10 listopada

10 listopada

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 9 listopada – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej                

18:00- O Boże bł. z okazji Urodzin dla Amali Horwath

18:00-+ Za zmarłych polecanych w wypominkach (8)

Niedziela, 10 listopada- XXXII Niedziela zwykła

8:30 – + Za zmarłych polecanych w wypominkach (9)

8:30- + Czesław Pituch

10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

12:30 – Dzień Niepodległości Polski                    – SPK #18

M.W. +Druhna Zofia Stohandel, Pierwsza Komendantka Chorągwi Harcerek w Kanadzie

19:00- ++ Eugeniusz i Jan Korbacz

Poniedziałek, 11 listopada

19:00- O Boże bł. dla Ks. Marcina w dniu imienin                                                           – Rada parafialna

19:00- ++ Zmarli z rodziny Raj i Staniaszek

Wtorek, 12 listopada

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Machula, Dąbrowski i dusze w czyśćcu cierpiące

19:00-++ Krzysztof Januszewski i zmarli z rodziny          

Środa, 13 listopada

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Różnicki, Piotrowski i Lisiński

19: 00-++ Józef i Zofia Markiewicz, Mieczysław i Grzegorz oraz zmarli z rodziny Macyszyn i Barański – syn i córka         

Czwartek, 14 listopada

19:00 – + Janina Letka (6 rocz)                  – córka z rodziną

19:00- ++ Bronisława i Jan Mazur oraz ich zmarli  synowie                                                                  – A. Mazur

Piątek, 15 listopada

9:00- + Edward Nutowicz (26 rocz)         – córka z rodziną

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik, Winiar i Kowal oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 16 listopada                 

8:30 – ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata i Kaczkowski

18:00- + Edward Nutowicz (26 rocz)     – córka Alina z rod

18:00-++ Jan Olszewski ( 6 rocz) i za zmarłych rodziców Monikę i Czesława oraz Jana i Zofię Paluch      – rodzina

Niedziela, 17 listopada- XXXIII Niedziela zwykła

8:30 – O Boże bł. w dniu Urodzin dla Theo

10:30- + Andrzej Leszkowski      – żona z dziećmi i rodziną

10:30- ++ Horst i Jadwiga Studzińscy     – córka z rodziną

12:30 – ++ Maria i Piotr Bakon                       – syn

12:30- ++ Marian Rębisz i zmarli z rodziny Wróbel

19:00- + Garażyna i Bogdan Mercik i zmarli z rodziny

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

2 Mch 7,1-2.9-14;Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38

Ref:, Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu dzisiejszego człowieka rolę drugorzędną, a niekiedy jest uważana za coś wprost staromodnego, a zatem i wstydliwego. Karl Rahner, wybitny teolog i uważny obserwator świadomości religijnej ludzi XX wieku, zauważa ciekawą prawidłowość: „Są chrześcijanie, którzy są pewni istnienia Boga (…), ale nie uważają za konieczne, by troszczyć się w jakiś szczególny sposób o kwestię życia wiecznego”. Wielu ludzi próbuje też przykładać ziemską miarę, by oceniać rzeczywistość nadprzyrodzoną. A ta rzeczywistość okazuje się jakże różna od naszych wyobrażeń. Na tym samym polegał błąd saduceuszów z dzisiejszej Ewangelii. Przykład o siedmiu mężach jednej żony miał być dowodem przeciwko zmartwychwstaniu i życiu wiecznemu, w które saduceusze nie wierzyli. Jezus udziela im jednak odpowiedzi na trapiące ich wątpliwości, z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić. Ci, którzy zostaną uznani za godnych udziału w świecie przyszłym, „ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”.W myśleniu o rzeczach ostatecznych, jak niebo, piekło, czyściec czy oglądanie Boga twarzą w twarz trudno nie uciekać się do wyobraźni. Bo przecież „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Zatem nasze poszukiwania życia wiecznego to wyraz odwagi wiary, która poważnie traktuje zachęty do odkrywania Boga, jako pełni szczęścia. Dzieje się to zgodnie z pragnieniem, które Bóg zapisał w ludzkim sercu. Obrazuje to historia prześladowań rodu Machabeuszów, męczeństwo braci w obronie wiary i wierności Bogu i Jego przykazaniom staje się obrazem bohaterstwa naszych przodków. Determinacja i odwaga udręczonych braci oraz pewność, że są w rękach Stwórcy daje im ogromną siłę znoszenia największych męczarni. Wobec oprawców przyjmują postawę pełną godności. Gdy zbliża się koniec życia, powierzają się Bogu zdążając przez śmierć męczeńską do niebieskiej ojczyny. W Bogu pokładają swoją nadzieję, mając świadomość, że „Król świata jednak [tych], którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.Jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia, czym jest i będzie dla nas niebo, musimy uświadomić sobie podstawowe prawdy, które należą do naszego dziedzictwa wiary, a więc potrzebę miłości. „Kto nie miłuje, trwa w śmierci”. To miłość pozwala czynić dobro i w ten sposób świadczyć o przynależności do Chrystusa, który jest niekończącym się życiem. A miłość, z racji na swoją naturę, jest wieczna, sięga poza doczesność. Niebo to wieczna wspólnota miłości, komunia z Bogiem, oglądanie Boga „twarzą w twarz”.

