Uroczyste pożegnanie księdza proboszcza – 18 sierpnia godz. 12:30

Uroczyste pożegnanie księdza proboszcza – 18 sierpnia godz. 12:30

Zakończona w lipcu XIII Kapituła Generalna przyniosła zmiany w naszej prowincji. Na posiedzeniu Rady Generalnej, w poniedziałek 22 lipca 2019 roku, Przełożony Generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr za zgodą Rady Generalnej powołał nowy zarząd w prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej obejmującej Stany Zjednoczone i Kanadę. Przełożonym prowincji ustanowił ks. Jacka Walkiewicza SChr, natomiast radnymi prowincji zostali ks. Andrzej Totzke SChr (wiceprowincjał) oraz ks. Bogdan Molenda SChr (ekonom prowincji).

W naszym kościele 18 sierpnia w niedzielę o godzinie 12:30 podczas uroczystej Mszy świętej będzie można wyrazić swoją wdzięczność ks. proboszczowi Jakowi Walkiewiczowi za 4 lata posługi w naszej parafii. Otoczmy swoją modlitwą ks. Jacka i prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego do pełnienia nowego urzędu.