZŁOTY JUBILEUSZ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA.
Serdecznie zapraszamy Parafian oraz Przyjaciół naszej Parafii, pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. jubileuszową z okazji 50-lecia konsekracji naszego Kościoła. Msza Św. Jubileuszowa, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Wiliam McGrattan, Ordynariusz Diecezji Calgary, sprawowana będzie w naszym kościele w niedzielę 24 lutego, 2019 r. o godzinie 12: 30. Niech nasz udział w Mszy św. będzie godnym podziękowaniem Panu Bogu za konsekrację kościoła, w którym możemy uczestniczyć w Mszach św., modlić się i przyjmować Sakramenty Święte w języku ojczystym oraz obchodzić uroczystości patriotyczno-religijne. Po Mszy św. odbędzie się uroczysty bankiet w sali parafialnej, na który już od niedzieli 27 stycznia rozpocznie się sprzedaż biletów w cenie $70 od osoby. Dochód z bankietu przeznaczony będzie na fundusz remontowy (parafialnego parkingu, dachu nad biurem parafialnym, kuchni w sali parafialnej i innych). Za wszelkie ofiary, składane na cel remontu serdecznie Ofiarodawcom dziękujemy. Bóg Zapłać. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzi szczególnymi łaskami.

BIERZMOWANIE
3 lutego (niedziela) po wieczornej Mszy św. o godz. 19 Ks. Marcin zaprasza przygotowujących się do Bierzmowania oraz Rodziców na spotkanie formacyjne.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 27 stycznia nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

KOPERTY NA OFIARY NA 2019 ROK
UWAGA! Osoba, która używa kopert z numerem #138 proszona jest o kontakt z biurem. Nie wiemy, kto używa tych kopert.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce. Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 3-go lutego 2019 po dziennych Mszach świętych. Zebrane w grudniu i styczniu pieniądze $2,500 zostaly przekazane do Świetlicy Środowiskowej w Szczecinku. Bardzo prosimy o odebranie zaświadczeń do odpisów podatkowych przy stoliku Fundacji w czasie zbiórki. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

ZABAWA WALENTYKOWA Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 9 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 60.00 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. Zapraszamy również wszystkich do wzięcia udziału w loterii WestJet. Do wygrania: dwa bilety lotnicze! Bilety na tą loterie w cenie $10.00, dostępne na sali parafialnej w każdą niedzielę. Losowanie będzie podczas zabawy Walentynkowej. W sprawie biletów, sponsorstwa i fundowania nagród rzeczowych na loterię fantową prosimy o kontakt: Maria 403-874-0217. Z góry serdecznie dziękujemy za poparcie tej akcji.

KAWIARENKA Z KRAKUSAMI
W styczniu, zespół „Krakusy” ma przyjemność prowadzić dla Państwa Kawiarenkę na Sali Parafialnej. Zapraszamy wszystkich na cieple obiady po Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz na pyszne wypieki po każdej Mszy św. niedzielnej (również wieczornych w soboty i niedziele).

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY
Zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 27 stycznia 2019r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

PIELGRZYMKA do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji proszę dzwonić pod numer 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (12x)

KSIĄŻKA POLISH WAR VETERANS IN ALBERTA THE LAST FOUR STORIES wydanej przez University of Alberta press, której autorem jest Aldona Jaworska. http://www.uap.ualberta.ca/images/pdfs/2018_fall_uap-catalogue.pdf
Informacja o książce:
Po II wojnie światowej ponad 4500 polskich weteranów, przesiedlonych przez działania wojenne oraz wpływy pro-radzieckiego rządu polski, zostało przesiedlonych do Kanady, jako robotnicy rolni; 750 z tych mężczyzn zostało zaakceptowanych przez prowincję Alberty. Książka Aldony Jaworskiej polish war veterans in alberta the last four stories bada jak ci byli żołnierze doświadczyli ich nowego kraju i jego czasami surowych powojennych realiów. To przekonujące dzieło historii społecznej, ożywione słowami i historiami czterech weteranów, przedstawia intymne spojrzenie z pierwszej ręki ofiarując wspomnienia o przeszłości Kanady, które są zagrożone zapomnieniem.
Zamówienia: Canada UTP 1-800-565-9523 utpbooks@utpress.utoronto.ca lub przez Indigo i Amazon
Krótko o autorze:
Aldona Jaworska urodziła i wychowała się w Polsce. Przybyła do Kanady, jako uchodźca w 1990 roku. Mieszka i studiuje w Calgary

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
A BLESSING FOR MARRIED COUPLES All married couples are invited on Saturday, Feb. 9 for an event with Bishop William McGrattan and St. Michael’s Marriage Ministry. Where: St. Michael’s Catholic Community (800 85 St. SW, Calgary). The evening will begin at 7:30 pm with a liturgy and blessing for married couples, followed by a reception with snacks, refreshments, cash bar, and live jazz entertainment. Registration: 403-249-0423 or http://saintmichael.ca/events

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES • PART-TIME SECRETARY OUR LADY OF FATIMA, CALGARY. Candidates require strong people skills, exceptional organizational abilities, verbal and written communication skills and exceptional attention to detail.