LEKTORZY – 9-10 listopada

18:00- J. Pajewski, B. Pajewski, L. Shelley

8:30 – M. Podgórny, M. Sobczak, B. Chabiera

10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, G. Kamon

12:30- W. Potocka, M. Kulaga, E. Kiegler

19: 00 – W. Grabowski, M. Iskra, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Przez cały miesiąc listopad modlimy się w tradycyjnych „Wypominkach”. Zapraszamy do kościoła 15 minut przed Mszą świętą. Koperty wypominkowe są nadal dostępne obok biuletynów. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 14,760.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach. Kilka dni temu Ksiądz Biskup McGrattan przysłał osobisty list do Proboszcza z prośbą o „nagłaśnianie” tej zbiórki.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Do niedzieli 17 listopada rodzina Janiny Wylotek będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

MODLITEWNIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Podczas ostatniego spotkania Rady Parafialnej poruszono kwestię osób niemówiących po polsku, a przychodzących do naszego kościoła. Od początku grudnia będziemy mieć „w ławkach” 50 modlitewników PAN z WAMI w wersji dwujęzycznej: po lewej stronie tekst polski, po prawej tekst angielski. Pozwoli to śledzić ze zrozumieniem cały przebieg Mszy św., wszystkie modlitwy i czytania. Jedynym brakiem będzie homilia…Przy okazji przypominamy o zachowaniu porządku i poszanowaniu naszych śpiewników i modlitewników włożonych w oparcia ławek…. DZIĘKUJEMY!

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W II Niedzielę Adwentu, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 10: 30 zostaną włączeni nowi kandydaci do Rycerstwa Niepokalanej. Zachęcamy całe rodziny do wstępowania w szeregi Rycerstwa, aby pod szczególną opieką Matki Bożej, dawać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, modlić się o nawrócenie grzeszników i o lepszy świat. Świadectwo życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi jest w dzisiejszym, zagubionym świecie bardzo ważne i wymaga wierności Bogu i odwagi, dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej proszą Matkę Bożą o szczególną opiekę i łaski Boże.Do Rycerstwa Niepokalanej mogą należeć wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci, – których życie jest zgodne z Przykazaniami Bożymi. Powiększajmy szeregi Rycerstwa Niepokalanej i swoją dobrocią, miłością i  życzliwością, pociągajmy innych do Boga. Podczas Mszy św. o godzinie 10: 30 wszyscy należący do M.I. Odnowią Akt Zawierzenia Matce Bożej. Przychodzimy w niebieskich chustach. Po Mszy św. odbędzie się też zebranie Rycerstwa Niepokalanej w kościele. Serdecznie zapraszamy.

Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.

Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.

Myśląc o Niej, nie pomylisz się.

Jej się trzymając – nie zginiesz.

Kiedy Ona Cię strzeże, nie trworzysz się.

Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się.

Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.

Modlitwa św. Bernarda

KAWIARENKA

W miesiącu listopadzie Panie z Grupy Parafialnej zapraszają do kawiarenki na smakowite wypieki własnej produkcji. Smacznego!

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Od początku listopada Biblioteka jest otwarta również w soboty, po wieczornej Mszy św., od godz. 19: 00 do 20:00. Zapraszamy!

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodle­głościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej. Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud Rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce. Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku, której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 Listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 Listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu

REMEMBRANCE DAY – DZIEŃ PAMIĘCI W KANADZIE. W dowód pamięci i wdzięczności za ofiary poległych żołnierzy walczących o pokój, 11 listopada Kanadyjczycy czczą pamięć mężczyzn i kobiet, którzy służyli i nadal służą w formacjach zbrojnych, w czasach wojen, konfliktów, ale też w czasie pokoju. Hołd oddajemy tym, którzy walczyli o wolność w pierwszej wojnie światowej (1914-1918), II wojnie światowej (1939-1945) i w wojnie koreańskiej (1950-1953), i nadal stoją na straży pokoju i wolności. Ponad 2,3 mln Kanadyjczyków służyło w wojsku, życie straciło ponad 118,000 osób. Zapłacili najwyższą cenę, byśmy teraz mogli żyć w pokoju. Trzeba pamiętać o Nich. Jeśli tego nie zrobimy, ofiara tych przeszło stu tysięcy Kanadyjczyków, którzy oddali swoje życie, pójdzie „na marne”. Pamięć o Nich,   to nasza przyszłość.  

SYLWESTER W SALI PARAFIALNEJ 2019

Wspólnie pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy w w ciepłej i miłej atmosferze. Organizatorzy balu zapewniają pyszności kulinarne oraz gwarantują wspaniałą muzykę DJ. Marco. Serdecznie zapraszamy! Bilety w cenie $90.00 od osoby do nabycia w Sali parafialnej w każdą niedzielę. Informacja i rezerwacja: Marzena Kulaga tel:403-685-2106 i Irena Miazga tel: 403-680-6851.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W dniu 5 listopada, 2019r. zmarła w Ontario Maria Zuba w wieku 93 lat. Rodzina w Ontario i Calgary prosi o pamięć w modlitwie za zmarłą Marię.

PODZIĘKOWANIE

W imieniu „40 Days for Life” oraz moim własnym, jako koordynator akcji modlitewnej pod kliniką aborcyjną w Calgary, gorąco dziękujemy wszystkim parafianom za obecność i modlitwy w obronie życia dzieci w łonach matek, tak w czasie dyżuru naszej parafii, 25.10 i 01.11, 2019 jak również w czasie całej akcji od 25.09 – 03.11, 2019. Eugeniusz Gawor

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY  

Zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 24 listopada 2019r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 17 listopada 2019 r. w Domu Polskim o godzinie 14: 30. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA

Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyjną zabawę z kolacją w sobotę 23 listopada o godzinie 19 00 w sali parafialnej. Bilety w cenie $ 50 od osoby w sali parafialnej po niedzielnych mszach św 10 i 17 listopada lub telefonicznie: Jan Rajchel 403 242 6743, Piotr Urban 403 860 7689 , Aleksander Gurgul 403 830 9203 i John Majowski 403 685 5490 .

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Zapraszamy do Domu Polskiego w sobotę 30 listopada na doroczne Andrzejki. W cenie biletu obiad, wino do obiadu i druga kolacja. Do tańca grać będzie DJ DUDIWstęp – $60 od osoby. Bilety dostępne są w Domu Polskim tel. 403.291.3757 email: info@dompolski.ca  oraz w polskich sklepach

ZAWIERZENIE

W dniu 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 12: 30 odbędzie się uroczyste zawierzenie się Jezusowi przez Maryję,   na które zapraszam również osoby, które chciałyby odnowić ten akt. Proszę pamiętać, aby zabrać świecę oraz tekst Aktu Zawierzenia. Kontakt Jerzy tel. 403-475-8994.

POMOC DLA PANI MARII KOZIOŁ

Pani Maria w domu opieki Cedar Villa 3330-8 Ave S.W. pokój 831, potrzebuje małej lodówki, buty na zimę rozmiar 9, spodnie bawełniane rozmiar XL, i oczywiście pomoc finansową na rehabilitację i naprawę wózka inwalidzkiego. Osoby chętne udzielić pomocy proszone są o kontakt z panią Marią 587-349-3122. Dziękuje ona serdecznie tym wszystkim, którzy dotychczas okazali jej pomoc. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

CZOSNEK DO SPRZEDANIA

Naturalny czosnek z Creston, BC do sprzedania. Za jeden pound $10.00. Proszę dzwonić po zamówienia 403-540-7736 (2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE

Makijaż permanentny. Tel:587-968-4951 (4x)

PRACA

Długo prosperująca firma w Calgary zatrudni kobiety do sprzątania domów. Oferujemy bardzo dobre warunki. Płatne przejazdy miedzy serwisami. Praca w zespole. Wynagrodzenie od $18-25/hr. po wiecej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 587-700-7740 (4x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

On Wednesday, November 20, the Church in Canada will celebrate Red Wednesday, a day of prayer for persecuted Christians. Last year, the Diocese of Calgary demonstrated its commitment to praying for persecuted Christians by hosting more Red Wednesday events than the rest of the country combined. This year, we hope to show our solidarity and unity by having a prayer event in every parish across the Diocese of Calgary. Red Wednesday prayers and other resources can be found at https://acn-canada.org/red-wednesday/  Please email Lorraine at calgarycwlcommunitylife@gmail.com to have your parish, ministries, school or lay association event (for Red Wednesday) added to the diocesan website.