PART-TIME BOOK KEEPER ST. PATRICK’S PARISH, CALGARY. Candidates require a high school diploma, business administration/ accounting diploma, or equivalent training and business experience and a sound knowledge of financial accounting. For more information about these positions, qualifications and application details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca

KLUCZEM JEST MIŁOŚĆ
Człowiek zachwycony Panem Bogiem, żyjący blisko Niego, w przyjaźni z Nim upodabnia się do Niego. I właśnie w tym pomagają dary Ducha Świętego. Dary pobożności i bojaźni Bożej umacniają naszą synowską, opartą na przyjaźni, relację z Bogiem Ojcem, wyrażającą się w szacunku i zaufaniu wobec Niego. Pobożność i bojaźń Boża to dary do siebie podobne. A jednak nie identyczne. Kluczem do interpretacji i zrozumienia obu jest miłość. Nasza miłość do Boga. Dar pobożności Prawdziwa przyjaźń nie musi oznaczać ciągłego przebywania razem, niekończącej się paplaniny i pełnej zgody we wszystkim. Przyjaciele, będąc razem, potrafią też milczeć. Nawet nie muszą być blisko siebie. Rozmowę jednak, nawet po miesiącach niewidzenia, rozpoczynają tak, jakby ostatnią skończyli 10 minut wcześniej. Przyjaźń to zażyłość, akceptacja, radość ze spotkań. Podobnie jest z pobożnością – jednym z siedmiu darów Ducha Świętego. Być pobożnym to żyć po Bożemu, czyli w przyjaźni z Panem Bogiem. Pobożność oznacza swoistą z Nim zażyłość. Z jednym wyjątkiem: pobożny człowiek doskonale wie, że jego relacja z Panem Bogiem nie jest relacją z Osobą mu równą. Bo Bóg jest od niego nieskończenie mądrzejszy, lepszy i doskonalszy. „Dar pobożności jest zdolnością traktowania Boga jak Ojca, czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Pobożność ma źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem” – wyjaśnia ks. Jerzy Szymik. Dar pobożności, zatem wskazuje na naszą przynależność do Boga, na głęboką z Nim więź, która nadaje sens całemu naszemu życiu. Pobożność wyraża się w naszej przyjaźni z Bogiem – dodaje papież Franciszek, – która zmienia nasze życie i napełnia nas entuzjazmem oraz radością. Ten dar Ducha Świętego pomaga trwać przy Bogu nawet w najtrudniejszych i najbardziej niespokojnych momentach życia. Można, więc powiedzieć, że pochodzący od Ducha Świętego dar pobożności porządkuje, właściwie ustawia naszą relację do Pana Boga. Ale nie tylko – prawdziwa pobożność ma też pozytywny wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi. Prawdziwą pobożność można „poznać po wrażliwości, delikatności, serdeczności” – zauważa ks. Szymik. „Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Bo pobożność ma źródło w świadomości, że jestem dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi”. Wzorem pobożności, „światłem bycia pobożnym” – jak określa to ks. Szymik – jest Jezus – Jego relacja z Ojcem i Jego modlitwa. Ewangelie wspominają o tym, że Jezus modlił się zazwyczaj na osobności, jakby wyznaczając sobie specjalny czas na rozmowę z Bogiem. Czasem była to modlitwa spontanicznie pokazująca, że cały czas miał poczucie bycia blisko Ojca. Jak w momencie uwielbienia, gdy wysławia Ojca za to, że zakrył tajemnice królestwa przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom (Łk 10,21). Albo w przypadku dziękczynienia, za wysłuchanie Jego prośby jeszcze przed wskrzeszeniem Łazarza (J 41-42), czy pokornego poddania się woli Ojca w Ogrójcu. Wyjątkowe znaczenie ma tzw. Modlitwa Arcykapłańska z Wieczernika (J 17) . Wskazuje ona zarówno na bliską zażyłość Syna i Ojca, jak i na drugi skutek działania daru pobożności: ta modlitwa jest wielką prośbą za uczniów i tych, którzy nimi kiedyś się staną, za Kościół. Bliska relacja z Ojcem nie tylko nie zamykała Jezusa na relację z ludźmi, ale na nich otwierała. To widać w Jego życiu:, gdy lituje się nad chorymi, głodnymi, opętanymi czy tymi, którzy rozpaczają po śmierci swoich bliskich. Takiej postawy wobec Boga i bliźnich uczy Jezus swoich uczniów. Modlitwa „Ojcze nasz” jest tego dobrym przykładem. Z jednej strony wskazuje, że człowiek może pozostawać w bliskiej relacji z Bogiem – wolno mu nazywać Boga Ojcem i ufnie powierzać Mu wszystkie sprawy swoje i całego świata. Dobroci dla ludzi uczy zaś, dlatego, że Jezus każe używać w niej liczby mnogiej: Ojcze nasz, nie tylko mój. Boga obchodzę nie tylko ja, ale także moi bracia i siostry. Podsumowując: dar pobożności jest nam potrzebny po to, byśmy nie myśleli o Bogu, jako o kimś odległym i obcym, ale byśmy umieli żyć z Nim w pełnej szacunku zażyłości. I by to życie w obecności Boga pozytywnie kształtowało nasz stosunek do innych ludzi. Udzielany nam przez Ducha Świętego „dar pobożności czyni nas łagodnymi, spokojnymi, cierpliwymi i pomaga łagodnie służyć innym” – twierdzi papież Franciszek . „Z kim przestajesz, takim się stajesz” – głosi znane przysłowie. Jeśli przestajemy z Bogiem, do Niego się upodabniamy. Dzięki pomocy Ducha Świętego.